***** 5 OCTOMBRIE 2020 - ZIUA MONDIALA A PROFESORILOR*****

joi, octombrie 22, 2009

DISTINCȚII ”GHEORGHE LAZĂR” - LA ANUL !

Precizările MECI referitoare la acordarea de distincţii pentru personalul didactic calificat din învăţământul preuniversitar -21.10.2009
Secretarul de stat în Ministerul Educaţiei, doamna Oana Badea, a notificat inspectoratele şcolare judeţene că, din cauza nerespectării de către fostul ministru Ecaterina Andronescu a calendarului privind premierea cadrelor didactice performante din învăţământul preuniversitar, MECI nu poate emite, în luna octombrie, ordinul privind acordarea de distincţii personalului didactic îndreptăţit să le primească.
În acelaşi document, sunt prezentaţi paşii pe care MECI i-a întreprins, până la data de 1 octombrie 2009, în vederea acordării distincţiilor „Gheorghe Lazăr":
- Ministerul Educaţiei a solicitat şi inspectoratele şcolare judeţene au trimis, în termen, lista cadrelor didactice care au obţinut, în urma evaluării, validarea Consiliului de administraţie al ISJ;
- în data de 09.06.2009, Direcţia Acreditarea, Evaluarea şi Performanţa în Cariera Didactică a solicitat tuturor ISJ-urilor confirmarea existenţei fondurilor pentru plata premiilor aferente distincţiilor;- doar trei judeţe au confirmat posibilitatea acordării distincţiilor „Gheorghe Lazăr": Covasna (5 distincţii), Prahova (40 distincţii) şi Bucureşti (115 distincţii).
În urma centralizării situaţiilor, a fost întocmit ordinul de ministru şi depus la Cabinetul ministrului Ecaterina Andronescu, în aşa fel încât acesta să poată fi semnat până la data de 15 iunie 2009;
Abia în data de 30 septembrie 2009, fostul ministru Ecaterina Andronescu a semnat ordinul privind acordarea de distincţii şi premii personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat, depăşind cu mult termenul prevăzute de legislaţia în vigoare.
În notă MECI se face precizarea că anexele, parte integrantă din OM 5399/30.09.2009, nu sunt ştampilate, ceea ce constituie un viciu în procedura de emitere a unui act administrativ şi, în consecinţă, nu poate produce efecte juridice.
Distincţiile pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar (Diploma „Gheorghe Lazăr", Diploma de Excelenţă şi Adresa de mulţumire publică) se acordă în conformitate cu prevederile Ordinului de Ministru nr. 5435/2006, pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de distincţii şi premii personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat. Potrivit Art. 13, alineatul 8, „Ministerul Educaţiei şi Cercetării verifică listele înaintate de inspectoratele şcolare şi elaborează ordinul de acordare a distincţiilor, pînă la data de 15 iunie." Alineatul 9 al aceluiaşi articol, litera a) precizează că „plata premiilor se va face de unitatea de învăţământ la care sunt (au fost) angajate cadrele didactice beneficiare, din bugetul consiliilor locale/consiliilor judeţene, cu încadrarea în bugetul aprobat şi alocat cu această destinaţie".
Ministerul Educaţiei recunoaşte calificarea şi profesionalismul cadrelor didactice care au primit validarea consiliilor de administraţie ale inspectoratelor şcolare. Ca urmare, în anul financiar următor, inspectoratele şcolare judeţene vor acorda prioritate profesorilor care au fost validaţi de consiliile de administraţie în cursul acestui an.
BIROUL DE PRESĂ
Vezi Nota MECI nr. 46.573/21.10.2009 către inspectoratele școlare:

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu