***** 5 OCTOMBRIE 2020 - ZIUA MONDIALA A PROFESORILOR*****

luni, noiembrie 30, 2009

BANI PENTRU MEMBRII DE SINDICAT

Ca la fiecare sfârșit de an, Sindicatul Învățământ ”Tutova” Bârlad acordă membrilor săi de sindicat premii de Crăciun.
Anul acesta, suma totală alocată este de 121.192 lei (1.211.920.000 lei vechi).
Sumele cuvenite unităților de învățământ vor fi distribuite, prin intermediul liderilor de sindicat, în perioada 26 noiembrie-10 decembrie 2009, conform planificării existente.
Biroul Permanent SIT Bârlad

MECI VREA SĂ VÂNDĂ PIELEA URSULUI DIN PĂDURE

Nu mică ne-a fost mirarea (deși orice vine dinspre MECI nu ar trebui să ne mai mire !) când, după ce a anunțat că vacanța de iarnă a elevilor începe mai devreme cu o săptămână, din cauza concediului fără plată forțat al cadrelor didactice, aflăm din presă declarația doamnei secretar de stat în MECI, Oana Badea:
''Cadrele didactice care se vor prezenta la şcoală în zilele de concediu fără plată vor avea posibilitatea de a-şi lua zile libere în anul 2010, zile care vor fi plătite.''
Să înțelegem că este suficient să ne prezentăm la școală, fără a avea și elevi (doar MECI i-a trimis în vacanță), și cândva, în viitor, am putea avea zile libere plătite ? S-ar putea să muncim un an fără plată și anul următor să stăm acasă și să fim plătiți ?
Doamna secretar de stat poate nu știe că avem concediul anual plătit și dreptul la zile libere plătite pentru rezolvarea unor situații personale, specificate în Contractul colectiv de muncă. Așa că nu mai avem nevoie și de zilele oferite cu dărnicie, printr-o declarație în presă.
Noi știm că, prin nota din 20.11.2009 transmisă de Ministerul Educaţiei inspectoratelor școlare județene, au fost stabilite zilele de concediu fără plată și vacanța de iarnă a elevilor. Cadrele didactice au declarat că, în această situație, vor sta acasă, dar dacă cineva dorește să lucreze fără să fie plătit, e alegerea lui.

miercuri, noiembrie 25, 2009

COMUNICAT SIT BÂRLAD - 25 NOIEMBRIE 2009

COMUNICAT
Având în vedere că Nota MECI nr. 13677/20.11.2009 prevede:
1. Acordarea de zile libere fără plată în data de 30 noiembrie 2009, precum şi în intervalul 14-18 decembrie 2009, în vederea diminuării chetuielilor de personal prevăzute pentru lunile noiembrie şi decembrie 2009.
2. Inspectoratele şcolare judeţene au obligaţia de a informa conducerile unităţilor de învăţământ în legătură cu decizia ministerului şi de o a pune în aplicare,
Sindicatul Învățământ ”Tutova” Bârlad are următorul punct de vedere:
-decizia de a acorda zilele libere fără plată la datele menționate la punctul 1 aparține MECI, iar inspectoratele școlare și conducerile unităților de învățământ au obligația de a pune în aplicare această decizie (punctul 2);
-ISJ Vaslui și directorii unităților de învățământ nu trebuie să ceară acordul verbal sau scris al salariaților, pentru că este o dispoziție și nu o recomandare a MECI;
-recomandăm în continuare membrilor de sindicat, în situația în care li se cere, să nu semneze că sunt de acord cu zilele libere neplătite, conform dispozițiilor MECI;
-considerăm că salariații sunt îndreptățiți să solicite directorului o decizie prin care să fie înștiințați cu cât li se va reduce venitul pe lunile noiembrie și decembrie 2009 și care sunt zilele libere fără plată acordate;
-conform soluției dată de CSM, reducerea aplicată pentru luna noiembrie ar trebui să fie de 9,81%.
25 noiembrie 2009
Președinte, prof. Mircea Marinescu

PRECIZĂRI PREMIUL LUNAR DE 2%

Având în vedere unele discuții privind acordarea/neacordarea premiului lunar de 2% pe lunile noiembrie și decembrie 2009, facem următoarele precizări:
Considerăm că premiul lunar în limita a 2% asupra fondului de salarii poate fi acordat în continuare, până la 01 ianuarie 2010, pentru toate categoriile de personal din învăţământ, întrucât, deşi în momentul de faţă art. 11 din din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2008 este abrogat, rămâne în vigoare (până la 01 ianuarie 2010) art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unităţile bugetare, care este cadrul general pentru acordarea acestui premiu.

marți, noiembrie 24, 2009

139 DE ANI DE ÎNVĂȚĂMÂNT PEDAGOGIC LA BÂRLAD

În data de 29 noiembrie 2009,
LICEUL PEDAGOGIC "ALEXANDRU VLAHUȚĂ" BÂRLAD împlinește 139 de ani de la înființare.
LA MULȚI ANI! și viață lungă...
Liceul Pedagogic “Al. Vlahuţă” din Bârlad este una din cele mai vechi şcoli pedagogice din ţară, fiind inaugurată la 29 noiembrie 1870, după Şcolile Normale din Iaşi (1855), Bucureşti (1867), Ploieşti (1868) şi Focşani (1870).
În local propriu a funcţionat din 1897, un edificiu ce a constituit o podoabă arhitecturală a oraşului, până în 1944.
În existenţa sa, Şcoala Normală din Bârlad a purtat două nume: “Principele Ferdinand” şi “Alexandru Vlahuţă”, ultimul fiind conferit, prin decret al Consiliului de Stat, în 1970, cu ocazia sărbătoririi centenarului.
Mai multe despre Liceul Pedagogic ”Al. Vlahuță” Bârlad: http://www.licped.blogspot.com/

ADRESA FSLI NR. 266/23.11.2009

Având în vedere că, în ultima notă a MECI, se susține că această decizie a fost luată ”în urma consultărilor formale și informale cu reprezentanți ai sindicatelor, cadre didactice, părinți și autorități locale”, FSLI a trimis o adresă prin care își exprimă, din nou, poziția pe care o are în această privință.
FSLI a refuzat orice discuție referitoare la aplicarea art. 10 din Legea 329/2009 și nu este de acord cu măsurile MECI din nota nr.13677/20.11.2009.

luni, noiembrie 23, 2009

COMUNICAT SIT BÂRLAD - 23 NOIEMBRIE 2009

COMUNICAT

În atenția directorilor, liderilor și membrilor de sindicat din unitățile de învățământ

În vederea aplicării prevederilor art. 10 din Legea 329/2009, Sindicatul Învățământ ”Tutova” Bârlad vă recomandă, luând în considerare opiniile exprimate de Consiliul Superior al Magistraturii precum și de Departamentul Juridic al Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (vezi postările anterioare), următoarele:
1.Identificarea bugetului acordat instituției dumneavoastră prin Legea Bugetului de Stat pe 2009, la capitolul “cheltuieli de personal”;
2.Stabilirea a ceea ce reprezintă procentul de 2,11% aplicat la capitolul “cheltuieli de personal” pentru întregul an bugetar;
3.Stabilirea cu exactitate a tuturor cheltuielilor efectuate până în acest moment la capitolul “cheltuieli de personal”;
4.Stabilirea bugetului rămas la capitolul cheltuieli de personal ca diferență dintre bugetul inițial aprobat diminuat cu 2,11% și cheltuielile efectuate până în acest moment;
5.Stabilirea necesarului de cheltuieli de personal până la sfârșitul anului 2009 (fară diminuarea drepturilor salariale);
6.Verificarea dacă necesarul stabilit la alineatul (5) se încadrează în fondul rămas neutilizat stabilit la alineatul (4);
7.În situația în care fondul rămas neutilizat nu acoperă cheltuielile de personal până la sfârșitul anului, se va încerca, cu prioritate, aplicare art. 10, alin. 1, lit. d “altă măsură cu efect echivalent” prin amânarea altor cheltuieli de personal în afara drepturilor salariale după data de 31 decembrie 2009, conform punctului de vedere a CSM.
8.Reducerea salariilor lucrătorilor din învățământ va fi realizată numai în mod excepțional după epuizarea măsurilor stabilite la alin. 7, cu respectarea prevederilor art. 10, alin 4 din Legea 329, proporțional cu procentul care rămâne de diminuat.
Este eronată interpretarea textului de lege că reducerea cheltuielilor prevăzute la art.10 din Legea nr. 329/2009 ar face referire la diminuarea drepturilor salariale, când în fapt textul prevede clar “cheltuieli de personal”.
Prin urmare, este normal să se analizeze reducerea cu prioritate din alte categorii de cheltuieli de personal. Trebuie să precizăm faptul că dacă în lege se afirmă că stagiul de cotizare la fondul de pensii nu este afectat, totuși punctajul anual realizat de fiecare salariat va fi mai mic, ceea ce este o pierdere pentru fiecare salariat.
Vă aducem la cunoștință faptul că anumite categorii de bugetari au aplicat astfel de măsuri (cei din finanțele publice și justiție), fără a afecta drepturile salariale și aplicând în același timp prevederile legale.
Recomandăm în continuare membrilor de sindicat să nu fie de acord cu nici o măsură care ar conduce la diminuarea drepturilor salariale, rezervându-ne dreptul ca, ulterior, să acționăm pe căi legale.

Președinte, prof. Mircea Marinescu

ADRESA FSLI NR. 260/23.11.2009

FEDERAŢIA SINDICATELOR LIBERE DIN ÎNVĂŢĂMÂNT
FEDERATION DES SYNDICATS LIBRES DE L’ENSEIGNEMENT
FREE TRADE UNION FEDERATION IN EDUCATION
R O M Â N I A
BUCUREŞTI, Bd. Regina Elisabeta, nr. 32, sect. 5, cod 050012
Tel. 4021 315 16 95, 315 78 70, Fax. 4021 312 58 37
www.fsli.ro fsli@upcmail.ro
Nr.260/23.11.2009

Către,
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
În atenţia domnului secretar de stat Cătălin Ovidiu BABA

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, analizând conţinutul Notelor emise de M.E.C.I. referitoare la modul de aplicare a Legii Nr. 329/2009, constată că acestea, pe lângă faptul că sunt contradictorii, sunt şi ilegale din următoarele motive:
1.Încalcă prevederile articolului 78 din Constituţia României având în vedere că reducerea cheltuielilor de personal se face începând cu data de 1.11.2009, în condiţiile în care Legea 329 a intrat în vigoare în data de 12.11.a.c. Menţionăm că aceeaşi poziţie o are şi Consiliul Superior al Magistraturii care, prin Punctul de vedere al Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr.34769/1154/2009, consideră că , „pentru luna noiembrie, procentul de 15,5% lunar, în medie, de reducere a cheltuielilor de personal, trebuie aplicat proporţional cu perioada din această lună în care legea se aplică şi nu raportat la înteaga lună”. În consecinţă, trebuie operată o reducere de 9.81% pentru această lună.
2.Nu respectă ansamblul dispoziţiilor art. 10 din Legea 329/2009, deoarece M.E.C.I. se substituie conducătorului instituţiei publice, adică directorului şi inspectorului şcolar general;
3.Nu s-a obţinut acordul salariaţilor;
4.Nu au fost consultate organizaţiile sindicale ;
5.Încalcă dispoziţiile art. 10 alin. 4 din Legea 329/2009, în sensul că nu pot fi acordate mai mult de 4 zile libere, neplătite, într-o luna.
6.Nu respectă dispoziţiile Pactului Internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale.
Este de neacceptat şi faptul că aplicarea Legii 329/2009, care înseamnă diminuarea cu 2,58% a bugetului educaţiei, la capitolul cheltuieli de personal, se face după ce, în acest an, s-au luat măsuri de austeritate bugetară în învăţământ, la acelaşi capitol de cheltuieli, prin:
-reduceri efective de posturi si personal;
-neaplicarea Legii nr. 315 din 12 iulie 2006 privind stimularea achiziţionării de cărţi sau de programe educaţionale pe suport electronic, necesare îmbunătăţirii calităţii activităţii didactice, în învăţământul preuniversitar;
-anularea premiului de 2 % şi neplata orelor suplimentare pentru lunile noiembrie şi decembrie 2009;
-rectificări bugetare negative dispuse de Guvernul României,
-neplata orelor de educaţie fizică în învăţământul primar efectuate de învăţătorul/institutorul clasei;
-nerespectarea art 45 alin. 1 din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic;
-nerespectarea art 50 alin 1 şi 2 din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic;
-neaplicarea Legii nr. 221/2008 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din invatamant ;
-nepunerea în aplicare a hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile având ca obiect drepturi salariale neacordate etc.
Având în vedere argumentele prezentate mai sus, Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ solicită M.E.C.I.să recunoască faptul că este realizată diminuarea cheltuielilor prevăzute la art.10 din Legea 329 şi somează conducerea acestuia să informeze conducătorii unităţilor de învăţământ că această lege este deja aplicată, nefiind necesară dispunerea altor măsuri.

PREŞEDINTE, Aurel CORNEA
Bucureşti, 23 noiembrie 2009

SOLUȚIE CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII PRIVIND APLICAREA LEGII 329/2009

DIRECŢIA LEGISLAŢIE, DOCUMENTARE ŞI CONTENCIOS:
1)Punctul de vedere al Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios, nr. 34685/1154/2009, privind interpretarea şi aplicarea unor dispoziţii ale Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor - cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional.
2) Punctul de vedere al Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios, nr. 34769/1154/2009, referitor la sesizarea Curţii de Apel Târgu Mureş în legătură cu modalitatea de punere în aplicare a dispoziţiilor art.10 din Legea nr. 329/2009, privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor - cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional.
Soluție:
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, analizând punctele de vedere formulate, a apreciat următoarele:
1.scopul reglementării cuprinse în Capitolul III al Legii nr. 329/2009 este de „reducere a cheltuielilor de personal în sistemul bugetar” pentru perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a legii (respectiv 12 noiembrie 2009) şi 31 decembrie 2009, în vederea încadrării în constrângerile bugetare determinate de criza economică;
2.sintagma „conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice”, utilizată la art. 10 alin. (1) din Legea nr. 329/2009, se interpretează în sensul că se referă la ordonatorii de credite, indiferent dacă este vorba de ordonatori principali, secundari sau terţiari;
3.mijloacele de realizare a scopului legii sunt reglementate, cu titlu exemplificativ, la art. 10 alin. (1) din actul normativ menţionat, fără a se institui o ordine de prioritate;
4.noţiunea de „cheltuieli de personal” nu se referă numai la fondul de salarii, ci şi la alte categorii de cheltuieli, cum ar fi: plata chiriilor, a transportului, a diurnelor de deplasare, a primelor, etc.;
5.pentru luna noiembrie, procentul de 15,5% lunar, în medie, de reducere a cheltuielilor de personal, trebuie aplicat proporţional cu perioada din această lună în care legea se aplică şi nu raportat la întreaga lună. În consecinţă, trebuie operată o reducere de 9,81% pentru această lună;
6.măsura de reducere a cheltuielilor de personal se alege după consultarea organizaţiilor sindicale sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor, cu acordul salariatului;
7.indiferent de măsura aleasă pentru reducerea cheltuielilor de personal, autorităţile şi instituţiile publice trebuie să asigure continuitatea serviciilor de interes public;
8.cu titlu de excepţie, în cazul în care reducerea cheltuielilor de personal nu se poate face decât prin aplicarea uneia dintre măsurile prevăzute de art. 10 alin. (1) lit. a) - c) din Legea nr. 329/2009, şi lipseşte acordul salariatului ori nu se poate asigura continuitatea serviciului de interes public, intervalul şi numărul de zile libere, precum şi reducerea programului se stabilesc de conducătorul instituţiei publice, astfel încât să nu fie efectuate mai mult de 4 zile libere într-o lună întreagă, iar diminuarea salariului (în această ipoteză) să nu depăşească media de 15,5% lunar;
9.poate fi o „măsură cu efect echivalent”, în sensul art. 10 lit. d) din Legea nr. 329/2009, de exemplu, o eventuală „compensare” parţială cu sumele cuvenite cu titlu de drepturi salariale (sporurile cumulate de 30% aplicabile de la 12 noiembrie 2009, pentru ordonatorii de credite care nu au fondurile necesare pentru plata imediată a acestora ori sumele restante cuvenite în temeiul unor hotărâri judecătoreşti executorii) sau amânarea plăţii unor categorii de cheltuieli de personal, altele decât salariile, după data de 31 decembrie 2009.

sâmbătă, noiembrie 21, 2009

TOAMNA VRAJBEI NOASTRE

CAMPANIA DE RECOLTARE DE SEMNĂTURI S-A ÎNCHEIAT !
Lume, lume ! Veste mare de la înalta stăpânire de la MECI ! După o adâncă chibzuire, în înţelepciunea sa, MECI porunceşte la tot poporul şcolar:
- elevii vor avea zi liberă în 30 noiembrie şi vacanţă începând cu 14 decembrie, pentru că merită (ştiu ei de ce !);
- dascălii şi ceilalţi slujbaşi ai şcolii vor avea zile libere fără plată în 30 noiembrie şi 14-18 decembrie, pentru că asta merită (ştiu şi ei de ce !).
MANAGERI DE ŞCOALĂ NOUĂ
După ce, atât prima cât şi a doua notă a MECI cu privire la aplicarea măsurilor art. 10 din Legea 329/2009, a declanşat o campanie de strângere de semnături prin care salariaţii din învăţământ sunt de acord cu acordarea de zile libere neplătite în vacanţa de iarnă pentru a le fi diminuat salariul în lunile noiembrie şi decembrie cu 15,5%, vestea că MECI a decis să reglementeze, de la nivel central, perioada când se vor lua aceste zile libere, a declanşat, cu siguranţă, un oftat de uşurare din partea directorilor de şcoli din toată ţara.
Dar nu putem să trecem cu vederea felul în care a fost gestionată această problemă în unele unităţi de învăţământ.
Pentru că, în cele mai multe cazuri, profesorii nu au acceptat să muncească fără să fie plătiţi, au fost situaţii în care unii directori, crezând probabil că aşa se vor place mai plăcuţi şefilor, au încercat să folosească o gamă foarte largă de metode, strategii şi tactici manageriale, doar-doar vor rezolva problema:
-informarea incorectă sau dezinformarea salariaţilor;
-rugăminţi care au ajuns până la vărsarea de lacrimi;
-certuri ca la uşa cancelariei;
-crize de autoritarism şi ameninţări;
-acordarea de zile libere fără plată retroactiv (de exemplu, pentru învăţători, în vacanţa de la începutul lunii noiembrie) etc.
Cu toată harababura creată, MECI a realizat, poate fără a avea intenţia, ceva: un test, nu numai pentru directori ci şi pentru ceilalţi actori de pe scena şcolii noastre. Dacă am considera că a fost un exerciţiu, o simulare de descentralizare, un test de rezolvare a unei situaţii de criză, atunci ar trebui să tragem trista concluzie că unii dintre ei nu ar fi trecut testul...

vineri, noiembrie 20, 2009

SERIALUL NOTELOR MECI PRIVIND APLICAREA LEGII 329/2009: AZI, NOTA A TREIA

Măsuri luate de Ministerul Educaţiei în vederea aplicării Legii 329/2009 - 20.11.2009

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării a transmis astăzi, 20 noiembrie, inspectoratelor şcolare judeţene (ISJ), o notă în care sunt atenţionate ca au obligaţia de a respecta prevederile articolului 10 din Legea 329/2009.
Astfel, urmare a consultărilor formale şi informale avute în ultima perioadă de MECI cu unii membri de sindicat, cadre didactice, părinţi şi autorităţi locale, trebuie respectate următoarele prevederi:

1.Acordarea de zile libere fără plată în data de 30 noiembrie 2009, precum şi în intervalul 14-18 decembrie 2009, în vederea diminuării cheltuielilor de personal prevăzute pentru lunile noiembrie şi decembrie 2009.
2.Inspectoratele şcolare judeţene au obligaţia de a informa conducerile unităţilor de învăţământ în legătură cu decizia ministerului şi de o a pune în aplicare.
De asemenea, ISJ-urile trebuie să se asigure că în fiecare unitate de învăţământ există un program pentru recuperarea materiei aferente zilelor în care nu se susţin cursuri.
BIROUL DE PRESĂ

joi, noiembrie 19, 2009

ABUZURI LA S.A.M. VOINEȘTI

ȘEDINȚĂ FURTUNOASĂ LA S.A.M. VOINEȘTI
Am fost informați că, în cursul zilei de astăzi, directorul SAM Voinești a organizat o ședință cu salariații unității pentru a hotărâ cum se vor aplica prevederile art. 10 din Legea 320/2009. De fapt, domnia sa hotărâse deja, urma doar ca profesorii să semneze cuminți, cu fruntea plecată, spunând: Sărut mâna domn director, mulțumim că ne dați salariu mai mic, noi nu avem nicio opinie !”
La refuzul cadrelor didactice de a-și da acordul, prin semnătură, ca zilele fără plată să fie luate, toate cele 8, în vacanța de iarnă (luna decembrie), domnul director a făcut o criză de autoritarism, împărțind amenințări cu nemiluita. Cadrele didactice au fost amenințate că li se va face program zilnic de 8 ore în școală, că își vor petrece toată vacanța de Crăciun în unitate și nu li se va da concediu de odihnă etc., în stilul personal al domnului director care este binecunoscut.
Bineînțeles, liderul de sindicat a avut parte de ”tratament” special !
Domnule director, degeaba încercați să smulgeți cu forța semnături, pentru că nu faceți decât să creați o stare tensională în școală și nu servește nimănui. Vă reamintim prevederile art. 66 din Contractul Colectiv de Muncă Unic Ramură Învățământ în vigoare:
”Art. 66. Salariaţii nu pot renunţa la drepturile ce le sunt recunoscute de lege. Orice tranzacţie prin care se urmăreşte renunţarea la drepturile recunoscute de lege salariaţilor sau limitarea acestor drepturi este lovită de nulitate.”
Poate conducerea ISJ Vaslui citește această postare și va mai tempera zelul domnului director !
Președinte, prof. Mircea Marinescu

ADRESA ISJ VASLUI NR. 3910/19.11.2009 - CĂTRE DIRECTORII UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT

ADRESA ISJ VASLUI ȘI PRECIZĂRILE MECI (ULTIMELE) PRIVIND APLICAREA LEGII 329/2009
În urma solicitării SIT Bârlad, Inspectoratul Școlar Județean Vaslui a transmis unităților de învățământ o nouă adresă și precizările MECI cu nr. 13663/18.11.2009 privind aplicarea Legii nr. 329/2009.

COMUNICAT SIT BÂRLAD - 19.11.2009

COMUNICAT
Având în vedere ultimele Precizări ale MECI privind aplicarea Art. 10 din Legea 329/2009, din data de 18.11.2009, transmise inspectoratelor școlare județene (vezi postarea anterioară), Biroul Permanent al SIT Bârlad are următorul punct de vedere:
1. ISJ Vaslui va transmite aceste Precizări ale MECI directorilor unităților de învățământ, spre conformare (am transmis solicitarea noastră către ISJ Vaslui prin adresa nr. 481/19.11.2009).
2. Directorii vor informa corect și complet salariații, vor lua măsurile care se încadrează în prevederile legale și nu vor face niciun fel de presiune asupra salariaților.
3. Directorii unităților de învățământ vor comunica ISJ Vaslui, până la data de 24 noiembrie 2009, orele 16.00, măsurile agreate de comunitățile școlare pentru aplicarea Legii 329/2009.
3. Având în vedere că, în urma calculelor făcute, contravaloarea celor 8 zile depășește cuantumul stabilit de lege (aproximativ 19% față de 15,5%), considerăm că numărul de zile fără plată este de 3 zile/lună (în total 6 zile).
4. În conformitate cu art. 103 din Legea nr. 128/1997, personalul didactic beneficiază de un concediu anual de odihnă cu plată, în perioada vacanțelor școlare - deci zilele de concediu fără plată nu pot fi acordate în perioada vacanței de iarnă.
5. Diminuarea cheltuielilor de personal, în condițiile date, nu se poate face decât prin acordarea de zile libere fără plată. Recomandăm membrilor de sindicat, în condițiile în care ni se va reține 15,5% pe lunile noiembrie și decembrie, să solicite efectuarea acestor zile astfel:
-pentru noiembrie: 26, 27 și 30;
-pentru decembrie: 2, 3 și 4 sau 16, 17 și 18.
Președinte, prof. Mircea Marinescu

CCR a declarat neconstituţională Legea educaţiei

Curtea Constituţională a admis sesizarea făcută de PNL şi a decis că Legea educaţiei contravine Constituţiei, actul normativ fiind unul dintre cele trei pe care Guvernul Boc şi-a asumat răspunderea în Parlament în septembrie.

ADRESA FSLI NR. 258/18.11.2009 ȘI PRECIZĂRILE MECI

FEDERAŢIA SINDICATELOR LIBERE DIN ÎNVĂŢĂMÂNT
FEDERATION DES SYNDICATS LIBRES DE L’ENSEIGNEMENT
FREE TRADE UNION FEDERATION IN EDUCATION
R O M Â N I A
BUCUREŞTI, Bd. Regina Elisabeta, nr. 32, sect. 5, cod 050012
Tel. 4021 315 16 95, 315 78 70, Fax. 4021 312 58 37
www.fsli.ro
fsli@upcmail.ro
Nr.258/18.11.2009
Către sindicatele afiliate,
În atenţia liderilor de sindicat,
Ca urmare a atitudinii ferme adoptate de Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ referitoare la Nota MECI nr.78103/16.11.2009, ministerul revine cu “Precizari privind aplicarea prevederilor art.10 din Legea nr.329/2009”.
Vă sugerăm ca soluţiile optime pentru aplicarea acestei legi să fie în conformitate cu prevedrile Codului Muncii şi clauzele Contractului Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Ramură Învăţământ.
Aveţi ataşat prezentei, Precizarea MECI nr. 13663/18.11.2009.
Preşedinte, Aurel CORNEA
Bucureşti, 18.11.2009

miercuri, noiembrie 18, 2009

COMUNICAT FSLI PRIVIND APLICAREA LEGII NR. 329/2009 - 18.11.2009

PUNCTUL DE VEDERE AL FSLI PRIVIND APLICAREA LEGII NR. 329/2009

COMUNICAT SIT BÂRLAR - 18 NOIEMBRIE 2009

COMUNICAT
Analizând situația creată prin transmiterea către inspectoratele școlare județene a Notei MECI nr. 78103/16.11.2009, Biroul Permanent al SIT Bârlad constată că:
- Nota M.E.C.I. nr. 78103 din data de 16.11.2009 încalcă Legea nr. 329/2009;
-Impunerea de zile libere fără plată pentru salariaţii din învăţământ, timp de 8 zile în luna decembrie, contravine prevederilor art.10, alin (3) din Legea nr.329/2009, care precizează că într-o lună nu pot fi acordate mai mult de 4 zile libere fără plată;
-M.E.C.I. se substituie directorilor unităţilor de învăţământ şi consiliilor de administraţie, stabilind arbitrar modalitatea de acordare a zilelor libere fără plată, în condiţiile în care legea stabileşte că această decizie aparţine conducătorilor unităţilor.
În aceste condiții, Biroul Permanent al Sindicatului Învățământ ”Tutova” Bârlad, recomandă liderilor și membrilor de sindicat următoarele:
1. Membrii de sindicat să nu semneze niciun fel de acord cu conducătorul unității și nicio decizie a Consiliului de Administrație care ar avea drept efect diminuarea salarială, indiferent de soluția pentru care conducerea școlii a optat:a), b), sau c).
2. Membrii de sindicat să solicite conducerii școlii decizie scrisă personalizată privitoare la reducerea drepturilor salariale conform uneia dintre literele de la alineatul (1), art. 10, precum și o copie după procesul verbal conținând hotărârea Consiliului de Administrație de aplicare a Legii 329/2009; în cazul în care directorul alege soluția de la litera a), adică zile libere fără plată, decizia scrisă personalizată va preciza intervalul calendaristic în care sunt acordate zilele libere fără plată.
3. Liderul de sindicat să verifice dacă s-a consemnat poziția sa, de refuz categoric, în condica de procese verbale și să solicite o copie după procesul verbal respectiv.
4. Membrii de sindicat vor continua acțiunea de protest de netrecere a notelor în catalog, iar celor care au trecut note le recomandăm să nu mai treacă de acum înainte, astfel încât, dacă va fi cazul, să nu încheiem situația școlară pe semestrul I.
5. În situația în care, MECI nu revine asupra Notei și nu dorește să identifice alte modalități de reducere a cheltuielilor de personal, deci oricum nu vom fi plătiți câte 4 zile pe lună, să solicitați conducerii unității de învățământ următoarea perioadă de concediu fără plată:
a) pentru luna noiembrie: 25, 26, 27 și 30 noiembrie
b) pentru luna decembrie: 2, 3, 4 și 7 decembrie.
În această perioadă unitățile de învățământ vor fi închise, iar materia planificată în intervalul respectiv nu va fi recuperată.
Sindicatul Învățământ ”Tutova” atrage atenția directorilor de unități de învățământ că, în cazul în care măsurile de aplicare a Legii nr. 329/2009 nu se încadrează în prevederile legale în vigoare, va deschide acțiune în justiție.
De asemenea, în cazul în care, prin abuz și măsuri ilegale, drepturile salariale ale membrilor de sindicat vor fi diminuate, ne rezervăm dreptul de a redeschide conflictul de muncă și vom recurge la forme de protest radicale cum ar fi neîncheierea situației școlare pe semestrul I sau greva generală pe termen nelimitat.
Bârlad, 18 noiembrie 2009
Președinte, prof. Mircea Marinescu

marți, noiembrie 17, 2009

COMUNICAT FSLI - 17 NOIEMBRIE 2009

COMUNICATUL FSLI DIN 17.11.2009, CA URMARE A NOTEI MECI NR. 78103 DIN 16.11.2009
În mod abuziv, Ministerul Educației, Cercetării și Inovării a transmis inspectoratelor școlare ”indicații prețioase” privind modul în care se vor reduce cheltuielile de personal în lunile noiembrie-decembrie 2009.
Considerăm că, prin Nota nr. 78103 din data de 16.11.2009, MECI încalcă atât prevederile Legii nr. 329/2009 - ”legea curbei de sacrificiu”, cât și pe cele ale Codului Muncii, din următoarele motive:
1. MECI trimite salariații în concediu forțat, fără plată, timp de 8 zile în luna decembrie, ceea ce contravine prevederilor art. 10, alin. (3) din Legea nr. 329/2009, care precizează că într-o lună nu pot fi acordate mai mult de 4 zile. În același timp, este inadmisibil să muncești în luna noiembrie 21 de zile și să primești salariu pentru 17 zile.
2. Asumându-și prerogative mai presus de lege, MECI stabilește modalitatea de a acorda zile libere, fără plată, uitând că acesta este atributul exclusiv al angajatorului, în cazul nostru, directorul unității de învățământ.
Federația Sindicatelor Libere din Învățământ somează conducerea MECI să retragă acest document, având în vedere ilegalitatea lui.
În caz contrar, organizațiile sindicale vor acționa în instanță pe cei care dau curs Notei transmise de Ministerul Educației.
București, 17 noiembrie 2009
Președinte, Aurel Cornea

NOTĂ MECI NR. 781013 DIN 16.11.2009 PRIVIND APLICAREA LEGII 329/2009

ACEASTA ESTE NOTA PRIVIND APLICAREA ART. 10 DIN LEGEA 329/2009 TRIMISĂ DE MECI ASTĂZI CĂTRE INSPECTORATELE ȘCOLARE JUDEȚENE
CITIȚI-O ȘI MINUNAȚI-VĂ !
MECI PROPUNE ZILE LIBERE FĂRĂ PLATĂ ÎN VACANȚA DE IARNĂ !
MECI PROPUNE SĂ NU FIM PLĂTIȚI ÎN LUNA NOIEMBRIE PENTRU 4 ZILE PE CARE NU LE VOM LUCRA ÎN LUNA DECEMBRIE !
AICI PUTEȚI VEDEA ȘI ADRESA ISJ VASLUI CĂTRE UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN JUDEȚ: Adresa MECI nr. 781013/16.11.2009
Atragem atenția membrilor de sindicat să nu semneze acorduri individuale între angajat şi angajator pentru respectarea art. 10 din Legea nr. 329/2009, să nu fie de acord cu solicitarea de zile de concediu fără plată, reducerea programului de lucru, diminuarea retribuției etc.
Liderii de sindicat vor cere să se consemneze în procesul verbal că nu sunt de acord cu măsurile de aplicare a prevederilor art. 10 din Legea 329/2009 propuse de conducerea unității de învățământ.

luni, noiembrie 16, 2009

COMUNICAT SIT BÂRLAD - 16 NOIEMBRIE 2009

COMUNICAT
Conform hotărârii Alianței Bugetarilor, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ respinge art. 10 din Legea nr. 329/2009 și, în consecință, nu a participat la Comisia de Dialog Social de la MECI din data de 13.11.2009 pentru discutarea aplicării Legii nr. 329/2009.
Sindicatul Învățământ ”Tutova” Bârlad nu este de acord cu reducerea veniturilor salariale din lunile noiembrie și decembrie 2009 cu 15,5%.
Atragem atenția membrilor de sindicat să nu semneze acorduri individuale între angajat şi angajator pentru respectarea art. 10 din Legea nr. 329/2009, să nu fie de acord cu solicitarea de zile de concediu fără plată, reducerea prgramului de lucru, diminuarea retribuției etc.
Menționăm că, până la această oră, MECI nu a transmis în teritoriu precizări privind aplicarea Legii nr. 329/2009 în învățământ și nici la nivelul ISJ Vaslui nu s-au luat hotărâri în acest sens.
Măsurile de reducere a cheltuielilor de personal în sistemul bugetar nu pot fi luate fără consultarea organizaţiilor sindicale.
Art. 10(3) Legea nr. 329/2009 stabileşte foarte clar că modalitatea de aplicare a măsurilor se stabileşte cu acordul salariatului, după consultarea organizaţiilor sindicale sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor:
-formalitatea consultării organizaţiilor sindicale este obligatorie pentru valabilitatea măsurilor de reducere a cheltuielilor, indiferent care ar fi acestea
-consultarea organizaţiilor sindicale trebuie să fie anterioară solicitării acordului salariaţilor şi nu invers
-înainte de a dispune orice măsură în acest sens, conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice, indiferent de modul de finanţare, au obligaţia de a invita, pentru consultări, reprezentanţii organizaţiilor sindicale.
Amintim că, prin câștigarea de către noi a procesului pe Legea 221/2008, MECI și statul român ne datorează aproximativ 35% din salariu/lună începând cu luna noiembrie 2008. Dacă la aceasta s-ar mai adăuga încă 15,5%, ar însemna peste 50% din salariu pe lunile noiembrie și decembrie 2009 !
Amintim de asemenea că, prin reducerea de peste 19.000 de norme din învățământ, MECI a făcut deja o economie consistentă la fondul de salarii.
Cerem MECI să găsească alte soluții pentru a face economii, fără ca veniturile salariale, deja afectate prin neaplicarea Legii 221/2008, să fie diminuate.
Vă vom ține la curent cu mersul evenimentelor și, când vom avea la dispoziție toate datele problemei, vă vom consulta pentru a lua cele mai bune măsuri.
Președinte, prof. Mircea Marinescu

PRIMARUL DIN COMUNA BĂCANI S-A SUPĂRAT PE ȘCOALĂ

PRIMAR SUPĂRAT PE ȘCOALĂ
Luna trecută, Consiliul Local Băcani nu a decontat cheltuielile cu naveta cadrelor didactice. Nu este prima dată când primarul comunei întârzie cu acordarea acestor drepturi.
De data aceasta însă, pentru că o profesoară a îndrăznit să-și ceară abonamentul pentru transport, (domnul) primar s-a înfuriat rău de tot ! A convocat-o pe doamna profesoară la primărie și, în prezența liderului de sindicat și a secretarei de la primărie, a început să țipe, să amenințe și să adreseze tot felul de vorbe jignitoare la adresa profesoarei. În final, i-a spus că nu mai are ce căuta în comuna Băcani și în școală și că oricum anul acesta cadrele didactice nu vor vedea nici un ban pentru decontarea navetei.

Domnule primar, mai luați lecții de bună purtare și cereți-i scuze doamnei profesoare. Noi ne pregătim să vă dăm o lecție, așa cum o meritați !
FOTO: Primarul Pavel Ceacîru pe moșie
Sfîntul Pavel Ceacîru de Băcani (Articol apărut în ziarul ”Evenimentul” din 30.06.2009 )
Pe 29 iunie, de ziua Sfinţilor Petru şi Pavel, în comuna Băcani are loc "Sărbătoarea Satului", unde sătenii petrec şi chefuiesc.
Sărbătoarea satului nu este stabilită pe 29 iunie pentru că această zi ar avea vreo însemnătate istorică sau religioasă, hramul satului fiind de altfel pe 6 decembrie, de Sfîntul Nicolae, ci pentru că aşa a vrut primarul. Pavel Ceacîru, împreună cu consilierii lui locali, a ales Ziua Satului de Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel pentru simplu motiv că a vrut să-şi sărbătorească onomastica împreună cu sătenii şi cu invitaţii lui... pe banii lor.
"Hramul satului nostru este pe 6 decembrie, de Sfîntul Neculai, dar nu se face aşa ca acum sărbătoare. Această Ziua Satului a pus-o primarul, pe care îl cheamă Pavel ca să-şi sărbătorească ziua", ne-au spus oamenii din sat, o parte din ei fiind bătrîni şi care zic că nici comuniştii nu făceau aşa ceva.
Pentru a sărbători cum se cuvine, primarul Pavel Ceacîru a luat în primăvară o scenă profesională, care costă peste 300 de milioane de lei vechi. Întrebat dacă toată această sărbătoare, chiar de ziua numelui său, va costa bugetul local vreun ban, Pavel Ceacîru ne-a precizat că nu! "Nu, totul este plătit din banii mei şi am şi eu cîţiva sponsori. Scena costă în jur de 300 de milioane de lei, dar încă nu am achitat-o... Vă asigur că totul este plătit din banii mei şi de la bugetul local nu se plăteşte nici un leu, doar scena", a spus primarul Pavel Ceacîru.
Citește și articolul din Obiectiv de Vaslui/17.11.2009

CONSILIUL NAȚIONAL AL CONFEDERAȚIEI SINDICATELOR DEMOCRATICE DIN ROMÂNIA

În conformitate cu prevederile art. 42, din Statutul C.S.D.R. se convoacă Consiliul Național, în perioada 19 – 21 noiembrie 2009, în orasul Piatra Neamț.
Cu acest prilej, se va marca și momentul aniversar – 15 ani de la constituirea Confederației Sindicatelor Democratice din România.
Este o confederație sindicală reprezentativă la nivel național, afiliată la ETUC (Confederația Europeană a Sindicatelor) și la CMT (Confederația Mondială a Muncii).
CSDR are afiliate 20 federații profesionale și de ramură, atât în sectorul bugetar, cât și în cel privat, care acoperă următoarele domenii de activitate: învățământ, industria alimentară, industria materialelor de construcții, industria textilă, prelucrarea lemnului, asistența socială și îngrijirea sănătății, minerit, agricultură, transporturi, cultură, cercetare, mass-media, industria constructoare de mașini și echipamente, finanțe-bănci, precum și 40 de uniuni teritoriale.
Federația Sindicatelor Libere din Învățământ este membru fondator și este cea mai mare federație din cadrul CSDR.

HOTĂRÂRI C.A. ISJ VASLUI

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL ISJ VASLUI
HOTĂRÂRI ALE COMISIEI PARITARE

joi, noiembrie 12, 2009

ACŢIUNE DEPARTAMENT JURIDIC FSLI

Urmare a hotărârii Biroului Operativ şi a Colegiului Liderilor FSLI, departamentul juridic organizează o întâlnire cu juriştii din sindicatele judeţene afiliate şi membrii departamentului, în perioada 20-22 noiembrie 2009, la Piatra Neamţ pentru discutarea legilor în vigoare şi a proceselor aflate pe rol.

COMUNICAT ALIANŢA BUGETARILOR - 12.11.2009

COMUNICAT
ALIANŢA BUGETARILOR alcătuită din:
1. Federaţia Naţională a Sindicatelor „ALMA MATER”,
2. Federaţia Sindicatelor din Învăţământ „SPIRU HARET”,
3. Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ,
4. Federaţia „SANITAS” din România,
5. Alianţa Sindicatelor „SED-LEX”,
6. Federaţia Sindicatelor din Administraţia Publică „PUBLISIND”,
7. Federaţia Sindicatelor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor,
8. Sindicatul Naţional al Poliţiştilor şi Personalului Contractual,
9. Federaţia Sindicatelor din Administraţia Locală şi Centrală din România „COLUMNA”,
10. Federaţia Naţională a Sindicatelor Libere Tehnic-Economic-Administrativ din unităţile sanitare şi balneare din România;
11. Federaţia Naţională a Ziariştilor de la AGERPRES
12. Federaţia „UNITESA” a personalului fără normă didactică din învăţământul superior,
reunită la nivel de Birouri Executive, în data de 12 noiembrie 2009, a hotărât următoarele:
1. Respingerea art. 10 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional;
2. Nesemnarea acordurilor individuale între angajat şi angajator pentru respectarea art. 10 din Legea nr. 329/2009;
3. Organizarea de forme specifice de protest (grevă de zel, nedesfăşurarea de activităţi cu publicul etc.), în funcţie de domeniul de activitate, precum şi a unui miting/marş „al tăcerii”;
4. Neparticiparea la Comisiile de Dialog Social – şi nu numai – pe a căror ordine de zi se află discutarea aplicării Legii nr. 329/2009;
5. Întreprinderea unor demersuri la instituţiile internaţionale cu privire la efectele aplicării Legii nr. 329/2009.
Alianţa Bugetarilor cere conducerilor instituţiilor publice să îşi asume răspunderea pentru desfăşurarea în bune condiţii, cu respectarea legislaţiei şi a standardelor de calitate, a activităţilor publice, în condiţiile în care decide unilateral trimiterea în concediu fără plată a personalului sau reducerea timpului de lucru.
Alianţa Bugetarilor cere Guvernului să facă publice datele privitoare la economiile realizate prin: blocarea posturilor vacante, disponibilizările de personal, rectificările bugetare negative şi anularea unor drepturi salariale.
De asemenea, Alianţa Bugetarilor cere Guvernului să prezinte sumele prevăzute în buget pentru organizarea campaniei electorale şi să reducă cu 15,5% cheltuielile pentru fiecare tur de scrutin.
Bucureşti, 12 noiembrie 2009
Secretariatul Tehnic Central al Alianţei Bugeta

COMISIE DE DIALOG SOCIAL LA MECI - 13.11.2009

Mâine, 13 noiembrie 2009, ora 10,00, reprezentanții FSLI au fost invitați la sediul MECI la ședința Comisiei de dialog social.
Se va discuta despre modul de aplicare al Legii nr. 329/2009 (reducerea cu 15,5% pe lunile noiembrie și decembrie) în sistemul de învățământ.
Revenim cu informații.

miercuri, noiembrie 11, 2009

SALARIZARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT DE LA 1 IANUARIE 2010

Potrivit Legii nr. 330/2009, noua lege privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, în vigoare de la 01 ianuarie 2010, suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază.
În ceea ce priveşte sistemul de învăţământ, Legea 330/ 2009 stabileşte:
Sporuri şi alte drepturi ale personalului didactic din învăţământ
În coeficientul prevăzut în coloana "Bază" sunt cuprinse: sporul neuropsihic, sporul de stabilitate, sporul de vechime în muncă, salariul de merit, creşterea cu 5% a salariilor de bază, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 221/2008, cu modificările şi completările ulterioare.Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază.
NOTĂ:Pentru funcţiile didactice auxiliare la care gradul/treapta profesională nu mai apare în această anexă, salariul de bază se va stabili la gradaţia corespunzătoare vechimii în muncă de la gradul/treapta profesională imediat superioară funcţiei pe care era încadrată persoana.Alte cerinţe pentru ocuparea funcţiilor didactice auxiliare din învăţământul preuniversitar sunt cele prevăzute la art. 8 din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare.
Sporuri şi alte drepturi ale personalului didactic din învăţământ
1. În învăţământ, în afara criteriilor generale de salarizare, se vor avea în vedere şi criteriile specifice prevăzute la art. 49 alin. (1), respectiv art. 87 şi 88 din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare.
2. În cadrul tranşelor de vechime recunoscută în învăţământ de până la 20 de ani, diferenţierea salariilor de bază se face pe gradaţiile corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă.
3. Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării împreună cu instituţiile de învăţământ şi sindicatele vor stabili coeficienţii de ierarhizare pentru funcţiile de conducere, pe grade, prin ordin al ministrului, în funcţie de următoarele criterii: număr de personal, elevi/studenţi, categorii de unităţi etc.
4. Personalul didactic calificat de predare care îşi desfăşoară activitatea în localităţi izolate primeşte o indemnizaţie de până la 20% din salariul de bază, în raport cu zona geografică respectivă. Diferenţierea pe zone şi localităţi se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
5. Personalul didactic de predare din învăţământul special beneficiază de o indemnizaţie de până la 15% din salariul de bază.
6. Personalul didactic din învăţământ beneficiază de gradaţie de merit, acordată prin concurs. Această gradaţie se acordă pentru 16% din posturile didactice existente la nivelul inspectoratului şcolar, respectiv al instituţiei de nivel superior, şi reprezintă 25% din salariul de bază. Gradaţia de merit se atribuie pe o perioadă de 5 ani.7.
(1) Sporul de stabilitate prevăzut la art. 50 alin. (11) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare, pentru personalul didactic de predare şi didactic auxiliar, este cuprins în coeficienţii de multiplicare prevăzuţi la toate gradaţiile din cadrul tranşelor de vechime recunoscută în învăţământ, respectiv la toate gradaţiile corespunzătoare gradelor/treptelor profesionale.
(2) Pentru personalul didactic şi didactic auxiliar care nu îndeplineşte condiţia prevăzută la art. 50 alin. (11) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare, pentru acordarea sporului de stabilitate până la împlinirea vechimii neîntrerupte în învăţământ de peste 10 ani, salariile de bază se vor stabili pe baza coeficienţilor de multiplicare micşoraţi prin împărţire la 1,15.Dacă prin împărţirea la 1,15 personalului trecut în alte gradaţii, tranşe de vechime recunoscută în învăţământ sau la un nou grad/treaptă profesională nu i se poate asigura salariul de bază avut, acesta va fi menţinut cu acelaşi salariu de bază până când i se poate asigura o creştere a acestuia, în condiţiile legii.
(3) Sporul pentru suprasolicitare neuropsihică, stabilit în conformitate cu prevederile art. 50 alin. (13) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare, este cuprins în coeficienţii de ierarhizare, pentru personalul didactic auxiliar, la gradele/treptele profesionale, precum şi pentru personalul didactic de predare până la tranşa de vechime recunoscută în învăţământ, de 25 de ani în învăţământul preuniversitar, respectiv de 30 de ani în învăţământul universitar.(
4) Sporurile prevăzute la alin. (1) şi (3) se acordă şi personalului din Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării şi din organele de specialitate ale acestuia, altul decât cel didactic.
(5) Pentru perioada cât acest personal beneficiază de majorarea salariului de bază în conformitate cu Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile alin. (4) nu se aplică.
(6) Prevederile art. 50 alin. (1) şi ale art. 90 alin. (1) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică numai pentru profesorii universitari şi pentru profesorii I, cu gradul didactic I, institutorii şi învăţătorii cu gradul didactic I din învăţământul preuniversitar.
8. Salariul de merit este cuprins în coeficienţii de multiplicare, pentru personalul didactic şi didactic auxiliar, la toate gradaţiile prevăzute la tranşele de vechime recunoscută în învăţământ şi la gradele/treptele profesionale.
9. Personalul didactic desemnat să conducă şi să realizeze practica pedagogică pentru pregătirea viitoarelor educatoare şi a viitorilor învăţători, institutori şi profesori beneficiază de un spor de 10-25% din salariul de bază, în raport cu timpul efectiv lucrat şi calculat în raport cu numărul elevilor sau al studenţilor practicanţi, potrivit regulamentului de practică pedagogică aprobat de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării.
10. Personalul didactic care asigură predarea simultană la 2-4 clase de elevi în învăţământul primar primeşte un spor la salariul de bază pentru activităţi care solicită o încordare psihică foarte ridicată, potrivit art. 8 lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unităţile bugetare.Mărimea concretă a sporului se stabileşte după cum urmează:- pentru 2 clase de elevi - 5%;- pentru 3 clase de elevi - 7%;- pentru 4 clase de elevi - 10%.
11. Personalul didactic de predare care îndeplineşte funcţia de diriginte, învăţătorii, institutorii şi educatoarele primesc o indemnizaţie de 0,25 din valoarea coeficientului 1,00, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 45 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare.
12. Senatele universitare pot stabili salarii diferenţiate, cu o creştere de până la 30% din salariul de bază prevăzut pentru funcţia respectivă, în funcţie de specificul activităţii desfăşurate şi de calitatea acesteia. Sumele pentru aceste salarii se vor plăti din venituri proprii.
13. Personalul didactic de predare din învăţământul superior poate primi un spor pentru conducătorii de doctorat de 1% pentru fiecare student, dar nu mai mult de 5% din salariul de bază.
14. Personalul didactic beneficiază de dreptul la concediul de odihnă, potrivit art. 103 din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare.
15. Personalul didactic beneficiază, în caz de deces, de un ajutor acordat celor îndreptăţiţi în cuantum de 5 salarii ale persoanei decedate, din bugetul asigurărilor sociale de stat.
16. Personalul didactic de predare poate fi salarizat şi prin plata cu ora sau prin cumul, conform prevederilor art. 49 alin. (1) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare. Calculul pentru plata cu ora sau prin cumul se face la norma didactică prevăzută la art. 43 din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare.
17. În raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea, pot fi acordate personalului salarizat, cu respectarea prevederilor legale, următoarele categorii de sporuri:a) pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective;b) pentru condiţii grele de muncă, un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective.Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporurilor, precum şi condiţiile de acordare a acestora se stabilesc prin regulament de către ordonatorul principal de credite, cu consultarea sindicatelor şi cu avizul comun al Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.
18. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază.

MIȘCAREA PERSONALULUI DIDACTIC 2010-2011

Ordin nr. 5886/10.11.2009 privind Calendarul mişcării personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2010 - 2011 Descarcă
Calendarul mişcării personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2010 - 2011, anexa la OM nr. 5886/10.11.2009 Descarcă
Ordin nr. 5885/10.11.2009 privind Metodologia privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar Descarcă
Metodologie privind mișcarea personalului didactic din învățământul preuniversitar, anexa la OM nr. 5885/10.11.2009 Descarcă

INFORMARE FSLI - 11.11.2009

FEDERAŢIA SINDICATELOR LIBERE DIN ÎNVĂŢĂMÂNT
FEDERATION DES SYNDICATS LIBRES DE L’ENSEIGNEMENT
FREE TRADE UNION FEDERATION IN EDUCATION
R O M Â N I A BUCUREŞTI, Bd. Regina Elisabeta, nr. 32, sect. 5, cod 050012 Tel. 4021 315 16 95, 315 78 70, Fax. 4021 312 58 37
www.fsli.ro
fsli@upcmail.ro
INFORMARE
Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ a organizat în perioada 6-8 noiembrie 2009, la Sibiu, seminarul cu tema „Instruire responsabili organizare sindicală”. Au participat secretarii executivi ai organizaţiilor afiliate din Sibiu, Braşov, Constanţa, Bihor, Covasna, Harghita, Bistriţa Năsăud, Botoşani, Suceava, Cluj, Maramureş, Iaşi, Vaslui, Arad, Timiş, Dâmboviţa, Olt, Prahova, Călăraşi, Mehedinti, Bucureşti sector 1, sector 3, sector 6, Univ. Politehnica Bucureşti.
Temele abordate în cadrul modulului I au fost:
1. Reprezentarea membrilor de sindicat în relaţia cu angajatorul / patronatul;
2. Perfecţionarea profesională sindicală;
3. Implementarea de noi servicii sindicale.
Modulul II se va desfăşura la Târgu Mureş în perioada 28-31 ianuarie 2010 și se vor aborda temele:
- Negocierea acordurilor;
- Instruirea membrilor de sindicat;
- Asigurarea serviciilor pentru membrii de sindicat / organizaţii sindicale.
Bucureşti Secretar General,
10.11.2009 Liviu Marian Pop
Din partea Convenției Județene a Sindicatelor din Învățământ Vaslui, au participat reprezentanți ai SIT Bârlad, SLZ Huși și USD Vaslui

marți, noiembrie 10, 2009

ȘEDINȚE CU DIRECTORII - NOIEMBRIE 2009

GRAFICUL ȘEDINȚELOR CU DIRECTORII UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ORGANIZATE DE ISJ VASLUI ÎN LUNA NOIEMBRIE 2009
CERCURI PEDAGOGICE PE SPECIALITĂȚI:
-18.11.2009 - ZONA BÂRLAD
-19.11.2009 - ZONA HUȘI
-20.11.2009 - ZONA VASLUI ȘI NEGREȘTI
Mai multe informații: www.ccdvaslui.ro

LEGEA 329/2009 ȘI LEGEA 330/2009 AU FOST PUBLICATE ÎN MONITORUL OFICIAL

Legea 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International.

Capitolul III - Masuri de reducere a cheltuielilor de personal in sistemul bugetar
Art. 10
(1)In vederea incadrarii in constrangerile bugetare determinate de situatia de criza economica, in perioada octombrie—decembrie 2009, conducatorii autoritatilor si institutiilor publice, indiferent de modul de finantare, au obligatia de a diminua cheltuielile de personal, in medie cu 15,5% lunar, prin aplicarea uneia dintre urmatoarele masuri:
a)sa acorde personalului propriu, indiferent de statutul acestuia, zile libere fara plata pentru o perioada de pana la 10 zile lucratoare;
b) sa reduca programul de lucru;
c) sa dispuna o masura ce combina alternativele prevazute la lit. a) si b);
d) alta masura cu efect echivalent.
(2)Cu respectarea prevederilor alin. (1), autoritatile si institutiile publice au obligatia de a-si organiza activitatea astfel incat sa asigure continuitatea serviciilor de interes public.
(3) Modalitatea de aplicare a masurilor prevazute la alin. (1) se stabileste cu acordul salariatului, dupa consultarea organizatiilor sindicale sau, dupa caz, a reprezentantilor salariatilor.
(4) In lipsa acordului sau in cazul in care, ca urmare a optiunii exprimate de salariat, nu se poate asigura continuitatea serviciului de interes public, intervalul si numarul de zile libere, precum si reducerea programului se stabilesc de conducatorul institutiei publice, astfel incat sa nu fie efectuate mai mult de 4 zile libere intr-o luna, iar diminuarea salariului sa nu depaseasca nivelul prevazut la alin. (1).
(5) Angajatorul nu poate acorda zilele libere prevazute la alin. (1) in zilele de sarbatoare legala. (6) Zilele libere sau, dupa caz, reducerea programului de lucru prevazute la alin. (1) si la alin. (3)—(5) nu afecteaza durata concediului de odihna anual si sunt asimilate unei perioade de activitate, inclusiv in specialitate, efectiva. Salariatul beneficiaza in aceasta perioada de toate drepturile cuvenite, potrivit legii, altele decat cele salariale.

sâmbătă, noiembrie 07, 2009

CURS DE FORMATOR LA BÂRLAD

CURS DE FORMATOR ORGANIZAT LA COLEGIUL NAȚIONAL ”GHEORGHE ROȘCA CODREANU” BÂRLAD

SEMINAR FSLI - SECRETARI EXECUTIVI

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ organizează în perioada 6-8 noiembrie 2009, la Sibiu, un seminar la care participă cei 40 de secretari executivi ai organizaţiilor afiliate la FSLI. Temele care se dezbat sunt:
1.Reprezentarea membrilor de sindicat în relaţia cu angajatorul/ patronatul;
2.Perfecţionarea profesională sindicală;
3.Implementarea de noi servicii sindicale.
Având în vedere contextul actual, se va pune accent și pe strategia FSLI în perioada imediat următoare.

joi, noiembrie 05, 2009

FSLI SOLICITĂ PRESEDINTELUI SA NU PROMULGE CELE 2 LEGI

FEDERAŢIA SINDICATELOR LIBERE DIN ÎNVĂŢĂMÂNT
FEDERATION DES SYNDICATS LIBRES DE L’ENSEIGNEMENT FREE TRADE UNION FEDERATION IN EDUCATION
R O M Â N I A
BUCUREŞTI, Bd. Regina Elisabeta, nr. 32, sect. 5, cod 050012
Tel. 4021 315 16 95, 315 78 70, Fax. 4021 312 58 37
www.fsli.ro
fsli@upcmail.ro
F.S.L.I. solicită preşedintelui să nu promulge cele două legi, ameninţând cu reluarea protestelor.
Sindicatele solicită preşedintelui să nu promulge cele două legi, ameninţând cu reluarea protestelor
"Noi îi solicităm preşedintelui să nu promulge aceste legi, care sunt discriminatorii. Legea salarizării, în forma actuală, încalcă principiile stabilite iniţial cu partenerii sociali, nu motivează bugetarii, în general, să intre sau să rămână în sistem, iar grila este aplatizată.Prin această lege, salariaţii din învăţământ rămân în continuare bătaia de joc a guvernanţilor în ceea ce priveşte salarizarea" a precizat Aurel Cornea.
Liderul FSLI a subliniat că sindicaliştii iau în calcul să dea în judecată statul, dacă bugetarii vor fi trimişi în concediu fără plată zece zile, deoarece această măsură încalcă şi contractul colectiv de muncă şi Codul Muncii.
"Salariaţii din învăţământ nu vor asigura activităţi didactice în cele zece zile de concediu fără plată şi vom acţiona în judecată statul, deoarece măsura încalcă şi Contractul Colectiv de Muncă şi Codul Muncii. Legea reorganizării unor instituţii nu dă dreptul ordonatorilor de credite să trimită angajaţii în concediu fără plată fără acordul sindicatelor", a spus Aurel Cornea.
DEPARTAMENTUL COMUNICARE

CCR SE RĂZGÂNDEȘTE

După ce, în ședința din data de 28 octombrie 2009, Curtea Constituțională a României a amânat, pentru data de 9 decembrie 2009, dezbaterea obiecțiilor de neconstituționalitate ridicate față de dispozițiile Legii cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și a Legii privind reorganizarea unor autorități și instituții publice și raționalizarea cheltuielilor din instituțiile publice, lege prin care ar urma să fie diminuate veniturile salariale, în medie, cu 15,5% lunar, în perioada octombrie – decembrie 2009, iată că ieri, 4 noiembrie, din rațiuni pe care nu le comentăm, CCR s-a răzgândit și a declarat cele 2 legi constituționale !

În aceste condiții, revine pericolul ca, în lunile noiembrie și decembrie să avem salariul diminuat sau zile de concediu fără plată.
Este posibil ca, în funcție de opțiunile membrilor de sindicat să reluăm acțiunile de protest.
Citiți mai jos comunicatul de presă al CCR:
COMUNICAT DE PRESĂ
În şedinţa din data de 4 noiembrie 2009, sesizată în cadrul controlului anterior promulgării legii, prevăzut de art.146 lit.a) din Constituţie, cu obiecţiile de neconstituţionalitate referitoare la:
-Legea privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional;
-Legea-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;
-Legea educaţiei naţionale,
Curtea Constituţională a decis, cu majoritate de voturi, următoarele:
-Legea privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional este constituţională în măsura în care prevederile Capitolului IV din lege nu se referă la persoanele pentru care durata mandatului este stabilită expres prin Constituţie;
-Legea-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice este constituţională în măsura în care prevederile art.41 alin.(2) lit.e) din lege, criticate prin obiecţia de neconstituţionalitate, nu se referă la cazurile în care Legea fundamentală admite în mod expres cumulul de funcţii.
Argumentaţia reţinută în motivarea soluţiilor pronunţate de Curtea Constituţională va fi prezentată în cuprinsul deciziilor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Deciziile sunt definitive şi general obligatorii şi se comunică Preşedintelui României în vederea promulgării legii, potrivit art.77 alin.(3) din Constituţie.
În ceea ce priveşte Legea educaţiei naţionale, având în vedere că, în urma deliberărilor, nu s-a obţinut majoritatea de voturi cerută de art.6 coroborat cu art.51 alin.(1) teza a doua din Legea nr.47/1992, pentru adoptarea deciziilor, Curtea Constituţională a dispus repunerea pe rol a dosarului pentru data de 18 noiembrie 2009.
BIROUL DE PRESĂ AL CURŢII CONSTITUŢIONALE

miercuri, noiembrie 04, 2009

NOUTĂȚI METODOLOGIE MIȘCARE DE PERSONAL 2010

Ieri, 3.11.2009, reprezentanții FSLI au participat la comisia de lucru privind mișcarea de personal didactic pentru anul 2010, discuție care a fost axată pe actualul Statut (nu știm ce se va întâmpla dacă în 9 decembrie CCR declară constituțională Legea Educației Naționale).
Am introdus ca pentru anul viitor subiectele pentru Concursul unic să se propună la nivel național de către MECI și ca întreaga mișcare de personal să se încheie în 31 august.
Urmează ca joi, 5 noiembrie, să se discute această metodologie în Comisiă de Dialog Social la sediul MECI.
Sursa: Liviu Marian Pop - secretar general FSLI