***** 5 OCTOMBRIE 2020 - ZIUA MONDIALA A PROFESORILOR*****

joi, ianuarie 28, 2010

MODELE DE CALCUL SALARII

Pentru informarea dumneavoastră (în special pentru secretare, contabili, directori) am găsit pe pagina ISJ Cluj informații despre calculul salariilor pentru ianuarie 2010. Click aici:
Modele de calcul (arhiva .zip)
Sursa: ISJ CLUJ

ÎN ATENȚIA LIDERILOR DE SINDICAT

ÎN ATENȚIA LIDERILOR DE SINDICAT ȘI A DIRECTORILOR DE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN JUDEȚUL VASLUI
În conformitate cu hotărârea Consiliului de Administrație al ISJ Vaslui, fundamenarea planului de școlarizare pentru anul școlar 2010-2011 precum și discuțiile privind eventualele comasări de clase/grupe/unități de învățământ se va face în prezența directorilor de unități de învățământ și a liderilor de sindicat din unitățile de învățământ, conform planificării comunicate unităților de învățământ.

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ

OUG a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62/27.01.2010
OUG 1/2010 privind unele masuri de reincadrare in functii a unor categorii de personal din sectorul bugetar si stabilirea salariilor acestora, precum si alte masuri in domeniul bugetar. Ordonanta de urgenta nr. 1/2010 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 62 din 27 ianuarie 2010
Avand in vedere ca prin Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International, unele institutii finantate integral din venituri proprii s-au reorganizat prin schimbarea regimului de finantare, iar salarizarea personalului acestor institutii era realizata in temeiul unor contracte colective de munca negociate, contracte aflate la acest moment in vigoare, fiind garantate de art. 41 alin. (5) din Constitutia Romaniei, republicata, luand in considerare ca nici Legea nr. 329/2009 si nici Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice nu contin vreo reglementare expresa cu privire la modul de incadrare a personalului din aceste institutii si la modul de salarizare a acestuia dupa expirarea contractelor colective de munca, situatie ce nu putea fi reglementata din cauza adoptarii concomitente a celor doua acte normative, apreciind ca interventia legislativa de urgenta si extraordinara este justificata de necesitatea unei reglementari exprese cu privire la modul de incadrare si salarizare a acestei categorii de personal dupa expirarea contractelor colective de munca, unele dintre ele urmand a inceta in lunile ianuarie si februarie 2010, cunoscand obiectivul incadrarii in cheltuielile de personal aprobate pentru anul 2010 si pentru respectarea limitarii cheltuielilor bugetare impuse de acordurile-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International, tinand seama de faptul ca prevederile Legii-cadru nr. 330/2009 au intrat deja in vigoare la 1 ianuarie 2010, iar incadrarea si salarizarea personalului bugetar urmeaza a fi facute pana la sfarsitul lunii ianuarie 2010, in absenta unei reglementari extraordinare si urgente salarizarea pentru luna ianuarie a tuturor persoanelor platite din fonduri publice urmand a fi pusa in pericol, luand in calcul existenta riscului ca omisiunile de reglementare generate de adoptarea concomitenta a Legii nr. 329/2009 si a Legii-cadru nr. 330/2009 sa conduca la calcularea in mod eronat si neunitar a salariilor incepand cu luna ianuarie 2010, dar si faptul ca modul de aplicare a celor doua legi mai sus mentionate este supus monitorizarii/verificarii de catre misiunea de evaluare a Fondului Monetar International, care va efectua in acest sens o vizita in Romania in cursul lunii ianuarie 2010, constatand ca in absenta unei interventii legislative extraordinare si de urgenta care sa precizeze mentinerea nivelului actual al pensiilor la fel cum este mentinut si nivelul de salarizare s-ar putea crea situatii discriminatorii intre persoanele care ar beneficia de o pensie stabilita de la intrarea in vigoare a Legii-cadru nr. 330/2009, prin interpretarea defectuoasa a actualelor dispozitii in materie, si persoanele care ar beneficia de o pensie rezultata dintr-un act de clarificare a mecanismului de calcul, adoptat ulterior in procedura parlamentara, in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta
Art. 1(1) Salarizarea personalului autoritatilor si institutiilor publice care si-au schimbat regimul de finantare, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International, din institutii finantate integral din venituri proprii in institutii finantate integral sau partial de la bugetul de stat se realizeaza potrivit prevederilor contractelor colective de munca legal incheiate, pana la implinirea termenului pentru care au fost incheiate, in limita cheltuielilor de personal aprobate.
(2) Pentru incadrarea in cheltuielile de personal aprobate, pana la implinirea termenelor contractelor colective de munca, conducatorul autoritatilor si institutiilor prevazute la alin. (1) va proceda, dupa caz, la renegocierea drepturilor salariale sau la reorganizarea ori restructurarea activitatii prin reducerea numarului de posturi, in conditiile legii.
(3) Dupa implinirea termenului pentru care au fost incheiate contractele colective de munca, personalul mentionat la alin. (1) va fi reincadrat pe noile functii, stabilite de ordonatorul principal de credite, corespunzator atributiilor, responsabilitatilor si competentelor specifice postului, prin asimilare cu functiile din institutia care il preia in structura, subordine sau in finantare, dupa caz.
(4) Drepturile salariale ale personalului reincadrat potrivit alin. (3) sunt stabilite la nivelul prevazut in luna decembrie 2009 pentru functiile similare celor pe care a fost reincadrat din institutia sau autoritatea care il preia in structura, subordine sau in finantare, dupa caz. Acestui personal i se acorda si sporurile prevazute in notele la anexa nr. I/1 la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, care se includ in salariul de baza, precum si indemnizatia de conducere, dupa caz.
(5) Cuantumul individual al drepturilor salariale, inclusiv al sporurilor prevazute la alin. (4), se stabileste de conducatorul institutiei sau autoritatii publice, astfel incat sa se asigure incadrarea in cheltuielile de personal aprobate, cu avizul ordonatorului principal de credite.
(6) Salarizarea personalului autoritatilor si institutiilor publice care si-au schimbat regimul de finantare, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 329/2009, din institutii finantate integral din venituri proprii in institutii finantate integral sau partial de la bugetul de stat si care a fost reincadrat in cursul anului 2009 se mentine astfel cum a fost stabilita la data reincadrarii.
Art. 2Personalul autoritatilor si institutiilor publice prevazut la art. 1 alin. (1) salarizat exclusiv in temeiul unui contract individual de munca negociat va fi reincadrat pe noile functii, stabilite de ordonatorul principal de credite, corespunzator atributiilor, responsabilitatilor si competentelor specifice postului, prin asimilare cu functiile din institutia care il preia in structura, subordine sau in finantare, dupa caz. Drepturile salariale ale acestui personal se stabilesc potrivit art. 1 alin. (4) si (5), care se aplica in mod corespunzator.
Art. 3Prin contractele sau acordurile colective si individuale de munca nu pot fi negociate salarii sau alte drepturi de natura salariala care excedeaza prevederilor Legii-cadru nr. 330/2009.
Art. 4(1) Incepand cu luna ianuarie 2010, intregul personal din sectorul bugetar incadrat in autoritatile si institutiile publice prevazute la art. 2 alin. (1) si (3) din Legea-cadru nr. 330/2009 va fi reincadrat corespunzator transelor de vechime in munca si pe functiile corespunzatoare categoriei, gradului si treptei profesionale avute la 31 decembrie 2009.
(2) La functiile de executie unde s-a redus numarul de grade sau trepte profesionale, reincadrarea personalului ale carui grade sau trepte profesionale au fost eliminate se face la gradul sau treapta profesionala imediat urmatoare celei eliminate, iar salarizarea se face cu mentinerea salariilor avute la 31 decembrie 2009. (3) Personalul care ocupa functii de conducere va fi reincadrat pe unul dintre cele doua grade, respectiv, in cazul functionarilor publici, pe una dintre cele doua trepte.
(4) Pentru cadrele militare in activitate, soldatii si gradatii voluntari in activitate, politistii, functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare si preotii militari, prevederile alin. (1) se aplica in mod corespunzator, in conditiile prevazute de Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 384/2006 privind statutul soldatilor si gradatilor voluntari, Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului, cu modificarile si completarile ulterioare, si de Legea nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici cu statut special din Administratia Nationala a Penitenciarelor, republicata.
(5) Personalul care ocupa functii specifice care nu se regasesc in anexele la Legea-cadru nr. 330/2009 va fi reincadrat, prin asimilare sau echivalare, in baza avizelor Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Ministerului Finantelor Publice si, dupa caz, al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici pentru functionarii publici, in functii care se regasesc in anexele la Legea-cadru nr. 330/2009, iar salarizarea se face cu mentinerea salariilor avute la 31 decembrie 2009.
Art. 5(1) Incepand cu luna ianuarie 2010, personalul aflat in functie la 31 decembrie 2009 isi pastreaza salariul, solda sau, dupa caz, indemnizatia lunara de incadrare brut/bruta avute la aceasta data, fara a fi afectate de masurile de reducere a cheltuielilor de personal din luna decembrie 2009 prevazute la art. 10 din Legea nr. 329/2009, care se calculeaza dupa cum urmeaza:
a) la salariul de baza, solda/salariul functiei de baza sau, dupa caz, indemnizatia lunara de incadrare corespunzatoare functiilor avute la data de 31 decembrie 2009 se adauga cuantumul sporurilor si indemnizatiilor care se introduc in acesta/aceasta, prevazute in notele la anexele la Legea-cadru nr. 330/2009, numai personalului care a beneficiat de acestea, in masura in care isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii;
b) sporurile, indemnizatiile si alte drepturi salariale prevazute in anexele la Legea-cadru nr. 330/2009 care nu se introduc in salariul de baza, solda/salariul functiei de baza sau, dupa caz, indemnizatia lunara de incadrare se acorda in aceleasi cuantumuri de la 31 decembrie 2009, numai personalului care a beneficiat de acestea, in masura in care isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii, cu respectarea prevederilor art. 23 din Legea-cadru nr. 330/2009.
(2) Personalului salarizat in conformitate cu anexa nr. VI la Legea-cadru nr. 330/2009 i se va aplica modul de calcul reglementat in cuprinsul acestei anexe.
(3) In salariile de baza ale functiilor de executie si ale functiilor de conducere este cuprins in toate cazurile sporul de vechime in munca in cuantumul avut in luna decembrie 2009. In situatia in care in cursul anului personalul de conducere si executie indeplineste conditiile pentru trecerea intr-o alta transa de vechime, se acorda transa corespunzatoare vechimii prin aplicarea procentului la salariul de baza aferent functiei din luna decembrie 2009.
(4) Salariile de merit stabilite in anul 2009 pe o perioada care se intinde si in anul 2010 se introduc in salariul de baza pana la expirarea perioadei pentru care au fost acordate. Dupa aceasta perioada, se recalculeaza in mod corespunzator salariul de baza si celelalte sporuri calculate la acesta. Incepand cu anul 2010, acest drept nu se mai stabileste.
(5) In toate cazurile, in salariul de baza al functiilor de conducere este inclusa indemnizatia de conducere.
(6) Reincadrarea personalului didactic din invatamant la data de 1 ianuarie 2010 se face luand in calcul salariile de baza la data de 31 decembrie 2009, stabilite in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 41/2009 privind unele masuri in domeniul salarizarii personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai—decembrie 2009, aprobata prin Legea nr. 300/2009.
(7) Tariful orar pentru garzile efectuate de personalul sanitar cu pregatire superioara pentru asigurarea continuitatii asistentei medicale in afara normei legale de munca si a programului normal de lucru de la functia de baza se determina intr-un cuantum care sa nu depaseasca nivelul determinat pentru luna decembrie 2009, fara a fi afectat de masurile de reducere a cheltuielilor de personal aprobate prin art. 10 din Legea nr. 329/2009.
Art. 6(1) In cazul in care drepturile salariale determinate in conformitate cu Legea-cadru nr. 330/2009 si cu prezenta ordonanta de urgenta sunt mai mici decat cele stabilite prin legi sau hotarari ale Guvernului pentru functia respectiva pentru luna decembrie 2009 se acorda o suma compensatorie cu caracter tranzitoriu care sa acopere diferenta, in masura in care persoana isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii. Aceasta suma se include in salariul de baza, solda/salariul functiei de baza sau indemnizatia lunara de incadrare, dupa caz, dar nu este luata in calcul la determinarea altor drepturi de natura salariala care se stabilesc in functie de acestea. (2) Alin. (1) nu se aplica pentru personalul a carui salarizare este reglementata de art. 1 si 2.
(3) Cuantumul individual al salariilor/soldelor, inclusiv sporuri, indemnizatii si alte drepturi salariale stabilite incepand cu luna ianuarie 2010 in conformitate cu prevederile Legii-cadru nr. 330/2009, nu va depasi nivelul acestuia stabilit pentru luna decembrie 2009, in masura in care personalul isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii.
Art. 7In anul 2010, majorarea salariilor, a soldelor functiilor de baza si a indemnizatiilor lunare se va face numai pentru cele care au un nivel mai mic de 705 lei/luna si numai daca in mod cumulat cu sporurile si indemnizatiile acordate nu este depasita aceasta valoare.
Art. 8Personalul bugetar trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter permanent, la reintoarcerea in tara in anul 2010, va fi reincadrat la nivelul de salarizare in plata pentru functii similare.
Art. 9Managerilor institutiilor publice de cultura care vor fi incadrati in anul 2010 corespunzator prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul institutiilor publice de cultura, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 269/2009, cu modificarile ulterioare, li se vor stabili salariile prin echivalare cu salariile managerilor aflati in functie la institutii de nivel similar.
Art. 10In conformitate cu prevederile art. 30 din Legeacadru nr. 330/2009, la stabilirea salariilor personalului bugetar incepand cu 1 ianuarie 2010 nu vor fi luate in considerare drepturi salariale stabilite prin contractele si acordurile colective si contracte individuale de munca incheiate cu nerespectarea dispozitiilor legale in vigoare la data incheierii lor sau prin acte administrative emise cu incalcarea normelor in vigoare la data emiterii lor si care excedeaza prevederilor Legii-cadru nr. 330/2009.
Art. 11Personalul din autoritatile si institutiile publice finantate integral din venituri proprii isi pastreaza in anul 2010 salariul de baza si alte drepturi de natura salariala avute in luna decembrie 2009, cu respectarea prevederilor din prezenta ordonanta de urgenta.
Art. 12(1) In anul 2010, masurile prevazute de Legea cadru nr. 330/2009 si de prezenta ordonanta de urgenta referitoare la reincadrarea si salarizarea personalului platit din fonduri publice nu vor produce efecte asupra cuantumului pensiilor militare de stat, pensiilor de stat si pensiilor de serviciu aflate in plata si nici asupra ajutoarelor, platilor compensatorii/indemnizatiilor acordate la trecerea in rezerva sau la incetarea raporturilor de serviciu.
(2) Dupa data de 1 ianuarie 2010, pensiile si ajutoarele, platile compensatorii/indemnizatiile prevazute la alin. (1) si compensatiile de chirie se stabilesc in functie de nivelul si structura bazei de calcul in vigoare la data de 31 decembrie 2009, fara a fi afectate de masurile de reducere a cheltuielilor de personal prevazute la art. 10 din Legea nr. 329/2009.
Art. 13Prevederile art. 21, 22, 24 si 26 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiarfiscale, aprobata prin Legea nr. 227/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, raman in vigoare pana la data de 31 decembrie 2010. Art. 14La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga:
a) art. 9 alin. (1), art. 11, art. 28—32 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 948 din 24 decembrie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) art. 4 alin. (1) si (2), art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor masuri de reorganizare a Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 359 din 23 aprilie 2004, aprobata cu completari prin Legea nr. 360/2004, cu modificarile ulterioare;
c) art. 4 alin. (1), (2) si (4), art. 6 alin. (2), (3) si (5) din Ordonanta Guvernului nr. 63/2001 privind infiintarea Inspectoratului de Stat in Constructii — I.S.C., publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 536 din 1 septembrie 2001, aprobata cu modificari prin Legea nr. 707/2001, cu modificarile ulterioare;
d) art. 7 alin (1) si (2), art. 8 alin. (1), (3) si (4) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 51 din 23 ianuarie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) art. 4 alin. (3) si (5) din Legea nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 552 din 27 iunie 2006;
f) art. 3, 5, 6, 7 si 10 din Ordonanta Guvernului nr. 58/2004 privind infiintarea Centrului National de Calificare si Instruire Feroviara — CENAFER, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 715 din 6 august 2004, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 408/2004;
g) art. 14 alin. (2), (3) si (4) si art. 15 din Ordonanta Guvernului nr. 125/1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Medicamentului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 329 din 31 august 1998, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 594/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
h) art. 688 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
i) art. 6 alin. (2) si art. 23 din Legea nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale, republicata, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 79 din 24 ianuarie 2005, cu modificarile ulterioare;
j) art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 9/1996 privind imbunatatirea sistemului de finantare a institutiilor publice de cultura finantate din venituri extrabugetare si alocatii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, a sistemului de salarizare a personalului din aceste institutii, precum si imbunatatirea salarizarii personalului din institutiile si activitatile cu profil cultural, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 21 din 30 ianuarie 1996, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 86/1996, cu modificarile si completarile ulterioare;
k) art. 10 alin. (2) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 49 din 4 februarie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare;
l) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 6/1998 privind majorarea salariilor personalului din unele institutii publice, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 175 din 7 mai 1998;
m) art. 50 alin. (10) si art. 90 alin. (5) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 158 din 16 iulie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare; n) orice alte dispozitii din actele normative speciale care reglementeaza posibilitatea negocierii drepturilor salariale pentru institutiile si autoritatile publice care si-au schimbat regimul de finantare din institutii finantate integral din venituri proprii in institutii finantate integral sau partial de la bugetul de stat, potrivit Legii nr. 329/2009.
PRIM – MINISTRU
EMIL BOC
Pe acest text se va discuta astăzi în cadrul Comisiei de Dialog Social, dar ce se mai discută dacă ordonanța este deja publicată în Monitorul Oficial ?

COMUNICAT FSLI - 27.01.2010

FEDERAŢIA SINDICATELOR LIBERE DIN ÎNVĂŢĂMÂNT
FEDERATION DES SYNDICATS LIBRES DE L’ENSEIGNEMENT
FREE TRADE UNION FEDERATION IN EDUCATION
R O M Â N I A
BUCUREŞTI, Bd. Regina Elisabeta, nr. 32, sect. 5, cod 70608
Tel. 4021 315 16 95, 315 78 70, Fax. 4021 312 58 37
www.fsli.ro fsli@upcmail.ro
GUVERNUL BOC ANULEAZĂ SPORUL DE DOCTORAT ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT
Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ respinge proiectul de ordonanţă care prevede anularea sporului de doctorat în învăţământul preuniversitar şi universitar.
În proiectul de „Ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora precum şi alte măsuri în domeniul bugetar”, Guvernul României intentionează sa abroge de la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă, art.50 alin. (10) şi art.90 alin. (5) din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare.
Astfel personalul didactic din învăţământul preuniversitar şi universitar, care are titlul stiinţific de doctor, nu mai este remunerat cu 15% în plus la salariul de bază.
Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ susţine că acest spor trebuie să se păstreze în continuare pentru a avea personal bine pregatit pentru un învăţământ de calitate.
Preşedinte,
Aurel CORNEA
Bucureşti, 27.01.2010
miercuri, ianuarie 27, 2010

COMISIE DIALOG SOCIAL MINISTERUL MUNCII - 28.01.2010

Joi, 28 ianuarie 2010, ora 14:00, la sediul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, sala 205, se va desfăşura sedinţa Comisiei de Dialog Social, având pe ordinea de zi dezbaterea următoarelor proiecte de acte normative:
1.Ordonanţa de urgenţă a Guvernului privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar;
2.Proiectul Legii privind sistemul unitar de pensii publice.
Direcţia Politici Publice şi Comunicare
27 Ianuarie 2010

Măsuri privind reîncadrarea personalului bugetar în conformitate cu Legea unică de salarizare

Guvernul a adoptat, în şedinţa de astăzi, o Ordonanţă de Urgenţă care include unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, ca urmare a aplicării Legii unice de salarizare, a anunţat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Muntean.
Ministrul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Mihail Şeitan, a precizat că reîncadrarea personalului din sectorul bugetar, potrivit articolul 30 din Legea salarizării unice în sistemul bugetar, se va face corespunzător tranşelor de vechime în muncă şi pe funcţiile corespunzătoare categoriei, gradului şi treptei profesionale pe care le-au avut la finalul lunii decembrie 2009. „Câştigurile salariale care se înregistrau la sfârşitul anului 2009 se păstrează anul acesta, urmând ca personalul bugetar să fie încadrat pe trepte şi gradaţii pe structura nouă a legii 330/2009”, a afirmat ministrul Muncii.Prin actul normativ adoptat de Guvern s-au introdus modalităţile concrete de acordare a sporului de vechime, a indemnizaţiei de conducere, precum şi celelalte sporuri în cuantumul avut în luna decembrie 2009, a mai precizat ministrul Mihail Şeitan.
În ceea ce priveşte salariile de merit acordate anul trecut, aceste drepturi vor continua să fie plătite şi în 2010, astfel încât să fie aplicate pentru perioada de un an pentru care au fost acordate. “De exemplu, dacă au fost acordate în aprilie anul trecut, ele merg până în aprilie anul acesta. De anul acesta nu se mai acordă salarii de merit, urmând să vedem în anul 2011, pe noua grilă a legii, cum va funcţiona”, a explicat ministrul Muncii.
În ceea ce priveşte majorarea salarială pentru 2010, ministrul Muncii a precizat că se va aplica pentru salariile, soldele sau indemnizaţiile lunare care au un nivel mai mic de 705 lei/lună.
Totodată, ministrul Muncii, Mihail Şeitan, a arătat că actul normativ adoptat de Guvern recunoaşte caracterul obligatoriu al contractelor colective de muncă legal încheiate anul trecut şi care expiră pe parcursul acestui an. „Toate aceste contracte colective îşi fac efectele din punct de vedere al salarizării, sporurilor, până la momentul în care încetează de drept”, a afirmat ministrul Muncii, arătând că în această situaţie se regăsesc aproximativ 30 de entităţi publice.
Potrivit actului normativ, salarizarea personalului autorităţilor şi instituţiilor publice care şi-au schimbat regimul de finanţare conform Legii 329/2009, se realizează potrivit prevederilor contractelor colective de muncă legal încheiate, în limita cheltuielilor de personal aprobate. Pentru încadrarea în cheltuielile de personal aprobate, până la împlinirea termenelor contractelor colective de muncă, conducătorul autorităţilor şi instituţiilor va proceda după caz la renegocierea drepturilor salariale sau la reorganizarea ori restructurarea activităţii prin reducerea numărului de posturi, în condiţiile legii.
După împlinirea termenului pentru care au fost încheiate contractele colective de muncă, personalul păstrat va fi reîncadrat pe noile funcţii, stabilite de ordonatorul principal de credite, corespunzător atribuţiilor, responsabilităţilor şi competenţelor specifice postului, prin asimilare cu funcţiile din instituţia care îl preia în structură, subordine sau în finanţare, după caz.
În situaţia în care se renegociază sau se încheie noi contracte colective de muncă, în cazul instituţiilor din sistemul bugetar care au venituri proprii, precum şi în cazul contractelor individuale de muncă, nu vor putea fi stabilite salarii sau alte drepturi de natură salarială care exced prevederilor Legii salarizării unice în sistemul bugetar, a mai precizat ministrul Muncii, Mihail Şeitan.
Emitent: Guvernul Romaniei – Biroul de presă
Data: 25.01.2010
Deocamdată nu am găsit nicăieri textul ordonanței de urgență.

INSTRUCȚIUNI PLAN ȘCOLARIZARE

Proiectul planului de școlarizare va fi prezentat în două exemplare la Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, Direcția Generală Educație Timpurie, Școli, Performanță și Programe până la data de 05 februarie 2010.
Pentru anul școlar 2010-2011, propunerile pentru proiectul planului de școlarizare și al rețelei unițătilor de învățământ preuniversitar se vor elabora de inspectoratele școlare.
Fiecare inspectorat școlar va realiza un studiu de specialitate prin care va fundamenta planul de școlarizare din perspectiva argumentelor pedagogice, psihologice, sociologice și economice.
La elaborarea acestuia vor fi implicati profesorii consilieri din centrele si cabinetele scolare, specialiști din centrele județene/al municipiului Bucuresti de resurse și asistentă educațională, din cadrul centrului județean/al municipiului Bucuresti de asistentă psihopedagogică, cadre didactice de la toate nivelurile de învățământ, sindicatele din învățământ, reprezentanții organizațiilor județene/ al municipiului Bucuresti ale părinților, autoritătile locale (prefecturi, consilii judetene, consilii locale etc.) și Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social.

luni, ianuarie 25, 2010

26 IANUARIE 2010 - 20 DE ANI DE LA ÎNFIINȚAREA SIT BÂRLAD

S.I.T. BÂRLAD - (FOARTE) SCURT ISTORIC
La data de 26 ianuarie 1990, pe baza liberului consimţământ al celor 80 de delegaţi reprezentând unităţi şcolare din municipiul Bârlad şi zona Bârlad, întruniţi în prima Conferinţă, se constituie SINDICATUL ÎNVĂŢĂMÂNT „TUTOVA” BÂRLAD, prima organizaţie sindicală din învăţământ din judeţul Vaslui şi una dintre primele din ţară de după evenimentele din decembrie 1989.
Judecătoria Bârlad, prin Încheierea nr. 3 dată în Camera de Consiliu din data de 8 februarie 1990, dispune în mod legal înscrierea Sindicatului Învăţământ „Tutova” Bârlad în Registrul special al Judecătoriei Bârlad.
Tot în luna februarie 1990 se constituie, la nivel naţional, FEDERAŢIA SINDICATELOR LIBERE DIN ÎNVĂŢĂMÂNT, care număra, la acea dată 14.000 membri. Printre cele 9 sindicate fondatoare se regăseşte şi sindicatul nostru.
În luna august 1992, sindicatele din învățământ din zona Bârlad: Sindicatul Învățământ ”Tutova”, Sindicatul Învățământ ”Unirea” și Sindicatul Liber Învățământ Tutova fuzionează, totalizând în anul 1994 aproximativ 1000 membri.
În continuare, numărul de membri ai sindicatului nostru crește: 1999 - 1311 membri, 2003 - 1427 membri, 2008 - 2400 membri, 2009 - 2535 membri în toate unităţile de învăţământ din Bârlad şi zona Bârlad. Procentul de cuprindere al salariaţilor din unităţile de învăţământ în sindicatul nostru este de peste 95%. Această creştere semnificativă a fost posibilă, în primul rând, datorită rezultatelor obţinute şi modului în care este perceput sindicatul nostru de către salariaţi.
La data de 15 mai 2001 ia fiinţă CONVENŢIA JUDEŢEANĂ A SINDICATELOR DIN ÎNVĂŢĂMÂNT VASLUI (C.J.S.Î.V.), prin voinţa comună a Sindicatului Învăţământ „Tutova” Bârlad, Uniunea Sindicală „Didactica” Vaslui şi Sindicatul Liber Zona Huşi.
Suntem membru fondator și afiliaţi, din anul 1990, la Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (F.S.L.I.)

PROIECT ORDIN MECTS ÎNCADRARE ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR/PREPRIMAR

PROIECT
R O M Â N I A
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
C A B I N E T M I N I S T R U
O R D I N
privind aprobarea specializărilor de nivel universitar care conferă dreptul absolvenţilor liceelor pedagogice de a ocupa funcţiile didactice de profesor în învăţământul preşcolar şi profesor în învăţământul primar
În baza prevederilor art. 141 lit. p) din Legea învăţământului nr. 84/1995 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. a) şi lit. b) şi art. 7 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării cu modificările şi completările ulterioare, a Hotărârii Parlamentului României pentru acordarea încrederii Guvernului nr. 39/2009 şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2009 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale,
Ministrul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
emite prezentul ordin:
Art. 1. (1) Condiţiile de ocupare a funcţiilor didactice de profesor în învăţământul preşcolar şi profesor pentru învăţământul primar sunt îndeplinite de absolvenţii cu diplomă ai ciclului I de studii universitare de licenţă cu specializarea „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar”.
(2) Condiţiile de ocupare a funcţiei didactice de profesor în învăţământul preşcolar sunt îndeplinite şi de absolvenţii cu diplomă ai liceului pedagogic cu una din specializările „Educatoare”, „Educatoare - Învăţător” sau „Învăţător - Educatoare” care au finalizat cu diplomă de absolvire/licenţă şi studii universitare de scurtă sau lungă durată ori ciclul I de studii universitare de licenţă sau ciclul II de studii universitare de masterat, având înscrisă pe diploma de absolvire/licenţă una din specializările cuprinse în Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs, valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2010, aprobat prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 6052/2009, la:
a) aria curriculară „Limbă şi comunicare”, disciplinele: limba şi literatura română, limbi clasice, limbi străine/materne şi literatura universală;
b) aria curriculară „Matematică şi ştiinţe”, disciplinele: matematică, fizică, chimie, biologie şi ştiinţe, cu excepţia specializărilor cuprinse în anexa nr. 1 parte integrantă a prezentului ordin;
c) aria curriculară „Tehnologii”, disciplinele: informatică; tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, specializările universitare de lungă şi scurtă durată „Informatică” din profilul „Informatică”, specializările universitare de lungă şi scurtă durată din profilul „Matematică”: „Informatică”, „Matematică – informatică”, „Maşini de calcul” şi „Cercetări operaţionale”, specializările universitare de lungă durată din profilul „Fizică”: „Fizică - Informatică”, „Fizică informatică”, specializările pentru ciclul I de studii universitare de licenţă din domeniul ştiinţe exacte, incluse în domeniile pentru studiile universitare de licenţă: „Matematică”, „Informatică”, „Fizică” şi „Chimie”: „Matematică informatică”, „Informatică”, „Informatică aplicată”, „Fizică informatică” şi „Chimie informatică”, precum şi programele de studiu de master acreditate corespunzătoare domeniilor de licenţă: „Matematică”, „Informatică” şi „Fizică”;
d) aria curriculară „Om şi societate”, disciplinele: cultură civică; filozofie; logică, argumentare şi comunicare; sociologie; studii sociale; psihologie; pedagogie; istoria şi tradiţiile minorităţii maghiare; istorie; geografie; religie; discipline teologice de specialitate, posturile de: profesor în centre şi cabinete de asistenţă psihopedagogică şi profesor logoped, învăţământul special, postul de profesor psihopedagog, cu excepţia specializărilor cuprinse în anexa nr. 2 parte integrantă a prezentului ordin;
e) aria curriculară „Arte”, disciplinele: arte vizuale, muzică, teatru, coregrafie;
f) aria curriculară „Educaţie fizică şi sport”, disciplinele: educaţie fizică şi sport, kinetoterapie, cu excepţia specializărilor cuprinse în anexa nr. 3 parte integrantă a prezentului ordin.
(3) Condiţiile de ocupare a funcţiei didactice de profesor în învăţământul primar sunt îndeplinite şi de absolvenţii cu diplomă ai liceului pedagogic cu una din specializările „Învăţător”, „Educatoare - Învăţător” sau „Învăţător - Educatoare” care au finalizat cu diplomă de absolvire/licenţă şi studii universitare de scurtă sau lungă durată ori ciclul I de studii universitare de licenţă sau ciclul II de studii universitare de masterat, având înscrisă pe diploma de absolvire/licenţă una din specializările cuprinse în Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs, valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2010, aprobat prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 6052/2009, la:
a) aria curriculară „Limbă şi comunicare”, disciplinele: limba şi literatura română, limbi clasice, limbi străine/materne şi literatura universală;
b) aria curriculară „Matematică şi ştiinţe”, disciplinele: matematică, fizică, chimie, biologie şi ştiinţe, cu excepţia specializărilor cuprinse în anexa nr. 1 parte integrantă a prezentului ordin;
c) aria curriculară „Tehnologii”, disciplinele: informatică; tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, specializările universitare de lungă şi scurtă durată „Informatică” din profilul „Informatică”, specializările universitare de lungă şi scurtă durată din profilul „Matematică”: „Informatică”, „Matematică – informatică”, „Maşini de calcul” şi „Cercetări operaţionale”, specializările universitare de lungă durată din profilul „Fizică”: „Fizică - Informatică”, „Fizică informatică”, specializările pentru ciclul I de studii universitare de licenţă din domeniul ştiinţe exacte, incluse în domeniile pentru studiile universitare de licenţă: „Matematică”, „Informatică”, „Fizică” şi „Chimie”: „Matematică informatică”, „Informatică”, „Informatică aplicată”, „Fizică informatică” şi „Chimie informatică”, precum şi programele de studiu de master acreditate corespunzătoare domeniilor de licenţă: „Matematică”, „Informatică” şi „Fizică”;
d) aria curriculară „Om şi societate”, disciplinele: cultură civică; filozofie; logică, argumentare şi comunicare; sociologie; studii sociale; psihologie; pedagogie; istoria şi tradiţiile minorităţii maghiare; istorie; geografie; religie; discipline teologice de specialitate, posturile de: profesor în centre şi cabinete de asistenţă psihopedagogică şi profesor logoped, învăţământul special, postul de profesor psihopedagog, cu excepţia specializărilor cuprinse în anexa nr. 2 parte integrantă a prezentului ordin;
e) aria curriculară „Arte”, disciplinele: arte vizuale, muzică, teatru, coregrafie;
f) aria curriculară „Educaţie fizică şi sport”, disciplinele: educaţie fizică şi sport, kinetoterapie, cu excepţia specializărilor cuprinse în anexa nr. 3 parte integrantă a prezentului ordin.
Art.2. Direcţia Acreditarea, Evaluarea și Performanța în Cariera Didactică din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art.3. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

vineri, ianuarie 22, 2010

DECIZIA NR. 136/23.12.2009 A CNPAS PRIVIND CRITERIILE DE ACORDARE A BILETELOR DE TRATAMENT PE ANUL 2010

Având în vedere că, prin decizia nr. 136/23.12.2009, preşedintele CNPAS a aprobat Criteriile în baza cărora se acordă biletele pentru tratament balnear, reluăm anunțul făcut în data de 12.01.2010:
Membrii de sindicat care au depus cereri tip vechi pentru bilete de tratament la sediul SIT Bârlad, sau cei care doresc să depună cereri, se vor prezenta în zilele de luni - orele 15-17, marți - orele 13-17 sau vineri - orele 8-12 pentru a-și reactualiza cererile în conformitate cu decizia de mai sus.
Conform noii metodologii de acordare a biletelor de tratament, biletele se acordă pe baza unui punctaj iar cererile trebuie depuse cu cel puțin 40 de zile înainte de perioada solicitată.
Informații privind criteriile de acordare a biletelor de tratament aferente anului 2010: Pentru detalii click AICI.

joi, ianuarie 21, 2010

DECIZIA CCR PRIVIND NECONSTITUȚIONALITATEA LEGII EDUCAȚIEI NAȚIONALE

Sursa: Sinvlex

INFORMARE COMISIA DE DIALOG SOCIAL 20.01.2010

FEDERAŢIA SINDICATELOR LIBERE DIN ÎNVĂŢĂMÂNT
FEDERATION DES SYNDICATS LIBRES DE L’ENSEIGNEMENT
FREE TRADE UNION FEDERATION IN EDUCATION
R O M Â N I A
BUCUREŞTI, Bd. Regina Elisabeta, nr. 32, sect. 5, cod 050012
Tel. 4021 315 16 95, 315 78 70, Fax. 4021 312 58 37
www.fsli.ro fsli@upcmail.ro
INFORMARE
Astăzi, 20.01.2010, la sediul Ministerului Educaţiei, Cercetării Tineretului şi Sportului, a avut loc şedinţa Comisiei de Dialog Social la care, din partea Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ, au participat domnii Aurel Cornea, Simion Hancescu şi Liviu Marian Pop.
Ordinea de zi propusă de către M.E.C.T.S. a fost următoarea:
1. Proiect privind fundamentarea cifrei de şcolarizare şi stabilirea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru anul 2010-2011;
2. Proiect de ordin de ministru cu privire la aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru clasa a X-a liceu, filiera tehnologică, învăţământ de zi şi învăţământ seral;
3. Proiectul metodologiei de organizare şi desfăşurare a stagiilor de pregătire practică pentru dobândirea calificării profesionale de nivel 2;
4. Aplicarea O.U.G. nr. 114/2009;
5. Diverse.
1. La solicitarea F.S.L.I., s-a acceptat ca planul de şcolarizare să fie prezentat până la data de 5 februarie 2010, în loc de 22 ianuarie 2010, aşa cum a propus M.E.C.T.S.
2. S-a acceptat modificarea art. 4. alin. (1) din Proiectul de ordin de ministru cu privire la aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru clasa a X-a liceu, filiera tehnologică, învăţământ de zi şi învăţământ seral în sensul că: „Absolvenţii clasei a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, care doresc să dobândească certificatul de calificare profesională de nivel 2 trebuie să parcurgă un stagiu de pregătire practică cu durata de 720 de ore”. De asemenea, la solicitarea F.S.L.I., în planurile-cadru de învăţământ pentru clasa a X-a liceu, filiera tehnologică, învăţământ de zi, s-a introdus o ora în plus faţă de propunerea M.E.C.T.S. la aria curriculară „Tehnologii - Cultură de specialitate”, urmând ca ora de „consiliere şi orientare” să se desfăşoare în afara orelor din planurile cadru.
3. La propunerea M.E.C.T.S., „Proiectul metodologiei de organizare şi desfăşurare a stagiilor de pregătire practică pentru dobândirea calificării profesionale de nivel 2” se va discuta într-o viitoare şedinţă a Comisiei de Dialog Social, acest proiect fiind în continuare în dezbatere publică.
4. Referitor la modalităţile de aplicare a O.U.G. 114 din 2009, reprezentanţii F.S.L.I. au avut o poziţie fermă, reamintind faptul că federaţia noastră nu este de acord cu prevederile acestei ordonanţe, argumentând că transpunerea acestora în practică va conduce la scăderea calităţii procesului instructiv-educativ. La cererea noastră expresă, s-a acceptat scoaterea de pe ordinea de zi a acestui punct.
5. Având în vedere că în data de 12 decembrie 2009 a fost publicată în Monitorul Oficial, Legea nr.387/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2009 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995 şi a Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, am solicitat reprezentanţilor M.E.C.T.S. să clarifice modul în care vor fi salarizate cadrele didactice încadrate ca profesor pentru învăţământul preşcolar/primar. Reprezentanţii M.E.C.T.S. ne-au cerut un răgaz de două-trei zile pentru a clarifica această problemă, motivul invocat punându-ne pe gânduri şi fiind revoltător. Ministerul Finanţelor cere M.E.C.T.S.-lui ca profesorii pentru învăţământul preşcolar/primar să fie încadraţi şi plătiţi conform art.43 lit.(b) şi art. 45 alin.(1) din Legea nr. 128/1997. Aceasta ar însemna ca personalul didactic din această categorie care are mai puţin de 18 ore săptămânal, respectiv 16 ore (pentru cei cu gradul I şi 25 de ani vechime în învăţământ), să fie plătiţi proporţional cu numărul de ore efectuate, ceea ce ar conduce la diminuarea salariului.
A fost abordată şi problema premiului anual aferent anului 2009, dar nu am primit nicio garanţie privind acordarea acestuia.
Prim-vicepreşedinte,
Simion HANCESCU
Bucureşti, 20.01.2010

miercuri, ianuarie 20, 2010

NOU ÎN BÂRLAD - AFTERSCHOOL SYLVESTER

AFTERSCHOOL SYLVESTER – LIMBA ENGLEZĂ INTENSIV - activități pentru elevii de clasa I-IV după orele de curs.
AFTERSCHOOL SYLVESTER este cel mai nou proiect al Centrului de Performanță în Educație Bârlad.
Se adresează elevilor din clasele I-IV și urmărește dezvoltarea completă a copiilor pentru asigurarea succesului școlar. Activitățile de bază propuse sunt:
EFECTUAREA TEMELOR
RECAPITULARE
CONSOLIDAREA ȘI STEMATIZAREA CUNOŞTINŢELOR ÎNSUŞITE LA ŞCOALĂ
PROGRAM LUNI-VINERI:
12 – 12:20 – primire la sediu
12:20 – 12:50 – masa de prânz (la cerere)
12:50 – 13:00 – JOC INTERACTIV (exerciţii de socializare şi bune maniere)
13:00 – 13:30 – odihnă (somn/relaxare)
13:30 – 16:00 – EFECTUAREA TEMELOR
16:00 – 16:30 – LIMBA ENGLEZĂ – GRATUIT (teme, conversatie, jocuri)
16:30 – 16:40 – gustare (fructe sau o prăjitură ambalată)
16:40 – 16:50 – QUIZ (joc de cultură generală)
16:50 – 17:00 – relaxare (exerciţii fizice uşoare)
17:00 – 17:30 – GREEN HOUR (exerciţii de creativitate: măşti de carnaval, felicitări, rame foto, semne de carte etc)
17:30 – 18:00 – pregătire pentru plecare
PROGRAM DE WEEKEND: (opţional)
ŞAH
TEATRU (joc cu marionete)
CHITARĂ
DANS
PICTURĂ
LIMBA FRANCEZĂ
şi multe altele...
Activitatea se desfăşoară începând cu 08 februarie 2010 (semestrul 2).
Limita maxima este de 16 locuri (16 copii). Modalitatea de înscriere este primul venit, primul servit.
Spațiul dispune de sală de curs, de activități și de odihnă, bucătărie, baie și curte.
Programul este conceput pentru copii clasele I – IV şi este orientativ.
Orice sugestie de îmbunătăţire a acestui program este binevenită.
Preţurile sunt personalizate în funcţie de opţiunile dumneavoastră.
Aşteptăm întrebările dumneavoastră la telefon 0724 39 86 93.
IMPORTANT
Copiii membrilor de sindicat beneficiază de o reducere de 5% din prețul serviciilor.

Şedinţa Comisiei de Dialog Social: 20 ianuarie, ora 11.00, sediul MECTS

Ministrul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, dl. dr. Daniel Petru Funeriu, a convocat miercuri, 20 ianuarie 2010, ora 11.00, la sediul MECTS (Sala de Consiliu) o nouă şedinţă a Comisiei de Dialog Social.
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului va fi reprezentat de către domnul Cătălin Baba, Secretar de stat, care va face şi o declaraţie de presă, începând cu ora 13.00.
Ordinea de zi a şedinţei este următoarea:
- proiect privind fundamentarea cifrei de şcolarizare şi stabilirea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru anul 2010-2011;
- proiect de ordin de ministru cu privire la aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru clasa a X-a liceu, filiera tehnologică, învăţământ de zi şi învăţământ seral;
- proiectul metodologiei de organizare şi desfăşurare a stagiilor de pregătire practică pentru dobândirea calificării profesionale de nivel 2;
- aplicarea OUG nr. 114/2009;
- diverse.
BIROUL DE PRESĂ MECTS

Seminar formare secretari executivi FSLI - modulul II

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ organizează în perioada 29 - 31 ianuarie 2010, la Târgu Mureş, partea a doua a seminarului la care sunt invitaţi să participe secretarii executivi ai organizaţiilor afiliate.
Temele care urmează a fi dezbătute sunt:
-negocierea acordurilor;
-instruirea membrilor de sindicat;
-asigurarea serviciilor pentru membrii de sindicat / organizaţii sindicale.
Sunt așteptați să participe secretarii executivi ai celor 60 de organizații afiliate la FSLI.
Sursa: Liviu Marian Pop - secretar general FSLI

marți, ianuarie 19, 2010

Invitatie cursuri gratuite in domeniul transparentei decizionale si a accesului la informatiile de interes public

Asociatia Institutul Roman de Training are placerea de a va invita sa participati la programul de formare in domeniul transparentei decizionale si accesului la informatiile de interes public „De la informatie la parteneriat”, ce se desfasoara in perioada februarie – septembrie 2010.
Pe parcursul programului de formare vor fi abordate patru mari teme: transparenta decizionala, accesul la informatiile de interes public, tehnici si instrumente de advocacy, politici publice.
Grupul tinta caruia i se adreseaza acest program este format din reprezentantii societatii civile, respectiv organizatii neguvernamentale, sindicate și patronate.
Programul este conceput intr-o maniera inovativa, imbinand varianta clasica de desfasurare a unui program de formare, in sala de curs, cu o componenta de training in varianta e-learning. Am optat pentru aceasta combinatie de stiluri de livrare pentru a crea fiecarui participant un cadru cat mai eficient de invatare: pe de o parte in timpul si ritmul propriu iar pe de alta parte prin interactiunea cu ceilalti participanti prin lucru in grupe si prin discutiile directe cu trainerii.
Prezentarea detaliata a programului de formare și calendarul de traininguri pot fi gasite
aici.
Consideram ca acest program de formare va constitui un instrument util si eficient prin care personalul organizatiei dumneavostra va putea sa isi sustina si promoveze scopul si obiectivele.
Pentru a va inscrie aveti la dispozitie una din urmatoarele modalitati:• ne puteti transmite un email la
inscrieri@transparenta.info, sau• puteti completa formularul online de inscriere, accesand www.transparenta.info/formare
Va stam la dispozitie cu orice informatii suplimentare considerati necesar si va asteptam la training.
Mălina Neagu - Asistent training: www.transparenta.info

DEMERSURI FSLI PLĂȚI COMPENSATORII

FEDERAȚIA SINDICATELOR LIBERE DIN ÎNVĂȚĂMÂNT A SOLICITAT GUVERNULUI ROMÂNIEI ȘI MECTS PLĂȚI COMPENSATORII PENTRU CEI CARE VOR FI DISPONIBILIZAȚI


luni, ianuarie 18, 2010

A INTRAT SALARIUL 13 !

VERIFICAȚI - VĂ CARDURILE !
Chiar dacă cu 2 zile întârziere față de data anunțată, salariul 13 a intrat în cursul zilei de azi pe cardurile salariaților din învățământ din Bârlad.
Din informațiile pe care le avem, au plătit salariul 13, în diferite procente, și unele consilii locale din comunele aferente zonei noastre.
Informații precise pe 22 ianuarie, după ședința cu liderii de sindicat.

Reglementarea modulului de aplicare a unor articole din HG 34/2009 in anul 2010

Nota MFP nr. 375188/07.01.2010

CONVOCARE COLEGIUL LIDERILOR SIT BÂRLAD - 21.01.2010

Joi, 21 ianuarie 2010, ora 16.00, la Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” Bârlad, se convoacă Colegiul Liderilor SIT Bârlad.
Ordinea de zi este următoarea:
1. Informare privind activitatea FSLI în perioada decembrie 2009-ianuarie 2010;
2. Informare privind activitatea Biroului Permanent al SIT Bârlad în perioada decembrie 2009-ianuarie 2010;
3. Probleme organizatorice.
Notă: Liderii de sindicat care nu au adus formularele pentru acțiunea în instanță pe Legea 315/2006 le vor preda cel târziu la data ședinței.
Președinte, prof. Mircea Marinescu

Sedinta Comisiei de Dialog Social MMFPS

Luni, 18 ianuarie 2010, ora 9:30, se va desfăşura la sediul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, sedinţa Comisiei de Dialog Social, având pe ordinea de zi dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind unele măsuri pentru aplicarea Legii-Cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice în anul 2010.La discuţii vor participa domnul secretar de stat Valentin Mocanu, reprezentanţi ai Direcţiei Salarizare din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi ai sindicatelor şi patronatelor reprezentative la nivel naţional.
Direcţia Politici Publice şi Comunicare
Sursa:
Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului a convocat Comisia de Dialog Social

15.01.2010
După cum a promis în declarația de presă din data de 12 ianuarie 2010, după întâlnirea cu sindicatele, dl. ministru dr. Daniel Petru Funeriu a analizat astăzi, în cadrul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, măsurile propuse de către inspectoratele școlare pentru aplicarea OUG 114/2009. În același timp, ministrul a convocat Comisia de Dialog Social, care va avea loc miercuri, 20 ianuarie 2010, la ora 11,00, la sediul MECTS, la sala de consiliu a ministerului.
Ordinea de zi a ședinței este următoarea:
- Instrucțiuni pentru fundamentarea cifrei de școlarizare și stabilirea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul 2010-2011- proiect;
- Proiectul ordinului ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, cu privire la aprobarea planurilor-cadru de învățământ pentru clasa a X-a liceu, filiera tehnologică, învățământ de zi și învățământ seral;
- Proiectul de metodologie de organizare și desfășurare a stagiilor de pregătire practică pentru dobândirea calificării profesionale de nivel 2;
- Aplicarea OUG nr. 114/2009;
- Diverse.
În legătură cu măsurile avute în vedere de conducerea MECTS, pentru aplicarea OUG 114/2009, purtătorul de cuvânt al ministrului, dna. Melania Vergu, precizează: "În cadrul Comisiei de Dialog Social, condusă de dl. secretar de stat Cătălin Baba, sindicatele vor fi informate că din analizele întreprinse la nivelul MECTS s-a constatat că este posibilă aplicarea OUG 114/2009, începând cu 1 septembrie 2010. Ca urmare a analizei situațiilor transmise de către inspectoratele școlare, până la data de 14 ianuarie 2010, reies o multitudine de măsuri ce pot fi luate la nivel local pentru a eficientiza cheltuirea banului public și, în același timp, pentru ca actul de învățare să nu scadă în calitate.
Întrucât fiecare județ are particularitățile sale și nu se poate vorbi despre o măsură ce s-ar putea aplica la nivel național, conducerea ministerului a informat inspectoratele școlare județene că agreează doar măsurile ce nu produc perturbări și nu scad calitatea actului educațional.
Decizia privind cifra de școlarizare se va lua la nivelul inspectoratelor școlare, în funcție de specificul fiecărui județ.
Măsurile pe care MECTS le consideră aplicabile nu necesită schimbări legislative. Ministerul Educației atrage atenția inspectorilor generali școlari că au întreaga responsabilitate față de deciziile pe care le iau în reorganizarea și eficientizarea rețelei școlare și ca MECTS nu va accepta nici o măsură care nu respectă legea sau poate avea drept consecință perturbări ale procesului educativ de la standardele de calitate stabilite de lege.
Dintre propunerile celor 42 de inspectorate școlare județene, MECTS a reținut următoarele tipuri de măsuri:
- O singură unitate de învățământ cu personalitate juridică la nivel de comună;
- Comasarea claselor paralele cu efective sub media prevăzută de lege, fără a se depăși numărul maxim de elevi la clasă, prevăzut de legislația în vigoare;
- Predarea disciplinei "Educație fizică" la învățământul primar de către învățători, fără a afecta normele didactice ale titularilor profesori de educație fizică;
- Reorganizarea centrelor bugetare;
- Încadrarea pe numărul minim de ore prevăzute de planurile cadru în vigoare;
- Efectuarea orelor de laborator tehnologic cu clasă întreagă;
- În unitățile de învățământ vocațional și liceele tehnologice în care există clase paralele de elevi având specializări/calificări diferite cu efective sub medie - efectuarea orelor de cultură generală cu clasă întreagă și separat numai a orelor de specialitate;
- Reducerea numărului claselor de învățământ seral și compensarea prin creșterea numărului de clase cu frecvență redusă pentru clasele de început de ciclu;
- Majorarea efectivelor minime de preșcolari/elevi care permit dobândirea personalității juridice a unităților de învățământ;
- Organizarea claselor I, V și IX din unitățile de învățământ din mediul urban la limita maximă prevăzută de Legea învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
- Reducerea numărului de clase urmare a scăderii numărului de elevi;
- Desființări de clase cu predare în regim simultan, ținând cont de mijloacele de transport și de infrastructura existente;
- Reducerea numărului claselor de învățământ postliceal finanțate de la buget, prin compensare cu clase cu taxă;
- Stabilirea obligației de catedră la 6 ore/săptămână pentru directori și directori adjuncți în fostele 8 județe pilot;
- Reorganizarea serviciilor de secretariat și tehnico-administrativ;
- Externalizarea serviciilor de pază".
BIROUL DE PRESĂ

Hotărâre de Guvern privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului

În cadrul ședinței de Guvern de astăzi, 15 ianuarie 2010, a fost aprobată Hotărârea de Guvern privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, prin preluarea fostului Minister al Tineretului și Sportului.
În cadrul MECTS va funcționa Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret. Numărul total de posturi din cadrul ministerului, inclusiv Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret va fi de 691, cu 139 mai puțin decât suma posturilor din fostul Minister al Educației, Cercetării și Inovării și fostul Minister al Tineretului și Sportului.
De asemenea, prin preluare s-a trecut de la 14, la 12 direcții generale și de la 36 de direcții, la 23 de direcții. Prin noua organizare a Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului se urmărește eficientizarea structurilor la nivelul ministerului, precum și evitarea dublării unor atribuții.
BIROUL DE PRESĂ

miercuri, ianuarie 13, 2010

REVISTA CATEDRA NR. 7

REVISTA FSLI - CATEDRA - NR. 7:

INFORMARE FSLI - 12.01.2010

FEDERAŢIA SINDICATELOR LIBERE DIN ÎNVĂŢĂMÂNT
FEDERATION DES SYNDICATS LIBRES DE L’ENSEIGNEMENT
FREE TRADE UNION FEDERATION IN EDUCATION
R O M Â N I A
BUCUREŞTI, Bd. Regina Elisabeta, nr. 32, sect. 5, cod 70608
Tel. 4021 315 16 95, 315 78 70, Fax. 4021 312 58 37
www.fsli.ro fsli@upcmail.ro
INFORMARE
Astăzi, 12 ianuarie 2010 a avut loc la sediul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului o
întâlnire informală, în cadrul căreia au fost prezentate propunerile inspectorilor şcolari generali privind măsurile de aplicare a OUG 114/2009.
Aceste măsuri sunt următoarele:
- la nivel de comună să existe o singură unitate cu personalitate juridică;
- regruparea claselor parelele sub media prevăzută de lege;
- predarea educaţiei fizice la învăţământul primar să se realizeze de către învăţători, institutori fără a afecta norma titularilor;
- regândirea centrelor bugetare la nivelul comunităţilor locale;
- încadrarea în numărul minim de ore al planurilor cadru în vigoare;
- efectuarea orelor de laborator tehnologic cu întreaga clasă;
- efectuarea orelor de cultură generală la învăţământ vocaţional, separarea doar la disciplinele de specialitate;
- reducerea numărului de clase la învăţământul seral prin compensare prin învăţământ fără frecvenţă;
Din cele patru propuneri iniţiale ale MECTS ar produce efecte utile următoarele două:
- reorganizarea unităţilor şcolare cu cel puţin 300 de elevi, 300 de elevi şi preşcolari, 150 de preşcolari
- încadrarea la clasele de debut (I,V,IX) din zona urbană cu limita maximă a numărului de elevi prevăzut de lege
Deşi întâlnirea a fost informală, reprezentanţii FSLI au înaintat ministerului analiza celor două variante ale anexei I la OUG 114/2009 şi statistica posturilor/numărului de salariaţi din învăţământ.
DEPARTAMENT COMUNICARE
Bucureşti, 12.01.2010
Valorile indemnizaţiei pentru mediul rural şi diferenţierea pe zone geografice şi localităţi

HOTĂRÂRE nr. 1613 din 23 decembrie 2009 privind aprobarea diferenţierii pe zone geografice şi localităţi a indemnizaţiei ce se acordă personalului didactic calificat de predare, potrivit prevederilor pct. 4 din anexa nr. II/1.4 la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al pct. 4 din anexa nr. 11/1.4 la Legea-cadru nr.
330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă diferenţierea pe zone geografice şi localităţi a indemnizaţiei ce se acordă personalului didactic calificat de predare, în conformitate cu prevederile pct. 4 din anexa nr. 11/1.4 la Legea-cadru nr.
330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, potrivit anexei*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2010. Pe aceeaşi dată se abrogă Hotărârea Guvernului nr.
167/2002 privind aprobarea diferenţierii pe zone geografice şi localităţi a indemnizaţiei ce se acordă personalului didactic calificat, în conformitate cu prevederile art. 49 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 din 1 martie 2002.
Anexele sunt publicate în Monitorul Oficial, partea I nr. 923 bis din 30 Decembrie 2009
Puteți vizualiza situația pentru județul Vaslui aici:

marți, ianuarie 12, 2010

ȘTIRI CALDE DESPRE SALARIUL 13 ÎN BÂRLAD

DIN INFORMAȚIILE PRIMITE ASTĂZI DE LA CONSILIUL LOCAL BÂRLAD, ÎN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN MUNICIPIUL BÂRLAD, PREMIUL ANUAL AFERENT ANULUI 2009 SE VA PLĂTI ASTFEL:
- 65% ÎN DATA DE 15 IANUARIE 2010
- 35% ÎN LUNA FEBRUARIE 2010.
Răspuns la comentariul ”pertinent” de mai jos:
În conformitate cu legislația în vigoare, salariul 13 în învățământ se acordă din bugetul anului următor, până la sfârșitul anului. Până când bugetul de stat pentru anul în curs nu este aprobat, nu se pot face chletuieli de natură salarială decât în proporție de 1/12 pe lună din bugetul anului anterior. De aceea se plătește în 2 tranșe. Important este că se plătește la începutul anului și se plătește integral. De asemenea, suntem printre primele localități în care se plătește salariului 13 în 2010. Dacă mai doriți și alte precizări, sunați la 0235.412269.

Întâlnire informală la sediul MECTS -12 ianuarie 2010

Conducerea Ministerului prezintă măsurile reieșite din discuțiile cu inspectorii școlar generali:
-la nivel de comună o singură unitate cu personalitate juridică;
-regruparea claselor parelele sub media prevazută de lege;
-predarea educației fizice la învățământul primar să se facă de către învățători/institutori fără a afecta norma titularilor;
-regândirea centrelor bugetare la nivelul comunităților locale;
-încadrarea în numărul minim de ore al planurilor cadru în vigoare;
-efectuarea orelor de laborator tehnologic cu întreaga clasă;
-efectuarea orelor de cultura generală la învățământ vocațioanal cu întreaga clasă, separarea doar la disciplinele de specialitate;
-reducerea numărului de clase la învaățământul seral prin compensare cu învățământ fără frecvență.
Din cele 4 măsuri propuse două ar produce efecte utile:
-reorganizarea unităților cu cel puțin 300 elevi și 150 preșcolari;
-încadrarea la clasele de debut (I, V, IX) din urban, la limita maximă.
FSLI a înaintat și analiza pe cele două anexe și situația pe întreg personalul din învățământ.
Urmează ca la nivel de fiecare inspectorat școlar să se analizeze aceste măsuri.
Sursa: Liviu Marian Pop - secretar general FSLI
Mâine, 13 ianuarie 2010 vom avea o întâlnire pe această problemă la ISJ Vaslui. La nivelul județului Vaslui, o parte din aceste măsuri a fost luată deja în 2009 când s-au redus aproape 400 posturi. Vă ținem la curent.

OFERTĂ ȘCOALA DE ȘOFERI AUTOCONTACT

PRINTR-O CONVENȚIE ÎNCHEIATĂ CU ȘCOALA DE ȘOFERI AUTOCONTACT BÂRLAD, MEMBRII DE SINDICAT ȘI COPIII ACESTORA BENEFICIAZĂ DE O REDUCERE DE 5% LA TOATE OFERTELE FIRMEI.
MAI MULTE INFORMAȚII AICI: http://www.auto-contact.ro/

OFERTĂ CENTRUL DE PERFORMANȚĂ BÂRLAD

PRINTR-O CONVENȚIE ÎNCHEIATĂ CU CENTRUL DE PERFORMANȚĂ ÎN EDUCAȚIE BÂRLAD, MEMBRII DE SINDICAT ȘI COPIII ACESTORA BENEFICIAZĂ DE O REDUCERE DE 5% LA TOATE OFERTELE CENTRULUI DE PERFORMANȚĂ.
MAI MULTE INFORMAȚII AICI:
http://www.pregatiri-barlad.ro/

COMUNICATE MECTS

Ministrul Educației, domnul dr. Daniel Petru Funeriu, se întâlnește cu reprezentanții sindicatelor din Educație
11.01.2010
Ministrul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, domnul dr. Daniel Petru Funeriu, se va întâlni mâine, 12.01.2010, cu o delegație a federațiilor sindicale reprezentative din învățământ.
La întrevedere vor participa reprezentanții Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), Federației Sindicatelor din Învățământ Spiru Haret, Federației Educației Naționale și ai Federației Naționale Sindicale "Alma Mater".
Întâlnirea va avea loc la sediul MECTS, începând cu ora 10.30. Ministrul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului va face o declaraţie de presă în jurul orei 12.00.
Declaraţia doamnei Oana Badea, secretar de stat pentru învăţământ preuniversitar, în Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
11.01.2010
În urma întâlnirii cu inspectorii şcolari, secretarul de stat a făcut următoarea declaraţie: ,,Această convocare este legată de emiterea ordinului de ministru, care vizează fundamentarea cifrei de şcolarizare. Pentru noi, fundamentarea cifrei de şcolarizare este esenţială ca bază pentru ca alocarea resurselor financiare per elev să fie corect constituită. De asemenea, nu trebuie create iluzii la nivelul localităţilor, în ceea ce priveşte existenţa sau inexistenţa unor clase, legat de accesul elevilor, spre exemplu, la liceu.
A fost foarte importantă întâlnirea, faţă în faţă, cu inspectorii şcolari generali. Trebuie să avem tăria să ne privim în ochi, atunci când fundamentăm cifra de şcolarizare. Pentru noi, poate fi un lucru foarte simplu: calculăm numărul total de elevi, numărul de elevi pe clase şi rezultă un număr de clase pentru fiecare judeţ.Pentru fiecare judeţ este important însă ca această procedură să fie în conformitate cu nevoile copilului.
În sensul acesta, a avut loc discuţia cu inspectorii şcolari.În legătură cu Ordonanţa de Urgenţă 114/2009, inspectorii şcolari au primit un document prin care Ministerul Educaţiei cerea, pe de o parte, propuneri de măsuri care să ducă la eficientizarea reţelei şcolare şi, pe de altă parte, simularea propunerilor de măsuri pe care MECTS le-a înaintat şi partenerilor sociali.
Simularea propunerilor de măsuri este foarte importantă pentru Ministerul Educaţiei pentru că ne dă un feed-back cu privire la potenţialul pe care îl are fiecare propunere la nivelul judeţelor. MECTS a vrut să vadă în ce măsură, profilul fiecărui judeţ îşi va lăsa amprenta asupra celor patru propuneri de măsuri. Astfel, o măsură aşteptată într-un judeţ, care poate produce efecte benefice sistemului de învăţământ preuniversitar, să nu poată fi aplicată în alt judeţ cu succes.
Astăzi, Ministerul Educaţiei a avut mai mult urechi decât gură. În consecinţă, am acceptat orice propuneri de măsuri pe care inspectoratele le-au identificat, pentru că măsurile care vin dinspre sistem spre noi sunt cele care se potrivesc. Conturăm, ceea ce eu numesc, fotografia exactă pentru fiecare judeţ, în ceea ce priveşte sistemul de învăţământ preuniversitar. În acest moment, ne situăm în acel punct în care putem calibra în fiecare judeţ sistemul de învăţământ preuniversitar cu discernământ, dar în beneficiul elevului, al comunităţii locale şi al cetăţenilor care trăiesc în acele judeţe. Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului are respect pentru actul de învăţare.
Respectul faţă de contribuţiile cetăţenilor prin taxe şi impozite este esenţial. Înainte de toate, Ministerul Educaţiei are respect faţă de actul de învăţare. Niciuna dintre măsurile şi propunerile de măsuri pe care ni le-au făcut inspectoratele nu pleacă de la premise absurde. Nu am folosit şi nu vom folosi măsuri absurde.
Nu am gândit şi nu am permis propuneri care pot să ducă, de exemplu, la ideea unei navete de 60 km pe zi, pentru că am auzit acest lucru vehiculat la unele posturi de televiziune. În nici un caz, Ministerul Educaţiei nu va accepta o astfel de măsură. Ceea ce este esenţial pentru noi, este să prioritizăm actul nostru pentru elev. Banul urmează elevul, în consecinţă, de acolo plecăm pentru recalibrarea sistemului, cadrele didactice să fie calificate şi să beneficieze de un sistem normal în care să predea orice disciplină îşi propun şi apoi restul elementelor care survin din aceasta.
Acestea erau lucrurile pe care vroiam să vi le anunţ în deplină transparenţă. Mai adaug, la finalul declaraţiei mele, faptul că întâlnirea a fost nu numai benefică, dar s-a desfăşurat în condiţii impecabile, colegial. Eu sunt fost inspector şcolar general adjunct, ştiu foarte bine ce înseamnă să găseşti la minister un partener de dialog, care ia în seamă soluţiile pe care le aduci din teritoriu. Acesta a fost spiritul întâlnirii mele cu colegii mei şi aşa va rămâne, cel puţin din punct de vedere al Secretariatul de Stat pentru Învăţământ Preuniversitar.
Vă mulţumesc şi vă doresc o zi bună!"
Aplicarea Legii-cadru 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nu afectează salariile profesorilor în 2010
În legătură cu articolele apărute în presă, referitoare la aplicarea Legii-cadru 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului precizează că salariile cadrelor didactice pentru luna decembrie vor fi plătite în intervalul 5-15 ianuarie 2010. Astfel, cadrele didactice vor primi salariile aferente lunii decembrie 2009, diminuate cu 15,5%, conform art. 10 din Legea 329/2009, care prevede următoarele: conducătorii autorităților și instituțiilor publice, indiferent de modul de finanțare, au obligația de a diminua cheltuielile de personal, în medie cu 15,5% pentru luna decembrie.
În legătură cu salariul aferent lunii ianuarie 2010, ce se va primi în luna februarie, MECTS precizează următoarele:
în conformitate cu Legea-cadru 330/2009 art. 12 alin. (3) "În 2010, salariile, soldele și îndemnizațiile lunare de încadrare se stabilesc potrivit art. 30 alin. (5), fără a fi utilizați coeficienții de ierarhizare prevăzuți în anexele din prezenta lege".
Spre exactitate, art.30 alin. (5) prevede că: "În anul 2010, personalul aflat în funcție la 31 decembrie 2009 își va păstra salariul avut, fără a fi afectat de măsurile de reducere a cheltuielilor de personal din luna decembrie 2009(...)".
Reiese din lege că salariile cadrelor didactice, acordate potrivit legii, nu vor fi afectate în 2010.În cursul acestei săptămâni, reprezentanții Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, ai Ministerului Finanțelor Publice și ai Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale vor elabora normele de aplicare a Legii 330/2009. După aprobarea acestor norme, Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, va avea o serie de întâlniri cu reprezentanții inspectoratelor școlare județene și ai universităților, pentru descrierea și explicarea modului de aplicare a acestor norme.
De asemenea, reprezentanții Ministerului Educației vor participa la Comisia bipartită interministerială, care are drept scop rediscutarea coeficienților și a funcțiilor din Legea 330/2009. Termenul de finalizare este stabilit în luna iunie 2010, iar dezbaterea în Parlament ar putea fi programată pentru luna septembrie 2010.
Legea 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 762 din 9 noiembrie 2009.
Sursa: Biroul de presă MECTS