***** 5 OCTOMBRIE 2020 - ZIUA MONDIALA A PROFESORILOR*****

marți, februarie 09, 2010

IMPORTANT: ÎN ATENȚIA LIDERILOR ȘI MEMBRILOR DE SINDICAT

ÎN ATENȚIA LIDERILOR ȘI MEMBRILOR DE SINDICAT !
1. Pentru apărarea drepturilor noastre salariale este necesară o procedură prealabilă de contestare a modului de stabilire a salariului individual. De aceea, este necesar ca fiecare salariat (personal didactic și didactic auxiliar) să depună o contestație după modelul atașat la conducerea unității de învățământ.
2. Contestația va fi depusă în regim de urgență (până la sfârșitul acestei săptămâni - 12.02.2010).
3. Contestația va fi depusă în dublu exemplar cu număr de înregistrare, dintre care unul (exemplarul înregistrat )va fi pentru salariat care îl va da liderului de sindicat.
4. Vă informăm că, cei care nu vor îndeplini această procedură și nu vor depune contestația nu vor putea fi reprezentați ulterior în fața instanței de judecată.
5. Liderul de sindicat va fi direct responsabil de aducerea la cunoștința tuturor membrilor să de sindicat a procedurii.
Conținutul contestației este următorul:
DOMNULE DIRECTOR,
Subsemnatul (a)......................................................, încadrat în unitatea dumneavoastră pe funcția de ........................................, contest modul de stabilire a drepturilor salariale individuale începând cu data de 01 ianuarie 2010 și vă solicit să procedați la stabilirea și plata drepturilor mele salariale conform reglementărilor legale în vigoare (coeficientul de mutiplicare 1,000 trebuie utilizat cu valoarea de 400,00 lei și nu de 299,933 lei, așa cum l-ați utilizat la stabilirea drepturilor mele salariale).
Data ................ Semnătura............................
Această informație va fi trimisă unităților de învățământ și prin fax.
Președinte, prof. Mircea Marinescu

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu