***** 5 OCTOMBRIE 2020 - ZIUA MONDIALA A PROFESORILOR*****

vineri, februarie 26, 2010

ÎN ATENȚIA DIRECTORILOR ȘI ADMINISTRATORILOR FINANCIARI

OMECTS nr. 3235/09.02.2010 a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 0130/25.02.2010, deci nu mai este nici un impediment ca el să fie aplicat de urgență !
ORDIN nr. 3235/09.02.2010 privind aprobarea specializărilor de nivel universitar care conferă dreptul absolvenţilor liceelor pedagogice de a ocupa funcţiile didactice de profesor în învăţământul preşcolar şi profesor în învăţământul primar : Descarcă

DE LA CCD VASLUI

1.Începând cu data de 25 februarie 2010 se eliberează atestatele de formare continuă însoţite de fişa de competenţe pentru personalul de conducere, îndrumare şi control care a urmat Programul de formare continuă Modulul I - "Management educaţional" organizat de Universitatea din Bacău - Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic în perioada 16.02 - 15.06.2008. Documentele se vor ridica personal de la Biroul Acte studii al Universităţii, luni-vineri între orele 1230 - 1530 (taxa de eliberare a atestatului este de 50 lei).
2.Până pe 4 martie 2010 se fac înscrieri pentru completarea grupelor de la Filiala Bârlad a C.C.D. şi de la C.C.D. Vaslui. Cursurile cu noile grupe vor începe pe 6 martie 2010 la Bârlad şi pe 13 martie 2010 la Vaslui. Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0235-317279.

PROIECTE EUROPENE

Concurs național de proiecte "Made for Europe"

joi, februarie 25, 2010

ÎNTÂLNIRE PRIMĂRIA BÂRLAD - 25.02.2010

ASIGURĂRI PRIVIND PLATA SALARIULUI PE LUNA FEBRUARIE ȘI DIFERENȚEI LA SALARIUL 13
Astăzi, 25 februarie 2010, directorii și contabilii din unitățile de învățământ din Bârlad au avut o întâlnire cu conducerea Primăriei Bârlad. La întâlnire au participat și reprezentanți ai ISJ Vaslui și Direcției de Finanțe Publice Vaslui. S-a discutat, în principal, problema salariilor aferente lunii februarie. S-au găsit soluțiile și s-au dat asigurări vizând plata integrală a salariilor în luna martie, precum și plata diferenței la salariul 13.

ADIO BILETE DE TRATAMENT ÎN LUNILE IULIE ȘI AUGUST

LEGE Nr. 12 din 26 ianuarie 2010
Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010
SECȚIUNEA 1
ART. 3
(1) Numărul total al locurilor la tratament balnear și odihnă ce poate fi finanțat din bugetul asigurărilor sociale de stat, precum și cel care poate fi acordat gratuit diverselor categorii sociale care au reglementat acest drept prin norme legale în vigoare se stabilesc prin decizie a președintelui Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale, cu încadrarea în fondurile aprobate prin buget, până cel mai târziu la 15 martie 2010, cu aprobarea prealabilă a Consiliului de administrație al acestei instituții.
(2) Fondurile alocate decontării biletelor de odihnă nu pot depăși 10% din totalul
fondurilor aprobate pentru cheltuielile cu biletele de tratament balnear și odihnă.
(4) Din prevederile bugetare aprobate pentru anul 2010 se asigură și plata biletelor de tratament balnear și odihnă utilizate și rămase nedecontate în anul 2009.
(6) Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale va contracta biletele de tratament balnear numai pentru perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2010, respectiv 1 septembrie - 31 decembrie 2010.

miercuri, februarie 24, 2010

COMUNICAT FSLI - ÎNVĂȚĂMÂNT VOCAȚIONAL

FEDERAŢIA SINDICATELOR LIBERE DIN ÎNVĂŢĂMÂNT
FEDERATION DES SYNDICATS LIBRES DE L’ENSEIGNEMENT
FREE TRADE UNION FEDERATION IN EDUCATION
R O M Â N I A
BUCUREŞTI, Bd. Regina Elisabeta, nr. 32, sect. 5, cod 050012
Tel. 4021 315 16 95, 315 78 70, Fax. 4021 312 58 37
http://www.fsli.ro/ fsli@upcmail.ro
COMUNICAT
Departamentul învățământ vocațional, confesional, minorități și particular din cadrul Biroului Operativ al Federației Sindicatelor Libere din Învățământ a organizat astăzi, 24.02.2010, o dezbatere privind impactul introducerii costului standard/elev în învățământul vocațional.
Au participat reprezentanți ai Ministerului Educației, inspectori de specialitate, directori din unitățile de învățământ vocațional, confesional, minorități, lideri de sindicat și cadre didactice din majoritatea județelor și din municipiul București.
În urma analizei făcute, a reieșit faptul că fondurile destinate cheltuielilor de personal pentru anul 2010 sunt insuficiente, cauza fiind formula de calcul care a stat la baza stabilirii acestor costuri.
Având în vedere această situație, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ solicită M.E.C.T.S. modificarea de urgență a coeficienților de diferențiere și a coeficientilor adiționali din formula de calcul privind costul standard/elev pentru învățământul vocațional.
Cadrele didactice prezente la întâlnire au propus și modificarea probelor examenului de bacalaureat pentru elevii din învățământul vocațional, ținând cont de specializare și filieră.
DEPARTAMENTUL COMUNICARE , București, 24.02.2010

LA BOGDĂNEȘTI S-A PLĂTIT NAVETA PENTRU 12 LUNI ȘI SALARIUL 13

Vă mai amintiți postarea noastră din 12 februarie 2010 în legătură cu situația (ne)decontării cheltuielilor de navetă în comuna Bogdănești ?
Poate nu vă va veni să credeți dar, în urma intervențiilor ferme ale sindicatului nostru, putem să vă spunem că la data când postăm acest articol (24 februarie 2010) Consiliul Local Bogdănești a plătit la zi (pentru 12 luni în urmă !) toate cheltuielile cu naveta personalului didactic și, mai mult, a achitat integral premiul anual (salariul 13) aferent anului 2009.
Sperăm ca de acum înainte situația va rămâne în normal.
Mulțumim, în numele colegilor noștri, domnului primar și Consiliului Local Bogdănești, pentru înțelegea arătată.

LEGEA NR. 11 ȘI LEGEA NR. 12/2010

Legea nr. 11/ 2010 - Legea bugetului de stat pe anul 2010 publicata in Monitorul Oficial nr. 60/27 ianuarie 2010
Legea nr. 12/2010 - Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2010 publicata in Monitorul Oficial nr. 61/27 ianuarie 2010

marți, februarie 23, 2010

DEZBATERE FSLI - ÎNVĂȚĂMÂNT VOCAȚIONAL

Problemele puse în discuție sunt:
1. Impactul implementării costului standard/elev în învăţământul vocaţional;
2. Constituirea comisiilor tehnice FSLI pentru analizarea Planurilor–cadru şi modificarea programelor şcolare în învăţământul vocaţional;
3. Diverse.
Vor participa la dezbatere reprezentanţi M.E.C.T.S., directori din unităţile de învăţământ vocaţional, inspectori şcolari de specialitate, precum şi lideri de sindicat.

BUGET INSUFICIENT PENTRU UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN BÂRLAD

La nivelul unităților de învățământ din Bârlad a apărut o situație îngrijorătoare în legătură cu bugetul pentru cheltuielile de personal pe anul 2010 alocat de Primăria Bârlad.
Cu mici excepții, sumele sunt mai mici decât necesarul, dar problema mare este chiar acum, în trimestrul I.
Cele mai multe unități de învățământ (18) nu dispun de sume pentru a putea achita integral salariul aferent lunii februarie. Doar Liceul Pedagogic, Grupul Școlar de Arte și Meserii, Grupul Școlar Industrial și Grădinițele 5 și 9 dispun de aceste sume. În total, pentru a putea plăti drepturile salariale pe luna februarie 2010, ar mai fi nevoie de suma de 1.280.943 lei.
De asemenea, diferențele la salariul 13 pot fi plătite doar de 2 unități de învățământ (Liceul Pedagogic și Grupul Școlar de Arte și Meserii), restul de 21 unități de învățământ având în total nevoie de suma de 1.107.410 lei.
Problema a fost discutată la Primăria Bârlad, am înștiințat conducerea ISJ Vaslui și în continuare vom face și alte demersuri.
Joi, 25 februarie 2010, ora 11.00, vom avea, la Primăria Bârlad o întâlnire la care vor participa directorii și contabilii din unitățile de învățământ. Vă ținem la curent cu evoluția evenimentelor.

luni, februarie 22, 2010

AM CÂȘTIGAT PROCESUL PE LEGEA 221/2008 LA CURTEA DE APEL IAȘI

COMUNICAT
Curtea de Apel Iași, în ședința din data de 19.02.2010, a respins recursul Consiliului Local și Primăriei Bârlad pe dosarul nr. 3909/89/2008 și menține sentința dată de Tribunalul Vaslui.
Aceasta înseamnă că, după ce vom intra în posesia hotărârii Curții de Apel Iași, ni se vor plăti drepturile bănești conform Legii 221/2008, pentru perioada specificată în hotărâre.
Președinte, prof. Mircea Marinescu

sâmbătă, februarie 20, 2010

ÎNTÂLNIRE CONSILIERI JURIDICI ȘI DEPARTAMENT JURIDIC FSLI

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ - Departamentul Juridic organizează întâlnirea consilierilor juridici și a membrilor Departamentului Juridic în perioada 25-28 februarie 2010, la București.
Vor fi dezbătute următoarele subiecte:
 • Legea 330/2009/OUG 1/2010
 • Încadrarea și salarizarea profesorilor pentru învățământul primar și preșcolar - Legea 387/2009
 • Situația acțiunilor în instanță privind aplicarea Legii 221/2008
 • Situația CCM - Ramură Învățământ
 • Decizia CCR 983/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2, 3 și 5 din OG 15/2008 - consecințe
 • Normarea personalului didactic auxiliar și nedidactic urmare a comasării unităților de învățământ
 • Art. 10 din Legea 329/2009
 • Îndemnizația pentru mediul rural și diferențierea pe zone geografice și localități - HG 1613/2009
 • Întâlnirea are drept scop final identificarea unor soluții juridice unitare pentru rezolvarea problemelor enunțate, la nivelul tuturor sindicatelor afiliate.

Ordin MECTS 3235/2010

ORDIN MECTS NR. 3235 / 2010 privind aprobarea specializărilor de nivel universitar care conferă dreptul absolvenţilor liceelor pedagogice de a ocupa funcţiile didactice de profesor în învăţământul preşcolar şi profesor în învăţământul primar

COMUNICAT FSLI 18.02.2010

FEDERAŢIA SINDICATELOR LIBERE DIN ÎNVĂŢĂMÂNT
FEDERATION DES SYNDICATS LIBRES DE L’ENSEIGNEMENT
FREE TRADE UNION FEDERATION IN EDUCATION
R O M Â N I A
BUCUREŞTI, Bd. Regina Elisabeta, nr. 32, sect. 5, cod 70608
Tel. 4021 315 16 95, 315 78 70, Fax. 4021 312 58 37
http://www.fsli.ro/ fsli@upc
COMUNICAT
Biroul Operativ al Federației Sindicatelor Libere din Învățământ a analizat consecințele generate de prevederile actelor normative care vizează sistemul de învățământ elaborate de Guvernul Boc în ultima perioadă și a constatat următoarele :
1.Aplicarea OUG nr. 114 / 2009 privind unele măsuri financiar – bugetare, se face haotic și pompieristic, existând situații în care unele inspectorate școlare fac abuzuri care vor afecta atât elevii cât și salariații din învățământ.
2.Fondurile destinate cheltuielilor de personal pentru anul 2010 stabilite pe baza standardelor de cost pe elev / preșcolar sunt insuficiente, deoarece formula de calcul pe baza căreia sau stabilit aceste costuri nu ține cont de realitățile din țara noastră.
3.Veniturile salariale în luna ianuarie 2010 pentru majoritatea angajaților din învățământ au scăzut, aceasta fiind consecința prevederilor Legii nr. 330 / 2009 privind salarizarea unitară și a OUG nr. 1 / 2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funții a unor categorii de personal din sectorul bugetar și stabilirea salariilor acestora.
4.Creșterea vârstei de pensionare propusă de Guvernul României în Legea pensiilor este o măsură aberantă și profund inumană, având în vedere speranța de viață în România.
5.De asemenea, Biroul Operativ al F.S.L.I. a constatat că reprezentanții din conducerea M.E.C.T.S. manifestă o totală lipsă de transparență în ceea ce privește elaborarea unui nou Proiect privind Legea Educației Naționale și Statutul personalului didactic.
6.Totodată, Biroul Operativ al F.S.L.I consideră că Notele M.E.C.T.S. 115 / 2010 și 08/72/2010 înaintate unităților de învățământ prin care se indică modul în care trebuie aplicate sentințele judecătorești definitive și executorii referitoare la Legea nr. 221 / 2008, sunt grave abuzuri săvârșite de funcționari ai acestui minister, care își permit să semnează astfel de hârtii fără acoperire legală.
În aceste condiții, Biroul Operativ al F.S.L.I. a luat decizia ca, în timpul cel mai scurt, să fie convocat Colegiul Național al Liderilor pentru a stabili și anunța calendarul acțiunilor de protest care urmează a fi declanșate începând din luna martie a.c.
PREŞEDINTE,
Prof. Aurel CORNEA
București, 18.II.2010

joi, februarie 18, 2010

DECLARAȚIE MINISTRUL EDUCAȚIEI

Declaraţia ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, domnul Daniel Petru Funeriu la dezbaterea organizată miercuri, 16 februarie, la Comisia de învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a Camerei Deputaţilor
Descarcă

miercuri, februarie 17, 2010

ACTIVITATE DEPARTAMENT SALARIZARE FSLI

INFORMARE DEPARTAMENTUL SALARIZARE FSLI - (16.02.2010)
Marți, 16.02.2010, a avut loc, la sediul F.S.L.I, întâlnirea membrilor departamentului salarizare din cadrul federației. Din partea Convenției Județene a Sindicatelor din Învățământ Vaslui a participat domnul prof. Sorin Țiplea.
În prima parte a dezbaterilor a participat și domnul Ghelmez, director în MECTS. Domnia sa a răspuns la o serie de întrebări.
Domnia sa a precizat că toate sporurile acordate în decembrie 2009 în conformitate cu prevederile legale existente la acea dată se acordă în continuare fie ca sporuri fie ca sume compensatorii tranzitorii, în conformitate cu prevederile L 330/2009.
De asemenea, sporurile prevăzute în Legea 330 se pot acorda în continuare dacă sunt respectați pașii procedurali de acordare a acestora (ex. sporul pentru condiții vătămătoare).
De asemenea, domnia sa a precizat că există un calendar de lucru al comisiei de analizare a prevederilor Legii 330, stabilit împreună cu F.M.I. Mai mult, deja s-au conturat câteva modificări care vor avea loc în grilele de salarizare, cum ar fi:
-întregul personal auxiliar va trece pe grile comune pentru toate funcțiile auxiliare din instituțiile bugetare, la fel ca și nedidacticul;
-vor exista diferențieri pe domenii de activitate precum și pe tipuri de instituții între aceste funcții auxiliare (ex. bibliotecarul din biblioteca națională nu va avea același salariu ca cel dintr-o școală – indicatorul complexitate);
-aplicarea acelorași ponderi în algoritmul de stabilire a coeficienților de ierarhizare. Ex: dacă palierul I de salarizare la universitari este de 8,5 iar al doilea este 7,6, deci un ecart de 0,9, acum în preuniversitar ecartul este de 1,35 (de la 5,6 la 4,25);
-se va reveni la tranșele suplimentare de vechime, actualmente fiind valabile doar pentru profesorii cu gradul didactic I (cf. prev. L 330);
-în luna septembrie se va renegocia sporul de zona, nu neapărat privind marirea acestuia ci rezonarea.
În ceea ce privește costul standard/elev, a făcut următoarele precizări:
-existența unor lipsuri în ceea ce privește anumite forme de învățământ (ex. step by step);
-costurile pentru internate și cantine – nu vor intra în costul standard ci vor fi subvenționate de la bugetul de stat, probabil în procent de 50% ;
-după trimestrul I 2010 (adică în aprilie) se va face o primă analiză și se vor face corecții prin intermediul unor HG care vor viza: realocarea banilor în cadrul județelor dar și alocare de bani unor județe care nu pot acoperi cheltuielile de personal;
-ministerul dispune de 500 milioane ron pentru echilibrarea bugetelor.
În a doua parte a întâlnirii membrii departamentului au luat în discuție problema sistemului actual de salarizare. Câteva concluzii s-au desprins în cadrul acestora:
-în acest moment MECTS nu formează, în mod real, forță de muncă necesară sistemului de educație. Astfel, universitățile formează orice (contabili, ingineri etc. ) dar nu specialiști în domeniul educațional, oameni care să dorească în mod real de a face carieră didactică (să-i pregătim pentru aceasta);
-educația a fost un refugiu pentru cei care au fost dați afară din diverse domenii de activitate, fără a avea competențe reale pedagogice;
-necesitatea introducerii unui catalog de competențe pe care trebuie să le aibă absolventul de facultate pentru a putea fi integrat pe piața forței de muncă din sistemul educațional;
-simplificarea sistemului actual de salarizare, evident unul care este “falimentar”, existând acum nu mai puțin de 11 paliere (în ceea ce privește didacticul de predare).
Una din variantele de simplificare pusă în discuție ar fi reducerea la cel mult 4 paliere: PI – profesori S și ciclul II, PII – prof. SSD și ciclul I, PIII – care ar fi posibil să fie splitat în două pentru învățători/educatoare și institutori.
O altă variantă ar fi salarizarea pe cicluri de învățământ – Liceal, gimnazial, primar și preprimar, adică plecând de la profilul postului.
O a treia variantă supusă dezbaterii a fost legată de salarizarea în funcție de credite, având un mare dejavantaj în modul în care se calculează și se cumulează acestea, cu pericolul de escaladare a acestui fenomen, mai periculos decât actualul sistem.
Varianta “Anglia”: angajarea și salarizarea în baza competențelor minimale necesare ocupării postului respectiv (în baza catalogului de competențe).
Nu s-a ajuns deocamdată la stabilirea variantei pe care o va susține F.S.L.I. în cadrul dezbaterilor de la nivelul MECTS. Aceasta se va stabili după ce se vor discuta și în cadrul Biroului Operativ al FSLI si după adoptarea acesteia de către Consiliul Național al Liderilor FSLI, după identificare tuturor punctelor tari și slabe ale fiecărei variante în parte.
O altă problemă care a fost în atenția membrilor departamentului a fost cea legată de posibilitatea completării studiilor pentru cei cu SSD. Ca obiectiv central s-a stabilit ca FSLI să facă demersurile necesare la MECTS pentru a se aproba acest lucru.
Informare realizată de prof. Sorin Țiplea

ADRESA CONVENȚIEI JUDEȚENE A SINDICATELOR DIN ÎNVĂȚĂMÂNT VASLUI

Adresa Convenției Județene a Sindicatelor din Învățământ Vaslui din 17.02.2010:
CĂTRE,
CONDUCERILE UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN JUDEȚUL VASLUI
Dorim pe această cale să facem câteva precizări cu privire la nota M.E.C.T.S. nr. 08/72/15.02.2010 transmisă unităților de învățâmânt, prin care se precizează că judecătorii C.C.R., prin decizia nr. 106/04.02.2010, au respins excepția de neconstituționalitate a O.U.G. nr. 41/2009:
-C.C.R. a respins excepția de neconstituționalitate ca fiind inadmisibilă, adică nu se poate pronunța asupra ei, probabil datorită art. 145 din Constituție, prin legătura O.U.G. 41/2009 cu O.U.G. 151/2008 și O.U.G. 1/2009, așa cum este descris în hotărârile instanțelor de judecată la pag. 6 (cum v-am comunicat la sedintă), care au fost declarate neconstituționale prin Decizia 842/02.06.2009 publicată în MOf nr. 464/06.07.2009 și prin Decizia nr. 989/30.06.2009, publicată în MOf nr. 531/31.07.2009.
-M.E.C.T.S. a omis să precizeze sintagma “ca fiind inadmisibilă”, luând doar ceea ce i-a convenit și interpretând textul în mod abuziv;
-Nota respectivă nu are nici un document anexat care să ateste că decizia este cea descrisă în notă, dar ne vom convinge de acest lucru odată cu publicarea în MOf a deciziei C.C.R.;
-Pe de altă parte, atragem atenția că sentințele judecătorești definitive și executorii au putere de lege și nimeni nu are dreptul de a aplica o astfel de sentință, decât așa cum este ea formulată.
Președinte SIT Bârlad, prof. Mircea Marinescu
Președinte SLZ Husi, prof. Laurențiu Antici
Președinte USD Vaslui, prof. Sorin Țiplea

ADRESA FSLI NR. 68/17.02.2010

DEZBATERE DEPARTAMENT ÎNVĂȚĂMÂNT VOCAȚIONAL
Departamentul învățământ vocațional, confesional, minorități și particular din cadrul Biroului Operativ al FSLI organizează în data de 24.02.2010, la sediul federației, o dezbatere cu următoarea ordine de zi:
1.Impactul implementării costului standard/elev în învățământul vocațional;
2.Constituirea comisiilor tehnice pentru analizarea Planurilor-cadru și modificarea programelor școlare în învățământul vocațional;
3.Diverse.
Vor participa reprezentanți MECTS, directori din unitățile de învățământ vocațional, inspectori școlari de specialitate, lideri de sindicat.

MECTS ÎNCEARCĂ SĂ INTIMIDEZE INSPECTORATELE ȘCOLARE

Știm că ISJ Vaslui s-a grăbit să informeze școlile despre adresa primită de la MECTS. Recomandarea noastră este să continuăm demersurile pentru ca salariile să fie calculate cu coeficientul de multiplicare 1,000 de 400,00, pentru că așa este corect.
MECTS a mai dat și cu alte ocazii indicații prețioase și a pierdut toate procesele.
Mai bine MECTS să anexeze Decizia CCR nr. 106/04.02.2010, nu să povestească ce a înțeles din ea !

marți, februarie 16, 2010

CONTESTAȚIE SALARIZARE

CONTESTAȚIE
Până la data de 12 februarie 2010, toți membri Sindicatului Învățământ ”Tutova” Bârlad și ai Convenției Județene a Sindicatelor din Învățământ Vaslui au depus, la secretariatele unităților de învățământ o contestație prin care arată că nu sunt de acord cu modul de stabilire a drepturilor salariale individuale începând cu data de 01 ianuarie 2010 și solicită să se procedeze la stabilirea și plata drepturilor salariale conform reglementărilor legale în vigoare (Legea 221/2008 - coeficientul de mutiplicare 1,000 trebuie utilizat cu valoarea de 400,00 lei și nu de 299,933 lei, așa cum a fost utilizat la stabilirea drepturilor salariale).
Această acțiune a fost efectuată pentru următoarele motive:
-în data de 4.02.2010, judecătorii Curţii Constituţionale a României au decis că O.U.G. nr.31/2009 şi O.U.G. nr.41/2009 sunt inadmisibile;
-aceasta înseamnă că Legea nr.221/2008 trebuie aplicată până la 31 decembrie 2009 având în vedere că această lege este abrogată începând cu data de 1 ianuarie 2010;
-în temeiul aceleaşi legi 330, începând cu data de 1 ianuarie 2010 nicio persoană nu va avea un câştig salarial mai mic decât cel de la data de 31 decembri 2009;
-la nivelul județului Vaslui există, pentru toate unitățile de învățământ, hotărâri judecătorești prin care trebuie să fim plătiți conform Legii nr. 221/2008;
-prin urmare, sunt întrunite condiţiile legale pentru ca Legea 221 să fie aplicată şi după data de 1 ianuarie 2010.
În cazul în care contestațiile depuse nu vor avea o rezolvare favorabilă, vom deschide o nouă acțiune în instanță pentru câștigarea drepturilor salariale conform legislației în vigoare.

vineri, februarie 12, 2010

LA PRIMĂRIA BOGDĂNEȘTI, JUDEȚUL VASLUI, RESPECTAREA LEGILOR ESTE FACULTATIVĂ !

ANIVERSARE NEDORITĂ
În curând se împlinește 1 an de când Primăria Bogdănești, județul Vaslui nu a mai decontat cheltuielile cu naveta personalului didactic de la unitățile de învățământ de pe raza comunei (ultima lună a fost februarie 2009). Deși sindicatul nostru a trimis mai multe adrese primăriei, am avut chiar o discuție cu domnul primar în cursul anului trecut, problema a rămas nerezolvată.
Pentru a preîntâmpina situația în care membrii de sindicat să deschidă acțiune în instanță pe această speță, domnul primar a avut mai multe strategii: a promis, în repetate rânduri că, deîndată ce va avea bani va deconta toate cheltuielile cu naveta, a apelat la înțelegerea directorului și a salariaților, a refuzat să înregistreze adresele înaintate de școală către primărie prin care se solicita, lunar, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, decontarea cheltuielilor de transport etc.
Și pe această cale (am mai trimis astăzi o adresă), amintim domnului primar că legile trebuie respectate și îl sfătuim să adune banii necesari pentru a putea plăti cheltuielile aferente navetei începând cu luna martie 2009 și până în prezent.
ÎN LOC DE RĂSPUNS - pentru anonimul curajos care a postat comentariul:
Sindicatul Învățământ ”Tutova” Bârlad
Nr. 09 din 21 februarie 2010
CĂTRE,
PRIMĂRIA BOGDĂNEȘTI,
CONSILIUL LOCAL BOGDĂNEȘTI, JUDEȚUL VASLUI
Având în vedere faptul că am fost sesizați de membrii noștri de sindicat de la unitățile de învățământ de pe raza comunei Bogdănești că, nici la această dată nu se decontează naveta personalului didactic și nici nu există această intenție, vă solicităm ca, în cel mai scurt timp, să dispuneți plata sumele restante.
În cazul în care, până la începutul lunii martie 2010, această problemă nu va fi rezolvată, vom fi nevoiți să acționăm Primăria și Consiliul Local Bogdănești în instanță pentru nerespectarea prevederilor legale în vigoare, pe care ne permitem să vi le reamintim:
Legea nr. 128/1997
Art. 104 (3) Personalului didactic din unităţile de învăţământ de stat, care nu dispune de locuinţă şi căruia nu i se poate oferi o locuinţă corespunzătoare în localitatea unde are postul, i se vor deconta cheltuielile pe mijloacele de transport în comun, din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă. În cazul în care nu există mijloace de transport în comun între localitatea de reşedinţă şi sediul unităţii de învăţământ, urmează a i se deconta contravaloarea a 7,5 l benzină Premium la 100 km parcurşi, dacă transportul se face cu autoturismul proprietate personală. În cazul în care există mijloc de transport în comun, dar personalul didactic preferă să circule cu autoturismul proprietate personală, urmează a se deconta contravaloarea abonamentului lunar pe respectivul mijloc de transport în comun. Atunci când transportul mai multor cadre didactice se face cu un singur autoturism, plata se face numai posesorului autoturismului respectiv. Decontarea sau plata echivalentă costurilor de transport se va efectua de către autorităţile administraţiei publice locale din unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află unitatea de învăţământ la care îşi desfăşoară activitatea cadrul didactic, în urma solicitărilor adresate autorităţilor administraţiei publice locale, astfel:
a) decontarea contravalorii călătoriei pe mijloacele de transport în comun prin depunerea la sfârşitul fiecărei luni de activitate a biletelor de călătorie sau a abonamentului;
b)decontarea contravalorii corespunzătoare a 7,5 l benzină Premium la 100 km parcurşi, prin depunerea la sfârşitul fiecărei luni de activitate a documentelor justificative eliberate de unitatea de învăţământ, care certifică efectuarea transportului cu autoturismul proprietate personală;
c)solicitarea contravalorii călătoriei efectuate cu mijloacele de transport în comun sau a contravalorii corespunzătoare a 7,5 l benzină Premium la 100 km parcurşi, pentru cei care-şi asigură transportul cu autoturismul proprietate personală, ca urmare a pontajului zilnic efectuat de conducerea unităţii de învăţământ.
Legea nr. 84/1995
Art. 167 (2) Finantarea unitatilor de invatamant preuniversitar de stat cuprinde: finantarea de baza si finantarea complementara.
(3)Finantarea de baza asigura desfasurarea in conditii normale a procesului de invatamant la nivel preuniversitar, conform standardelor nationale. Finantarea de baza se asigura prin bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale de care apartin unitatile de invatamant, din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat si din alte venituri ale bugetelor locale.
(5) Finantarea de baza cuprinde urmatoarele categorii de cheltuieli:(…)
e)cheltuieli pentru naveta, respectiv cele 6 calatorii pe calea ferata prevazute de lege, pentru cadrele didactice de predare si didactice auxiliare.

IGNORANȚĂ, INCOMPETENȚĂ SAU INTENȚIE ?

NEMAIVĂZUT, NEMAIAUZIT, NEMAIÎNTÂLNIT !
Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale (CNPAS) nu a contractat (cel puțin până acum) locuri pentru bilete de tratament în stațiunile balneoclimaterice pentru lunile iulie și august 2010.
Drept urmare, la casele județene de pensii nu sunt primite, pentru a fi înregistrate, cererile în care se solicită această perioadă.
Dacă lucrurile rămân așa, asta ar însemna că salariații din învățământ, în special personalul didactic de predare, nu mai poate beneficia de bilete de tratament decât dacă intră în concediu medical în timpul anului școlar !
Este o situație fără precedent pe care noi o considerăm intolerabilă, practic, unei anumite categorii de salariați, i se ia un drept prevăzut de legislația în vigoare.
Stimați colegi, nu aveți voie să vă îmbolnăviți decât în perioada cursurilor școlare !
Federația Sindicatelor Libere de Învățământ și Confederația Sindicatelor Democratice din România vor face demersuri pentru a încerca să rezolve această situație în interesul membrilor de sindicat.

DE LA CCD VASLUI

În atenţia laboranţilor şcolari/liceali/SAM care doresc să participe la Seminariile propuse în Oferta de Programe a Casei Corpului Didactic Vaslui:
-”Organizarea laboratorului în scopul respectării normelor de securitate a muncii şi P.S.I., în prevenirea accidentelor şi acordării primului ajutor” şi ”Rolul laborantului şcolar în reuşita lecţiilor curente, cât şi în pregătirea elevilor pentru concursurile şcolare”, pot depune cereri de înscriere până la 1 martie 2010 la sediul Casei Corpului Didactic Vaslui, la filialele locale, prin e-mail sau on-line în secţiunea Contact.

miercuri, februarie 10, 2010

NOUTĂȚI PERFECȚIONARE

Calendar de desfășurare a activităților de perfecționare prin definitivat, grad didactic II și grad didactic I
Descarcă

DE PRIN BLOGURI...

Director speriat de primar. Primar speriat de proces. Membri de sindicat speriaţi de director
Directorul unei şcoli din Judeţul Constanţa face presiuni asupra membrilor de sindicat pentru a renunţa la judecată în procesul intentat în vederea aplicării Legii nr. 221/2008 privind creşterea salariilor personalului din învăţământ.
Se pare că directorul, la rândul său, este presat de primar; care primar este furios pentru că a fost chemat în judecată alături de inspectoratul şcolar şi unitatea de învăţământ şi, pierzând procesul, ar trebui să facă rost de bani.
Primarul ameninţă cu retragerea sprijinului pentru şcoală. Poate chiar cu retragerea sprijinului politic pentru director. Zic "poate", nu ştiu...
Directorul, el însuşi membru de sindicat şi reclamant în proces, parcă ar da înapoi. E liber s-o facă.
Însă membrilor de sindicat din şcoala respectivă, liberi şi ei să decidă cum vor crede de cuviinţă, nu le-aş recomanda să renunţe. S-ar putea să regrete amarnic peste câteva luni, când toţi ceilalţi vor fi câştigat procesele.
Sursa: Sinvlex

INFORMARE FSLI - 09.02.2010

FEDERAŢIA SINDICATELOR LIBERE DIN ÎNVĂŢĂMÂNT
FEDERATION DES SYNDICATS LIBRES DE L’ENSEIGNEMENT
FREE TRADE UNION FEDERATION IN EDUCATION
R O M Â N I A
BUCUREŞTI, Bd. Regina Elisabeta, nr. 32, sect. 5, cod 70608
Tel. 4021 315 16 95, 315 78 70, Fax. 4021 312 58 37
www.fsli.ro
fsli@upc
INFORMARE
Astăzi, 9.02.2010, la sediul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a avut loc şedinţa Comisiei de Dialog Social la care, din partea F.S.L.I., au participat domnii: Liviu Marian Pop, Mihai Dima şi Levente Vadasz.
Ordinea de zi a fost următoarea:
1. Proiectul Ordinului privind aprobarea specializărilor de nivel universitar care
conferă dreptul absolvenţilor liceelor pedagogice de a ocupa funcţiile didactice de
profesor în învăţământul preşcolar şi profesor în învăţământul primar;
2. Proiectul Ordinului pentru aprobarea anexelor 1/21 ale Centralizatorului privind disciplinele de învățământ, domeniile și specializările, precum și probele de concurs, valabile pentru încadrarea personalului didactic din învățământul preuniversitar 2010, cuprinzând disciplinele/modulele corespunzătoare profilului posturilor/catedrelor din aria curriculară tehnologii – discipline tehnologice;
3. Proiectul Regulamentului de organizare și funcționare a subcomisiei de Dialog Social din domeniul cercetării ştiinţifice;
4. Proiectul Ordinului cu privire la aprobarea planurilor de învăţământ pentru cultura de specialitate, pregătire practică săptămânală şi pregătire practică comasată pentru clasele a IX-a şi a X-a ciclul inferior al învăţământului liceal, filiera tehnologică, formele de învăţământ zi şi seral;
5. Diverse.

1. Se dă aviz favorabil Proiectului Ordinului privind aprobarea specializărilor de nivel universitar care conferă dreptul absolvenţilor liceelor pedagogice de a ocupa funcţiile didactice de profesor în învăţământul preşcolar şi profesor în învăţământul primar. (
ANEXA NR. 1)
Având în vedere prevederile Legii nr.387/ 2009, salarizarea acestei categorii de cadre didactice va fi similară, începând cu data 1 ianuarie 2010, cu cea a profesorilor S. Modul în care vor fi salarizate celelalte categorii de cadre didactice din învăţământul primar şi preşcolar va fi stabilit în Legea Educaţiei Naţionale şi în Legea nr.330/ 2009.
2. La Proiectul Ordinului pentru aprobarea anexelor 1/21 ale Centralizatorului privind disciplinele de învţăământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs, valabile pentru încadrarea personalului didactic din învățământul preuniversitar 2010, cuprinzând disciplinele/modulele corespunzătoare profilului posturilor/catedrelor din aria curriculară tehnologii – discipline tehnologice reprezentanţii F.S.L.I. au fost singurii care s­-au abţinut deoarece, nu au fost simplificate domeniile, disciplinele şi modulele, posibilitatea de titularizare fiind limitată.
3. Se aprobă, de principiu, înfiinţarea acestei subcomisii de Dialog Social din domeniul cercetării ştiinţifice, urmând să se stabilească componenţa acestei comisii după aprobarea organigramei M.E.C.T.S. Anexa nr II.
4. Pentru Proiectul Ordinului cu privire la aprobarea planurilor de învăţământ pentru cultura de specialitate, pregătire practică săptămânală şi pregătire practică comasată pentru clasele a IX-a şi a X-a ciclul inferior al învăţământului liceal, filiera tehnologică, formele de învăţământ zi şi seral se pot trimite propuneri până vineri, 12.02.2010, pe adresa F.S.L.I., s-au pe adresa: zoica.vladut@yahoo.com.
5. a) Reprezentanţii F.S.L.I. au cerut explicaţii legate de stadiul aplicării OUG 114/2009 şi au solicitat emiterea unui proiect de act normativ care să fie aprobat de guvern sau parlament pentru a exista posibilitatea legală de a se acorda salarii compensatorii pentru cei salariaţii din învăţământ disponibilizaţi. Nu am primit nici un răspuns la această cerinţă.
b) Totodată, am reamintit secretarului de stat, domnul Cătălin Baba, că F.S.L.I. a înaintat o adresă ministerului prin care s-a solicitat emiterea unui ordin de ministru care să stabilească normele metodologice de salarizare în învăţământ, având în vedere că începând cu data de 1.01.2010 a intrat în vigoare Legea nr. 330. Răspunsul a fost că se lucreză la aşa ceva.
c) Nu am primit răspuns la problemele legate de aplicarea art. 34 din Legea 330, precum şi la întrebarea dacă directorii unităţilor de învăţământ de învăţământ din localităţile izolate vor primi sporul de izolare, având în vedere că H.G. nr. 1613/2009 prevede că acest spor se acordă personalului didactic de predare calificat.
d) În legătură cu viitoarea Lege a Educaţiei, reprezentanţii M.E.C.T.S. au afirmat că aceasta se va discuta la nivelul ministerului( fără să precizeze când), după care o să fie discutată la nivelul guvernului în şedinţa de mâine sau de săptămâna viitoare,iar până în data de 3 martie va fi înaintată Parlamentului pentru dezbatere.
PRIM-VICEPREŞEDINTE, Simion HANCESCU
Bucureşti, 9.02.2010

marți, februarie 09, 2010

GER LA ȘCOALA SÂRBI - COMUNA BANCA

LA ȘCOALA SÂRBI, COMUNA BANCA, TOATĂ IARNA S-A GÂNDIT LA RECE !!!
Am fost înștiințați că, încă de la începutul sezonului rece, la Școala Sârbi temperatura în sălile de clasă nu s-a ridicat la mai mult de 7-8 grade Celsius. În aceste condiții de frig și-au desfășurat și își desfășoară activitatea 5 clase de elevi (75-80 de elevi) și cadrele didactice de la această unitate de învățământ.
Deși este dotată cu centrală termică pe lemne, caloriferele ajung să se dezmorțească puțin spre mijlocul zilei, se pare din cauza faptului că lemnele sunt puține și de slabă calitate.
Chiar dacă a fost sesizată de mai multe ori de către părinți și cadre didactice, conducerea școlii și primăria nu a luat nicio măsură de îmbunătățire a situației.
Deocamdată au înghețat florile în ghivece, elevii încă mai mișcă...
Există cineva care ar putea interveni sau așteptăm primăvara ?

SALARIZARE 1.01.2010

Puteți să vă calculați salariul de la 1 ianuarie 2010 aici: Verificare salariu

Sursa: Liviu Marian Pop

IMPORTANT: ÎN ATENȚIA LIDERILOR ȘI MEMBRILOR DE SINDICAT

ÎN ATENȚIA LIDERILOR ȘI MEMBRILOR DE SINDICAT !
1. Pentru apărarea drepturilor noastre salariale este necesară o procedură prealabilă de contestare a modului de stabilire a salariului individual. De aceea, este necesar ca fiecare salariat (personal didactic și didactic auxiliar) să depună o contestație după modelul atașat la conducerea unității de învățământ.
2. Contestația va fi depusă în regim de urgență (până la sfârșitul acestei săptămâni - 12.02.2010).
3. Contestația va fi depusă în dublu exemplar cu număr de înregistrare, dintre care unul (exemplarul înregistrat )va fi pentru salariat care îl va da liderului de sindicat.
4. Vă informăm că, cei care nu vor îndeplini această procedură și nu vor depune contestația nu vor putea fi reprezentați ulterior în fața instanței de judecată.
5. Liderul de sindicat va fi direct responsabil de aducerea la cunoștința tuturor membrilor să de sindicat a procedurii.
Conținutul contestației este următorul:
DOMNULE DIRECTOR,
Subsemnatul (a)......................................................, încadrat în unitatea dumneavoastră pe funcția de ........................................, contest modul de stabilire a drepturilor salariale individuale începând cu data de 01 ianuarie 2010 și vă solicit să procedați la stabilirea și plata drepturilor mele salariale conform reglementărilor legale în vigoare (coeficientul de mutiplicare 1,000 trebuie utilizat cu valoarea de 400,00 lei și nu de 299,933 lei, așa cum l-ați utilizat la stabilirea drepturilor mele salariale).
Data ................ Semnătura............................
Această informație va fi trimisă unităților de învățământ și prin fax.
Președinte, prof. Mircea Marinescu

luni, februarie 08, 2010

INFORMARE DECIZIE CCR

Informare Decizie CCR
Vă informăm că în data de 4.02.2010, judecătorii Curţii Constituţionale a României au decis că O.U.G. nr.31/2009 şi O.U.G. nr.41/2009 sunt inadmisibile.
Aceasta înseamnă că Legea nr.221/2008 trebuie aplicată până la 31 decembrie 2009 având în vedere că această lege este abrogată începând cu data de 1 ianuarie 2010. Însă, în temeiul aceleaşi legi 330, începând cu data de 1 ianuarie 2010 nicio persoană nu va avea un câştig salarial mai mic decât cel de la data de 31 decembri 2009.
Prin urmare, sunt întrunite condiţiile legale pentru ca Legea 221 să fie aplicată şi după data de 1 ianuarie 2010.
PRIM-VICEPREŞEDINTE FSLI,
Prof. Simion HANCESCU

ESTE BINE SĂ NE AMINTIM: FSLI ÎMPLINEȘTE 20 DE ANI

În luna februarie 1990, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) obține personalitate juridică.

În luna martie 1990 are loc prima Coferință a FSLI. Este adoptat Statutul și sunt alese organismele de conducere: Consiliul Național și Biroul Operativ.

 • La constituire, FSLI cuprindea în structura sa toate categoriile de salariați din învățământ.
 • Numărul sindicatelor afiliate era de 9 iar numărul membrilor de aproximativ 14.000.
 • În 1993 FSLI este membru fondator al Internaționalei Educației și membru al Confederației Internaționale a Sindicatelor Democratice.
 • În 1996 FSLI se afiliază la Confederația Sindicatelor Democratice din România (CSDR).
 • În prezent, FSLI este cea mai mare federație sindicală din România, reunind 198.043 membri.
 • Direct afiliate la FSLI sunt 58 de organizații sindicale din 40 de județe și cele 6 sectoare ale municipiului București.
 • Sindicatul Învățământ ”Tutova” Bârlad este una din cele 9 organizații sindicale fondatoare a FSLI.

ȘEDINȚA COMISIEI DE DIALOG SOCIAL MECTS - 09.02.2010

Ședinta CDS marți, 9 februarie 2010, ora 10, la sediul M.E.C.T.S.
Ordinea de zi:
1) Proiectul Ordinului privind aprobarea specializărilor de nivel universitar care conferă dreptul absolvenţilor liceelor pedagogice de a ocupa funcţiile didactice de profesor în învăţământul preşcolar şi profesor în învăţământul primar;
2) Proiectul Ordinului pentru aprobarea anexelor 1/21 ale Centralizatorului privind disciplinele de învățământ, domeniile și specializările, precum și probele de concurs, valabile pentru încadrarea personalului didactic din învățământul preuniversitar 2010, cuprinzând disciplinele/modulele corespunzătoare profilului posturilor/catedrelor din aria curriculară tehnologii – discipline tehnologice;
3) Proiectul Regulamentului de organizare și funcționare a subcomisiei de Dialog Social din domeniul cercetării științifice;
4) Proiectul Ordinului cu privire la aprobarea planurilor de învăţământ pentru cultura de specialitate, pregătire practică săptămânală şi pregătire practică comasată pentru clasele a IX-a şi a X-a ciclul inferior al învăţământului liceal, filiera tehnologică, formele de învăţământ zi şi seral.

C A L E N D A R U L mişcării personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2010 - 2011

Calendarul mişcării personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2010 - 2011, anexa la OM nr. 5886/10.11.2009
Descarcă

COMUNICAT FSLI

FEDERAŢIA SINDICATELOR LIBERE DIN ÎNVĂŢĂMÂNT
FEDERATION DES SYNDICATS LIBRES DE L’ENSEIGNEMENT
FREE TRADE UNION FEDERATION IN EDUCATION
R O M Â N I A
BUCUREŞTI, Bd. Regina Elisabeta, nr. 32, sect. 5, cod 70608
Tel. 4021 315 16 95, 315 78 70, Fax. 4021 312 58 37
www.fsli.ro fsli@upcmail.ro
F.S.L.I. solicită M.E.C.T.S. elaborarea în regim de urgenţă a normelor de salarizare pentru personalul din învăţământ
Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ a solicitat Ministerului Educaţiei, prin adresa nr. 10474/03.02.2010, elaborarea de urgenţă a unor norme metodologice de aplicare a ordonanţei O.U.G. nr.1 /2010.
Interpretarea diferită a modului de aplicare a acesteia duce la discriminări în privinţa modului de calcul a salariilor angajaţilor din învăţământ, implicit la scăderea veniturilor acestora începând cu luna ianuarie 2010.
FSLI atrage atenţia reprezentanţilor ministerului, precum şi Guvernului Boc, că nerezolvarea acestei probleme poate să conducă la izbucnirea unor conflicte spontane.
DEPARTAMENT COMUNICARE
Bucureşti, 03.02.2010

luni, februarie 01, 2010

AŞA ARATĂ DEMOCRAŢIA ÎN ROMÂNIA

FEDERAŢIA SINDICATELOR LIBERE DIN ÎNVĂŢĂMÂNT
FEDERATION DES SYNDICATS LIBRES DE L’ENSEIGNEMENT
FREE TRADE UNION FEDERATION IN EDUCATION
R O M Â N I A
BUCUREŞTI, Bd. Regina Elisabeta, nr. 32, sect. 5, cod 050012
Tel. 4021 315 16 95, 315 78 70, Fax. 4021 312 58 37
www.fsli.ro fsli@upcmail.ro
COMUNICAT
„Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ îşi exprimă nemulţumirea faţă de răspunsul primit de la Avocatul Poporului la petiţia prin care am solicitat să sesizeze Curtea Constituţională a României cu privire la neconstituţionalitatea prevederilor O.U.G. 114/2009 conform cărora, începând cu data de 1 septmbrie 2010 se reduc 15000 de posturi în învăţământ. Suntem surprinşi de acest răspuns având în vedere că elaborarea acestei ordonanţe s-a făcut cu încălcarea normelor procedurale legale referitoare la obligativitatea consultării partenerilor de dialog social atunci când se emit astfel de acte normative” a declarat preşedintele F.S.L.I, Aurel CORNEA.
În răspunsul său, Avocatul Poporului apreciază că nu există temeiuri care să justifice sesizarea C.C.R. pe această speţă şi că acestă problemă poate fi rezolvată de către Parlamentul României, în momentul în care O.U.G. 114/2009 va fi pusă în dezbaterea acestuia.
Bucureşti, DEPARTAMENTUL COMUNICARE
01.02.2010

EXTRAS DIN CALENDARUL MIȘCĂRII PERSONALULUI DIDACTIC

II. Ordinea desfăşurării etapelor mişcării personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2010-2011 este următoarea:
1. Întocmirea listelor cuprinzând personalul didactic titular care urmează să fie pensionat cu data de 1 septembrie 2010:
a) pentru limită de vârsta standard;
b) la cerere, conform art. 127 alin. (3) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare.
Perioada: 25 ianuarie-5 februarie 2010
c) Cadrele didactice care doresc să-şi continue activitatea didactică, în anul şcolar 2010-2011, în condiţiile prevăzute la art. 128 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, depun cererile la inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti (care trebuie să conţină avizul consiliului profesoral al unităţii de învăţământ).
Perioada: 25 ianuarie-5 februarie 2010
d) Cadrele didactice titulare care solicită continuarea activităţii în învăţământ, conform art. 128 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, pot fi menţinute ca titulare în funcţia didactică peste vârsta standard de pensionare, numai dacă a fost asigurat numărul necesar de posturi didactice/catedre vacante corespunzătoare pentru soluţionarea restrângerilor de activitate. Consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar aprobă menţinerea în activitate a cadrelor didactice peste vârsta standard de pensionare, în funcţie de: evoluţia demografică, planurile de şcolarizare, dinamica resurselor umane, politicile de personal şi evoluţia planurilor de învăţământ.
Perioada: 8-9 februarie 2010
e) Comunicarea acordului/refuzului de menţinere în activitate sau a avizului de pensionare.
Termen: 12 februarie 2010
f) Depunerea contestaţiilor la inspectoratul şcolar.
Perioada: 15-16 februarie 2010
g) Soluţionarea contestaţiilor de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar.
Termen: 17 februarie 2010
h) Comunicarea rezultatelor la contestaţii.
Termen: 19 februarie 2010

COMUNICAT ALIANȚA BUGETARILOR

COMUNICAT
ALIANŢA BUGETARILOR alcătuită din:
Federaţia Naţională a Sindicatelor „ALMA MATER”,
Federaţia Sindicatelor din Învăţământ „SPIRU HARET”,
Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ,
Federaţia „SANITAS” din România,
Alianţa Sindicatelor „SED-LEX”,
Federaţia Sindicatelor din Administraţia Publică „PUBLISIND”,
Federaţia Sindicatelor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor,
Sindicatul Naţional al Poliţiştilor şi Personalului Contractual,
Federaţia Sindicatelor din Administraţia Locală şi Centrală din România „COLUMNA”,
Federaţia Naţională a Sindicatelor Libere Tehnic-Economic-Administrativ din unităţile sanitare şi balneare din România,
Federaţia Naţională a Ziariştilor de la AGERPRES,
Federaţia „UNITESA” a personalului fără normă didactică din învăţământul superior,
Federația Sindicatelor din Casele de Asigurări de Sănătate,
întrunită în şedinţă în data de 28 ianuarie 2010, analizând prevederile OUG nr.1/2010 referitoare la normele metodologice de aplicare a Legii nr. 330/2009 a hotărât:
1.Înaintarea unei scrisori deschise către parlamentari și partidele politice pentru a contesta la Curtea Constituţională a României prevederile OUG nr.1/2010 care încalcă dreptul la negociere colectivă;
2.Solicitarea unei întâlniri a președinților de federații reprezentative componente ale Alianței Bugetarilor, cu prim-ministrul Emil Boc, pentru clarificarea problemelor care apar în urma aplicarii Legii nr.330/2009.
Secretariatul Tehnic Central al Alianţei Bugetarilor
Bucureşti, 28.01.2010

ADRESĂ FSLI 28.01.2010

ADRESĂ FSLI CĂTRE MECTS REGLEMENTARE ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ȘI PREȘCOLAR