***** 5 OCTOMBRIE 2020 - ZIUA MONDIALA A PROFESORILOR*****

vineri, octombrie 09, 2009

SENTINȚA CIVILĂ NR. 2078/05.10.2009 A TRIBUNALULUI VASLUI

Am intrat în posesia Sentinței Civile nr. 2078/05.10.2009 pronunțată de Tribunalul Vaslui în dosarul nr. 3909/89/2008.
Reproducem o parte din textul sentinței civile:
INSTANȚA DE JUDECATĂ,
în numele legii hotărăște:
Admite în parte acțiunea formulată de Sindicatul Învățământ”Tutova” Bârlad, în numele membrilor de sindicat, în contradictoriu cu pârâții: ...(sunt enumerate unitățile de învățământ).
Obligă pârâții să aplice dispozițiile Legii nr. 221/2008, să calculeze și să plătească membrilor sindicatului în numele și pentru care s-a formulat prezenta acțiune, drepturile salariale neacordate, reprezentând diferența dintre drepturile bănești efectiv încasate și cele ce li s-ar fi cuvenit prin aplicarea dispozițiilor Legii nr. 221/2008, pentru perioada 31 octombrie - 10 noiembrie 2008 și pentru perioada 06 iulie 2009 până la data pronunțării prezentei hotărâri, actualizate în funcție de coeficientul de inflație la data plății efective.
Definitivă și executorie.
Cu drept de recurs, în termen de 10 zile de la comunicare.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu