***** 5 OCTOMBRIE 2020 - ZIUA MONDIALA A PROFESORILOR*****

miercuri, noiembrie 18, 2009

COMUNICAT SIT BÂRLAR - 18 NOIEMBRIE 2009

COMUNICAT
Analizând situația creată prin transmiterea către inspectoratele școlare județene a Notei MECI nr. 78103/16.11.2009, Biroul Permanent al SIT Bârlad constată că:
- Nota M.E.C.I. nr. 78103 din data de 16.11.2009 încalcă Legea nr. 329/2009;
-Impunerea de zile libere fără plată pentru salariaţii din învăţământ, timp de 8 zile în luna decembrie, contravine prevederilor art.10, alin (3) din Legea nr.329/2009, care precizează că într-o lună nu pot fi acordate mai mult de 4 zile libere fără plată;
-M.E.C.I. se substituie directorilor unităţilor de învăţământ şi consiliilor de administraţie, stabilind arbitrar modalitatea de acordare a zilelor libere fără plată, în condiţiile în care legea stabileşte că această decizie aparţine conducătorilor unităţilor.
În aceste condiții, Biroul Permanent al Sindicatului Învățământ ”Tutova” Bârlad, recomandă liderilor și membrilor de sindicat următoarele:
1. Membrii de sindicat să nu semneze niciun fel de acord cu conducătorul unității și nicio decizie a Consiliului de Administrație care ar avea drept efect diminuarea salarială, indiferent de soluția pentru care conducerea școlii a optat:a), b), sau c).
2. Membrii de sindicat să solicite conducerii școlii decizie scrisă personalizată privitoare la reducerea drepturilor salariale conform uneia dintre literele de la alineatul (1), art. 10, precum și o copie după procesul verbal conținând hotărârea Consiliului de Administrație de aplicare a Legii 329/2009; în cazul în care directorul alege soluția de la litera a), adică zile libere fără plată, decizia scrisă personalizată va preciza intervalul calendaristic în care sunt acordate zilele libere fără plată.
3. Liderul de sindicat să verifice dacă s-a consemnat poziția sa, de refuz categoric, în condica de procese verbale și să solicite o copie după procesul verbal respectiv.
4. Membrii de sindicat vor continua acțiunea de protest de netrecere a notelor în catalog, iar celor care au trecut note le recomandăm să nu mai treacă de acum înainte, astfel încât, dacă va fi cazul, să nu încheiem situația școlară pe semestrul I.
5. În situația în care, MECI nu revine asupra Notei și nu dorește să identifice alte modalități de reducere a cheltuielilor de personal, deci oricum nu vom fi plătiți câte 4 zile pe lună, să solicitați conducerii unității de învățământ următoarea perioadă de concediu fără plată:
a) pentru luna noiembrie: 25, 26, 27 și 30 noiembrie
b) pentru luna decembrie: 2, 3, 4 și 7 decembrie.
În această perioadă unitățile de învățământ vor fi închise, iar materia planificată în intervalul respectiv nu va fi recuperată.
Sindicatul Învățământ ”Tutova” atrage atenția directorilor de unități de învățământ că, în cazul în care măsurile de aplicare a Legii nr. 329/2009 nu se încadrează în prevederile legale în vigoare, va deschide acțiune în justiție.
De asemenea, în cazul în care, prin abuz și măsuri ilegale, drepturile salariale ale membrilor de sindicat vor fi diminuate, ne rezervăm dreptul de a redeschide conflictul de muncă și vom recurge la forme de protest radicale cum ar fi neîncheierea situației școlare pe semestrul I sau greva generală pe termen nelimitat.
Bârlad, 18 noiembrie 2009
Președinte, prof. Mircea Marinescu

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu