***** 5 OCTOMBRIE 2020 - ZIUA MONDIALA A PROFESORILOR*****

luni, august 03, 2009

10.000 DE POSTURI ÎN UNITĂŢILE CONEXE MECI = 3 MILIARDE DE EURO ANUAL !!!

O treime din bugetul Educaţiei este tocat anual de 21 de instituţii parazitare.
Din cele 5,8 procente din PIB alocate învăţământului, 2,1% (trei miliarde de euro) se duc în finanţarea a 11.545 de posturi subordonate direct Ministerului Educaţiei. Dintre acestea 500 sunt în organigrama proprie a Ministerului, iar 1000 la inspectoratele şcolare, Casele Corpului Didactic, Palatele Copiilor şi Cluburilor Sportive Şcolare.
Restul de 10.000 de posturi se regăsesc în 21 de "unităţi conexe" menite să creeze paralelisme inutile activităţilor desfăşurate de Ministerului Educaţiei.
Numai o parte dintre cele 21 de agenţii, consilii şi comisii consultative au pagina proprie pe Internet, iar descâlcirea informaţiilor amestecate, ascunse şi răspândite cu tot felul de trimiteri la alte site-uri necesită un car de răbdare. Numele profesorilor univer­sitari şi academicienilor apar în tabelele cu evaluatori, consilii şi registre, însă dacă te ambiţionezi să schiţezi traseul banilor, n-ai nicio şansă: nici măcar Ministerul Educaţiei nu îşi publică pe site bugetul cu cheltuielile aferente.
Ne rezumăm, deocamdată, la a prezenta componenţa acestor "organisme şi instituţii" afiliate Ministerului Educaţiei. Iată care sunt "comitetele şi comiţiile" finanţate din bani publici şi în a căror componenţă intră dascăli şi din universităţi de stat, şi din cele private:
1. Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU) - are 355 de posturi ocupate de profesori universitari şi academicieni, din care: 33 sunt membri în Consiliu, 78 sunt reprezentanţi în 35 de comisii de specialitate pentru confirmarea titlurilor de Doctor şi a calităţii de IOSUD şi 244 de reprezentanţi în alte 37 de comisii - de confirmare a titlurilor de profesor univ, conferenţiar, cercetător gr. I şi II.

Articolul 20 din Regulamentul de funcţionare al CNATDCU este întocmit astfel încât să ascundă cuantumul sumelor încasate de confirmatorii de diplome: "Modul de acoperire a cheltuielilor de transport, cazare, diurnă şi a îndem­nizaţiei pentru activitatea membrilor Comisiilor şi a Consiliului de Atestare se stabileşte în conformitate cu legislaţia în vigoare".
2. Consiliul Naţional pentru Reforma a Învăţă­mântului (CNRI) - 35 de posturi.
3. Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţă­mântului Superior (CNFIS) - 114 posturi, din care 35 membri numiţi de ministrul Educaţiei pe patru ani, conduşi de un preşedinte, trei vice­preşedinţi şi un secretar executiv, plus opt comisii cu 74 de membri.
4. Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior (CNCSIS) - 63 de posturi, cu un preşedinte şi 4 vicepreşedinti, 37 de membri, plus un Consiliu consultativ format din 11 personalităţi ştiinţifice.
5. Alte 133 de posturi sunt ocupate la Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a Cercetării Ştiintifice Universitare (UEFISCSU), al cărui staff cuprinde un director, patru directori adjuncţi şi 23 de membri, plus şapte comisii cu câte un preşedinte şi 105 membri. La acestea se adaugă cei peste 740 de evaluatori ai activităţii de cercetare ştiinţifică, a căror soartă privind plata nu a putut fi descifrată. Alte câteva sute de evaluatori ai revistelor ştiinţifice (16 evaluate anul acesta şi 485 în 2008) pot fi puşi la socoteală - deşi informaţii despre numele şi numărul acestor persoane nu au mai fost actualizate din 2005. Există 323 de edituri recunoscute de CNCSIS.
6. Comisia Naţională a României pentru UNESCO - 70 membri - rectori, con­silieri în MECI, cercetători, vicepreşedintele Academiei Române, preşedintele ARACIP etc.
7. Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar (CNCEIP) - devenit celebru prin erorile repetate pe care le-a făcut în subiectele de la tezele unice şi bacalaureat - are 100 de posturi, plus Centrele de Excelenţă/Evaluare din teritoriu. CNCEIP - responsabil de curricula supraîncărcată din şcoală, funcţionează în cadrul Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (ISE), care are şi el 81 posturi. Un alt institut cu cântec (dar care nici el nu intră în listă, fiind la categoria "cercetare") este cel al Limbii Române (ILR), care decide ce lectori predau în străinătate. Are un Consiliu de coordonare format din şapte membri.
8. Agentia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP) - 65 posturi.
9. Centrul Naţional pentru Burse de Studii în Străinătate - 10 posturi.
10. Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământu­lui Profesional şi Tehnic (CNDIPT) - 154 de posturi.
11. Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar - şapte posturi.
12. Agenţia Naţională pentru Calificările din Învăţământul Superior şi Par­teneriat cu Mediul Econo­mic şi Social (ACPART) - 150 de experţi pe termen scurt şi 15 pe termen lung.
13. Secretariatul Naţional Român al Reţelei Universi­tăţilor de la Marea Neagră - cinci posturi.
14. Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Universitar (ARACIS) cuprinde 1700 de profesori universitari şi conferenţiari de la mai toate instituţiile de învăţământ de stat şi private, care îşi controlează, practic, unii altora, calitatea actului educaţional la locul de mun­că şi capacitatea instituţiei de a şcolariza numărul de studenţi asumat. Pentru a deveni evaluatori în cadrul Registrului, candidaţii fie se autopropun, fie sunt propuşi de conducerile instituţiilor unde lucrează. Invitaţia figurează chiar pe pagina de internet a ARACIS. Practic, singurele criterii de selecţie sunt "activitatea profesională şi integritatea morală recunoscute, competenţa şi experienţa în asigurarea calităţii educa­ţiei la nivel naţional şi internaţional" - în cazul celor 46 de evaluatori proveniţi din instituţii din străinătate (Canada, Austria, Franta, Germania, Italia, Portugalia, Spania). Agenţia este condusă de 17 şefi, Comisia de etică are 3 membri, iar Registrul de evaluatori cuprinde 1681 de membri, dintre care 139 în comisiile de experţi permanenţi şi 1542 pe domenii de licenţă.
15. Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învţământul Preuniversitar (ARACIP) - este croită pe modelul ARACIS.
Sursa: Ziua

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu