***** 5 OCTOMBRIE 2020 - ZIUA MONDIALA A PROFESORILOR*****

marți, octombrie 13, 2009

ADRESA FSLI NR. 207/29.09.2009

ADRESA FSLI PENTRU DEBLOCAREA FONDURILOR NECESARE PLĂȚII CELOR 100 EURO CONFORM LEGII NR. 315/2006
Art.1.Se acorda un ajutor financiar cadrelor didactice titulare si/sau suplinitoare calificate din invatamantul preuniversitar, in vederea achizitionarii de carti sau de programe educationale pe suport electronic, necesare imbunatatirii calitatii activitatii didactice.
Art.2. Ajutorul financiar prevazut la art. 1 se acorda anual, la solicitarea cadrelor didactice, si reprezinta echivalentul in lei a 100 euro, calculat la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data platii.
Art.3.Cadrele didactice beneficiare ale ajutorului financiar vor primi de la unitatile de invatamant unde sunt incadrate documentele necesare in vederea valorificarii acestui ajutor.
Art.4.Sumele necesare acordarii ajutorului financiar se asigura de la bugetul de stat, prin Ministerul Educatiei si Cercetarii.
Art.5.In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Ministerul Educatiei si Cercetarii si Ministerul Finantelor Publice vor elabora norme metodologice de aplicare a acesteia, care vor fi aprobate prin hotarare a Guvernului.
Art.6.Prezenta lege intra in vigoare la 1 ianuarie 2007.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu