***** 5 OCTOMBRIE 2020 - ZIUA MONDIALA A PROFESORILOR*****

marți, ianuarie 12, 2010

Întâlnire informală la sediul MECTS -12 ianuarie 2010

Conducerea Ministerului prezintă măsurile reieșite din discuțiile cu inspectorii școlar generali:
-la nivel de comună o singură unitate cu personalitate juridică;
-regruparea claselor parelele sub media prevazută de lege;
-predarea educației fizice la învățământul primar să se facă de către învățători/institutori fără a afecta norma titularilor;
-regândirea centrelor bugetare la nivelul comunităților locale;
-încadrarea în numărul minim de ore al planurilor cadru în vigoare;
-efectuarea orelor de laborator tehnologic cu întreaga clasă;
-efectuarea orelor de cultura generală la învățământ vocațioanal cu întreaga clasă, separarea doar la disciplinele de specialitate;
-reducerea numărului de clase la învaățământul seral prin compensare cu învățământ fără frecvență.
Din cele 4 măsuri propuse două ar produce efecte utile:
-reorganizarea unităților cu cel puțin 300 elevi și 150 preșcolari;
-încadrarea la clasele de debut (I, V, IX) din urban, la limita maximă.
FSLI a înaintat și analiza pe cele două anexe și situația pe întreg personalul din învățământ.
Urmează ca la nivel de fiecare inspectorat școlar să se analizeze aceste măsuri.
Sursa: Liviu Marian Pop - secretar general FSLI
Mâine, 13 ianuarie 2010 vom avea o întâlnire pe această problemă la ISJ Vaslui. La nivelul județului Vaslui, o parte din aceste măsuri a fost luată deja în 2009 când s-au redus aproape 400 posturi. Vă ținem la curent.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu