***** 5 OCTOMBRIE 2020 - ZIUA MONDIALA A PROFESORILOR*****

marți, septembrie 15, 2009

COMISIE PARITARĂ ISJ VASLUI - 15.09.2009

HOTĂRÂREA NR. 1/15.09.2009
Având în vedere dispozițiile Legii 319/2006 privind sănătatea și securitatea în muncă, dispozițiile Legii 53/2003, Codul Muncii, precum și dispozițiile Legii 84/1995, Comisia Paritară la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Vaslui, întrunită în ședință la data de 15.09.2009
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1: Conducerile unităților de învățământ preuniversitar din județul Vaslui vor încheia un contract fie cu o asociație patronală, fie cu un medic de medicina muncii autorizat în profesia sa, potrivit legii, în vederea asigurării și securității în muncă a salariaților și accesul la serviciile de medicină a muncii.
Art. 2: Examinările medicale ale angajaților atât la angajare cât și pe parcursul executării contractelor individuale de muncă sunt atribuții exclusive ale medicului de medicină a muncii, potrivit dispozițiilor Legii 418/2004 privind Statutul profesional specific medicului de medicină a muncii, și se realizează la locurile de muncă le salariaților.
Art. 3: Cheltuielile privind examinările medicale prevăzute la articolul precedent se suportă din finanțarea complementară a unităților de învățământ preuniversitar (art. 167 alin. 5 lit. e din Legea 84/1995), în baza contractului încheiat între directorii unităților și primarii din localitățile în raza cărora funcționează.
Art. 4: Orice altă procedură care contravine celor înscrise în cuprinsul prezentei hotărâri, a Legii 319/2006 și Legii 53/2003, constituie abatere disciplinară și va atrage sancționarea conform legii a celor responsabili.
Art. 5: Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de conducerile unităților de învățământ preuniversitar din județul Vaslui.
ISJ Vaslui, ________________________________________CJSÎ Vaslui,
Popa Cristinel ______________________________________Antici Laurențiu
Plăcintă Gabriela ___________________________________Marinescu Mircea
Manea Constantin ____________________________________Țiplea Sorin
Întrunirea Comisiei Paritare a avut loc la solicitarea Convenției Județene a Sindicatelor din Învățământ Vaslui (CJSÎ Vaslui), care a propus și textul hotărârii.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu