***** 5 OCTOMBRIE 2020 - ZIUA MONDIALA A PROFESORILOR*****

marți, decembrie 08, 2009

LICEUL TEORETIC ”MIHAI EMINESCU” BÂRLAD - 51 DE ANI DE LA ÎNFIINȚARE

La începutul anului 1958, printr-o Hotărâre a Consiliului de Miniştri, ansamblul de clădiri construit în oraşul Bârlad cu destinaţia liceu militar sau Academie militară a fost transferat de la Ministerul Forţelor Armate la Ministerul Învăţământului, care a decis înfiinţarea unui Complex Şcolar, în care să fie instruiţi aproape toţi elevii din oraş.
Lucrările au fost finalizate în noiembrie 1958 şi, tot în această lună, Inspectoratul Şcolar al regiunii Iaşi a hotărât mutarea în noul local a tuturor elevilor din ciclul gimnazial şi liceal. Astfel, elevii din trei licee bârlădene (Liceul "Gh. Roşca-Codreanu", Liceul de fete, Liceul Pedagogic) şi şase şcoli generale au devenit elevii noii instituţii de învăţământ care, printr-un ordin al Ministerului, a fost numit "Complexul Şcolar Bârlad”.
Deşi cursurile anului şcolar 1958-1959 au început în noiembrie 1958, inaugurarea noii instituţii de învăţământ a avut loc pe 8 decembrie 1958, aceasta fiind data oficială a înfiinţării celei mai mari şcoli din regiune.
Baza materială a Complexului Şcolar a fost considerată, la momentul înfiinţării şcolii, cea mai bogată şi modernă din zona Moldovei.
Liceul teoretic a funcţionat, încă de la înfiinţarea Complexului Şcolar, ca unitate de învăţământ de sine stătătoare, cuprinzând, în perioada 1958-1959, clase de gimnaziu şi clase de liceu.
În vara anului 1959, s-a hotărât mutarea elevilor de gimnaziu la şcolile generale de la care proveneau, astfel că, din anul şcolar 1959-1960, liceul teoretic a fost structurat numai cu clasele VIII –XI, ulterior IX -XII.
În 1959, a fost numit şi primul director al liceului teoretic, profesorul de matematică Grigore Ionescu, care coordona toate activităţile Complexului Şcolar.
Condiţiile de studiu erau deosebit de bune: săli de clasă cu mobilier modern la acea dată, laboratoare cu dotare excepţională, cabinete destinate pregătirii suplimentare şi de performanţă, o bibliotecă cu un număr impresionant de volume (50 000) şi cu o sală de studiu pentru cel puţin 40 de cititori.
Începutul de drum la şcoala nou înfiinţată a fost făcut de profesori cu o pregătire profesională valoroasă, care au ştiut să insufle elevilor dragostea faţă de învăţătură şi respectul faţă de şcoală.
În anul 1965, s-a produs oficial separarea celor două licee din cadrul Complexului Şcolar, Liceul Pedagogic şi Liceul Teoretic care, din motivele cunoscute la acea vreme, a primit denumirea Liceul "Gh. Gheorghiu-Dej", menţinută în actele oficiale până în anul 1977.
Cutremurul din 4 martie 1977 a zdruncinat din temelii clădirile şcolii, producând pagube serioase.
În primăvara anului 1977, din raţiuni de neînţeles, Ministerul Învăţământului a hotărât desfiinţarea unor licee pedagogice. In judeţul Vaslui, cu o creştere considerabilă a populaţiei şcolare, exista un singur liceu pedagogic - Liceul Pedagogic "Al. Vlahuţă" din cadrul Complexului Şcolar. Fără nici un suport real, s-a hotărât, la nivel de minister, dar cu o contribuţie serioasă a Inspectoratului Şcolar şi a conducerii judeţene de partid, o lichidare mascată a liceului, prin fuzionarea Liceului Pedagogic "Al. Vlahuţă" cu Liceul "Gh. Gheorghiu-Dej", rezultând un singur liceu cu denumirea Liceul Pedagogic "Al. Vlahuţă".
În anul şcolar 1977-1978, s-au produs modificări majore în structura liceelor, a planurilor de şcolarizare; aproape în toate liceele din ţară, au fost introduse noi profile de tip industrial. De aceste schimbări nu a scăpat nici liceul nostru.
Au rãmas clasele cu profil pedagogic şi real-uman în lichidare, completarea făcându-se cu clase de mecanică, electrotehnică, industrie uşoară. S-au obţinut, în mod excepţional, pentru clasa a IX-a, o clasă de chimie-biologie şi două clase cu profil economic.
În perioada '80-'82, dispar ultimile clase cu profil teoretic, instaurându-se în liceu, pentru un deceniu, regimul cvasitotal al profilului industrial.
În 1982, liceul teoretic era doar o amintire. În acelaşi an, după cum era de aşteptat, s-a schimbat numele liceului, în” Liceul Industrial nr.2”.
Perioada 1982-1986 a ieşit în evidenţă prin apariţia unor profile mai atractive pentru elevi (electrotehnică şi economic), dar, din păcate, şi a profilului agricol, total nepotrivit cu condiţiile structurale ale liceului (baza materială, poziţia liceului, resursele umane). Astfel, până în 1986, ponderea claselor cu profil agricol a crescut la 60 %.
Perioada 1985-1988 a fost foarte grea, profesorii desfăşurându-şi activitatea în condiţii ieşite din comun. Numai ataşamentul lor faţă de şcoală, faţă de elevi, profesionalismul lor şi speranţa în vremuri mai bune au făcut ca procesul instructiv-educativ să se desfăşoare corespunzător, iar liceul să se menţină pe linia de plutire.
În aspra iarnă a anului1985, din cauza lipsei de combustibil, instalaţia termică şi centrala s-au deteriorat prin îngheţarea apei, efectul imediat fiind desfăşurarea cursurilor în săli de clasă total neîncălzite.
În 31 august 1986, un cutremur cu magnitudinea de 6,5 grade a distrus practic toate clădirile liceului.
După evenimentele din decembrie 1989, s-au produs modificări majore în structura şi statutul liceului.Prin memorii şi contacte directe cu reprezentanţii Ministerului Învăţământului şi Ştiinţei, s-a obţinut schimbarea statutului liceului din industrial în teoretic, cu denumirea Liceul Teoretic nr. 1 Bârlad.
Începând din 1990, clasele cu profil industrial au dispărut treptat prin lichidare (ultimele, în 1993) şi au fost introduse specializări de profil teoretic: matematică-fizică, fizică-chimie, chimie-biologie, filologie, istorie- ştiinţe sociale, limbi străine.
Au reapărut clasele cu profil pedagogic şi economic. Au apărut discipline noi, la care nici nu îndrăzneam să visăm înainte de 1989: istoria artelor, istoria religiilor, religie, informatică, tehnici de laborator. Astăzi, toate acestea intră în sfera normalului, dar în acele zile reprezentau un mare câştig pentru elevi şi profesori, pentru învăţământ în general.
În anul 1993, în urma solicitărilor colectivului de profesori şi pe baza unui referendum, unitatea şcolară a obţinut denumirea Liceul Teoretic "Mihai Eminescu".
LA MULȚI ANI !

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu