***** 5 OCTOMBRIE 2020 - ZIUA MONDIALA A PROFESORILOR*****

marți, septembrie 15, 2009

ȘEDINȚA DE GUVERN DIN 14.09.2009

GUVERNUL ROMANIEI
Briefing de presă susţinut de Purtătorul de Cuvânt al Guvernului, Ioana Muntean, la finalul şedinţei de guvern
Toate grupurile parlamentare au adus amendamente la proiectul Legii Educaţiei Naţionale şi au fost aprobate peste 50. Eu voi menţiona cele mai importante dintre aceste amendamente.
Statul va finanţa grădiniţele şi învăţământul obligatoriu, clasele I-X, inclusiv pentru instituţiile de învăţământ particulare acreditate, pe principiul „finanţarea urmează preşcolarul sau elevul”.
Un alt amendament se referă la componenţa consiliului de administraţie al şcolii, care va cuprinde o treime cadre didactice, o treime reprezentanţi ai părinţilor şi o treime reprezentanţi ai autorităţilor locale. Acest consiliul de administraţie al şcolii va alege directorul, ca parte a procesului de descentralizare.
Directorul şcolii nu va putea să facă parte dintr-un partid politic pe durata mandatului.Actualii directori care sunt membri de partid au termen 45 de zile pentru a opta între funcţia de director şi cea de membru de partid.
Persoanele care ocupă o funcţie de demnitate publică nu pot exercita nici una din funcţiile de conducere din cadrul universităţii şi trebuie să aleagă între cele două funcţii.
De asemenea, consiliile locale vor face analize de nevoi în ceea ce priveşte opţiunile elevilor pentru o unitate de învăţământ sau alta, evoluţiile demografice, situaţia spaţiilor de şcolarizare şi a surselor de finanţare. Pe baza acestor analize vor aproba proiectele planurilor de şcolarizare pentru toate unităţile de învăţământ din aria geografică proprie.
Un alt articol a fost completat cu un amendament astfel încât programele şcolare să acopere maxim 75% din numărul de ore alocat disciplinelor, iar 25% din numărul de ore să fie alocat cadrului didactic pentru individualizarea modului de predare. Profesorul va putea astfel să se focalizeze pe elev şi pe nevoile acestuia de învăţare.
Alt amendament se referă la
obligaţia de a frecventa învăţământul obligatoriu de 10 clase, la forma de zi, care încetează la 18 ani.
Un alt amendament acceptat se referă la un articol referitor la învăţământul pentru copii şi tineri capabili de performanţe deosebite. În acest sens, vor fi create programe educative care să le respecte particularităţile de învăţare.
Un alt amendament spune că posturile naţionale publice de radio şi televiziune vor difuza zilnic cel puţin 4 ore de emisiuni cu caracter educaţional.Vă mulţumesc.
Emitent: Guvernul Romaniei – Biroul de presa
Data: 14.09.2009

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu