***** 5 OCTOMBRIE 2020 - ZIUA MONDIALA A PROFESORILOR*****

joi, octombrie 15, 2009

EXAMINĂRILE MEDICALE

Deși, prin Hotărârea nr.1/15.09.2009 a Comisiei Paritare la nivelul ISJ Vaslui, transmisă tutoror unităților de învățământ din județul Vaslui, se fac toate precizările necesare în legătură cu examinările medicale ale salariaților, multe unități de învățământ nu respectă prevederile legale în vigoare.
Am cerut conducerii ISJ Vaslui (prin adresa nr. 468/15.10.2009)să verifice modul în care au fost respectate prevederile legale și, în cazul în care nu s-a procedat corect, să aplice prevederile art. 4 ale hotărârii Comisiei paritare:
Hotărârea nr. 1/15.09.2009
Având în vedere dispozițiile Legii 319/2006 privind sănătatea și securitatea în muncă, dispozițiile Legii 53/2003 - Codul Muncii, precum și dispozițiile Legii 84/1995, Comisia Paritară la nivelul ISJ Vaslui, întrunită în ședință la data de 15/09/2009 hotărăște:
Art.1: Conducerile unităților de învățământ preuniversitar din județul Vaslui vor încheia un contract fie cu o asociație patronală, fie cu un medic de medicina muncii autorizat în profesia sa, potrivit legii, în vederea asigurării sănătății și securității în muncă salariaților și accesului la serviciile de medicină a muncii.
Art.2: Examinările medicale ale salariaților atât la angajare cât și pe parcursul executării contractelor individuale de muncă sunt atribuții exclusive ale medicului de medicină a muncii - potrivit dispozițiilor Legii 418/2004 privind Statutul profesional specific al medicului de medicină a muncii, și se realizează la locurile de muncă ale salariaților.
Art.3: Cheltuielile privind examinările medicale prevăzute la articolul precedent se suportă din finanțarea complementară a unităților de învățământ preuniversitar (art. 167 alin. 5 lit. e din Legea 84/1995), în baza contractului încheiat între directorii unităților și primarii din localitățile în raza cărora funcționează.
Art.4: Orice altă procedură care contravine celor înscrise în cuprinsul prezentei hotărîri, a Legii 319/2006 și Legii 53/2003, constituie abatere disciplinară și va atrage sancționarea conform legii a celor responsabili.
Art.5: Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de conducerilor unităților de învățământ preuniversitar din județul Vaslui.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu