***** 5 OCTOMBRIE 2020 - ZIUA MONDIALA A PROFESORILOR*****

luni, octombrie 26, 2009

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL ISJ VASLUI NR. 29 DIN 22.10.2009

HOTĂRÂREA NR. 29 DIN 22 OCTOMBRIE 2009
Consiliul de Administraţie al ISJ Vaslui, întrunit în şedinţa din 21 octombrie 2009;
În conformitate cu prevederile art. 142 şi 143 din Legea Învăţământului nr. 84 din 1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 3. În anul şcolar 2009 - 2010 numărul de norme repartizat pentru încadrarea cu personal didactic auxiliar şi personal nedidactic în judeţul Vaslui se menţine la nivelul anului şcolar 2008 - 2009.
Art. 4. Se numeşte comisia de cercetare a activităţii de normare a doamnei David Elena, alcătuită din următorii membri:
1. Prof. Ursanu Vasile-inspector şcolar general adjunct
2. Prof. Flueraş Gheorghe-inspector şcolar management resurse umane
3. Jurist Manea Constantin-consilier juridic
Reprezentant sindicat: prof. Ţiplea Sorin

Inspector şcolar general, prof. Mihaela Cososchi

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu