***** 5 OCTOMBRIE 2020 - ZIUA MONDIALA A PROFESORILOR*****

joi, decembrie 24, 2009

BUGETUL DE STAT PE 2010 PREVEDE O DIMINUARE CU 5,71% A FONDULUI DE SALARII PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT

Legea Bugetului de stat pentru anul 2010.
Ce apare pentru noi, cei din învățământ:
Bugetul de stat se stabileşte la venituri în sumă de 66654.3 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 101678.4 milioane lei, cu un deficit de 35024.1 milioane lei.
Art. 4- Din taxa pe valoarea adăugată se alocă 16.607,0 milioane lei sume defalcate pentru bugetele locale, din care:
a) 2.025,0 milioane lei pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor, potrivit anexei nr.4;
b) 11.496,0 milioane lei pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti, potrivit anexei nr.5;
c) 551,8 milioane lei destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, prevăzute în anexa nr.6, a căror repartizare, pe unităţi administrativ-teritoriale, se face în funcţie de lungimea şi starea tehnică a acestora, prin hotărâre, de către consiliul judeţean, după consultarea primarilor;
d) 2.001,0 milioane lei pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, prevăzute în anexa nr.7, care se repartizează pe unităţi administrativ-teritoriale potrivit prevederilor art. 33 alin.(3)-(7) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;e) 533,1 milioane lei pentru finanţarea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, care se vor repartiza pe judeţe şi proiecte eligibile prin hotărâre a Guvernului, potrivit Ordonanţei Guvernului nr.7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2007 şi modificată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.112/2009.
Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prevăzute la art.4 lit.a), sunt destinate finanţării:
a) sistemului de protecţie a copilului şi centrelor de asistenţă socială a persoanelor cu handicap;
b) drepturilor privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-VIII din învăţământul de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore;
c) cheltuielilor privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preşcolari şi elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat şi confesional;
d) cheltuielilor aferente învăţământului special şi centrelor judeţene de resurse şi asistenţă educaţională;
e) instituţiilor de cultură descentralizate începând cu anul 2002;
f) plăţii contribuţiilor pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult din ţară;
g) serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor de sub autoritatea consiliilor judeţene.
(2) În situaţiile în care produsele lactate şi de panificaţie, precum şi mierea se contractează şi de către consiliile locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, consiliul judeţean va repartiza sume cu această destinaţie unităţilor administrativ-teritoriale respective.
(3) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prevăzute la art.4 lit.b), sunt destinate finanţării:
a) cheltuielilor de personal, burselor şi obiectelor de inventar ale instituţiilor sau ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat;
b) drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav;
c) ajutorului social şi a ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri;
d) serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor de sub autoritatea consiliilor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi Consiliului General al Municipiului Bucureşti;
e) ajutoarelor de stat regionale acordate în temeiul Legii nr.84/1992 privind regimul zonelor libere, cu modificările şi completările ulterioare, pentru administraţiile zonelor libere aflate sub autoritatea consiliilor locale;
f) cheltuielilor creşelor;
g) cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor şi municipiului Bucureşti, respectiv pentru: sistemul de protecţie a copilului, centrele de asistenţă socială a persoanelor cu handicap, drepturile privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-VIII din învăţământul de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preşcolari şi elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat şi confesional, învăţământul special şi centrele de resurse şi asistenţă educaţională, instituţiile de cultură descentralizate, începând cu anul 2002, şi plata contribuţiilor pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult.
(4) Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la alin.(3) pe comune, oraşe, municipii, sectoare şi municipiul Bucureşti, după caz, se face prin decizie a directorului direcţiei generale a finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, după consultarea consiliului judeţean şi a primarilor, şi cu asistenţa tehnică de specialitate a inspectoratului şcolar sau a direcţiei de muncă şi incluziune socială, după caz, în funcţie de numărul de beneficiari ai serviciilor respective.Pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la art.4, cu excepţia celor pentru plata ajutorului social, pe lângă sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, autorităţile administraţiei publice locale vor aloca şi sume din bugetele locale ale acestora.
(6) Numărul maxim de posturi finanţate pentru personalul neclerical din unităţile de cult este prevăzut în anexa nr.8
COMPARÂND BUGETUL DIN 2009 CU CEEA CE SE INTENȚIONEAZĂ PENTRU 2010 PUTEM SPUNE CĂ AVEM O DIMINUREA A SALARIILOR CU 5,71%
AVÂND ÎN VEDERE LEGEA SALARIZĂRII UNITARE, ȘI FAPTUL CĂ NU SE MAI ACORDĂ 2% putem spune că în 2010 o să ne încadrăm în aceleași saalrii ca în 2009, deci la prima vedere nu ar trebui sa discutăm de disponibilizări masive. Asta la prima vedere. Aplicarea finanțării per elev însa o să creeze probleme în anumite unități și chiar de la județ la județ.
Mai jos aveți o comparație plecând de la proiectul de buget din 2010 de 9661935
proiect 2010 - buget 2009
9.661.935 - 10.246.847 -5,71%
ALBA - 156.344 - 205376 -23,87%
ARAD - 188.058 - 215241 -12,63%
ARGEŞ - 273.228 - 322393 -15,25%
BACĂU - 310.908 -357215 -12,96%
BIHOR - 275.326 - 317448 -13,27%
BN - 156.234 - 172952 -9,67%
BOTOŞANI - 211.948 - 230104 -7,89%
BRAŞOV - 229.380 - 266546 -13,94%
BRĂILA - 137.985 - 164149 -15,94%
BUZĂU - 198.360 - 236711 -16,20%
CARAŞ-SEVERIN - 133.345 - 149729 -10,94%
CĂLĂRAŞI - 134.078 - 132462 1,22%
CLUJ - 264.871 - 322437 -17,85%
CONSTANŢA - 294.279 - 297614 -1,12%
COVASNA - 111.893 - 134066 -16,54%
DÂMBOVIŢA - 227.761 - 242501 -6,08%
DOLJ - 292.961 - 328482 -10,81%
GALAŢI - 251.936 - 296378 -15,00%
GIURGIU - 109.087 - 103950 - 4,94%
GORJ - 187.109 - 199980 -6,44%
HARGHITA -172.402 - 214664 -19,69%
HUNEDOARA -188.155 - 234225 -19,67%
IALOMIŢA -122.619 - 127377 -3,74%
IAŞI - 385.815 - 416429 -7,35%
ILFOV - 109.920 - 90090 - 22,01%
MARAMUREŞ - 221.586 - 285851 -22,48%
MEHEDINŢI -122.912 - 147223 -16,51%
MUREŞ - 265.035 - 318307 -16,74%
NEAMŢ - 234.759 - 258740 -9,27%
OLT - 198.064 - 234598 -15,57%
PRAHOVA - 322.575 - 358456 -10,01%
SATU MARE -177.852 - 228124 -22,04%
SĂLAJ - 116.609 - 146593 -20,45%
SIBIU - 181.835 - 201048 -9,56%
SUCEAVA - 337.094 - 353439 -4,62%
TELEORMAN -154.128 - 187227 -17,68%
TIMIŞ - 279.126 - 299640 -6,85%
TULCEA - 98.529 - 120398 -18,16%
VASLUI - 223.945 - 229275 -2,32%
VÂLCEA - 171.866 - 206330 -16,70%
VRANCEA - 153.975 - 170884 -9,90%
BUCUREŞTI - 700.101 - 722195 -3,06%
Sursa: LIVIU MARIAN POP - secretar general FSLI

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu