***** 5 OCTOMBRIE 2020 - ZIUA MONDIALA A PROFESORILOR*****

luni, noiembrie 23, 2009

COMUNICAT SIT BÂRLAD - 23 NOIEMBRIE 2009

COMUNICAT

În atenția directorilor, liderilor și membrilor de sindicat din unitățile de învățământ

În vederea aplicării prevederilor art. 10 din Legea 329/2009, Sindicatul Învățământ ”Tutova” Bârlad vă recomandă, luând în considerare opiniile exprimate de Consiliul Superior al Magistraturii precum și de Departamentul Juridic al Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (vezi postările anterioare), următoarele:
1.Identificarea bugetului acordat instituției dumneavoastră prin Legea Bugetului de Stat pe 2009, la capitolul “cheltuieli de personal”;
2.Stabilirea a ceea ce reprezintă procentul de 2,11% aplicat la capitolul “cheltuieli de personal” pentru întregul an bugetar;
3.Stabilirea cu exactitate a tuturor cheltuielilor efectuate până în acest moment la capitolul “cheltuieli de personal”;
4.Stabilirea bugetului rămas la capitolul cheltuieli de personal ca diferență dintre bugetul inițial aprobat diminuat cu 2,11% și cheltuielile efectuate până în acest moment;
5.Stabilirea necesarului de cheltuieli de personal până la sfârșitul anului 2009 (fară diminuarea drepturilor salariale);
6.Verificarea dacă necesarul stabilit la alineatul (5) se încadrează în fondul rămas neutilizat stabilit la alineatul (4);
7.În situația în care fondul rămas neutilizat nu acoperă cheltuielile de personal până la sfârșitul anului, se va încerca, cu prioritate, aplicare art. 10, alin. 1, lit. d “altă măsură cu efect echivalent” prin amânarea altor cheltuieli de personal în afara drepturilor salariale după data de 31 decembrie 2009, conform punctului de vedere a CSM.
8.Reducerea salariilor lucrătorilor din învățământ va fi realizată numai în mod excepțional după epuizarea măsurilor stabilite la alin. 7, cu respectarea prevederilor art. 10, alin 4 din Legea 329, proporțional cu procentul care rămâne de diminuat.
Este eronată interpretarea textului de lege că reducerea cheltuielilor prevăzute la art.10 din Legea nr. 329/2009 ar face referire la diminuarea drepturilor salariale, când în fapt textul prevede clar “cheltuieli de personal”.
Prin urmare, este normal să se analizeze reducerea cu prioritate din alte categorii de cheltuieli de personal. Trebuie să precizăm faptul că dacă în lege se afirmă că stagiul de cotizare la fondul de pensii nu este afectat, totuși punctajul anual realizat de fiecare salariat va fi mai mic, ceea ce este o pierdere pentru fiecare salariat.
Vă aducem la cunoștință faptul că anumite categorii de bugetari au aplicat astfel de măsuri (cei din finanțele publice și justiție), fără a afecta drepturile salariale și aplicând în același timp prevederile legale.
Recomandăm în continuare membrilor de sindicat să nu fie de acord cu nici o măsură care ar conduce la diminuarea drepturilor salariale, rezervându-ne dreptul ca, ulterior, să acționăm pe căi legale.

Președinte, prof. Mircea Marinescu

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu