***** 5 OCTOMBRIE 2020 - ZIUA MONDIALA A PROFESORILOR*****

luni, martie 22, 2010

COMUNICAT FSLI

FSLI FSI Spiru Haret FEN FNS Alma Mater
COMUNICAT DE PRESĂ
În cadrul întâlnirii reprezentanţilor F.S.L.I., F.S.I. „Spiru Haret”, FEN şi FNS “Alma Mater”din data de 18.03.2010, au fost analizate problemele cu care se confruntă salariaţii din învăţământ şi cercetare, precum şi anumite prevederi ale Proiectului Legii Educaţiei şi au constatat următoarele:
Sumele destinate cheltuielilor de personal stabilite pe baza standardelor de cost pe elev/preşcolar nu sunt suficiente pentru întreg anul 2010;
Prin Ordonanţa nr.114/2009 vor fi reduse 15.000 de posturi din învăţământul preuniversitar începând cu data de 1 septembrie 2010, după ce în anul 2009 s-au mai redus aproximativ 18.000 de posturi;
Guvernul Boc a sistat acordarea fondurilor necesare continuării investiţiilor începute în anii anteriori;
Conducerea M.E.C.T.S. continuă să ignore existenţa şi valabilitatea Legii nr.221/2008 până în luna decembrie 2009, instingând ordonatorii de credite la nerespectarea hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile, precum şi la nerespectarea prevederilor art.7 alin.2 din Legea nr. 330/2009 care garantează salariaţilor menţinerea salariului brut la nivelul lunii decembrie 2009;
Odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 387/2009 şi a Ordinului M.E.C.T.S. nr. 3235 din 2010 privind încadrarea profesorilor din învăţământul preşcolar şi primar, au apărut discriminări , atât în ceea ce priveşte încadrarea, cât şi salarizarea altor categorii de cadre didactice din învăţământul preşcolar şi primar ;
Veniturile salariale au scăzut, mai ales pentru personalul nedidactic şi auxiliar, datorită neacordării, în continuare, a unor sporuri existente în Contractele Colective de Muncă şi acordate în condiţii legale;
Proiectul Legii Educaţiei Naţionale conţine prevederi care afectează direct salariaţii din învăţământ: desfinţarea titularizării în învăţământ, eliminarea decontării navetei, dispariţia prevederii conform căreia se reduce cu două ore norma de predare pentru personalul didactic de predare cu o vechime de peste 25 de ani, cu gradul didactic I şi alte drepturi ale personalului didactic.
Refuzul constant al conducerii M.E.C.T.S. pentru un dialog real şi constructiv, precum şi politizarea excesivă a actului decizional, la toate nivelurile.
Neplata pe primele două luni ale anului 2010 a sporului de lucru în condiţii periculoase sau vătămătoare, menţionat în Legea salarizării unitare (Legea 330/2009).
Blocarea posturilor didactice şi nedidactice, precum şi a concursurilor de promovare în învăţământul superior va conduce la imposibilitatea desfăşurării în condiţii optime a procesului educaţional, datorită îmbătrânirii accentuate a corpului didactic, pensionării şi lipsei cadrelor didactice cu grad universitar obligatoriu (conferenţiar sau profesor) pentru desfăşurarea cursurilor de masterat şi de doctorat.
În aceste condiţii, s-a stabilit următorul calendar de acţiuni comune:
1.Se recomandă netrecerea notelor şi a calificativelor în documentele şcolare oficiale începând de luni, 22.03.2010. Notele vor fi comunicate părinţilor şi elevilor;
2.Se recomandă boicotarea examenelor naţionale;
3.În data de 25.03.2010 se va organiza în Bucureşti un miting, urmat de un marş de protest;
4.În data de 14 aprilie 2010 conducerile ale celor patru federaţii vor depune la Parlamentul României propunerile pentru Legea Educaţiei Naţionale;
5.Data de 22.04.2010 va fi zi de protest naţional, cu încetarea activităţii în toate unităţile de învăţământ;
6.Depunerea unei plângeri la forurile internaţionale pentru nepunerea în practică a sentinţelor judecătoreşti.
7.În condiţiile în care problemele cu care se confruntă salariaţii din învăţământ vor fi tratate cu indiferenţă de Guvernul României, nu se va încheia situaţia şcolară şi nici a examenelor cu verificare pe parcurs din universităţi şi se va declanşa greva generală în prima decadă a lunii iunie.
Preşedinte FSLI Preşedinte FSI “Spiru Haret”
Aurel Cornea Gh. Isvoranu
Preşedinte FEN Preşedinte FNS ALMA MATER
Constantin Ciosu Anton Hadăr

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu