***** 5 OCTOMBRIE 2020 - ZIUA MONDIALA A PROFESORILOR*****

marți, ianuarie 12, 2010

COMUNICATE MECTS

Ministrul Educației, domnul dr. Daniel Petru Funeriu, se întâlnește cu reprezentanții sindicatelor din Educație
11.01.2010
Ministrul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, domnul dr. Daniel Petru Funeriu, se va întâlni mâine, 12.01.2010, cu o delegație a federațiilor sindicale reprezentative din învățământ.
La întrevedere vor participa reprezentanții Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), Federației Sindicatelor din Învățământ Spiru Haret, Federației Educației Naționale și ai Federației Naționale Sindicale "Alma Mater".
Întâlnirea va avea loc la sediul MECTS, începând cu ora 10.30. Ministrul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului va face o declaraţie de presă în jurul orei 12.00.
Declaraţia doamnei Oana Badea, secretar de stat pentru învăţământ preuniversitar, în Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
11.01.2010
În urma întâlnirii cu inspectorii şcolari, secretarul de stat a făcut următoarea declaraţie: ,,Această convocare este legată de emiterea ordinului de ministru, care vizează fundamentarea cifrei de şcolarizare. Pentru noi, fundamentarea cifrei de şcolarizare este esenţială ca bază pentru ca alocarea resurselor financiare per elev să fie corect constituită. De asemenea, nu trebuie create iluzii la nivelul localităţilor, în ceea ce priveşte existenţa sau inexistenţa unor clase, legat de accesul elevilor, spre exemplu, la liceu.
A fost foarte importantă întâlnirea, faţă în faţă, cu inspectorii şcolari generali. Trebuie să avem tăria să ne privim în ochi, atunci când fundamentăm cifra de şcolarizare. Pentru noi, poate fi un lucru foarte simplu: calculăm numărul total de elevi, numărul de elevi pe clase şi rezultă un număr de clase pentru fiecare judeţ.Pentru fiecare judeţ este important însă ca această procedură să fie în conformitate cu nevoile copilului.
În sensul acesta, a avut loc discuţia cu inspectorii şcolari.În legătură cu Ordonanţa de Urgenţă 114/2009, inspectorii şcolari au primit un document prin care Ministerul Educaţiei cerea, pe de o parte, propuneri de măsuri care să ducă la eficientizarea reţelei şcolare şi, pe de altă parte, simularea propunerilor de măsuri pe care MECTS le-a înaintat şi partenerilor sociali.
Simularea propunerilor de măsuri este foarte importantă pentru Ministerul Educaţiei pentru că ne dă un feed-back cu privire la potenţialul pe care îl are fiecare propunere la nivelul judeţelor. MECTS a vrut să vadă în ce măsură, profilul fiecărui judeţ îşi va lăsa amprenta asupra celor patru propuneri de măsuri. Astfel, o măsură aşteptată într-un judeţ, care poate produce efecte benefice sistemului de învăţământ preuniversitar, să nu poată fi aplicată în alt judeţ cu succes.
Astăzi, Ministerul Educaţiei a avut mai mult urechi decât gură. În consecinţă, am acceptat orice propuneri de măsuri pe care inspectoratele le-au identificat, pentru că măsurile care vin dinspre sistem spre noi sunt cele care se potrivesc. Conturăm, ceea ce eu numesc, fotografia exactă pentru fiecare judeţ, în ceea ce priveşte sistemul de învăţământ preuniversitar. În acest moment, ne situăm în acel punct în care putem calibra în fiecare judeţ sistemul de învăţământ preuniversitar cu discernământ, dar în beneficiul elevului, al comunităţii locale şi al cetăţenilor care trăiesc în acele judeţe. Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului are respect pentru actul de învăţare.
Respectul faţă de contribuţiile cetăţenilor prin taxe şi impozite este esenţial. Înainte de toate, Ministerul Educaţiei are respect faţă de actul de învăţare. Niciuna dintre măsurile şi propunerile de măsuri pe care ni le-au făcut inspectoratele nu pleacă de la premise absurde. Nu am folosit şi nu vom folosi măsuri absurde.
Nu am gândit şi nu am permis propuneri care pot să ducă, de exemplu, la ideea unei navete de 60 km pe zi, pentru că am auzit acest lucru vehiculat la unele posturi de televiziune. În nici un caz, Ministerul Educaţiei nu va accepta o astfel de măsură. Ceea ce este esenţial pentru noi, este să prioritizăm actul nostru pentru elev. Banul urmează elevul, în consecinţă, de acolo plecăm pentru recalibrarea sistemului, cadrele didactice să fie calificate şi să beneficieze de un sistem normal în care să predea orice disciplină îşi propun şi apoi restul elementelor care survin din aceasta.
Acestea erau lucrurile pe care vroiam să vi le anunţ în deplină transparenţă. Mai adaug, la finalul declaraţiei mele, faptul că întâlnirea a fost nu numai benefică, dar s-a desfăşurat în condiţii impecabile, colegial. Eu sunt fost inspector şcolar general adjunct, ştiu foarte bine ce înseamnă să găseşti la minister un partener de dialog, care ia în seamă soluţiile pe care le aduci din teritoriu. Acesta a fost spiritul întâlnirii mele cu colegii mei şi aşa va rămâne, cel puţin din punct de vedere al Secretariatul de Stat pentru Învăţământ Preuniversitar.
Vă mulţumesc şi vă doresc o zi bună!"
Aplicarea Legii-cadru 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nu afectează salariile profesorilor în 2010
În legătură cu articolele apărute în presă, referitoare la aplicarea Legii-cadru 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului precizează că salariile cadrelor didactice pentru luna decembrie vor fi plătite în intervalul 5-15 ianuarie 2010. Astfel, cadrele didactice vor primi salariile aferente lunii decembrie 2009, diminuate cu 15,5%, conform art. 10 din Legea 329/2009, care prevede următoarele: conducătorii autorităților și instituțiilor publice, indiferent de modul de finanțare, au obligația de a diminua cheltuielile de personal, în medie cu 15,5% pentru luna decembrie.
În legătură cu salariul aferent lunii ianuarie 2010, ce se va primi în luna februarie, MECTS precizează următoarele:
în conformitate cu Legea-cadru 330/2009 art. 12 alin. (3) "În 2010, salariile, soldele și îndemnizațiile lunare de încadrare se stabilesc potrivit art. 30 alin. (5), fără a fi utilizați coeficienții de ierarhizare prevăzuți în anexele din prezenta lege".
Spre exactitate, art.30 alin. (5) prevede că: "În anul 2010, personalul aflat în funcție la 31 decembrie 2009 își va păstra salariul avut, fără a fi afectat de măsurile de reducere a cheltuielilor de personal din luna decembrie 2009(...)".
Reiese din lege că salariile cadrelor didactice, acordate potrivit legii, nu vor fi afectate în 2010.În cursul acestei săptămâni, reprezentanții Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, ai Ministerului Finanțelor Publice și ai Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale vor elabora normele de aplicare a Legii 330/2009. După aprobarea acestor norme, Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, va avea o serie de întâlniri cu reprezentanții inspectoratelor școlare județene și ai universităților, pentru descrierea și explicarea modului de aplicare a acestor norme.
De asemenea, reprezentanții Ministerului Educației vor participa la Comisia bipartită interministerială, care are drept scop rediscutarea coeficienților și a funcțiilor din Legea 330/2009. Termenul de finalizare este stabilit în luna iunie 2010, iar dezbaterea în Parlament ar putea fi programată pentru luna septembrie 2010.
Legea 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 762 din 9 noiembrie 2009.
Sursa: Biroul de presă MECTS

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu