***** 5 OCTOMBRIE 2020 - ZIUA MONDIALA A PROFESORILOR*****

vineri, octombrie 30, 2009

OFERTE REVELION AGENȚIA DE TURISM SINDROMÂNIA

PROIECTE METODOLOGII MECI

PROIECTE METODOLOGII MECI. CLICK AICI:

COMUNICAL COLEGIUL NAȚIONAL AL LIDERILOR FSLI - 29 OCTOMBRIE 2009

FEDERAŢIA SINDICATELOR LIBERE DIN ÎNVĂŢĂMÂNT
FEDERATION DES SYNDICATS LIBRES DE L’ENSEIGNEMENT
FREE TRADE UNION FEDERATION IN EDUCATION
R O M Â N I A
BUCUREŞTI, Bd. Regina Elisabeta, nr. 32, sect. 5, cod 050012
Tel. 4021 315 16 95, 315 78 70, Fax. 4021 312 58 37
www.fsli.ro fsli@upcmail.ro
COMUNICAT
Colegiul Național al Liderilor Federației Sindicatelor Libere din Învățământ întunit în ședință în data de 29 octombrie 2009, a hotărât suspendarea grevei generale care urma să se declanșeze începând cu data de 16 noiembrie 2009.
Această decizie se justifică, ținând cont atât de contextul economic și politic din România, cât și de faptul că judecătorii de la Curtea Constituțională au amânat, pentru data de 9 decembrie 2009, dezbaterea obiecțiilor de neconstituționalitate ridicate față de dispozițiile Legii cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și a Legii privind reorganizarea unor autorități și instituții publice și raționalizarea cheltuielilor din instituțiile publice, lege prin care ar urma să fie diminuate veniturile salariale, în medie, cu 15,5% lunar, în perioada octombrie – decembrie 2009.
Colegiul Național al Liderilor Federației Sindicatelor Libere din Învățământ recomandă membriilor de sindicat din organizațiile afiliate, să nu treacă, în continuare, notele în catalog, având însă obligația ca acestea să fie aduse la cunoștința elevilor și să fie comentate cu părinții.
Menționăm faptul că, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, cadrele didactice au obligația să treacă notele în catalog, dar nu există nicio precizare referitoare la momentul când trebuie să se facă acest lucru.
PREȘEDINTE, Aurel CORNEA
Bucureşti, 30. 10. 2009

COMUNICAT ALIANȚA BUGETARILOR - 30.10.2009

COMUNICAT
ALIANŢA BUGETARILOR
alcătuită din:
1. Federaţia Naţională a Sindicatelor „ALMA MATER”,
2. Federaţia Sindicatelor din Învăţământ „SPIRU HARET”,
3. Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ,
4. Federaţia „SANITAS” din România,
5. Alianţa Sindicatelor „SED-LEX”,
6. Federaţia Sindicatelor din Administraţia Publică „PUBLISIND”,
7. Federaţia Sindicatelor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor,
8. Sindicatul Naţional al Poliţiştilor şi Personalului Contractual,
9. Federaţia Sindicatelor din Administraţia Locală şi Centrală din România „COLUMNA”,
10.Federaţia Naţională a Sindicatelor Libere Tehnic-Economic-Administrativ din unităţile sanitare şi balneare din România;
11. Federaţia Naţională a Ziariştilor de la AGERPRES
12. Federaţia „UNITESA” a personalului fără normă didactică din învăţământul superior,
întrunită în şedinţă în data de 29 octombrie 2009 a hotărât suspendarea acţiunilor de protest care urmau să se desfăşoare în perioada următoare,cu excepţia celei de neimplicare a salariaţilor din sectorul bugetar la organizarea alegerilor prezidenţiale din acest an.
Această decizie se justifică, având în vedere atât contextul economic şi politic din România, cât şi hotărârea Curţii Constituţionale de a amâna, pentru data de 9 decembrie 2009, dezbaterea obiecţiilor de neconstituţionalitate referitoare la Legea-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice şi Legea privind reorganizarea unor autorităţi şi instuţii publice şi raţionalizarea cheltuielilor din instituţiile publice.
Alianţa Bugetarilor se declară echidistantă faţă de partidele politice şi reaminteşte că a fost constituită în scopul de a renegocia Legea salarizării unitare, de a stopa disponibilizările în sectorul bugetar şi de a determina guvernanţii să renunţe la trimiterea angajaţilor bugetari în concediu fără plată, timp de zece zile.
Secretariatul Tehnic Central al Alianţei Bugetarilor
Bucureşti, 30.10.2009

COMISIE PARITARĂ ISJ VASLUI - 28.10.2009

Comisia Paritară la nivelul ISJ Vaslui a hotărât, la cererea Convenției Județene a Sindicatelor din Învățământ Vaslui (CJSÎV), ca proiectele de state de funcții ale unităților de învățământ din județul Vaslui, realizate în colaborare de serviciul personal și serviciul normare/salarizare, să fie discutate și aprobate în Consiliul de Administrație al ISJ Vaslui.
Președinte CJSÎV - prof. Mircea Marinescu

HOTĂRÂREA NR. 30/28 OCTOMBRIE 2009 - CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE ISJ VASLUI

În ședința CA al ISJ Vaslui din data de 26 octombrie s-au hotărât următoarele:
Art. 7. Începând cu data de 28 octombrie 2009 se numesc prin detașare în interesul învățământului în funcția de director/director adjunct a următoarelor cadre didactice:
Zărnescu Lidia - CE ”Anghel Rugină” Vaslui
Filip Alexandru - Dir. adj. CE ”Anghel Rugină” Vaslui
Lazăr Angela - SAM Todirești
Badea Camelia - Dir. adj. GSI ”Ion Mincu” Vaslui
Droșcă Liliana - Școala Grivița
Marcu Teofil - SAM Alexandru Vlahuță
Ciobanu Manuela - SAM Fâstâci
Zaharia Maria - Școala Rafaila
Art. 8. Se hotărăște ca personalul care funcționează în locuri de muncă în care activitatea nu poate fi întreruptă (paznici, fochiști) să li se acorde drepturile salariale prevăzute de art. 137 din codul muncii.

SALARII 2009

MECI ASIGURĂ CĂ ÎN TOATE JUDEȚELE EXISTĂ SUMELE AFERENTE PLĂȚII INTEGRALE A SALARIILOR PENTRU ACEST AN
-Salariile personalului din învățământ sunt asigurate până la sfârșitul anului, iar plata premiului anual se va face din bugetul anului 2010
-În anul 2010, personalul aflat în funcție la data de 31 decembrie își va păstra salariul avut.
Sursa: Mihai Păunică - director general MECI

METODOLOGII ÎN DEZBATERE LA MECI

Marţi 3 noiembrie 2009, ora 11.00, la Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, etajul 2, camera 61, începe dezbaterea şi analizarea în cadrul unui grup de lucru constituit din reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării şi reprezentanţi ai federaţiilor sindicale, a următoarelor proiecte de acte normative:
· Calendarul mişcării personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2010– 2011;
· Metodologia privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar;
· Metodologia de acordare a gradaţiei de merit şi a salariului de merit în învăţământul preuniversitar.
Proiectele menţionate anterior sunt postate pe pagina MECI:
http://www.edu.ro/

CCR A AMÂNAT DEZBATEREA CELOR 3 LEGI PE 9 DECEMBRIE 2009

28 octombrie 2009 - COMUNICAT DE PRESĂ
În şedinţa din data de 28 octombrie 2009, Curtea Constituţională, sesizată în cadrul controlului anterior promulgării legii, prevăzut de art.146 lit.a) din Constituţie, cu obiecţiile de neconstituţionalitate referitoare la:
- Legea privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional;
- Legea educaţiei naţionale;
- Legea-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, având în vedere complexitatea problemelor juridice ce fac obiectul examinării şi care necesită o analiză deosebit de atentă, a decis amânarea dezbaterilor pentru data de 9 decembrie 2009.
Biroul de presă al Curţii Constituţionale
Notă: În această situație, cele trei legi nu pot fi puse în aplicare.

miercuri, octombrie 28, 2009

FSLI SE APROPIE DE 200.000 DE MEMBRI !

FSLI se apropie de 200000 de membri!
Pentru o prezentare corectă a situaţiei gradului de sindicalizare din învăţământ, Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ a solicitat Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, situaţia rezultată în urma recensământului din anul 2009. Astfel , prin adresa 46511/28.10.2009, MECI a comunicat federaţiei noastre această situaţie.
La nivelul învăţământului preuniversitar, există un număr de 312825 membri de sindicat, după cum urmează:

- Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI) are 197.674 membri (63,31% din numărul sindicaliştilor din învăţământ);

- Federaţia Sindicatelor din Învăţământ „Spiru Haret” are 68.109 membri (21,77% din numărul sindicaliştilor din învăţământ);
- Federaţia Educaţiei Naţionale (FEN) are 46.673 membri (14,92% din numărul sindicaliştilor din învăţământ).
Bucureşti Secretar General,
28 octombrie 2009 Liviu Marian POP

ȘEDINȚA CCR - 28 OCTOMBRIE 2009

Astăzi, la Curtea Constituțională a României, se discută sesizările privind Legea Educației Naționale, Legea salarizării unice și Legea privind reorganizarea unor instituții și autorități publice. Vom vedea decizia CCR.

marți, octombrie 27, 2009

1 NOIEMBRIE 2009 - DATA LIMITĂ DE DEPUNERE A CERERILOR PENTRU ACORDAREA A 100 EURO PENTRU ANUL 2010

Revenim la postarea de săptămâna trecută și vă reamintim că, până la data de 1 noiembrie 2009, trebuie depuse cererile pentru acordarea sutei de euro pentru anul 2010 (conform alin.3 (1) din Normele metodologice de mai jos). Este bine să solicitați de la secretariatul școlii număr de înregistrare pentru cererea depusă !
NORME METODOLOGICEde aplicare a Legii nr. 315/2006 privind stimularea achizitionariide carti sau de programe educationale pe suport electronic,necesare imbunatatirii calitatii activitatiididactice in invatamantul preuniversitar
Art. 1. - (1) Beneficiarii ajutorului financiar prevazut de Legea
nr. 315/2006 privind stimularea achizitionarii de carti sau de programe educationale pe suport electronic, necesare imbunatatirii calitatii activitatii didactice in invatamantul preuniversitar, sunt cadrele didactice titulare si/sau suplinitoare calificate, incadrate in invatamantul preuniversitar, care sunt in activitate.
(2) Acordarea ajutorului financiar, ce reprezinta echivalentul in lei a 100 euro, calculat la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data platii, se face pentru fiecare cadru didactic, pentru functia de baza.
Art. 2. - (1) Ajutorul financiar se acorda de unitatea de invatamant preuniversitar la care cadrul didactic isi desfasoara activitatea.
(2) In cazul in care cadrul didactic isi desfasoara activitatea in mai multe unitati de invatamant, ajutorul financiar prevazut la art. 1 alin. (2) se acorda de catre unitatea de invatamant la care se pastreaza si se completeaza carnetul de munca.
Art. 3. - (1) Ajutorul financiar se acorda anual pe baza de cerere formulata de beneficiar si inregistrata pana la data de 1 noiembrie pentru anul urmator la unitatea de invatamant la care beneficiarul exercita functia de baza, iar platile se efectueaza incepand cu luna ianuarie din anul urmator.
(2) Pentru anul 2007, cererile se inregistreaza la unitatea de invatamant la care beneficiarii exercita functia de baza, pana la data de 30 iunie 2007, iar ajutorul se acorda dupa 45 de zile de la data inregistrarii cererii.
Art. 4. - In scopul asigurarii perfectionarii activitatii cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar, al cresterii calitatii pregatirii de specialitate si imbunatatirii calitatii activitatii educative a personalului didactic din invatamantul preuniversitar, beneficiarii ajutorului financiar achizitioneaza programe educationale sau carti pe suport electronic, precum si carti pe suport hartie necesare imbunatatirii calitatii activitatii educative.
Art. 5. - (1) Unitatile scolare vor solicita lunar, pana la data de 10 a fiecarei luni, la inspectoratul scolar, sumele necesare pentru plata ajutorului financiar aferent lunii urmatoare.
(2) Inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti vor solicita lunar, pana la data de 20 a fiecarei luni, la Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului - Directia generala buget-finante, patrimoniu si investitii, necesarul de deschideri de credite bugetare pentru luna urmatoare.
(3) Sumele necesare platii ajutorului financiar prevazut la art. 1 alin. (2) se asigura din bugetul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, capitolul 65.01 "Invatamant", art. 57.02.01 "Ajutoare sociale in bani", in limita creditelor bugetare aprobate.
(4) Directia generala buget-finante, patrimoniu si investitii din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului va aloca lunar catre inspectoratele scolare/al municipiului Bucuresti sumele solicitate, in limita creditelor bugetare deschise.
(5) Inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti vor aloca lunar catre unitatile scolare sumele necesare efectuarii platii ajutoarelor intr-un cont de disponibil deschis in afara bugetului local.
(6) Plata ajutorului financiar se face de catre unitatile de invatamant, integral, pe baza documentelor justificative, sau in avans, intr-o singura transa, cu incadrare in cuantumul stabilit la art. 1 alin. (2). Plata se face in lei, la cursul de schimb din data efectuarii platii. Justificarea sumelor primite ca avans se realizeaza in conditiile legii, in termen de 15 zile calendaristice.
(7) Beneficiarii ajutorului financiar prevazut la art. 1 alin. (2) au obligatia de a prezenta documentele justificative, conform reglementarilor financiar-contabile in vigoare.
Art. 6. - Responsabilitatea privind asigurarea ajutorului financiar prevazut la art. 1 alin. (2) revine directorului la nivelul institutiei de invatamant, inspectorului scolar general responsabil de curriculum la nivelul inspectoratului scolar judetean/al municipiului Bucuresti si directiilor de specialitate la nivelul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului.
În cazul în care, până la data de 31 decembrie 2009, nu ni se acordă 100 euro pentru anul în curs, la începutul lunii ianuarie 2010 vom deschide acțiune în instanță pentru a recupera, pe această cale, drepturile cuvenite.

luni, octombrie 26, 2009

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL ISJ VASLUI NR. 29 DIN 22.10.2009

HOTĂRÂREA NR. 29 DIN 22 OCTOMBRIE 2009
Consiliul de Administraţie al ISJ Vaslui, întrunit în şedinţa din 21 octombrie 2009;
În conformitate cu prevederile art. 142 şi 143 din Legea Învăţământului nr. 84 din 1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 3. În anul şcolar 2009 - 2010 numărul de norme repartizat pentru încadrarea cu personal didactic auxiliar şi personal nedidactic în judeţul Vaslui se menţine la nivelul anului şcolar 2008 - 2009.
Art. 4. Se numeşte comisia de cercetare a activităţii de normare a doamnei David Elena, alcătuită din următorii membri:
1. Prof. Ursanu Vasile-inspector şcolar general adjunct
2. Prof. Flueraş Gheorghe-inspector şcolar management resurse umane
3. Jurist Manea Constantin-consilier juridic
Reprezentant sindicat: prof. Ţiplea Sorin

Inspector şcolar general, prof. Mihaela Cososchi

HOTĂRÂREA COMISIEI PARITARE NR. 2 DIN 21.10. 2009

HOTĂRÂREA NR. 2 DIN 21.10.2009
Având în vedere dispoziţiile Contractului Colectiv de Muncă Unic la Nivel Ramură Învăţământ, Comisia Paritară la nivelul ISJ Vaslui, întrunită în şedinţă în data de 21.10.2009
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Activităţile didactice din ziua de 05.10.2009, suspendate pe perioada grevei generale din învăţământ vor fi recuperate după un program stabilit de fiecare unitate şcolară până la finele lunii octombrie 2009.
Art. 2. Ca urmare a celor prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre, salariile personalului din învăţământ nu vor fi diminuate ( vor fi plătite integral).
Art. 3. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de conducerile unităţilor de învăţământ preuniversitar din judeţul Vaslui.

vineri, octombrie 23, 2009

O.M. NR. 5720/20.10.2009 PRIVIND FORMAREA CONTINUĂ

Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar anexa la OM nr. 5720/20.10.2009
Accesați pagina: www.edu.ro sau direct de pe pagina noastră la linkurile: ultimele articole și legislație.

METODOLOGIA DE MIȘCARE A PERSONALULUI DIDACTIC 2010

Metodologia va intra în discuție săptămâna viitoare, probabil joi, 29 octombrie 2009.
Miercuri, 28 octombrie 2009, la Curtea Constituțională a României va analiza dacă Legea Educației Naționale este sau nu constituțională. Astfel se va ști pe ce lege se face această metodologie.
Informație preluată de la Liviu Marian Pop - secretar general FSLI

COLEGIUL NAȚIONAL AL LIDERILOR FSLI - 29.10.2009

ÎN DATA DE 29 OCTOMBRIE VA AVEA LOC ȘEDINȚA COLEGIULUI NAȚIONAL AL LIDERILOR F.S.L.I.
Având în vedere ordinea de zi, liderii de sindicat SIT Bârlad din unitățile de învățământ sunt rugați să aducă tabelul cu semnăturile pentru grevă și să informeze care este situația trecerii notelor în catalog până pe data de 27 octombrie 2009.

O NOUĂ ȘCOALĂ SE AFILIAZĂ LA SIT BÂRLAD

Începând cu data de 1 octombrie 2009, toți salariații de la Școala cu clasele I-VIII Blăgești au aderat la Sindicatul Învățământ ”Tutova” Bârlad. Ieri, 22 octombrie 2009, Adunarea generală a grupei sindicale de la Școala Blăgești a ales liderul de sindicat.

joi, octombrie 22, 2009

DISTINCȚII ”GHEORGHE LAZĂR” - LA ANUL !

Precizările MECI referitoare la acordarea de distincţii pentru personalul didactic calificat din învăţământul preuniversitar -21.10.2009
Secretarul de stat în Ministerul Educaţiei, doamna Oana Badea, a notificat inspectoratele şcolare judeţene că, din cauza nerespectării de către fostul ministru Ecaterina Andronescu a calendarului privind premierea cadrelor didactice performante din învăţământul preuniversitar, MECI nu poate emite, în luna octombrie, ordinul privind acordarea de distincţii personalului didactic îndreptăţit să le primească.
În acelaşi document, sunt prezentaţi paşii pe care MECI i-a întreprins, până la data de 1 octombrie 2009, în vederea acordării distincţiilor „Gheorghe Lazăr":
- Ministerul Educaţiei a solicitat şi inspectoratele şcolare judeţene au trimis, în termen, lista cadrelor didactice care au obţinut, în urma evaluării, validarea Consiliului de administraţie al ISJ;
- în data de 09.06.2009, Direcţia Acreditarea, Evaluarea şi Performanţa în Cariera Didactică a solicitat tuturor ISJ-urilor confirmarea existenţei fondurilor pentru plata premiilor aferente distincţiilor;- doar trei judeţe au confirmat posibilitatea acordării distincţiilor „Gheorghe Lazăr": Covasna (5 distincţii), Prahova (40 distincţii) şi Bucureşti (115 distincţii).
În urma centralizării situaţiilor, a fost întocmit ordinul de ministru şi depus la Cabinetul ministrului Ecaterina Andronescu, în aşa fel încât acesta să poată fi semnat până la data de 15 iunie 2009;
Abia în data de 30 septembrie 2009, fostul ministru Ecaterina Andronescu a semnat ordinul privind acordarea de distincţii şi premii personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat, depăşind cu mult termenul prevăzute de legislaţia în vigoare.
În notă MECI se face precizarea că anexele, parte integrantă din OM 5399/30.09.2009, nu sunt ştampilate, ceea ce constituie un viciu în procedura de emitere a unui act administrativ şi, în consecinţă, nu poate produce efecte juridice.
Distincţiile pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar (Diploma „Gheorghe Lazăr", Diploma de Excelenţă şi Adresa de mulţumire publică) se acordă în conformitate cu prevederile Ordinului de Ministru nr. 5435/2006, pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de distincţii şi premii personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat. Potrivit Art. 13, alineatul 8, „Ministerul Educaţiei şi Cercetării verifică listele înaintate de inspectoratele şcolare şi elaborează ordinul de acordare a distincţiilor, pînă la data de 15 iunie." Alineatul 9 al aceluiaşi articol, litera a) precizează că „plata premiilor se va face de unitatea de învăţământ la care sunt (au fost) angajate cadrele didactice beneficiare, din bugetul consiliilor locale/consiliilor judeţene, cu încadrarea în bugetul aprobat şi alocat cu această destinaţie".
Ministerul Educaţiei recunoaşte calificarea şi profesionalismul cadrelor didactice care au primit validarea consiliilor de administraţie ale inspectoratelor şcolare. Ca urmare, în anul financiar următor, inspectoratele şcolare judeţene vor acorda prioritate profesorilor care au fost validaţi de consiliile de administraţie în cursul acestui an.
BIROUL DE PRESĂ
Vezi Nota MECI nr. 46.573/21.10.2009 către inspectoratele școlare:

miercuri, octombrie 21, 2009

CONSILIU DE ADMINISTARȚIE ISJ VASLUI - 21 OCTOMBRIE 2009

ÎN ATENȚIA DIRECTORILOR ȘI LIDERILOR SINDICALI DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT !
Consiliul de administrație al ISJ Vaslui a hotărât, în ședința din data de 21 octombrie 2009, să anuleze normarea pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic anunțată directorilor la ședința din 20.10.2009, de către doamna Elena David de la serviciul normare/salarizare al ISJ Vaslui, normare prin care mulți salariați urmau să fie concediați, în condițiile în care ISJ Vaslui se încadrează în numărul de norme aprobat de MECI și nu mai este nevoit să facă disponibilizări.
Normarea propusă nu a fost discutată în Comisia Paritară și nu a fost aprobată de Consiliul de administrație al ISJ Vaslui.
Pentru anul școlar 2009-2010 se va merge, pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic, pe normarea din anul școlar precedent.
IMPORTANT: În unitățile de învățământ din județul Vaslui toți salariații își păstrează posturile !

HOTĂRÂREA NR. 2/21 OCTOMBRIE 2009 - COMISIA PARITARĂ LA NIVELUL ISJ VASLUI

ÎN ATENȚIA DIRECTORILOR DE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT, LIDERILOR SINDICALI ȘI MEMBRILOR DE SINDICAT !
Comisia Paritară de la nivelul ISJ Vaslui, întrunită în ședință la data de 21 octombrie 2009, a hotărât ca, orele neefectuate în timpul grevei generale din data de 5 octombrie 2009 să fie recuperate până la sfârșitul lunii octombrie 2009, după un program făcut la nivelul unității de învățământ.
Membrilor de sindicat care s-au aflat în grevă și recuperează aceste ore în termenul stabilit nu li se vor face rețineri din salariu și li se va plăti salariul pe luna octombrie 2009 integral.

CERERI 100 EURO 2010

ÎN ATENȚIA MEMBRILOR DE SINDICAT !
Cererile pentru acordarea a 100 euro, conform Legii nr. 315/2006, pentru anul 2010 se depun la secretariatul unității de învățământ până la sfârșitul lunii octombrie 2009.

marți, octombrie 20, 2009

OFERTA PROGRAME PERFECȚIONARE CCD VASLUI - 2009-2010

Ieri (19 octombrie 2009) a fost numit pe funcţie noul director al Casei Corpului Didactic Vaslui, prin ordin al Ministerului Educaţiei.
Acesta se numește ANDREI HUIBAN (foto) și este profesor titular la catedra de științe socio-umane de la Colegiul Național ”Gheorghe Roșca Codreanu” Bârlad.
OFERTA DE PROGRAME PENTRU PERFECȚIONARE CONTINUĂ A PERSONALULUI DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR, ANUL ȘCOLAR 2009-2010, AICI:

luni, octombrie 19, 2009

ÎNCĂ 3 PROCESE CÂȘTIGATE

Sindicatul Învățământ ”Tutova” a mai câștigat 3 acțiuni în instanță pentru 8 membri de sindicat de la Școala Gherghești, Școala Pogonești și Clubul Copiilor Bârlad. Acțiunile vizează drepturi salariale neacordate pe perioada ultimilor trei ani.

SINDICATUL LIBER ZONA HUȘI ARE ADRESĂ PE INTERNET

SINDICATUL LIBER ZONA HUȘI, JUDEȚUL VASLUI INTRĂ ÎN SPAȚIUL INTERNETULUI. ACCESAȚI PAGINA SLIZ HUȘI AICI:
http://www.slizhusi.ro/

vineri, octombrie 16, 2009

21 DIN CELE 23 PROPUNERI ALE FSLI AU FOST ACCEPTATE

Propunerile Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ pentru modificarea şi completarea proiectului O.M.E.C.I. privind Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, prezentate în şedinţa Comisiei de Dialog Social din data de 15.10.2009 au fost acceptate aproape in totalitate. Astfel:
1.Modificarea prevederilor art.19, alin (2) lit.b), după cum urmează:
„Cadrele didactice încadrate în învăţământul preuniversitar particular beneficiază de recunoaşterea vechimii la catedră, necesare pentru obţinerea definitivării în învăţământ şi a gradelor didactice II şi I, de la data obţinerii autorizaţiei de funcţionare provizorie de către unitatea şcolară respectivă, conform legislaţiei în
vigoare;”
2.Eliminarea lit. f) din art.19, alin.(2), deoarece inspectorul şcolar general nu poate dispune de derogări faţă de prevederile Legii nr. 128/1997.
3.Art.21, alin.(3) şi (6), se completează şi vor avea următorul conţinut:
(3)Personalului didactic de predare cu diplomă de absolvire a învăţământului universitar de scurtă durată, precum şi educatoarelor, învăţătorilor, institutorilor şi maiştrilor instructori care, ulterior obţinerii gradelor didactice, au absolvit studii universitare cu diplomă de licenţă, respectiv de master, li se recunosc gradele didactice obţinute, inclusiv în cazul în care au trecut prin concurs în învăţământul liceal sau postliceal sau ca urmare a pretransferării la cerere şi transferării personalului didactic disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin desfiinţarea unor unităţi şcolare.
(6)Aprecierea anuală şi calificativul acordate pentru activitatea managerială nu reprezintă o condiţie pentru înscrierea şi susţinerea examenelor de acordare a definitivării în învăţământ şi a gradelor didactice II şi I, pentru personalul didactic care îndeplineşte funcţii de conducere, îndrumare şi control în sistemul de învăţământ preuniversitar sau funcţii publice. În acest caz vor fi luate în considerare calificativele acordate pentru funcţia didactică de predare.
4.Art. 25. alin.(3), lit.b), se completează şi va avea următorul conţinut:
„Copiile autentificate de conducerea unității de învățământ ce deţine registrul de inspecţii care conţine originalul după procesele verbale de inspecţie specială pentru definitivarea în învăţământ şi gradul didactic II şi după rapoartele scrise întocmite la inspecţia specială şi susţinerea lucrării metodico-ştiinţifice pentru gradul didactic I;”
5.Modificarea şi completarea prevederilor art.28, alin.(2) şi (3), după cum urmează:
(2)Personalul didactic titular care nu obţine, în maximum 7 ani de la finalizarea studiilor definitivarea în învăţământ, pierde calitatea de titular şi, ca urmare, contractul de muncă individual al acestuia se desface, potrivit legii. Personalul didactic căruia i s-a desfăcut contractul individual de muncă urmare a neobţinerii definitivării în învăţământ în termenele prevăzute de lege, după obţinerea unei noi titularizări se poate înscrie la examenul de definitivare cu condiţia de a efectua un nou stagiu la catedră de 2 ani.
(3) Personalul didactic încadrat pe o perioadă determinată, care nu a obţinut definitivarea în învăţământ în maxim 7 ani de la finalizarea studiilor, se poate înscrie la acest examen, după titularizare, cu condiţia de a efectua un nou stagiu la catedră de 2 ani.
6.Art.29, alin (1), lit.(g) se modifică şi va avea următorul conţinut:
„dovada privind calificativele acordate în ultimii 2 ani şcolari;”
7.Modificarea prevederilor art. 35 alin (1), după cum urmează:
„Subiectele pentru probele scrise se stabilesc în plenul comisiei sau comisiilor de examinare, după caz, pe baza programelor apro­bate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării. În acest scop, membrii comisiei/comisiilor de examinare se întrunesc cu cel puţin o oră înaintea desfăşurării fiecărei probe scrise şi propun minimum trei variante de subiecte. Pentru probele scrise care cuprind atât disciplina de specialitate cât şi didactica acesteia, fiecare variantă va conţine 1/2 subiecte de specialitate şi 1/2 subiecte de didactica specialităţii.
8.Modificarea prevederilor art.38, alin.(4), după cum urmează:
„Examenul oral se desfăşoară pe baza unui program stabilit de comisie, astfel încât un candidat să nu susţină mai mult de o probă de examen pe zi. Examinarea candidaţilor se desfăşoară între orele 8,00 şi 20,00.”
9.Modificarea prevederilor art.39, alin.(5), după cum urmează:
„Soluţionarea fiecărei contestaţii se decide şi se comunică prin calificativul “admisă” sau “respinsă”. Contestaţia este admisă în cazul în care nota acordată, după contestaţie, este mai mare sau mai mică cu mai mult de 1 punct decât nota acordată la prima evaluare. În caz contrar, contestaţia este respinsă şi rămâne valabilă nota iniţială.
10.Modificarea prevederilor art.44, alin. (2), după cum urmează:
(2) Pentru acordarea gradului didactic II personalului didactic cu funcţia de bază în învăţământ şi cu normă întreagă, se cere o vechime la catedră de cel puţin 4 ani de la obţinerea definitivării în învăţământ sau de cel puţin 3 ani pentru personalul didactic care a obţinut definitivatul cu media 10.
11.Modificarea prevederilor art.46, alin.(3), după cum urmează:
„Pentru toate categoriile de personal didactic, inspecţiile curente se efectuează de către inspectori şcolari de specialitate de la inspectoratele şcolare sau cadre didactice din corpul de metodişti al inspectoratului şcolar, repartizaţi cu delegaţie. Cadrele didactice care efectuează inspecţiile curente trebuie să aibă cel puţin gradul didactic II şi aceeaşi specializare cu aceea în care candidatul îşi susţine inspecţia specială sau să poată preda specializarea celui inspectat, potrivit Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs, valabil pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar.”
12.Modificarea prevederilor art.47, alin (1) și (3), după cum urmează:
(1) Înscrierea pentru acordarea gradului didactic II în învăţământ se face pe bază de cerere, însoţită de dosarul de înscriere, în fiecare an, în perioada 1- 31 octombrie, pentru sesiunea din anul şcolar următor, la conducerile unităţilor de învăţământ. Dosarul de înscriere trebuie să conţină următoarele documente:
h) dovada privind calificativele acordate în ultimii doi ani şcolari;
i) dovada privind calificativele acordate la inspecţiile şcolare în ultimii patru ani şcolari;
(3) Dosarele cadrelor didactice înscrise la examenul pentru acordarea gradului didactic II, care îndeplinesc condiţiile legale, vor fi înaintate de către conducerile unităţilor de învăţământ inspectoratelor şcolare, unde vor fi înregistrate.
13.Completarea prevederilor art.48, după cum urmează
(1) Procedura de finalizare a înscrierii candidaţilor din seria curentă, corespunzătoare anului şcolar în care se desfăşoară probele scrise şi orale, cuprinde următoarele acţiuni şi termene:
a) inspectorul şcolar pentru perfecţionare şi formare continuă trimite în fiecare an, până la data de 12 decembrie, instituţiilor de învăţământ centre de perfecţionare, listele candidaţilor care vor susţine examenul pentru acordarea gradului didactic II în anul şcolar respectiv;
b) directorii unităţilor de învăţământ vor transmite inspectoratelor şcolare, în perioada 7-14 iunie a fiecărui an, procesele verbale de inspecţii curente şi speciale derulate în anul şcolar respectiv, în copie autentificată prin ştampila şi semnătura conducătorului unităţii şcolare în care s-a efectuat inspecţia; fiecare proces verbal va fi însoţit de un document din care să rezulte vechimea la catedră a cadrului didactic.
(2) Pentru finalizarea demersurilor premergătoare obligatorii pentru admiterea candidaţilor la susţinerea probelor scrise şi orale din cadrul examenului pentru acordarea gradului didactic II, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, prin inspectorul şcolar pentru perfecţionare şi formare continuă, vor transmite instituţiilor de învăţământ centre de perfecţionare, până la data de 1 iulie, următoarele documente:
a) fişele sintetice cu datele candidaţilor admişi spre a participa la susţinerea probelor scrise şi orale, potrivit specializării pentru care a optat fiecare candidat;
b) dosarele candidaţilor, inclusiv procesele verbale ale inspecţiilor curente şi ale inspecţiei speciale, în copie autentificată prin ştampila şi semnătura conducătorului unităţii şcolare în care s-a efectuat inspecţia;
c) un document cu informaţii privind vechimea la catedră în ani, luni şi zile, pentru candidaţii care au beneficiat de concediu fără plată sau pentru îngrijirea copilului, ori pentru orice alte situaţii care ridică probleme privind vechimea la catedră a candidaţilor.
14.Modificarea prevederilor art.51, alin.(5), după cum urmează:
„Pentru toate categoriile de personal didactic, inspecţia specială este efectuată de un inspector de specialitate de la inspectoratele şcolare sau de la Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării sau un cadru didactic metodist repartizat cu delegaţie. Cadrul didactic care efectuează inspecţia specială trebuie să aibă cel puţin gradul didactic I şi aceeaşi specializare cu aceea în care candidatul îşi susţine inspecţia specială sau să poată preda specializarea celui inspectat, potrivit Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs, valabil pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar.”
15.Modificarea prevederilor art.52, în conformitate cu prevederile art. 35 alin.(2) lit.b) și c) din Legea nr.128/1997cu privire la probele pentru obținerea gradului didactic II, după cum urmează:
-un test de specialitate și metodica specialtății;
-probă orală de pedagogie.
16.Modificarea prevederilor art.59, alin.(2), după cum urmează:
Pentru acordarea gradului didactic I personalului didactic cu funcţia de bază în învăţământ şi cu normă întreagă, se cere o vechime la catedră de cel puţin 4 ani de la obţinerea gradului didactic II sau de cel puţin 3 ani pentru personalul didactic care a obţinut gradul didactic II cu media 10.
17.Modificarea prevederilor art.61, alin.(5), după cum urmează:
„Calificativul de promovare la inspecţia curentă este foarte bine. Inspecţiile curente promovate sunt valabile patru ani.”
18.Modificarea prevederilor art.62, alin.(3), după cum urmrează:
„Dosarele cadrelor didactice înscrise la examenul pentru acordarea gradului didactic I, care îndeplinesc condiţiile legale, vor fi înaintate de către conducerile unităţilor de învăţământ inspectoratelor şcolare, unde vor fi înregistrate.”
19.Modificarea prevederilor art.64, alin.(1), după cum urmează:
„Cadrele didactice înscrise la examenul pentru acordarea gradului didactic I care, până la obţinerea acestui grad, nu obţin calificativul foarte bine la aprecierile anuale şi la a doua inspecţie şcolară curentă, precum şi cadrele didactice care au fost sancţionate nu pot fi propuse pentru acordarea gradului didactic I.”
20.Completarea Anexei 7-Fişa de evaluare a activităţii didactice în cadrul inspecţiilor curente cu ponderea fiecărui aspect în calificativul acordat, astfel:
A. Proiectarea lecţiei -10%;
B. Desfăşurarea lecţiei (activităţii)-25%;
C. Activizarea elevilor-25%;
D. Evaluarea permanentă -20%;
E. Comportamentul -10% ;
F. Autoevaluarea -10%
21.Completarea Anexelor cu următoarele modele de documente:
-Proces verbal/rapoart scris la inspecţia curentă;
-Raport scris la inspecţia specială pentru acordarea gradului didactic II;
-Raport scris la inspecţia specială pentru acordarea definitivării în invăţământ;
Notă:
Proiectul Metodologiei formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar nu reglementează următoarele aspecte:
1.echivalarea creditelor în cazul studiilor universitare finalizate pentru care nu sunt menționate nr. de credite;
2.nr.minim de ore necesare suplinitorilor/cadrelor didactice asociate în anul în care li se efectuează inspecțile speciale pentru definitivarea în învățământ și de acordare a gradelor didactice.
Sursa: Liviu Marian Pop - secretar general FSLI

joi, octombrie 15, 2009

PRIM-MINISTRUL DESEMNAT AL ROMÂNIEI

BĂSESCU L-A NOMINALIZAT PE LUCIAN CROITORU CANDIDAT PENTRU FUNCŢIA DE PREMIER
15.10.2009, ora 13.30: Traian Băsescu l-a nominalizat pe Lucian Croitoru candidat pentru funcţia de premier. O altă opţiune a fost Mihai Tănăsescu, reprezentantul României la FMI, însă acesta a refuzat nominalizarea. Băsescu a spus că nu mai putea prelungi perioada de consultări între partide, adăugând că Lucian Croitoru este potrivit pentru această funcţie, deoarece a lucrat cu acesta şi că îi apreciază profesionalismul.
În vârstă de 52 de ani, Lucian Croitoru a absolvit în 1982 Facultatea de Planificare şi Cibernetică Economică din cadrul Academiei de Studii Economice Bucureşti. Timp de doi ani, după terminarea studiilor, el a lucrat ca economist la Întreprinderea pentru Foraje şi Alimentări cu Apă Bucureşti, pentru ca în 1984 să se transfere la Institutul de Economia Industriei, unde lucrează ca cercetător până în 1998. In celasi an devine profesor de macroeconomie internaţională la ASE, Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale.În acelaşi an, în noiembrie, devine şi preşedinte al Centrului Român pentru Politici Economice, poziţie pe care o deţine şi în momentul de faţă.
În 1988, Croitoru a fost consilierul ministrului Finanţelor Daniel Dăianu.
În 1999 este numirea în postul de consilier principal al guvernatorului BNR.
Timp de câteva luni, în 2000, Croitoru a ajuns şi la Palatul Victoria, în funcţia de cosilier personal al primului ministru, care era acelaşi Mugur Isărescu. Ulterior s-a ocupat de campania electorală a lui Isărescu care a candidat la funcţia de Preşedinte.
Dealtfel este apropiat de Isărescu şi de familia sa, fiind cunoscută relaţia acestuia cu fiica Guvernatorului.
În septembrie 2003, părăseşte Banca Naţională, pentru funcţia de consilier principal la Fondul Monetar Internaţional. Patru ani mai târziu, se întoarce la BNR, redevenind consilier al guvernatorului.
De curând, deşi a fost susţinut de PDL, Croitoru a pierdut funcţia de viceguvernator al Băncii Centrale în favoarea avocatului penelist Bogdan Olteanu.
În afară de participarea la numeroase cursuri şi specializări pe teme financiar-bancare, Lucian Croitoru a fost implicat şi în evaluarea pre-privatizare a Băncii Române pentru Dezvoltare.
Sursa: Jurnalul Național

EXAMINĂRILE MEDICALE

Deși, prin Hotărârea nr.1/15.09.2009 a Comisiei Paritare la nivelul ISJ Vaslui, transmisă tutoror unităților de învățământ din județul Vaslui, se fac toate precizările necesare în legătură cu examinările medicale ale salariaților, multe unități de învățământ nu respectă prevederile legale în vigoare.
Am cerut conducerii ISJ Vaslui (prin adresa nr. 468/15.10.2009)să verifice modul în care au fost respectate prevederile legale și, în cazul în care nu s-a procedat corect, să aplice prevederile art. 4 ale hotărârii Comisiei paritare:
Hotărârea nr. 1/15.09.2009
Având în vedere dispozițiile Legii 319/2006 privind sănătatea și securitatea în muncă, dispozițiile Legii 53/2003 - Codul Muncii, precum și dispozițiile Legii 84/1995, Comisia Paritară la nivelul ISJ Vaslui, întrunită în ședință la data de 15/09/2009 hotărăște:
Art.1: Conducerile unităților de învățământ preuniversitar din județul Vaslui vor încheia un contract fie cu o asociație patronală, fie cu un medic de medicina muncii autorizat în profesia sa, potrivit legii, în vederea asigurării sănătății și securității în muncă salariaților și accesului la serviciile de medicină a muncii.
Art.2: Examinările medicale ale salariaților atât la angajare cât și pe parcursul executării contractelor individuale de muncă sunt atribuții exclusive ale medicului de medicină a muncii - potrivit dispozițiilor Legii 418/2004 privind Statutul profesional specific al medicului de medicină a muncii, și se realizează la locurile de muncă ale salariaților.
Art.3: Cheltuielile privind examinările medicale prevăzute la articolul precedent se suportă din finanțarea complementară a unităților de învățământ preuniversitar (art. 167 alin. 5 lit. e din Legea 84/1995), în baza contractului încheiat între directorii unităților și primarii din localitățile în raza cărora funcționează.
Art.4: Orice altă procedură care contravine celor înscrise în cuprinsul prezentei hotărîri, a Legii 319/2006 și Legii 53/2003, constituie abatere disciplinară și va atrage sancționarea conform legii a celor responsabili.
Art.5: Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de conducerilor unităților de învățământ preuniversitar din județul Vaslui.

PROBLEME CU DECONTAREA NAVETEI LA GRIVIȚA

Liderul de sindicat de la Școala Grivița ne-a adus la cunoștință de faptul că, în acest an școlar, nu s-au decontat cheltuielile cu naveta personalului didactic la și de la locul de muncă, așa cum prevede Legea nr. 128/1997 modificată prin Legea nr. 223/2005. Mai mult, Primăria Grivița a anunțat că acești bani nu vor fi plătiți nici de acum înainte, invocând lipsa fondurilor necesare.
Sindicatul Învățământ ”Tutova” Bârlad a somat, prin adresa nr. 466/15.10.2009, Primăria și Consiliul Local Grivița să plătească, până la începutul lunii noiembrie 2009, sumele restante și să asigure, lunar, decontarea cheltuielilor de transport, conform prevederilor legale. În caz contrar, vom deschide acțiune în instanță și vom recupera în acest mod banii membrilor noștri de sindicat.
Legea nr. 223/11 iulie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 612/14 iulie 2005 pentru modificarea şi completarea alineatului (3) al articolului 104 din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Articol unic.- Alineatul (3) al articolului 104 din Legea nr.128/1997privind Statutul personalului didactic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.158 din 16 iulie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
1. La articolul 104, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
"(3) Personalului didactic din mediul rural, care nu dispune delocuinţă şi căruia nu i se poate oferi locuinţă corespunzătoare în localitateaunde are postul, i se vor deconta cheltuielile pe mijloacele de transport încomun, la şi de la locul de muncă.
În cazul în care nu există mijloace de transport în comun între localitateade domiciliu şi sediul instituţiei de învăţământ, urmează a se decontacontravaloarea a 7,5 l benzină Premium la 100 km parcurşi, dacă transportul se face cu autoturismul proprietate personală sau cu alte mijloace.
În cazul în care există mijloc de transport în comun, dar personalul didactic preferă să circule cu alte mijloace, urmează a se deconta contravaloarea abonamentului lunar pe respectivul mijloc de transport în comun.
Decontarea sau plata echivalentă costurilor de transport se va efectua de către administraţia publică locală."
Foto: Doamna Alina Munteanu, primarul comunei Grivița, care și anul trecut a încercat să rezolve problema decontării navetei într-un mod foarte original.

marți, octombrie 13, 2009

A CĂZUT GUVERNUL BOC II

13 OCTOMBRIE 2009, ORA 15.19 -
GUVERNUL BOC II A CĂZUT CU 254
VOTURI ÎN FAVOAREA MOȚIUNII ȘI
176 ÎMPOTRIVĂ !
Guvernul condus de Emil Boc a picat testul. Moţiunea de cenzură depusă de Opoziţie împotriva Guvernului Boc II a fost adoptată. În aceste condiţii, premierul Emil Boc nu mai poate veni în Parlament să-şi asume răspunderea pe Legea pensiilor.
PSD şi PNL au votat cu bilele la vedere, PD-L a anunţat că nu va impune acest tip de vot, UDMR a avut vot secret. Minorităţile s-au abţinut.
Continuă circul politic...

ADRESA FSLI NR. 207/29.09.2009

ADRESA FSLI PENTRU DEBLOCAREA FONDURILOR NECESARE PLĂȚII CELOR 100 EURO CONFORM LEGII NR. 315/2006
Art.1.Se acorda un ajutor financiar cadrelor didactice titulare si/sau suplinitoare calificate din invatamantul preuniversitar, in vederea achizitionarii de carti sau de programe educationale pe suport electronic, necesare imbunatatirii calitatii activitatii didactice.
Art.2. Ajutorul financiar prevazut la art. 1 se acorda anual, la solicitarea cadrelor didactice, si reprezinta echivalentul in lei a 100 euro, calculat la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data platii.
Art.3.Cadrele didactice beneficiare ale ajutorului financiar vor primi de la unitatile de invatamant unde sunt incadrate documentele necesare in vederea valorificarii acestui ajutor.
Art.4.Sumele necesare acordarii ajutorului financiar se asigura de la bugetul de stat, prin Ministerul Educatiei si Cercetarii.
Art.5.In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Ministerul Educatiei si Cercetarii si Ministerul Finantelor Publice vor elabora norme metodologice de aplicare a acesteia, care vor fi aprobate prin hotarare a Guvernului.
Art.6.Prezenta lege intra in vigoare la 1 ianuarie 2007.

A TREIA ECHIPĂ DIN 2009 A ISJ VASLUI

AȘA ARATĂ NOUA ECHIPĂ A INSPECTORATULUI ȘCOLAR JUDEȚEAN VASLUI
Mihaela Cososchi - inspector general
Cristiana Botan - inspector general adjunct
Vasile Ursanu - inspector general adjunct
Mihaela Bobârcă - inspector management-evaluare
Mihaela Donea - inspector management-evaluare
Elena Fociak - inspector management-evaluare
Gheorghe Fluieraș - inspector management resurse umane
Cătălin Ignat - inspector management resurse umane
Landiana Mihnievici - inspector integrare europeană
Costel Pascaru - inspector activități educative
Alina Cristea - inspector perfecționare și formare continuă & biologie
Cristina Ghelbere - inspector limba și literatura română
Camelia Bojescu - inspector limbi străine
Constantin Anton - inspector matematică
Irina Buzamăt - inspector geografie
Vlad Frățiman - inspector fizică-chimie
Gina Cucoș - inspector istorie-socio-umane
Carmen Carp - inspector educație fizică și sport
Horia Popovici - inspector arte
Adrian Dascălu - inspector discipline tehnice
Florin Racoviță - inspector religie
Sorinel Trufia - inspector minorități naționale
Mariana Furcoi - inspector învățământ primar
Daniela Lefter - inspector învățământ preprimar

luni, octombrie 12, 2009

vineri, octombrie 09, 2009

SENTINȚA CIVILĂ NR. 2078/05.10.2009 A TRIBUNALULUI VASLUI

Am intrat în posesia Sentinței Civile nr. 2078/05.10.2009 pronunțată de Tribunalul Vaslui în dosarul nr. 3909/89/2008.
Reproducem o parte din textul sentinței civile:
INSTANȚA DE JUDECATĂ,
în numele legii hotărăște:
Admite în parte acțiunea formulată de Sindicatul Învățământ”Tutova” Bârlad, în numele membrilor de sindicat, în contradictoriu cu pârâții: ...(sunt enumerate unitățile de învățământ).
Obligă pârâții să aplice dispozițiile Legii nr. 221/2008, să calculeze și să plătească membrilor sindicatului în numele și pentru care s-a formulat prezenta acțiune, drepturile salariale neacordate, reprezentând diferența dintre drepturile bănești efectiv încasate și cele ce li s-ar fi cuvenit prin aplicarea dispozițiilor Legii nr. 221/2008, pentru perioada 31 octombrie - 10 noiembrie 2008 și pentru perioada 06 iulie 2009 până la data pronunțării prezentei hotărâri, actualizate în funcție de coeficientul de inflație la data plății efective.
Definitivă și executorie.
Cu drept de recurs, în termen de 10 zile de la comunicare.

joi, octombrie 08, 2009

INSTALAREA OFICIALĂ A NOULUI INSPECTOR GENERAL LA ISJ VASLUI

Ieri a avut loc instalarea noului inspector şcolar general, Mihaela Cososchi.
Mihaela Veronica Cososchi, membru PD-L Vaslui, a fost numită ieri, 7 octombrie 2009, inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Vaslui.
Mihaela Cososchi este profesor titular cu dublă specializare, limba română și limba engleză la Colegiul Național “Gheorghe Roșca-Codreanu” din Bârlad. În perioada 2004-2008, a fost director al aceleiași instituții.
Instalarea pe funcţie a fost făcută de prefectul judeţului Vaslui, Ciprian Iftimoaei. Noul inspector general, Mihaela Cososchi, secondată de cei doi viitori adjuncţi a vorbit despre eventualele schimbări, nu înainte de a rosti un anunţ de bun venit:
“Vreau să asigur echipa de la care am preluat ştafeta că vom continua proiectele şi activităţile începute şi vom pune accent pe relaţia între cadrele didactice şi inspectori, iar beneficiarii vor fi elevii şi indirect părinţii acestora. Ne aşteaptă o perioadă grea deoarece trebuie să fim în măsură să aplicăm noile metodologii. Vor fi schimbări în echipa inspectoratului însă mai întâi trebuie să aşteptăm instalarea inspectorilor adjuncţi ca apoi să ne hotărâm asupra organigramei”.
Sursa: Obiectiv de Vaslui

AȘEZAȚI-VĂ, LA RĂSTIMPURI, PE UN LOC MAI ÎNALT DECÂT VOI ÎNȘIVĂ

Andrei PLEŞU
Sus inima!
E un îndemn pe care, în limbajul cotidian, îl rostim sau îl auzim ca pe o îmbărbătare. „Sus inima!“ înseamnă: „nu te lăsa!“, „fii tare!“, „nu fi trist“, „fii bărbat!“, „ridică-te deasupra necazurilor!“. Se spune şi „capul sus!“, tot o formulă încurajatoare, dar cu o nuanţă în plus: „fii demn!“, „nu te lăsa călcat în picioare!“, „rezistă dinaintea tuturor relelor, fără compromisuri şi fără lamentaţii!“. Ambele imperative valorifică verticala, mişcarea ascensională, dar rămîn la nivel psihologic sau moral. „Sus inima!“ şi „Capul sus!“ îndeamnă la a nu te lăsa copleşit de emoţii negative şi, respectiv, a-ţi păstra coloana vertebrală dinaintea adversităţilor.
În liturghia Sf. Ioan Gură de Aur, curînd după citirea Crezului, participanţilor la slujbă li se spune ceva asemănător: „Sus să avem inimile!“. Dar e limpede că, de data aceasta, nu mai e vorba de o simplă exigenţă sentimentală sau de un precept moral. În perimetrul mai tuturor religiilor, inima e un instrument de cunoaştere, dacă nu chiar cel mai eficient dintre toate, cînd e vorba de cunoaşterea supremă. „Sus să avem inimile!“ e, în acest caz, o axiomă a efortului cognitiv, o indicaţie „metodologică“. Nu poţi pricepe nimic, dacă te situezi mereu la firul ierbii, sau dacă scormoneşti, suspicios, „dedesubturi“. Trebuie, dimpotrivă, să priveşti lucrurile de la înălţime, să ai imaginea cîmpului, perspectiva integratoare a zborului. Nu e aducătoare de lumină decît ceea ce o parabolă hristică numeşte „făclia pusă în sfeşnic“, înălţată pe un suport generos. Marile contururi ale realului se văd mai desluşit de sus, aşa cum siturile arheologice se percep mai bine din avion. Dar amplasamentul „la vîrf“ al cunoaşterii are o iradiere existenţială mai largă: nu e doar o tehnică de cercetare, ci şi o atitudine de viaţă, modul optim de a te situa într-o lume „căzută“. „A fi la înălţime!“ nu e, pur şi simplu, a trăi mereu cu obsesia superlativului şi nici a privi către ceilalţi de sus. Ceea ce se cere e să fii cuplat mereu la „polul plus“, să trăieşti contingenţa avînd mereu în minte orizontul care o depăşeşte şi o cuprinde.
De la o asemenea problematică a sublimităţilor la peisajul nostru politic şi mediatic picajul e, poate, prea mare. Dar meschinăria unghiului de vedere, bălăcăreala la preţuri mici, agitaţia noroioasă a multor politicieni şi gazetari sar în ochi. Îţi vine să le spui, mai prietenos sau mai răstit: ridicaţi-vă, măcar pentru o clipă, din mlaştina intereselor voastre imediate. Luaţi un pic de înălţime! Luaţi un pic de distanţă faţă de harţa zilnică, faţă de combativitatea partizană şi faţă de voi înşivă! Desprindeţi-vă, într-un minim elan igienic, de măruntaie, idiosincrazii, vorbe grele, obsesii şi nevroze. Respiraţi mai amplu, priviţi, scurt, spre mijlocul cerului, reînvăţaţi să surîdeţi. Încercaţi să fiţi, măcar o oră pe zi, „singuri şi inactuali“ – cum spunea cîndva G. Călinescu.
Există şi alte bucurii decît bucuria de a-ţi strangula duşmanul. Există şi alte plăceri decît plăcerea de a răni, de a calomnia, de a cîştiga la şepticul electoral. Există, de asemenea, drame, spaime şi dezastre mai mari decît cele care vi se vîntură pe sub nas în diversele show-uri televizate. Nu vă mai conduceţi viaţa din subteranele sufletelor voastre agitate.
Aşezaţi-vă, la răstimpuri, pe un loc mai înalt decît voi înşivă. Sus inima! Şi capul! Viaţa, viaţa adevărată e în altă parte...
Sursa: Dilema Veche

miercuri, octombrie 07, 2009

PROCESE CÂŞTIGATE PE LEGEA NR. 221/2008

În data de 05 octombrie 2009, Tribunalul Vaslui a admis în parte acţiunile în instanţă ale Sindicatului Învăţământ '' Tutova'' Bârlad pentru punerea în aplicare a Legii nr. 221 din 2008 privind majorarea salariilor personalului didactic.
Urmează să primim hotărârea judecătorească definitivă şi să facem demersurile pentru ca aceasta să fie pusă în aplicare.
Aşa că, mai aveţi puţintică răbdare.
Important este că, şi de această dată, AM CÂŞTIGAT !

marți, octombrie 06, 2009

MITINGUL CONFEDERAȚIILOR SINDICALE - BUCUREȘTI, 7 OCTOMBRIE 2009

20.000 de sindicalişti vor cere miercuri, în Piaţa Victoriei, MUNCĂ DECENTĂ
„GUVERNANŢI, GÂNDIŢI-VĂ LA OAMENI!”
Confederaţiile sindicale: CONFEDERAȚIA SINDICATELOR DEMOCRATICE DIN ROMÂNIA, Cartel ALFA, B.N.S. și C.N.S.L.R.-Frăţia organizează miercuri, 7 octombrie 2009, între orele 11.00 – 14.00, o amplă manifestaţie sindicală la Bucureşti, în Piata Victoriei, în faţa sediului Guvernului. La acţiune sunt aşteptaţi să participe peste 20.000 de sindicalişti din întreaga ţară.
Sub sloganul „GUVERNANŢI, GÂNDIŢI-VĂ LA OAMENI!”, sindicaliştii vor protesta împotriva nerespectării, de către Guvernul României, a Planului de măsuri anticriză stabilit de comun acord cu partenerii sociali, la începutul acestui an.
Revendicările celor patru confederaţii sindicale sunt:
• Salariul minim pe economie garantat în plată de: 740 Ron în 2010 la 1.300 Ron în 2014 (minimum 50% din salariul mediu pe economie)!
• Legea salarizării unitare în sectorul bugetar – refacerea grilelor de salarizare în conformitate cu principiile şi criteriile convenite,
• Dezvoltarea economiei naţionale – investiţii în economie şi susţinerea unităţilor economice,
• Pactul pentru ocupare – pentru noi locuri de muncă stabile şi protecţia lucrătorilor,
• Asigurarea protecţiei lucrătorilor aflaţi temporar fără loc de muncă,
• Majorarea pensiilor.

COMUNICAT ALIANȚA BUGETARILOR - 06.10.2009

ALIANȚA BUGETARILOR
întrunită în şedinţă pentru a analiza, printre altele, modul în care s-a desfăşurat greva generală din data de 5 octombrie 2009, a constatat faptul că aproximativ 700.000 de salariaţi din învăţământ, sănătate, administraţia publică, administraţia financiară, etc., au participat la această acţiune de protest, chiar în condiţiile în care anumiţi conducători de instituţii au făcut presiuni asupra salariaţilor pentru a nu recurge la greva generală.
Alianţa Bugetarilor va participa la mitingul organizat în data de 7 octombrie 2009 de confederaţiile sindicale cu prilejul „Zilei Internaţionale a Muncii Decente”, urmând ca, în funcţie de decizia Curţii Constituţionale din 8 octombrie 2009, referitoare la constituţionalitatea Legii privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea plângerilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional – act normativ care prevede că salariaţii bugetari vor fi trimişi forţat, 10 zile în concediu fără plată – să se stabilească calendarul următoarelor acţiuni de protest.
Secretariatul Tehnic Central al Alianţei Bugetarilor
Bucureşti, 06.10.2009

SITB - CONTINUAREA ACȚIUNILOR DE PROTEST


ÎN ATENȚIA LIDERILOR DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI A MEMBRILOR DE SINDICAT !
Am realizat cu succes GREVA GENERALĂ din 5 octombrie, prin participarea în procent de 90,22% a membrilor de sindicat la această acțiune. În continuare vom parcurge graficul stabilit împreună:
1.Netrecerea notelor/calificativelor elevilor în documentele școlare oficiale (catalog) pe parcursul semestrului I.
2.Neimplicarea/neparticiparea salariaților din învățământ la organizarea alegerilor prezidențiale.
3.Referendum în rândul membrilor de sindicat pentru a-și exprima opțiunea în vederea declanșării grevei generale pe termen nelimitat, începând cu data de 16 noiembrie 2009.
Liderii de sindicat din unitățile de învățământ vor aduce tabelele cu semnăturile membrilor de sindicat care aderă la greva generală începând cu 16 noiembrie până la data de 30 octombrie 2009.
Biroul Permanent SITB

POȘTAȘUL VINE ÎN CAMPANIA ELECTORALĂ !

Începe (continuă) campania electorală pentru prezidențiale, așa că, dragi colegi, goliți-vă cutia poștală, s-ar putea ca toți candidații să vă asalteze cu scrisori pline cu promisiuni care mai de care ! Păstrați-le, căci, dacă la altceva nu ne vor folosi, măcar să le aducem aminte ce au promis și ce (nu) au făcut.
Acum, delectați-vă cu promisunile unuia dintre candidați: nu-i așa că vă simțiți deodată mai bine și mai important ? Dar acum treziți-vă: asta promitea în 2004...
Material preluat de la SLIP Cluj și completat de SITB
Caricatura: Gândul

PENTRU COMPARAȚIE: RETRIBUȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT 1930

RETRIBUȚIILE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DIN ROMÂNIA ÎN ANUL 1930

ÎN MEDIE, PUTEREA DE CUMPĂRARE A UNUI CADRU DIDACTIC DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ERA DE 5-6 ORI MAI MARE ÎN ANUL 1930 FAȚĂ DE ANUL 2009 !


Material preluat de la SLIP Cluj și completat de SITB

ALIANȚA BUGETARILOR

Cornea: Nu au fost înregistrate incidente în timpul grevei, dar unii salariaţi au fost ameninţaţi
BUCUREŞTI / 19:24, 5.10.2009
Liderul FSLI, Aurel Cornea, a declarat că nu au fost înregistrate incidente în timpul grevei de luni, dar unii salariaţi au fost ameninţaţi, arătând că următoarele proteste vor fi stabilite după decizia Curţii Constituţionale privind pachetul de legi pentru care Guvernul şi-a asumat răspunderea.
Liderii Alianţei Bugetarilor s-au întâlnit, luni după-amiază, pentru a face un bilanţ al grevei generale. Aproximativ 700.000 de salariaţi au participat la greva generală, după cum reiese din bilanţul Alianţei Bugetarilor.
Preşedintele Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI), Aurel Cornea, a spus, la finalul întâlnirii informale în care a fost analizată situaţia protestului de amploare, că nu au fost înregistrate incidente în sectoarele bugetare în timpul grevei, dar unii salariaţi au fost ameninţaţi.
Aurel Cornea a exemplificat prin faptul că preşedintele Casei Naţionale de Pensii, Doina Pârcălabu, a trimis o solicitare administraţiei prin care a cerut monitorizarea cu atenţie a activităţii desfăşurate de salariaţi şi îndeplinirea obiectivelor care revin pentru asigurarea programului de lucru cu publicul.
Cornea a mai spus că următoarele acţiuni de protest ale Alianţei Bugetarilor vor fi stabilite după ce Curtea Constituţională va da un răspuns cu privire la constituţionalitatea pachetului de legi pentru care Guvernul şi-a asumat răspunderea în Parlament în 15 septembrie.
Curtea Constituţională (CC) va lua în discuţie în 14, 21 şi 28 octombrie sesizările PNL privind legile reorganizării unor autorităţi şi instituţii publice, a educaţiei şi a salarizării unice pentru bugetari.
Bugetarii au organizat, luni, o grevă generală, în semn de protest faţă de asumarea răspunderii Guvernului pe pachetul legislativ care include salarizarea, educaţia şi acordarea concediului fără plată, sindicaliştii lansând un apel şi către angajaţii din mediul privat să li se alăture.
Sursa: Mediafax

CONDUCERE NOUĂ LA ISJ VASLUI !

După ce au schimbat prefectul, la doar câteva ore după formarea unui guvern monocolor, democrat-liberalii au stabilit cine va conduce unele deconcentratele unde în primăvara acestui an fuseseră instalaţi şefi pesedişti.Imediat după scoaterea pesediştilor de la guvernare, democrat-liberalii s-au apucat în paşi alerţi să împartă posturile rămase libere. Primul care a sfârşit înecat în valul schimbărilor a fost prefectul Ioan Ţibulcă, schimbat la foc automat cu Ciprian Iftimoaei. Ţibulcă a plecat cu tot cu Irinel Stativă, şeful său de cabinet, în locul său fiind numit Cătălin Dogaru care, ca şi Iftimoaei, provine din lotul liberalilor vasluieni intraţi în PD-L.
Încă de la sfârşitul săptămânii trecute, pedeliştii vasluieni şi-au ales oamenii care vor conduce Inspectoratul Şcolar Judeţean.
Aşadar, Vasile Mariciuc, încă inspector general, va fi schimbat cu fostul director al Colegiului Naţional “Gheorghe Roşca Codreanu” Bârlad şi consilier local din partea PD-L, profesor Mihaela Cososchi.
Secunzi la cârma educaţiei vasluiene vor fi Vasile Ursanu, director adjunct la Liceul “Ştefan Procopiu” Vaslui şi Cristiana Botan, profesor de română la acelaşi liceu. Astăzi, toţi trei vor fi instalaţi oficial pe funcţii, întrucât vechea conducere a fost demisa aseară.
Tot ieri a fost confirmat în funcţia de şef al Casei Corpului Didactic Vaslui Andrei Huiban, profesor la acelaşi colegiu bârlădean şi, bineînţeles, membru al PD-L Bârlad. El a înlocuit-o în funcţie pe Veronica Anton.
Sursa: Obiectiv de Vaslui

luni, octombrie 05, 2009

NEGOCIERI GUVERN - SINDICATE

5 OCTOMBRIE 2009, ORA 11.30 - LA SEDIUL MINISTERULUI DE FINANȚE ÎNCEP NEGOCIERILE ÎNTRE REPREZENTANȚII GUVERNULUI ȘI CEI AI CONFEDERAȚIILOR SINDICALE.
Vă vom ține la curent.