***** 5 OCTOMBRIE 2020 - ZIUA MONDIALA A PROFESORILOR*****

luni, februarie 01, 2010

EXTRAS DIN CALENDARUL MIȘCĂRII PERSONALULUI DIDACTIC

II. Ordinea desfăşurării etapelor mişcării personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2010-2011 este următoarea:
1. Întocmirea listelor cuprinzând personalul didactic titular care urmează să fie pensionat cu data de 1 septembrie 2010:
a) pentru limită de vârsta standard;
b) la cerere, conform art. 127 alin. (3) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare.
Perioada: 25 ianuarie-5 februarie 2010
c) Cadrele didactice care doresc să-şi continue activitatea didactică, în anul şcolar 2010-2011, în condiţiile prevăzute la art. 128 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, depun cererile la inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti (care trebuie să conţină avizul consiliului profesoral al unităţii de învăţământ).
Perioada: 25 ianuarie-5 februarie 2010
d) Cadrele didactice titulare care solicită continuarea activităţii în învăţământ, conform art. 128 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, pot fi menţinute ca titulare în funcţia didactică peste vârsta standard de pensionare, numai dacă a fost asigurat numărul necesar de posturi didactice/catedre vacante corespunzătoare pentru soluţionarea restrângerilor de activitate. Consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar aprobă menţinerea în activitate a cadrelor didactice peste vârsta standard de pensionare, în funcţie de: evoluţia demografică, planurile de şcolarizare, dinamica resurselor umane, politicile de personal şi evoluţia planurilor de învăţământ.
Perioada: 8-9 februarie 2010
e) Comunicarea acordului/refuzului de menţinere în activitate sau a avizului de pensionare.
Termen: 12 februarie 2010
f) Depunerea contestaţiilor la inspectoratul şcolar.
Perioada: 15-16 februarie 2010
g) Soluţionarea contestaţiilor de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar.
Termen: 17 februarie 2010
h) Comunicarea rezultatelor la contestaţii.
Termen: 19 februarie 2010

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu