***** 5 OCTOMBRIE 2020 - ZIUA MONDIALA A PROFESORILOR*****

luni, februarie 08, 2010

ȘEDINȚA COMISIEI DE DIALOG SOCIAL MECTS - 09.02.2010

Ședinta CDS marți, 9 februarie 2010, ora 10, la sediul M.E.C.T.S.
Ordinea de zi:
1) Proiectul Ordinului privind aprobarea specializărilor de nivel universitar care conferă dreptul absolvenţilor liceelor pedagogice de a ocupa funcţiile didactice de profesor în învăţământul preşcolar şi profesor în învăţământul primar;
2) Proiectul Ordinului pentru aprobarea anexelor 1/21 ale Centralizatorului privind disciplinele de învățământ, domeniile și specializările, precum și probele de concurs, valabile pentru încadrarea personalului didactic din învățământul preuniversitar 2010, cuprinzând disciplinele/modulele corespunzătoare profilului posturilor/catedrelor din aria curriculară tehnologii – discipline tehnologice;
3) Proiectul Regulamentului de organizare și funcționare a subcomisiei de Dialog Social din domeniul cercetării științifice;
4) Proiectul Ordinului cu privire la aprobarea planurilor de învăţământ pentru cultura de specialitate, pregătire practică săptămânală şi pregătire practică comasată pentru clasele a IX-a şi a X-a ciclul inferior al învăţământului liceal, filiera tehnologică, formele de învăţământ zi şi seral.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu