***** 5 OCTOMBRIE 2020 - ZIUA MONDIALA A PROFESORILOR*****

luni, iulie 20, 2009

ȘEDINȚE PUBLICE DE REPARTIZARE PE POSTURI JUDEȚUL VASLUI

MINISTERUL EDUCAŢIEI , CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN V A S L U I
Şedinţele publice de repartizare a candidaţilor care au participat la Concursul de ocupare prin titularizare/suplinire/detaşare la cerere a posturilor catedrelor vacante/rezervate din 15 iulie 2009
I.Şedinţe publice la nivelul centrului de concurs(22-29 iulie)
La şedinţele publice organizate la nivelul centrului de concurs participă candidaţi care sunt inscrişi pentru o etapă a mişcării personalului în acel centru de concurs cu excepţia candidaţilor pe posturi de la Palatele copiilor/Cluburile elevilor care pot veni şi dintr-un alt centru de concurs.
Locaţii în care se vor desfăşura şedinţele publice din 22-29 iulie
Pentrul centrul de concurs Liceul teoretic ,,Mihail Kogălniceanu” Vaslui şedinţa publică se va desfăşura în Amfiteatrul Liceului teoretic ,,Mihail Kogălniceanu” Vaslui.
Pentrul centrul de concurs Liceul teoretic ,,Emil Racoviţă” Vaslui şedinţa publică se va desfăşura la Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vaslui.
La aceste şedinţe publice participă următoarele categorii de candidaţi:
1. Candidaţii care doresc să ocupe un post/catedră prin titularizare.
2. Candiaţii care doresc să ocupe un post/catedră printr-o formă de detaşare la cerere(detaşare la cere prin continuitate,detaşare la cerere prin concurs de titularizare,detaşare la cerere prin concurs specific).
3. Candidaţii care doresc să ocupe un post prin următoarele categorii de suplinire:
a. Suplinire prin continuitate
b. Suplinitori care au participat la concursul din 15 iulie 2009 şi au obţinut cel puţin media 5.
c. Candidaţii cu post redus(candidaţii care au obţinut la unul din concursurile de titularizare din anii 2007 sau 2008 cel puţin nota 7 la disciplina pe care solicită post/catedră).
Graficul desfăşurării repartizărilor:
1.Repartizarea candidaţilor pe posturi didactice/catedre vacante titularizabile.
Perioada: 22-23 iulie 2009

2. Transformarea tuturor posturilor didactice/catedrelor vacante titularizabile rămase neocupate în posturi/catedre netitularizabile. Reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate şi ocuparea posturilor didactice de cadrele didactice care beneficiază de continuitate pentru detaşare la cerere.
Termen: 24 iulie 2009
3. Repartizarea candidaţilor prin detaşare la cerere.
Termen: 25 iulie 2009

4. Reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate netitularizabile.
Termen: 26 iulie 2009
5. Ocuparea posturilor didactice de cadrele didactice care beneficiază de continuitate pentru suplinire şi repartizarea candidaţilor prin suplinire.
Perioada: 27-29 iulie 2009
6. Emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră.
Termen: 31 iulie 2009
7. Reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate.
Termen: 29 iulie - 3 august 2009
II. Şedinţe publice la nivelul judeţului în urma concursurilor de titularizare(17-21 august)
Şedinţele publice la nivelul judeţului se vor desfăşura în periada 17-21 august 2009 în Amfiteatrul Liceului Teoretic ,,Mihail Kogălniceanu’’ Vaslui.La aceste şedinţe publice participă toate categoriile de cadre didactice care au paricipat la unul din concursurile de titularizare din anii 2007,2008 sau 2009 şi nu au primit la ultimul concurs de titularizare la care au paricipat o notă mai mică ca 5 .
Graficul desfăşurării repartizărilor:
1.Repartizarea candidaţilor prin detaşare la cerere.
Termen: 17-18 august 2009
2.Repartizarea candidaţilor prin suplinire conform prevederilor art. 82-83 din Metodologia privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar;
Termen: 19-21 august 2009
III. Şedinţe publice la nivelul judeţului pentru candidaţii participanţi concursurilor de titularizare şi suplinire ,suplinitorii prin cumul/plata cu ora şi suplinitorii fără studii corespunzătoare postului(3-10 sepembrie)
Repartizarea, în şedinţă publică la nivel judeţean, a candidaţilor prevăzuţi la art. 81 alin. (11) din Metodologia privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, a suplinitorilor cu studii corespunzătoare postului care au obţinut cel puţin nota 5,00 (cinci) la concurs şi acordarea orelor în regim de plata cu ora/cumul cadrelor didactice titulare, asociate şi pensionate
Graficul desfăşurării repartizărilor:
1. Şedinţă publică pentru:
a. Corecturi
b. repartizarea candidaţilor rămaşi nerepartizaţi în etapele anterioare, a candidaţilor prevăzuţi la art. 81 alin. (11) din Metodologia privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar şi a suplinitorilor calificaţi admişi la concursul din 28 august 2009.
Termen:3-4 septembrie 2009
2. Şedinţă publică pentru acordarea orelor rămase neocupate în regim de cumul/plata cu ora personalului didactic titular şi cadrelor didactice asociate/pensionate.
Termen:7-8septembrie 2009
3. Şedinţă publică pentru repartizarea cadrelor didactice fără studii corespunzătoare pe posturi/catedre rămase vacante/rezervate.
Termen:9-10 septembrie 2009
INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL,
Prof. Vasile Mariciuc
INSPECTOR ŞCOLAR CU MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE,
Prof. Gheorghe FlueraşNiciun comentariu:

Trimiteți un comentariu