***** 5 OCTOMBRIE 2020 - ZIUA MONDIALA A PROFESORILOR*****

miercuri, august 26, 2009

MIȘCAREA PERSONALULUI DIDACTIC - ULTIMELE ETAPE

Etapa a IV-a de repartizare - repartizarea, în şedinţă publică la nivel judeţean, a candidaţilor prevăzuţi la art. 81 alin. (11) din Metodologia privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, a suplinitorilor cu studii corespunzătoare postului care au obţinut cel puţin nota 5,00 (cinci) la concurs şi acordarea orelor în regim de plata cu ora/cumul cadrelor didactice titulare, asociate şi pensionate
Ședinţă publică pentru:
- corecturi;
- repartizarea candidaţilor rămaşi nerepartizaţi în etapele anterioare, a candidaţilor prevăzuţi la art. 81 alin. (11) din Metodologia privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar şi a suplinitorilor calificaţi admişi la concursul din data de 28 august 2009.
Perioada: 3-4 septembrie 2009
Acordarea orelor rămase neocupate în regim de cumul/plata cu ora personalului didactic titular şi cadrelor didactice asociate/pensionate.
Perioada: 7-8 septembrie 2009
Etapa a V-a de repartizare –repartizarea, în şedinţă publică la nivel judeţean, a suplinitorilor fără studii corespunzătoare postului care au obţinut cel puţin media 5,00 (cinci) la testarea din perioada 27 – 28 august 2009
Repartizarea în şedinţă publică suplinitorilor fără studii corespunzătoare pe posturile didactice/ catedrele rămase vacante/rezervate.
Perioada: 9-10 septembrie 2009

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu