***** 5 OCTOMBRIE 2020 - ZIUA MONDIALA A PROFESORILOR*****

miercuri, februarie 24, 2010

COMUNICAT FSLI - ÎNVĂȚĂMÂNT VOCAȚIONAL

FEDERAŢIA SINDICATELOR LIBERE DIN ÎNVĂŢĂMÂNT
FEDERATION DES SYNDICATS LIBRES DE L’ENSEIGNEMENT
FREE TRADE UNION FEDERATION IN EDUCATION
R O M Â N I A
BUCUREŞTI, Bd. Regina Elisabeta, nr. 32, sect. 5, cod 050012
Tel. 4021 315 16 95, 315 78 70, Fax. 4021 312 58 37
http://www.fsli.ro/ fsli@upcmail.ro
COMUNICAT
Departamentul învățământ vocațional, confesional, minorități și particular din cadrul Biroului Operativ al Federației Sindicatelor Libere din Învățământ a organizat astăzi, 24.02.2010, o dezbatere privind impactul introducerii costului standard/elev în învățământul vocațional.
Au participat reprezentanți ai Ministerului Educației, inspectori de specialitate, directori din unitățile de învățământ vocațional, confesional, minorități, lideri de sindicat și cadre didactice din majoritatea județelor și din municipiul București.
În urma analizei făcute, a reieșit faptul că fondurile destinate cheltuielilor de personal pentru anul 2010 sunt insuficiente, cauza fiind formula de calcul care a stat la baza stabilirii acestor costuri.
Având în vedere această situație, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ solicită M.E.C.T.S. modificarea de urgență a coeficienților de diferențiere și a coeficientilor adiționali din formula de calcul privind costul standard/elev pentru învățământul vocațional.
Cadrele didactice prezente la întâlnire au propus și modificarea probelor examenului de bacalaureat pentru elevii din învățământul vocațional, ținând cont de specializare și filieră.
DEPARTAMENTUL COMUNICARE , București, 24.02.2010

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu