***** 5 OCTOMBRIE 2020 - ZIUA MONDIALA A PROFESORILOR*****

miercuri, iulie 29, 2009

DOUĂ DECENII DE BÂLBÂIELI MĂREȚE

Se apropie cu pași repezi un nou început de an școlar. Al douazecisiunu-lea de la evenimentele din ‘89.
Dacă ar fi să facem un bilanț a ceea ce s-a întamplat în învățământul românesc în cele două decenii de democrație originală instaurată pe meleagurile dâmbovițene, concluzia generală care se desprinde este că acesta a fost un poligon în care s-au desfăurat un șir nesfârșit de experimente nereușite, subiecții supuși testelor fiind atât elevii, cât și dascălii. Din păcate, generațiile care au trecut prin băncile școlii în această perioadă au fost unele de sacrificiu.
Matematicienii, istoricii, chimiștii, juriștii și inginerii care s-au perindat în fruntea Ministerului Educației au venit fiecare cu propria lui viziune falimentară legată de reforma sistemului de învățământ. Astfel, s-a ajuns la un talmeș-balmeș din care nimeni nu mai înțelege nimic. Trist este că, după 20 de ani de căutari, calitatea învățământului românesc a scăzut sub nivelul din perioada predecembristă.
Subfinanțarea cronică și lipsa de profesionalism a majorității miniștrilor care au condus acest minister au fost factorii determinanți care au contribuit la nereformarea sistemului educațional. Nu pot fi sub nicio formă de acord cu președintele României, care a afirmat că „școala românească scoate tâmpiți”. Însă trebuie să recunoaștem că o parte dintre elevii care termină școala nu au competențele necesare care să le permită să se integreze rapid într-o economie de piață concurențială.
Toate acestea nu s-ar fi întâmplat dacă aveam o clasă politică responsabilă. Din păcate, cea din România s-a născut din materia urât mirositoare formată de gunoaiele scoase la suprafață de apele tulburi și învolburate de la începutul anilor ‘90. Speriați probabil că nu vor face față exigențelor impuse de noile reguli ale democrației, specialiștii, oamenii cinstiți, au facut un pas înapoi, lăsându-i pe incompetenți, semidocți, mincinoși să iasă în față, ca paduchele în frunte.
An de an, guvernanții, întreaga clasă politică, au turnat venin, picătură cu picătură, peste școala românească, iar în ultima perioadă acesta a fost administrat cu polonicul.
Loviturile pe care le-a primit acest domeniu în ultimele șase luni sunt argumente suficiente și elocvente care ne determină să afirmăm că guvernarea PDL–PSD a provocat, până în prezent, cele mai mari nemulțumiri în rândul salariaților din învățământ.
Năzbâtiile actualei guvernări au început cu neaplicarea mult-mediatizatei Legi 221, lege care, aplicată, ar fi contribuit cât de cât la îmbunătățirea condiției sociale a personalului din învățământ.
A urmat rectificarea bugetară negativa din luna aprilie, în urma căreia bugetul educației a fost redus cu peste 1,4 miliarde lei, măsură care afectează grav atât derularea programului investițional, cât și cheltuielile de personal, existând riscul major ca personalul din învățământ să nu-și primească integral salariile până la sfârșitul anului.
Umilirea dascălilor a continuat. Sumele derizorii acordate cadrelor didactice care au făcut parte din comisiile examenului național de bacalaureat sunt un alt argument al batjocurii la care aceștia au fost supuși.
Picătura care a umplut paharul nemulțumirilor a fost decizia unilaterală luată de demnitarii pesediști de la Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, Marian Sârbu și Valentin Mocanu, de a ciunti în mod iresponsabil coeficienții de ierarhizare negociați în proiectul legii de salarizare din sectorul bugetar.
După ce, în urma a numeroase discuții tensionate purtate cu reprezentanții bugetarilor de lux, s-a reușit o poziționare acceptabilă a personalului didactic pe această scară de ierarhizare, iată că, dintr-un simplu condei, doi politruci au reușit să umilească peste 400.000 de salariați din învățământ.
O lege care ar trebui să repare nedreptățile legate de salarizarea în sectorul bugetar, în sensul eliminării discrepanțelor inacceptabile între diferitele categorii de salariați ai acestuia, se transformă într-o lege care accentuează nedreptățile.
În timp ce coeficienții bugetarilor privilegiați rămân poziționați spre partea superioară a ierarhiei, cei ai salariaților din învățământ au fost împinși spre partea inferioară a grilei de salarizare. Există și situații paradoxale în care veniturile personalului didactic ar urma să scadă. Dacă această măsură ar fi fost luată de reprezentanții Ministerului Finanțelor, ar fi fost de înțeles. Când inițiativa a venit de la reprezentanții unui partid social care conduc un minister care trebuie să se ocupe de protecția socială, ceva este putred.
Este criză și nu sunt bani pentru învățământ. În schimb, sunt bani pentru a organiza fel de fel de chilabale și serbări câmpenești, binecuvântate de maestrul de ceremonii Traian Băsescu.
Sunt bani pentru a acorda prime de vacanță bugetarilor de lux, dar pentru salariații din învățământ nu există.
În condițiile în care există ministere, conduse de miniștri agreați, unde banul public este risipit în mod iresponsabil și dubios, pentru învățământ e perioadă de austeritate.
Recent, comisarul pentru educație al Uniunii Europene, Jan Figel, a avertizat conducerile țărilor membre ale UE că trebuie să sporească sumele acordate educației și mai ales acum, în perioada de criză. Am îndoieli însă că, din cauza obtuzității în gândire, amatorii care guvernează România au priceput ceva din mesajul comisarului european.
Sub aceste suspiciuni așteaptă cadrele didactice un nou an școlar. Starea lor de nemulțumire este profund justificată și cred că amarul acestora va fi vărsat, la toamnă, în primul rând, pe cei care în ultimele șase luni și-au bătut joc de sistemul de învățământ.
Prof. Simion HANCESCU,
Prim-vicepreședinte FSLI
Sursa: Tribuna Învățământului

S-A CONSTITUIT GRUPUL DE LUCRU PENTRU DEZBATEREA CODULUI EDUCAȚIEI

Urmare a discuțiilor din cursul zilei de astăzi, 28.07.2009, cu doamna ministru Ecaterina Andronescu, va avea loc întâlnirea Grupului de Lucru pentru dezbaterea Codului Educației.
Prima ședință va avea loc joi, 30.07.2009, ora 10,00 la Complexul Studențesc Tei, str.Oltețului nr.30, București, urmând ca dezbaterile să continue în perioada imediat următoare.Din partea fiecărei organizații sindicale vor participa câte doi reprezentanți.
Titluri, capitole şi secţiuni
CODUL EDUCAŢIEI
PARTEA I – LEGISLATIVĂ
CARTEA I – EDUCAŢIA ŞI FORMAREA PROFESIONALĂ
TITLUL I – DISPOZIŢII GENERALE
TITLUL II – SISTEMUL NAŢIONAL DE ÎNVĂŢĂMÂNT
TITLUL III – ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
TITLUL IV – ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR
TITLUL V – ÎNVĂŢĂMÂNTUL MILITAR ŞI ÎNVĂŢĂMÂNTUL DE ORDINE ŞI SECURITATE PUBLICĂ
TITLUL VI – ÎNVĂŢAREA PE PARCURSUL ÎNTREGII VIEŢI (EDUCAŢIA PERMANENTĂ)TITLUL VII – EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT
TITLUL VIII – RECUNOAŞTEREA DIPLOMELOR ŞI CALIFICĂRILOR PROFESIONALE
Anexele TITLULUI VIII:Anexa 1: Lista activităţilor care nu intră sub incidenţa titlului
Anexa 2: Lista profesiilor reglementate în România
Anexa 3: Lista autorităţilor competente corespunzătoare fiecărei profesii reglementate în România
Anexa 4: Lista profesiilor reglementate în România care necesită cunoaşterea dreptului român
Anexa 5: Lista ciclurilor de formare profesională care au o structură specială (a)
Anexa 6: Lista ciclurilor de formare cu o structură specială (b)
TITLUL IX – ÎNVĂŢĂMÂNTUL PARTICULAR
TITLUL X – FORMAREA PROFESIONALĂ A ADULŢILOR
TITLUL XI – DEZVOLTAREA STRATEGICĂ A SISTEMULUI NAŢIONAL DE ÎNVĂŢĂMÂNT
TITLUL XII – DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE
CARTEA A II-A – STATUTUL PERSONALULUI DIDACTIC
TITLUL I – DISPOZIŢII GENERALE
TITLUL II – ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
TITLUL III – ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR
TITLUL IV – DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PERSONALULUI DIDACTIC, DE CONDUCERE, DE ÎNDRUMARE ŞI DE CONTROL
TITLUL V – DISTINCŢII ŞI PREMIITITLUL VI - RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ ŞI MATERIALĂ A PERSONALULUI DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR, A PERSONALULUI DE CONDUCERE, DE ÎNDRUMARE ŞI DE CONTROL
TITLUL VII – PENSIONAREA PERSONALULUI DIDACTIC
TITLUL VIII – DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALECADRUL NATIONAL AL CALIFICĂRILOR
PARTEA A II-A – PROCEDURALĂ(listă orientativă)
I. REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR
II. METODOLOGIA PRIVIND STABILIREA CIFRELOR DE ŞCOLARIZARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ŞI SUPERIOR
III. METODOLOGIA PRIVIND TRECEREA ELEVILOR DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL GIMNAZIAL ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL
IV. METODOLOGIA PRIVIND MIŞCAREA PERSONALULUI DIDACTIC DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
V. STANDARDE NAŢIONALE DE REFERINŢĂ PENTRU SPAŢIILE ŞCOLARE ŞI UNIVERSITARE
VI. STANDARDE NAŢIONALE DE REFERINŢĂ PRIVIND DOTĂRILE CU MATERIALE ŞI MIJLOACE DIDACTICE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
VII. STANDARDE NAŢIONALE DE REFERINŢĂ PRIVIND TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI COMUNICĂRII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
VIII. STANDARDE NAŢIONALE DE REFERINŢĂ PRIVIND BIBLIOTECILE ŞCOLARE ŞI CENTRELE DE DOCUMENTARE ŞI INFORMARE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
IX. METODOLOGIA PRIVIND FINANŢAREA DIN FONDURI PUBLICE A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR
X. METODOLOGIA PRIVIND FINANŢAREA DIN FONDURI PUBLICE A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SUPERIORXI. METODOLOGIA PRIVIND EVALUAREA, AUTORIZAREA ŞI ACREDITAREA FURNIZORILOR DE EDUCAŢIE ŞI FORMARE PROFESIONALĂ
XI. METODOLOGIA PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA EVALUĂRILOR ŞI EXAMENELOR NAŢIONALE
XII. METODOLOGIA PRIVIND RECUNOAŞTEREA ŞI ECHIVALAREA STUDIILOR ŞI DIPLOMELOR
XIII. REGULAMENTE DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A INSTITUŢIILOR CONEXE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
XIV. INFRACŢIUNI ŞI CONTRAVENŢII. SANCŢIUNI
XV. [LA DISPOZIŢIE]
XVI. [LA DISPOZIŢIE]
XVII. [LA DISPOZIŢIE]
XVIII. [LA DISPOZIŢIE]
XIX. [LA DISPOZIŢIE]
XX. [LA DISPOZIŢIE]
Sursa: Liviu Marian Pop

INFORMARE ÎNTÂLNIRE MECI 28 IULIE 2009

Astăzi, 28.07.2009, a avut loc întâlnirea reprezentanţilor federaţiilor sindicale din învăţământ cu ministrul educaţiei, doamna Ecaterina Andronescu, pentru stabilirea calendarului negocierilor privind Codul educaţiei.
S-a convenit ca acestea să înceapă joi, 30.07.2009, urmând ca acesta să fie definitivat până la sfârşitul lunii august a.c.
Reprezentanţii Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ participanţi la întâlnire, i-au solicitat, în mod expres, doamnei ministru să invite la elaborarea acestui Cod şi pe domnii Mircea Miclea şi Cristian Mihai Adomniţei, foşti miniştri ai învăţământului care au elaborat proiecte legislative privind educaţia, propunere acceptată fără rezervă de doamna Andronescu şi de reprezentanţii celorlalte federaţii sindicale.
Partea sindicală a respins categoric intenţia Primului – Ministru al României, domnul Emil Boc, de asumare a răspunderii Guvernului pe pachetul de legi privind educaţia, apreciind că un Cod al educaţiei trebuie să fie adoptat de Parlament prin consensul întregii clase politice.
Reprezentanţii Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ au susţinut necesitatea dezbaterii publice a proiectului Codului educaţiei, pentru ca elevii, părinţii, dascălii şi toţi factorii implicaţi în actul educaţional să îşi poată exprima opinia, în vederea îmbunătăţirii acestuia.
PRIM-VICEPREŞEDINTE, Simion HANCESCU

NOTA MECI PRIVIND REDUCERILE DE POSTURImarți, iulie 28, 2009

28 IULIE 2009 - ÎNTÂLNIRE MECI - SINDICATE

În urma intervenției FSLI, astăzi, 28 iulie 2009, orele 10,30, la sediul MECI va avea loc o întâlnire în cadrul căreia se va discuta nota MECI privind reducerea de posturi și alte probleme curente.
Vom reveni cu amănunte după desfășurarea ședinței.

POZIȚIA FSLI FAȚĂ DE NOTA MECI NR. 37501/22.07.2009

Ministrul Andronescu decimează personalul didactic de predare!
În mod abuziv, încălcând cele mai elementare norme de dialog social, fără consultarea federaţiilor sindicale reprezentative la nivel de ramură, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, a somat inspectoratele şcolare, prin Nota nr. 37501/22.07.2009, să procedeze la reducerea a aproximativ 20.000 de posturi didactice de predare.
„Această măsură, luată în timpul desfăşurării etapelor mişcării personalului didactic, demonstrează lipsa totală de respect de care dă dovadă conducerea ministerului faţă de cadrele didactice, cărora li se diminuează norma didactică de predare şi care sunt, în mod forţat, supuse restrângerii de activitate. Este încă o dovadă a incapacităţii Guvernului Boc de a aplica măsuri realiste de diminuare a cheltuielilor în sectorul bugetar. În plină criză economică, numai un guvern iresponsabil poate sacrifica educaţia!”, a declarat Preşedintele FSLI Aurel Cornea.
„Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ consideră că această Notă este lovită de nulitate, fiind emisă cu încălcarea prevederilor legale privind numărul de posturi din învăţământ finanţate de la bugetul de stat, dar şi a dispoziţiilor contractului colectiv de muncă la nivel de ramură. Solicităm ministrului educaţiei, doamna Ecaterina Andronescu, să dispună măsurile ce se impun pentru reintrarea în legalitate” a mai afirmat Aurel Cornea.
DEPARTAMENTUL COMUNICARE
Bucureşti,27 iulie 2009

duminică, iulie 26, 2009

POLITICIENI DE BUNĂ CREDINŢĂ

Sursa: Gândul

FSLI ESTE PENTRU CREŞTEREA CALITĂŢII ÎN EDUCAŢIE

FSLI: Sindicatele au avut o atitudine pozitivă faţă de creşterea calităţii în educaţie, Guvernul a fost cel care a acţionat împotrivă, susţin reprezentanţii FSLI, răspunzând astfel şi atacului preşdintelui Traian Băsescu, care declara că sindicatele au contribuit la calitatea slabă a învăţământului românesc.
''Nu ştim de ce ne atacă preşedintele. Am fost semnatarii pactului naţional pentru educaţie şi l-am respectat, în timp ce politicienii nu l-au respectat. Pactul prevede alocarea pentru educaţie a minim 6% din PIB pentru educaţie. Această prevedere nu a fost respectată de guvernul Tăriceanu decât două săptămâni şi nu e respectată nici de actualul Guvern'', Aurel Cornea, preşedinte FSLI.
Sursa: Realitatea

MĂSURI DE CRIZĂ LA MECI

Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui a primit o adresă de la Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului prin care este înştiinţat că, începând cu data de 1 septembrie 2009, nu vor mai fi finanţate 472 de posturi. Mai clar, trebuie reduse 472 de posturi: personal de predare, personal didactic auxiliar sau nedidactic.
Sâmbătă, 25 iulie2009, am avut o primă întâlnire cu conducerea ISJ Vaslui pe această problemă. Căutăm împreună soluţii pentru ca nici o persoană să nu îşi piardă locul de muncă. În ceea ce priveşte personalul didactic de predare, nici nu se pune problema ca titularii să rămână fără ore.
ISJ Vaslui va cere situaţia la zi din fiecare unitate de învăţământ, după care se vor căuta soluţiile cele mai bune în condiţiile date.
Poziţia Sindicatului Învăţământ "Tutova" Bârlad este ca toate măsurile care se vor lua să se încadreze în prevederile legale în vigoare şi nici un salariat să nu-şi piardă locul de muncă.
Vă vom ţine la curent cu mersul evenimentelor.

joi, iulie 23, 2009

COMUNICAT FSLI 22 IULIE 2009

FEDERAŢIA SINDICATELOR LIBERE DIN ÎNVĂŢĂMÂNT
FEDERATION DES SYNDICATS LIBRES DE L’ENSEIGNEMENT
FREE TRADE UNION FEDERATION IN EDUCATION
R O M Â N I A
BUCUREŞTI, Bd. Regina Elisabeta, nr. 32, sect. 5, cod 050012
Tel. 4021 315 16 95, 315 78 70, Fax. 4021 312 58 37
www.fsli.ro fsli@upcmail.ro

Preşedintele României continuă elucubraţiile la adresa sindicatelor din educaţie!

În ultima perioadă, Preşedintele României, domnul Traian Băsescu, din motive numai de domnia sa cunoscute, şi-a făcut obiceiul păgubos de a ataca constant sindicatele din educaţie. După ce le-a acuzat că sunt o frână în calea reformei, iată că, într-o declaraţie recentă, halucinantă, făcută pe marginea scandalului declanşat la Universitatea „Spiru Haret”, Traian Băsescu vituperează din nou sindicatele din educaţie, afirmând că „acestea în tandem cu Ministerul Educaţiei blochează modernizarea sistemului de învăţământ”.
Inconsecvenţa şi duplicitatea manifestate de Şeful Statului sunt evidente. Pe de o parte, afirmă ca şcoala românească „scoate tâmpiţi”, iar pe de altă parte, nu-i convine dacă se încearcă să se facă ordine în învăţământul superior, începând cu cel privat, spunând că „cei de la stat, care au pâinea şi cuţitul, vor să diminueze învăţământul privat”.
Preşedintele României trebuie să se hotărască: ori vrea creşterea calităţii în învăţământul românesc, ori vrea voturi!
Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ reafirmă că susţine fără rezerve reformarea sistemului de învăţământ centrată pe creşterea CALITĂŢII ACTULUI EDUCAŢIONAL!
Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ consideră că este inadmisibil ca Preşedintele României să încerce să utilizeze sindicatele din învăţământ şi implicit cadrele didactice, ca masă de manevră în jocurile politice pe care le iniţiază în contextul evenimentelor electorale din toamna acestui an.
PREŞEDINTE,
AUREL CORNEA
Bucureşti,
22 iulie 2009

miercuri, iulie 22, 2009

ANDREI PLEȘU: UN MINISTRU, CÂȚIVA PROȘTI ȘI MULTE LICHELE

Din când în când, miniştrii noştri se poartă normal. Dar în clipa următoare, se izbesc de solidaritatea impură a derbedeilor de toate culorile şi de toate calibrele. Un caz tipic este scandalul „universităţii Spiru Haret“.
Orice om cu capul pe umeri se cruceşte când constată amploarea neruşinată (şi lucrativă) a acestei întreprinderi. Cum a fost posibilă? Cum a putut funcţiona atâta amar de vreme?
Să recapitulăm: pentru ca această şmecherie naţională de proporţii să apară, a fost nevoie, mai întâi, de un personaj ca Aurelian Bondrea, despre care am mai avut neplăcerea să scriu – inutil – şi cu alte prilejuri. Individul a avut toată viaţa îndemânarea de a transforma dezonoarea în sursă de venit. A fost şef de cadre la Ministerul Învăţământului, cu mari aptitudini de politruc. A patronat falsificarea diplomelor de savant mondial ale Elenei Ceauşescu (o bună pregătire pentru falsificarea a zeci şi zeci de mii de diplome după 1991), a avut la îndemână, nu se ştie cum, fonduri suficiente pentru a întemeia un imperiu academic obez, cu mai mulţi studenţi decât zece Heidelberg-uri la un loc. Ca să zicem aşa, o lichea de vârf, un tâlhar de elită, ajuns vedetă.
Dar Bondrea singur nu era suficient. Mai era nevoie de tembelismul eficace al unor finanţatori occidentali care, în 1990, evitau să sprijine învăţământul de stat, controlat, chipurile, de „postcomunişti“ (ministru era, pe atunci, Mihai Şora!) şi investeau, principial, în cel particular, unde se aţinea „apoliticul“ Bondrea. Mai era nevoie şi de o armată de părinţi necăjiţi care, pentru mândria de a avea copii „cu diplomă“(chiar dacă subpregătiţi), au fost dispuşi să investească. Copiii înşişi, deştepţi cum sunt, au aflat repede că e mult mai uşor să te faci intelectual pe bani, decât să ai de-a face, mereu, cu „pedanţi profesori şi examene grele“. A lua o licenţă la „Spiru Haret“ (în paranteză fie spus, Bondrea ar fi putut avea decenţa să compromită un nume mai puţin glorios al şcolii naţionale) a devenit, rapid, un troc rentabil. Şi pernicioasele candori vestice şi vanităţile părinţilor şi lenea veselă a câtorva generaţii de tineri, puşi pe succese la îndemână, şi indiferenţa (vinovată) a miniştrilor de până acum ar fi fost excelente premise pentru un delir instituţional de anvergură, dar n-ar fi dat, prin ele însele, rezultatul scontat. Mai trebuiau şi profesori dispuşi să intre în combinaţie. Unii o vor fi făcut în chip inocent. Alţii, de nevoie: un salariu în plus nu poate să strice în vremuri grele. Alţii – Gheorghe Onişoru de pildă – pentru că n-au rezistat să-şi văduvească CV-ul de o scârboşenie în plus.
Trebuie spus, de altfel, că CAP-ul Bondrea oferea mari beneficii pentru cariera academică: titluri universitare de exemplu, oferite din burtă, fără procedurile standard. Aşadar, diplome false, grade universitare false, câştiguri fabuloase (unele redistribuite în familie, căci, din câte ştiu, pro-rectorul „stabilimentului“ e fiul lui Bondrea senior). De curând, a apărut şi perspectiva unei extinderi spre vest: vom livra diplome prin învăţământ la distanţă în Germania! Încasări în valută pentru performanţă zero.
Din fericire, avem, în sfârşit, un ministru care are curajul să se răfuiască bărbăteşte cu această dihanie. Dar avem şi proteste: o pestriţă clientelă a falsei universităţi se burzuluieşte prompt. Dl Vanghelie, care a fost prins copiind la bacalaureat, şi dl Geoană, care şi-a luat bacalaureatul degeaba, se plâng că partidul n-a fost informat de măsurile ministrului.
În această logică, niciun hoţ nu mai poate fi arestat, dacă ministrul de Interne nu cere mai întâi voie de la partid.
Aştept cu încordare finalul acestei afaceri. Cine va câştiga? Un ministru curajos şi drept, sau, ca de obicei, o şleahtă de proşti şi lichele?
Sursa: Adevărul

marți, iulie 21, 2009

SPIRU HARET MAI TARE DECAT ECATERINA ANDRONESCU

"Diplomele tuturor studenţilor de la Spiru Haret sunt valabile, până la clarificarea situaţiei", a anunţat astăzi Ecaterina Andronescu.
"Până în prezent, echipa de control nu a avut acces la toate datele necesare, astfel că, până la clarificarea situaţiei printr-o reglementare, toate diplomele obţinute de studenţii de la Universitatea Spiru Haret, fie că vorbim de studenţii de la centrele de zi, fie de cei de la ID, sunt valabile", a precizat astăzi Ecaterina Andronescu în cadrul unei conferinţe de presă.
Tot în cadrul conferinţei, ministrul Educaţiei a acuzat Universitatea Spiru Haret că a validat ilegal 92 de conferenţiari şi profesori şi a eliberat peste 50.000 de diplome fără a
cere acordul A.R.A.C.I.S.
"Vom propune măsuri de intrare în legalitate a Universităţii Spiru Haret, dar pentru acest lucru avem nevoie şi de sprijinul universităţii, pentru că în prezent controlul se desfăşoară cu dificultate", a afirmat Ecaterina Andronescu.
Recent, purtătorul de cuvânt al PSD, Bogdan Niculescu Duvăz, anunţa că studenţii de la Universitatea Spiru Haret nu vor mai suţine din nou examenul de licenţă.
Iniţial, ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu anunţa că 100.000 de diplome emise de Universitatea Spiru Haret în perioada 2002-2009 nu sunt valabile.
Sursa: REALITATEA.NET

ORDINUL MECI NR. 4536/13.07.2009 PRIVIND PLATA COMISIILOR EXAMEN TITULARIZAREȘEDINȚĂ PUBLICĂ REPARTIZARE CENTRUL DE EXAMEN 1 - LMK VASLUI

MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN
V A S L U I

Sedinţa publică pentru ocuparea prin titularizare/detaşare la cerere/suplinire a posturilor /catedrelor vacante din învăţământul preuniversitar va avea loc în perioada 22 -29 iulie 2009 în amfiteatrul Liceului « Mihail Kogălniceanu » Vaslui, după următorul program :
TITULARIZARE
miercuri 22 iulie 2009 :titularizare

13.00-15.00-limba română ,limba română-limba engleză
15.00-15.05-limba spaniolă
15.05-16.00-limba franceză,limba franceză-limba engleză
16.00-17.00-limba engleză,limba engleză-limba franceză,limba engleză-istorie,limba engleză-geografie
joi 23 iulie 2009 :titularizare
9.00-9.30- matematica
9.30-10.00-fizică-chimie,chimie,chimie-fizică
10.00-10.30-biologie
10.30-11.00-informatică,TIC
11.00-11.30-istorie,istorie-geografie
11.30-12.00-geografie,geografie-istorie
12.00-12.30-religie
12.30-12.40-profesor logoped.
12.40-13.40-educaţie fizică,educaţie fizică specializată
13.40-14.40-discipline tehnice (ingineri) :alimentaţie publică,economic administrativ poştă,industrie alimentară,mecanică,transporturi,turism şi servicii,construcţii.
13.40-14.40 –instruire practică : transporturi,construcţii .
14.40-15.00 –Dans popular,carting,folclor
DETAŞARE LA CERERE
Ordinea în care se ocupă/repartizează posturile :
-detaşare la cerere prin continuitate
-detaşare la cerere prin concurs de titularizare
-detaşare la cerere prin concurs specific
sâmbătă 25 iulie 2009 :detaşare la cerere
10.00-10.15-limba română
10.15-10.30-limba franceză,limba franceză-limba engleză,limba franceză-geografie,limba franceză-istorie limba engleză,limba engleză-limba franceză,limba engleză-istorie,
limba engleză-geografie, limba italiană
10.30-10.45- matematica,matematică-fizică,fizică,fizică-chimie,chimie,chimie-fizică,chimie-biologie, biochimie, biologie,biologie-chimie
10.45-11.00-informatică,TIC
11.00-11.15-istorie,culturăcivică,istoriegeografie,geografie,geografieistorie,filosofie,sociologie,psihologie,
Religie
11.15-11.25-psihopedagogie specială,profesor psihopedagog,învăţător educator,profesor educator,învăţător itinerant,kinetoterapie,consiliere psihopedagogică.
11.25-11.30-educaţie fizică,educaţie fizică specializată
11.30-12.00-discipline tehnice (ingineri) : agricultură horticultură,alimentaţie publică,chimie industrială,economic administrativ poştă,economie si educatie antreprenorială,educaţie tehnologică,electronică ,automatizări telecomunicaţii,electrotehnică,energetică,filatură-ţesătorie-finisaj textil,industrie alimentară,instalaţii pentru construcţii,mecanică,transporturi,turism şi servicii,zootehnie,construcţii,estetica şi îngrijirea corpului omenesc).
11.30-12.00 –instruire practică : agricultură horticultură,alimentaţie publică,chimie industrială,economic administrativ poştă,economie si educatie antreprenorială,educaţie tehnologică,electronică ,automatizări telecomunicaţii,electrotehnică,energetică,filatură-ţesătorie-finisaj textil,industrie alimentară,instalaţii pentru construcţii,mecanică,transporturi,turism şi servicii,zootehnie,construcţii,estetica şi îngrijirea corpului omenesc).
12.00-12.15-posturi palate şi cluburi(creaţie literară,dans modern,dans popular)
SUPLINIRE
Ordinea în care se ocupă/repartizează posturile :
-suplinirea prin continuitate
-completarea normei pentru candidaţii care au primit continuitate
-suplinire post redus (cel puţin nota 7 la unul din concursurile naţionale din 2007 sau 2008)+suplinirea în baza notei de la concursul de titularizare din 2009(cel puţin nota 5).
luni 27 iulie 2009 :suplinire
13.00-15.00-limba română
15.00-16.00- matematica,matematică-fizică, informatică,TIC
marţi 28 iulie 2009 :suplinire
9.00-10.30-limba franceză ,limba franceză-limba engleză,limba franceză-geografie,limba franceză-istorie
10.30-12.00-limba engleză, limba engleză-limba franceză,limba engleză-istorie,limba engleză-geografie, limba italiană, limba spaniola
13.00-14.00-fizică,fizică-chimie,chimie,chimie-fizică,chimie-biologie
14.00-14.30-biologie,biologie-chimie
14.30-15.00-istorie,istorie-geografie,istorie-limba engleză,istorie-franceza,cultură civică, filosofie,sociologie,geografie,geografie-engleză,geografie-franceza,geografie-istorie.
15.00-15.30-religie.
miercuri 29 iulie 2009 :suplinire
9.00-9.30-psihopedagogie specială,profesor psihopedagog,profesor educator,kinetoterapie,consiliere psihopedagogică,profesor logoped.
9.30-10.30-educaţie fizică educaţie , educaţie fizică educaţie specializată
10.30-11.00-posturi palate şi cluburi
11.00-12.00-discipline tehnice (ingineri) : agricultură horticultură,alimentaţie publică,chimie industrială,economic administrativ poştă,economie si educatie antreprenorială,educaţie tehnologică,electronică ,automatizări telecomunicaţii,electrotehnică,energetică,filatură-ţesătorie-finisaj textil,industrie alimentară,instalaţii pentru construcţii,mecanică,transporturi,turism şi servicii,zootehnie,construcţii,estetica şi îngrijirea corpului omenesc).
11.00-12.00 –instruire practică : agricultură horticultură,alimentaţie publică,chimie industrială,economic administrativ poştă,economie si educatie antreprenorială,educaţie tehnologică,electronică ,automatizări telecomunicaţii,electrotehnică,energetică,filatură-ţesătorie-finisaj textil,industrie alimentară,instalaţii pentru construcţii,mecanică,transporturi,turism şi servicii,zootehnie,construcţii,estetica şi îngrijirea corpului omenesc).
INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL ,
prof. Vasile Mariciuc
INSPECTOR ŞCOLAR CU MANAGEMENTUL
RESURSELOR UMANE,
prof. Gheorghe Flueraş

PROGRAMARE REPARTIZARE ȘEDINȚĂ PUBLICĂ CENTRUL DE EXAMEN 2 - CJRAE VASLUI

MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN
V A S L U I
Sedinţa publică pentru ocuparea prin titularizare/detaşare la cerere/suplinire a posturilor /catedrelor vacante din învăţământul preuniversitar va avea loc în perioada 22 -29 iulie 2009
La Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vaslui, după următorul program :
TITULARIZARE
miercuri 22 iulie 2009 :titularizare

9.00-10.30- educatoare
10.30-12.00-invatatori
12.00-12.05-invatator itinerant/sprijin ,invatator educator
12.05-12.30- educaţie muzicală,educaţie muzicală specializată,educaţie vizuală/educaţie plastică
DETAŞARE LA CERERE
Ordinea în care se ocupă/repartizează posturile :
-detaşare la cerere prin continuitate
-detaşare la cerere prin concurs de titularizare
-detaşare la cerere prin concurs specific
sâmbătă 25 iulie 2009 :detaşare la cerere
9.00-9.20-educatoare
9.20-9.45-invatatori
9.45-10.00- educaţie muzicală,educaţie muzicală specializată,educaţie vizuală/educaţie plastică
10.00-10.30- invatator itinerant/sprijin ,invatator-educator
SUPLINIRE
Ordinea în care se ocupă/repartizează posturile :
-suplinirea prin continuitate
-completarea normei pentru candidaţii care au primit continuitate
-suplinire post redus(cel puţin nota 7 la unul din concursurile naţionale din 2007 sau 2008)+suplinirea în baza notei de la concursul de titularizare din 2009(cel puţin nota 5).
luni 27 iulie 2009 :suplinire
9.00-10.30-educatoare
10.30-12.00-invatatori
12.00-12.30- educaţie muzicală,educaţie muzicală specializată,educaţie vizuală/educaţie plastică
12.30-12.45- invatator itinerant/sprijin ,invatator-educator
INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL ,
prof. Vasile Mariciuc
INSPECTOR ŞCOLAR CU MANAGEMENTUL
RESURSELOR UMANE,
prof. Gheorghe Flueraş

REZULTATE CONTESTAȚII

Rezultate contestații la concursul de titularizare 2009:http://isj.vs.edu.ro/pagina1.html?err=1

LICENȚE CONTRA VOTURI

Zi foarte importantă pentru absolvenţii Universităţii Spiru Haret. Ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu, trebuie să anunţe, astăzi, modificările ordinului privind diplomele considerate ilegale, astfel încât studenţii să nu aibă de suferit. Modificările au fost cerute la modul imperativ de preşedintele PSD, Mircea Geoană.
Zi foarte importantă și pentru ministrul educației. În funcție de soluția pe care o va da, Vanglie, Oprișan și mulți alți ”învățați” ai partidului vor hotărî dacă doamna Ecaterina Andronescu mai rămâne la conducerea ministerului sau pleacă în cosmos...
Astăzi vom vedea dacă doamna ministru este om al învățământului sau om politic.

VANGHELIE ȘI ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR...

M. Vanghelie: Nu pot fi de acord cu repetarea examenului pentru că sunt oameni, nu sunt cartofi şi nici roşii
Ministrul Educaţiei va trebui să dea explicaţii, astăzi, pe tema scandalului izbucnit în jurul Universităţii Spiru Haret. După ce Mircea Geoană i-a reproşat ministrului Educaţiei că nu s-a consultat cu partidul când a decis ca abolvenţii Spiru Haret să repete licenţa, Marian Vanghelie a spus că nu poate fi de acord cu repetarea examenului pentru că "sunt oameni, nu sunt cartofi şi nici roşii".
"Nu pot fi de acord cu repetarea examenului pentru că sunt oameni, nu sunt cartofi şi nici roşii", a spus Marian Vanghelie, întrebat dacă, în opinia sa, măsura propusă de Ecaterina Andronescu este una îndreptăţită.
Cât despre susţinerea ministrului Andronescu din partea PSD-ului, liderul organizaţiei de Bucureşti a spus că "nu s-a pus niciodată problema ca doamna ministru să nu fie susţinută. Este susţinută şi a fost susţinută pentru toată acţiunea pe care a făcut-o".
Cunoscând suspiciunile, îndreptăţite oarecum de faptul că ne pregătim pentru campania electorală pentru prezidenţiale, că PSD-ul susţine măsurile propuse de ministrul Educaţiei, Marian Vanghelie n-a exclus ca acţiunea să fie privită şi din acest punct de vedere. "Tot ceea ce facem ca oameni politici se poate numi şi acţiune electorală", a spus Vanghelie.
"Din punctul meu de vedere, dacă va depinde de mine, nu am să fiu niciodată de acord ca o problemă retroactivă să vină înapoi", a spus liderul PSD Bucureşti, atrângând atenţia, totodată, că, în momentul în care s-ar întâmpla asta, s-ar crea "un precedent periculos şi nu putem fi de acord cu lucrurile astea".
Principalul vinovat pentru această situaţie este, în opinia social-democratului, "tot sistemul politic care a condus Ministerul Educaţiei şi Cercetării". Totodată, Vanghelie a atras atenţia că "mai întâi trebuie să răspundă oamenii politici şi apoi cei 100.000 de oameni".
"Când vorbim de 100.000 de persoane, vorbim de o problemă socială", a completat social-democratul.
Cât despre afirmaţia colegului său de partid, Marian Oprişan, potrivit căruia Ecaterina Andronescu ar fi făcut anumite "stângăcii", Vanghelie a spus că nu este de acord cu acest punct de vedere. "Doamna ministru Andronescu este un om pregătit, un om mai mult pregătit profesional decât politic. Nu neapărat că nu are pregătirea politică, dar nu a acţionat politic", a spus Vanghelie.
"Este o problemă socială", a completat social-democratul. "Ne confruntm cu foarte mulţi tineri care au terminat studiile şi la facultăţile de stat şi nu înţeleg nimic, nu ştiu nimic", a spus social-democratul.
"Cine a vrut să înveţe a învăţat", a încheiat Marian Vanghelie.
Sursa: REALITATEA.NET

SĂ MAI ȘI ZÂMBIM - DEȘI NU E DE RÂS

Gândul rău - 21 iulie 2009

luni, iulie 20, 2009

ȘEDINȚE PUBLICE DE REPARTIZARE PE POSTURI JUDEȚUL VASLUI

MINISTERUL EDUCAŢIEI , CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN V A S L U I
Şedinţele publice de repartizare a candidaţilor care au participat la Concursul de ocupare prin titularizare/suplinire/detaşare la cerere a posturilor catedrelor vacante/rezervate din 15 iulie 2009
I.Şedinţe publice la nivelul centrului de concurs(22-29 iulie)
La şedinţele publice organizate la nivelul centrului de concurs participă candidaţi care sunt inscrişi pentru o etapă a mişcării personalului în acel centru de concurs cu excepţia candidaţilor pe posturi de la Palatele copiilor/Cluburile elevilor care pot veni şi dintr-un alt centru de concurs.
Locaţii în care se vor desfăşura şedinţele publice din 22-29 iulie
Pentrul centrul de concurs Liceul teoretic ,,Mihail Kogălniceanu” Vaslui şedinţa publică se va desfăşura în Amfiteatrul Liceului teoretic ,,Mihail Kogălniceanu” Vaslui.
Pentrul centrul de concurs Liceul teoretic ,,Emil Racoviţă” Vaslui şedinţa publică se va desfăşura la Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vaslui.
La aceste şedinţe publice participă următoarele categorii de candidaţi:
1. Candidaţii care doresc să ocupe un post/catedră prin titularizare.
2. Candiaţii care doresc să ocupe un post/catedră printr-o formă de detaşare la cerere(detaşare la cere prin continuitate,detaşare la cerere prin concurs de titularizare,detaşare la cerere prin concurs specific).
3. Candidaţii care doresc să ocupe un post prin următoarele categorii de suplinire:
a. Suplinire prin continuitate
b. Suplinitori care au participat la concursul din 15 iulie 2009 şi au obţinut cel puţin media 5.
c. Candidaţii cu post redus(candidaţii care au obţinut la unul din concursurile de titularizare din anii 2007 sau 2008 cel puţin nota 7 la disciplina pe care solicită post/catedră).
Graficul desfăşurării repartizărilor:
1.Repartizarea candidaţilor pe posturi didactice/catedre vacante titularizabile.
Perioada: 22-23 iulie 2009

2. Transformarea tuturor posturilor didactice/catedrelor vacante titularizabile rămase neocupate în posturi/catedre netitularizabile. Reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate şi ocuparea posturilor didactice de cadrele didactice care beneficiază de continuitate pentru detaşare la cerere.
Termen: 24 iulie 2009
3. Repartizarea candidaţilor prin detaşare la cerere.
Termen: 25 iulie 2009

4. Reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate netitularizabile.
Termen: 26 iulie 2009
5. Ocuparea posturilor didactice de cadrele didactice care beneficiază de continuitate pentru suplinire şi repartizarea candidaţilor prin suplinire.
Perioada: 27-29 iulie 2009
6. Emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră.
Termen: 31 iulie 2009
7. Reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate.
Termen: 29 iulie - 3 august 2009
II. Şedinţe publice la nivelul judeţului în urma concursurilor de titularizare(17-21 august)
Şedinţele publice la nivelul judeţului se vor desfăşura în periada 17-21 august 2009 în Amfiteatrul Liceului Teoretic ,,Mihail Kogălniceanu’’ Vaslui.La aceste şedinţe publice participă toate categoriile de cadre didactice care au paricipat la unul din concursurile de titularizare din anii 2007,2008 sau 2009 şi nu au primit la ultimul concurs de titularizare la care au paricipat o notă mai mică ca 5 .
Graficul desfăşurării repartizărilor:
1.Repartizarea candidaţilor prin detaşare la cerere.
Termen: 17-18 august 2009
2.Repartizarea candidaţilor prin suplinire conform prevederilor art. 82-83 din Metodologia privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar;
Termen: 19-21 august 2009
III. Şedinţe publice la nivelul judeţului pentru candidaţii participanţi concursurilor de titularizare şi suplinire ,suplinitorii prin cumul/plata cu ora şi suplinitorii fără studii corespunzătoare postului(3-10 sepembrie)
Repartizarea, în şedinţă publică la nivel judeţean, a candidaţilor prevăzuţi la art. 81 alin. (11) din Metodologia privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, a suplinitorilor cu studii corespunzătoare postului care au obţinut cel puţin nota 5,00 (cinci) la concurs şi acordarea orelor în regim de plata cu ora/cumul cadrelor didactice titulare, asociate şi pensionate
Graficul desfăşurării repartizărilor:
1. Şedinţă publică pentru:
a. Corecturi
b. repartizarea candidaţilor rămaşi nerepartizaţi în etapele anterioare, a candidaţilor prevăzuţi la art. 81 alin. (11) din Metodologia privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar şi a suplinitorilor calificaţi admişi la concursul din 28 august 2009.
Termen:3-4 septembrie 2009
2. Şedinţă publică pentru acordarea orelor rămase neocupate în regim de cumul/plata cu ora personalului didactic titular şi cadrelor didactice asociate/pensionate.
Termen:7-8septembrie 2009
3. Şedinţă publică pentru repartizarea cadrelor didactice fără studii corespunzătoare pe posturi/catedre rămase vacante/rezervate.
Termen:9-10 septembrie 2009
INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL,
Prof. Vasile Mariciuc
INSPECTOR ŞCOLAR CU MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE,
Prof. Gheorghe FlueraşNOTA MECI - REPARTIZARE 2009

ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
Direcţia Acreditarea, Evaluarea şi Performanţa în Cariera Didactică
Nr. ______ /_________ 2009
Se aprobă
SECRETAR DE STAT,
ADRIANA DOINA PANĂ

Către
Inspectoratele şcolare judeţene / al municipiului Bucureşti
În atenţia doamnei/domnului Inspector Şcolar General
I. În vederea desfăşurării în bune condiţii a repartizării candidaţilor participanţi la concursul de ocupare a posturilor didactice vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, este necesar ca la nivelul centrelor de concurs să se asigure:
- utilităţi: alimentare cu energie electrică, conexiune la Internet, cel puţin două calculatoare performante conectate la Internet cu acces la aplicaţia „TITULARIZARE 2009” (acces la serverul https://tit.edu.ro), la care să fie instalate imprimante laser compatibile, telefon, fax, videoproiector, ecran de proiecţie;
- permanenţa în fiecare centru de concurs a cel puţin unuia din membrii comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului, zilnic în intervalul orar 8-18, pe toată perioada 22-29 iulie 2009 în care se desfăşoară etapele de repartizare a candidaţilor care au participat la concursul de ocupare a posturilor didactice vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar;
- prezenţa în fiecare centru de concurs a informaticienilor cu acces la aplicaţia „TITULARIZARE 2009”;
- urmărirea permanentă a mesajelor transmise pe FORUM (Comunicare ISJ – Titularizare 2009).
II. Repartizarea candidaţilor se realizează cu respectarea prevederilor art. 24 din Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice declarate vacante în unităţile de învăţământ preuniversitar din municipiul Bucureşti şi judeţele nominalizate în O.M.E.C.T. nr. 5573/2008, aprobată prin O.M.E.C.T. nr. 5741/2008, cu modificările şi completările ulterioare. În fiecare centru de concurs, ordinea ocupării posturilor didactice/catedrelor, este următoarea:
(1) Ocuparea cu statut de cadru didactic titular de către candidaţii care au obţinut la concurs cel puţin nota 7 (şapte) a posturilor didactice/catedrelor vacante titularizabile, în ordinea descrescătoare a notelor. Posturile didactice/catedrele vacante titularizabile din mediul rural publicate cu menţiunea „contract M.E.C.I.” se ocupă cu prioritate de absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ superior care au contract pentru mediul rural încheiat cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării. În cazul notelor egale obţinute la concurs se aplică prevederile art. 3 din Metodologie.
(2) Posturile didactice/catedrele titularizabile rămase vacante devin netitularizabile şi se ocupă, împreună cu celelalte posturi didactice/catedre netitularizabile, prin detaşare la cerere, de către cadrele didactice titulare în învăţământ care îndeplinesc condiţiile legale pentru a fi detaşate la cerere, conform art. 15 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:
a) de către cadrele didactice titulare în învăţământ care beneficiază de continuitate pentru detaşare la cerere, conform Metodologiei privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar.
b) de către cadrele didactice titulare în învăţământ care au obţinut la concurs cel puţin nota 5 (cinci), în ordinea descrescătoare a notelor;
c) de către cadrele didactice titulare care solicită detaşare la cerere prin concurs specific pe posturi didactice/catedre, în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut prin evaluarea activităţii profesionale, didactice şi ştiinţifice, în urma aplicării criteriilor şi punctajelor prevăzute în anexa nr. 2, parte integrantă a Metodologiei privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar.
(3) Posturile didactice/catedrele vacante netitularizabile din mediul rural publicate cu menţiunea „contract M.E.C.I.” se ocupă cu prioritate de absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ superior care au contract pentru mediul rural încheiat cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării.
(4) În cazul notelor sau punctajelor egale are prioritate la încadrarea prin detaşare la cerere, în următoarea ordine:
a) persoana al cărei soţ/soţie este cadru didactic titular în localitatea în care se solicită detaşarea;
b) persoana, cadru didactic titular, care are domiciliul sau reşedinţa în localitatea în care se află postul/catedra solicitată;
c) persoana al cărei soţ/soţie este cadru didactic;
d) persoana al cărei soţ/soţie este ales/aleasă în Parlament, este numit/numită în Guvern sau îndeplineşte funcţii de specialitate specifice în aparatul Parlamentului, al Preşedinţiei, al Guvernului ori în Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării cele alese de Parlament în organismele centrale ale statului, precum şi persoana al cărei soţ/soţie îndeplineşte funcţia de prefect, subprefect, preşedinte şi vicepreşedinte al consiliului judeţean, o funcţie de îndrumare si control în sistemul de învăţământ, de cultură, de tineret şi sport. De asemenea, au prioritate soţul/soţia persoanei care îndeplineşte funcţii de conducere şi de specialitate la Casa Corpului Didactic, precum şi soţul/soţia cadrelor didactice numite în funcţii de conducere sau de specialitate la comisiile si agenţiile din subordinea Preşedinţiei, a Parlamentului sau a Guvernului, ai/ale liderilor sindicatelor din învăţământ, care au drept de rezervare de catedră şi ai/ale cadrelor active ale Ministerului Apărării Naţionale, ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, ale Serviciului Român de Informaţii şi alte servicii speciale la nivel naţional, mutate, la ordin, în altă localitate. Toate aceste situaţii sunt cazuri de egalitate.
(5) Dacă după aplicarea criteriilor prevăzute la alin. (4), se menţine egalitatea, departajarea se face luându-se în considerare, în ordinea următoarelor criterii:
a) apropierea de domiciliu;
b) media de departajare, calculată cu patru zecimale;
c) gradul didactic;
d) cuprinderea în cadrul unui program de conversie organizat de instituţii autorizate/acreditate, conform legii.
e) cuprinderea în cadrul programului de formare cofinanţat de Banca Mondială – „Proiect pentru învăţământul rural”;
f) media la examenul de bacalaureat/absolvire/licenţă (stat);
g) media la examenul pentru obţinerea gradului didactic;
h) vechimea în învăţământ.
(6) Posturile didactice/catedrele netitularizabile rămase vacante/rezervate se ocupă prin suplinire de către candidaţii care nu sunt titulari în învăţământ, în ordine astfel:
a) de cadrele didactice care beneficiază de continuitate pentru suplinire conform Metodologiei privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar;
b) cadrele didactice participante la concursul organizat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante în unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţele nominalizate în Hotărârea de Guvern nr. 1942/2004, sesiunea iunie-august 2006 şi/sau iunie-iulie 2007, care au obţinut minimum media 7,00 (şapte), ale căror posturi propuse pentru continuitate au fost ocupate de către titulari, au fost vacantate pentru concurs sau au fost desfiinţate ca urmare a modificării planului de şcolarizare/planului de învăţământ/reorganizării reţelei şcolare şi candidaţii care au obţinut la concurs cel puţin nota/media 5 (cinci), în ordinea descrescătoare a notelor.
(7) Posturile didactice/catedrele vacante netitularizabile din mediul rural publicate cu menţiunea „contract M.E.C.I.” se ocupă cu prioritate de absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ superior care au contract cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării pentru mediul rural.
(8) În cazul notelor egale, prioritate la încadrarea pe post/catedră prin suplinire, în anul şcolar 2009-2010, vor avea cadrele didactice calificate care au fost încadrate prin continuitate pe postul didactic solicitat, în perioada 2006-2008, în baza rezultatului obţinut la concursul naţional de ocupare a posturilor didactice vacante/rezervate din iulie 2006 sau la concursul organizat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante în unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţele nominalizate în Hotărârea de Guvern nr. 1942/2004, sesiunea iunie-august 2006.
Pentru ceilalţi candidaţi, la note egale departajarea se face luându-se în considerare, în ordine: apropierea de domiciliu, media de departajare (calculată cu 4 zecimale), gradul didactic, media la examenul pentru obţinerea gradului didactic, media la examenul de bacalaureat/absolvire/licenţă (stat), vechimea în învăţământ.
(9) Candidatul, care nu poate participa la şedinţa publică de repartizare, are dreptul să desemneze, prin procură notarială prezentată în original, un împuternicit care să îi reprezinte interesele. În cazul în care candidatul nu este prezent personal sau printr-un împuternicit la şedinţa publică de repartizare, cererea acestuia nu se poate soluţiona. Pentru candidaţii care beneficiază de continuitate pentru detaşare la cerere/suplinire prezenţa la şedinţa publică de repartizare nu este obligatorie.
(10) Opţiunea fiecărui candidat repartizat se consemnează în procesul-verbal al comisiei, cu certificare prin semnătura solicitantului sau împuternicitului, acesta din urmă prezentând procura notarială în original.
III. Pentru fiecare centru de concurs, şedinţa de repartizare se realizează utilizând obligatoriu aplicaţia „TITULARIZARE 2009”, cu respectarea strictă a următoarelor etape şi condiţii:
1. Repartizarea candidaţilor pe posturi titularizabile:
Vor fi repartizaţi candidaţii care au obţinut cel puţin nota 7 (şapte) la concursul din 15 iulie 2009.
Condiţii de repartizare:
- datele candidaţilor trebuie să existe în sistemul informatic;
- se va face corespondenţa între datele candidatului şi datele postului solicitat; repartizarea va fi posibilă numai dacă nu apar motive de invalidare; pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor care necesită probă practică/orală candidaţii trebuie să aibă calificativul „admis” în urma evaluării acestor probe; pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor care necesită atestate/avize suplimentare candidaţii trebuie să posede atestatele/avizele necesare, depuse în dosarele de înscriere ale candidaţilor în perioada 8 – 19 iunie 2009;
- este obligatorie prezenţa acestor candidaţi la şedinţa publică.
Notă: După această etapă, candidatul nu mai poate renunţa la postul didactic pe care a fost repartizat şi nu se mai poate prezenta la o altă repartizare într-o altă etapă ulterioară a repartizării în cadrul aceluiaşi centru de concurs sau în alt centru, în perioada 22-29 iulie 2009.
2. Reactualizarea listei posturilor didactice vacante/rezervate cu:
-toate posturile vacante/rezervate netitularizabile apărute începând cu data de 5 iunie 2009 până la data repartizării;
-toate posturile eliberate de cadrele didactice titulare care s-au transferat în urma concursului.
Notă: Reactualizarea listei posturilor presupune adăugarea în aplicaţie a noilor posturi didactice/catedre vacante/rezervate şi, dacă este cazul, ocuparea unor posturi didactice/catedre cu motivul „Revenirea titularului la post”. Sunt interzise alte modificări pentru posturile didactice/catedrele vacante/rezervate deja publicate.
3. Ocuparea posturilor prin continuitate pentru detaşare la cerere de către cadrele didactice titulare care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 81 alin. (3) din Metodologia privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, aprobată prin O.M.E.C.T. nr. 5743/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţii de ocupare:
- nu se va face corespondenţa între datele candidatului şi datele postului;
- nu este obligatorie existenţa în aplicaţie a datelor pentru aceste cadre didactice;
- ocuparea posturilor se face asemănător cu ocupările posturilor în etapele de pretransfer, restrângere de activitate sau detaşare în interesul învăţământului, prin personalizarea postului cu numele persoanei care beneficiază de continuitate pentru detaşare la cerere.
Notă: În fiecare centru trebuie să fie afişată lista cadrelor didactice ce urmează să ocupe posturi din centrul respectiv, care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 81 alin. (3) din Metodologia privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, aprobată prin O.M.E.C.T. nr. 5743/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
4. Reactualizarea listei posturilor didactice vacante/rezervate cu:
-toate posturile didactice/catedrele vacante/rezervate netitularizabile apărute până la data repartizării;
-posturile didactice/catedrele rezervate eliberate de cadrele didactice titulare care s-au detaşat la cerere prin continuitate.
Notă: Reactualizarea listei posturilor presupune adăugarea în aplicaţie a noilor posturi didactice/catedre vacante/rezervate şi, dacă este cazul, ocuparea unor posturi didactice/catedre cu motivul „Revenirea titularului la post”. Sunt interzise alte modificări pentru posturile didactice/catedrele vacante/rezervate deja publicate.
5. a) Repartizarea pe posturi netitularizabile, prin detaşare la cerere, a candidaţilor titulari care au participat la concursul din 2009 şi au obţinut cel puţin nota 5 (cinci), în ordinea descrescătoare a notelor.
Condiţii de repartizare:
- datele candidaţilor trebuie să existe în sistemul informatic;
- se va face corespondenţa între datele candidatului şi datele postului solicitat; repartizarea va fi posibilă numai dacă nu apar motive de invalidare; pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor care necesită probă practică/orală candidaţii trebuie să aibă calificativul „admis” în urma evaluării acestor probe; pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor care necesită atestate/avize suplimentare candidaţii trebuie să posede atestatele/avizele necesare, depuse în dosarele de înscriere ale candidaţilor în perioada 8 – 19 iunie 2009;
- este obligatorie prezenţa acestor candidaţi la şedinţa publică.
b) Repartizarea, în baza punctajului, pe posturi netitularizabile, prin detaşare la cerere a cadrelor didactice titulare în ordinea descrescătoare a punctajului:
Condiţii de repartizare:
- datele candidaţilor trebuie să existe în aplicaţie;
- pentru a fi repartizaţi în baza punctajului, prin detaşare la cerere, cadrele didactice titulare care au participat şi la concursul din 2009 trebuie să aibă minimum nota 5,00 (cinci) la disciplina corespunzătoare postului didactic/catedrei solicitat(e) pentru detaşare.
- se va face corespondenţa între datele candidatului şi datele postului solicitat; repartizarea va fi posibilă numai dacă nu apar motive de invalidare; pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor care necesită probă practică/orală candidaţii trebuie să aibă calificativul „admis” în urma evaluării acestor probe; pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor care necesită atestate/avize suplimentare candidaţii trebuie să posede atestatele/avizele necesare, depuse în dosarele de înscriere ale candidaţilor în perioada 8 – 19 iunie 2009;
- este obligatorie prezenţa acestor candidaţi la şedinţa publică.
Notă: Posturile didactice/catedrele rezervate eliberate de cadrele didactice care s-au detaşat la cerere, se includ în lista posturilor didactice vacante/rezervate şi pot fi ocupate prin detaşare la cerere de personalul didactic titular care participă la această etapă.
În cadrul acestei etape pot fi repartizate şi catedre incomplete; se pot face asocieri între datele unui candidat şi 2-3 catedre incomplete, fără a depăşi 20 de ore pentru profesori şi 24 de ore pentru maiştri instructori şi catedrele de pregătire/instruire practică.
6. Reactualizarea listei posturilor didactice vacante/rezervate cu:
-toate posturile didactice/catedrele vacante/rezervate netitularizabile apărute până la data repartizării;
-posturile didactice/catedrele rezervate eliberate de cadrele didactice titulare care s-au detaşat la cerere.
Notă: Reactualizarea listei posturilor presupune adăugarea în aplicaţie a noilor posturi didactice/catedre vacante/rezervate şi dacă este cazul ocuparea unor posturi didactice/catedre cu motivul „Revenirea titularului la post”. Sunt interzise alte modificări pentru posturile didactice/catedrele vacante/rezervate deja publicate.
7. Ocuparea posturilor prin continuitate la suplinire de către cadrele didactice care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 82 alin. (2) din Metodologia privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, aprobată prin O.M.E.C.T. nr. 5743/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţii de ocupare:
- nu se va face corespondenţa între datele candidatului şi datele postului;
- nu este obligatorie introducerea în aplicaţie a datelor pentru aceste cadre didactice;
- ocuparea posturilor se face asemănător cu ocupările posturilor în etapele de pretransfer, restrângere de activitate sau detaşare în interesul învăţământului, prin marcarea postului cu numele persoanei care beneficiază de continuitate la suplinire, conform art. 82 alin. (2) din Metodologia privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, aprobată prin O.M.E.C.T. nr. 5743/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
Notă: În fiecare centru trebuie afişată lista cadrelor didactice ce urmează să ocupe posturi din centrul respectiv şi îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 82 alin. (2) din Metodologia privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, aprobată prin O.M.E.C.T. nr. 5743/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
8. a) Completarea normelor didactice pentru candidaţii prevăzuţi la art. 82 alin. (2) din Metodologia privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, aprobată prin O.M.E.C.T. nr. 5743/2008, cu modificările şi completările ulterioare, repartizaţi pe catedre incomplete.
Se completează norma didactică pentru continuitate la suplinire, până la o normă întreagă cu ore în specialitatea catedrei corespunzătoare disciplinei la care au participat la concurs în iulie 2007 şi/sau iulie 2008, pentru cadrele didactice calificate cu statut de suplinitor care au funcţionat întregul an şcolar 2008-2009 pe catedre complete şi au fost repartizate pe aceste catedre începând cu 1 septembrie 2008.
Pentru cadrele didactice calificate cu statut de suplinitor repartizate pe catedre incomplete începând cu 1 septembrie 2008, se completează norma pentru continuitate la suplinire cu ore în specialitatea catedrei corespunzătoare disciplinei la care au participat la concurs în iulie 2007 şi/sau iulie 2008 până la numărul de ore pe care au fost repartizate începând cu 1 septembrie 2008.
De exemplu, dacă un suplinitor calificat, care a susţinut concurs la limba şi literatura română şi beneficiază de continuitate pentru suplinire, a fost repartizat la 1 septembrie 2008 pe o catedră completă de 18 ore şi i-au mai rămas în încadrare 9 ore pentru continuitate la suplinire în anul şcolar 2009-2010, i se va completa norma cu 9 ore de limba şi literatura română. Dacă un alt suplinitor calificat, care a susţinut concurs la matematică şi beneficiază de continuitate pentru suplinire, a fost repartizat la 1 septembrie 2008 pe o catedră incompletă de 14 ore şi i-au mai rămas în încadrare 9 ore pentru continuitate la suplinire în anul şcolar 2009-2010, i se va completa norma cu 5 ore de matematică etc.
Condiţii de ocupare:
- nu se va face corespondenţa între datele candidatului şi datele postului;
- nu este obligatorie introducerea în aplicaţie a datelor pentru aceste cadre didactice;
- ocuparea posturilor se face asemănător cu ocupările posturilor în etapele de pretransfer, restrângere de activitate sau detaşare în interesul învăţământului, prin marcarea postului incomplet cu numele persoanei care beneficiază de continuitate la suplinire, conform art. 82 alin. (2) din Metodologia privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, aprobată prin O.M.E.C.T. nr. 5743/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
- este obligatorie prezenţa acestor candidaţi la şedinţa publică.
b) Repartizarea pe posturi netitularizabile prin suplinire a candidaţilor care au participat la concursul din 2009 şi au obţinut cel puţin nota/media 5 (cinci) si a candidaţilor cu post redus (conform art. 24 alin. (9) lit. b) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice declarate vacante în unităţile de învăţământ preuniversitar din municipiul Bucureşti şi judeţele nominalizate în O.M.E.C.T. nr. 5573/2008, aprobată prin O.M.E.C.T. nr. 5741/2008, cu modificările şi completările ulterioare).
Condiţii de repartizare:
- datele candidaţilor trebuie să existe în sistemul informatic;
- se va face corespondenţa între datele candidatului şi datele postului solicitat; repartizarea va fi posibilă numai dacă nu apar motive de invalidare; pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor care necesită probă practică/orală candidaţii trebuie să aibă calificativul „admis” în urma evaluării acestor probe; pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor care necesită atestate/avize suplimentare candidaţii trebuie să posede atestatele/avizele necesare, depuse în dosarele de înscriere ale candidaţilor în perioada 8 – 19 iunie 2009;
- este obligatorie prezenţa acestor candidaţi la şedinţa publică.
Notă: În această etapă pot fi repartizate şi catedre incomplete; se pot face asocieri între datele unui candidat şi mai multe catedre incomplete, fără a depăşi 20 de ore pentru profesori şi 24 de ore pentru maiştri instructori şi catedrele de pregătire/instruire practică.
IV. Posturile vacante/rezervate din palatele şi cluburile copiilor şi posturile de profesor preparator (nevăzător) se repartizează la nivelul judeţului/al municipiului Bucureşti, indiferent de centrul în care candidaţii au susţinut proba scrisă.
V. Graficul desfăşurării repartizărilor:
1. Repartizarea candidaţilor pe posturi didactice/catedre vacante titularizabile.
Perioada: 22-23 iulie 2009
2. Transformarea tuturor posturilor didactice/catedrelor vacante titularizabile rămase neocupate în posturi/catedre netitularizabile. Reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate şi ocuparea posturilor didactice de cadrele didactice care beneficiază de continuitate pentru detaşare la cerere.
Termen: 24 iulie 2009
3. Repartizarea candidaţilor prin detaşare la cerere.
Termen: 25 iulie 2009
4. Reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate netitularizabile.
Termen: 26 iulie 2009
5. Ocuparea posturilor didactice de cadrele didactice care beneficiază de continuitate pentru suplinire şi repartizarea candidaţilor prin suplinire.
Perioada: 27-29 iulie 2009
6. Emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră.
Termen: 31 iulie 2009
7. Reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate.
Perioada: 29 iulie - 3 august 2009
DIRECTOR ,
CORINA MARIN

PROIECT ORDIN PRIVIND PLATA COMISIILOR TITULARIZARE

PROIECT
Anexa la Ordinul ministrului educatiei,
cercetarii si inovarii nr. __________ /_________2009
N O R M E
privind plata comisiilor de examen pentru concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învatamântul preuniversitar
În toate judetele si municipiul Bucuresti concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor
vacante/rezervate din 15 iulie 2009 se organizeaza cu respectarea prevederilor Metodologiei de
organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante în unitatile de învatamânt preuniversitar din municipiul Bucuresti si judetele nominalizate în ordinul ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 5573/2008, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 5741/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.
La nivelul fiecarui centru de concurs se constituie o comisie, numita prin decizia inspectorului
scolar general, cu atributii în organizarea si desfasurarea probelor practice/orale, eliminatorii, în
profilul postului didactic.
Pentru pregatirea, organizarea si desfasurarea concursului, la nivelul centrelor de concurs se
constituie, prin decizia inspectorului scolar general, comisii de concurs si comisii de elaborare a
subiectelor, a baremelor de evaluare si de evaluare a lucrarilor scrise.
La nivelul fiecarui inspectorat scolar, se constituie, prin decizie a inspectorului scolar general,
comisia de monitorizare a concursului, comisia de evaluarea probei orale pentru ocuparea posturilor didactice cu predare în alta limba decât aceea în care candidatii si-au facut studiile si comisia de rezolvare a contestatiilor.
În conformitate cu prevederile Metodologiei privind miscarea personalului didactic din
învatamântul preuniversitar, aprobate prin ordinul ministrului educatiei, cercetarii si tineretului
nr. 5743/2008, cu modificarile si completarile ulterioare organizarea si desfasurarea concursului pentru suplinire se realizeaza de catre inspectoratele scolare.
La nivelul fiecarui inspectorat scolar judetean/al municipiului Bucuresti, pentru concursul de
suplinire, se constituie, prin decizie a inspectorului scolar general, urmatoarele comisii:
- comisia de organizare si desfasurare a concursului pentru suplinire;
- comisia pentru organizarea si desfasurarea probelor practice/orale eliminatorii în profilul
postului didactic;
- comisiile pentru elaborarea subiectelor, a baremelor de evaluare si de evaluare a candidatilor la
probele orale din cadrul concursului pentru suplinire, pentru fiecare disciplina de concurs.
1. Comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de monitorizare a concursului de ocupare a
posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate
În baza deciziei inspectorului scolar general, se constituie comisia judeteana de monitorizare a
concursului, în urmatoarea componenta:
a) Presedinte - inspector scolar general adjunct;
b) 2 (doi) membri - inspectori scolari/inspectori scolari de specialitate;
c) Secretar comisie - inspector scolar cu managementul resurselor umane;
d) Consilierul juridic al inspectoratului scolar;
e) Informatician/analist programator/ajutor analist programator - salarizat cu 150 lei.
2. Comisia pentru pregatirea, organizarea si desfasurarea concursului
Pentru pregatirea, organizarea si desfasurarea concursului, la nivelul fiecarui centru de concurs
se constituie comisia de concurs, prin decizie a inspectorului scolar general, în urmatoarea
componenta:
a) Presedinte - directorul uneia dintre unitatile de învatamânt care organizeaza concurs;
b) 2 (doi) membri alesi dintre directorii unitatilor de învatamânt care organizeaza concurs;
c) Secretar - salarizat cu 75 lei;
d) Supraveghetori - 6 ore/zi, fiecare salarizat cu un tarif 25 lei/zi;
e) Profesori traducatori - salarizat cu 30 lei/profesor;
f) Informaticieni/analisti programatori/ajutori analisti programatori – fiecare salarizat cu un tarif de 1,20 lei/fisa candidat operata.
3. Comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare si de evaluare a lucrarilor scrise
Comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare si de evaluare a lucrarilor scrise se
constituie la nivelul fiecarui grup de unitati de învatamânt (centru), prin decizie a inspectorului scolar general, în urmatoarea componenta:
a) Presedinte – inspector scolar general adjunct;
b) Profesori evaluatori:
• câte doi profesori din învatamântul preuniversitar având gradul didactic I sau II, pentru
fiecare specialitate/100 candidati – fiecare salarizat cu un tarif de 5 lei/lucrare corectata;
• al treilea profesor evaluator, dupa caz, conform art. 17 alin. (7) din Metodologia de
organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor
vacante în unitatile de învatamânt preuniversitar din municipiul Bucuresti si judetele
nominalizate în Ordinul ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 5573/2008,
aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 5741/2008, cu
modificarile si completarile ulterioare – salarizat cu un tarif de 5 lei/lucrare corectata;
c) Secretar comisie - cadru didactic din învatamântul preuniversitar – salarizat cu 50 lei.
d) Pentru elaborarea subiectelor si a baremelor de evaluare - 50 lei /disciplina de concurs
(3 variante).
4. Comisia de contestatii
Pentru contestarea lucrarilor corectate de comisia de evaluare de la punctul 3 se constituie, prin
decizie a inspectorului scolar general, comisia de contestatii formata în totalitate din alte persoane decât cele din comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare si de evaluare a lucrarilor scrise:
• Presedinte - inspector scolar general adjunct sau inspector scolar general;
• Profesori evaluatori:
- doua cadre didactice din învatamântul preuniversitar având gradul didactic I sau II, pentru
fiecare specialitate – fiecare salarizat cu un tarif de 5 lei/lucrare corectata;
- al treilea profesor evaluator, dupa caz, conform art. 17 alin. (7) din Metodologia de
organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor
vacante în unitatile de învatamânt preuniversitar din municipiul Bucuresti si judetele
nominalizate în Ordinul ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 5573/2008,
aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 5741/2008, cu
modificarile si completarile ulterioare – salarizat cu un tarif de 5 lei/lucrare corectata;
• Secretar comisie - cadru didactic din învatamântul preuniversitar – salarizat cu 50 lei.
5. Comisia de concurs pentru proba practica/orala în profilul postului
Comisia de concurs pentru proba orala la limba de predare, numita prin decizie a inspectorului
scolar general, va fi formata din:
a) presedinte - inspector scolar de specialitate;
b) 2 (doi) membri - profesori de specialitate din învatamântul preuniversitar cu gradul didactic I
sau II – fiecare salarizat cu un tarif de 3,50 lei/candidat.
Comisia de concurs pentru proba practica/orala în profilul postului, numita prin decizie a
inspectorului scolar general, va fi formata din:
a) presedinte - directorul unitatii de învatamânt la care se desfasoara proba;
b) 2 (doi) membri - profesori de specialitate din învatamântul preuniversitar cu gradul didactic I
sau II – fiecare salarizat cu un tarif de 3,50 lei/candidat.
6. Comisia judeteana/a municipiului Bucuresti pentru organizarea si desfasurarea concursului pentru suplinire
Comisia judeteana/a municipiului Bucuresti pentru organizarea si desfasurarea concursului va fi
formata din:
a) presedinte - inspector scolar general adjunct;
b) 3 (trei) membri – inspectori scolari de specialitate/inspectori scolari;
c) consilierul juridic al inspectoratului scolar;
d) secretar – inspector scolar cu managementul resurselor umane;
e) informaticieni/analisti programatori – fiecare salarizat cu un tarif de 1,20 lei/fisa candidat
operata.
7. Comisiile de concurs pentru evaluarea probei orale în cadrul concursului pentru suplinire:
Comisiile pentru evaluarea candidatilor la proba orala în cadrul concursului de suplinire se
constituie pentru fiecare disciplina de concurs, prin decizie a inspectorului scolar general, în
urmatoarea componenta:
a) presedinte – inspector scolar/inspector scolar de specialitate;
b) câte doi profesori evaluatori, având cel putin gradul didactic II, în specialitatea
probei/100 de candidati, pentru fiecare disciplina de concurs - fiecare salarizat cu un tarif de 3,50 lei/candidat.
8. Modalitatea de plata
Plata salariilor se face de catre unitatea la care este încadrata persoana respectiva, pe baza
adeverintei eliberate de presedintele comisiei.
Fondurile vor fi asigurate de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii prin inspectoratele
scolare/al municipiului Bucuresti.
Persoanele care fac parte din comisiile prevazute de prezentul ordin beneficiaza de decontarea
cheltuielilor de cazare, transport si diurna, dupa caz, conform legii.
Nota:
Pentru personalul salarizat aflat în activitate în perioada desfasurarii concursului, participarea la
aceste activitati se realizeaza cu conditia recuperarii activitatilor corespunzatoare functiei de baza, din perioada respectiva.

REZULTATE TITULARIZARE 2009

Rezultatele concursului de titularizare din 15 iulie 2009 (jud. Vaslui) le puteti descărca de aici. Rezultatele finale (după contestaţii) se vor afişa pe 21 iulie 2009.

DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE A ROMÂNIEI NR. 842/2009

Curtea Constituţională Decizie nr. 842/2009 din 02/06/2009 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 464 din 06/07/2009 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 2 şi 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ Ioan Vida - preşedinteNicolae Cochinescu - judecător Aspazia Cojocaru - judecător Acsinte Gaspar - judecător Petre Lăzăroiu - judecătorIon Predescu - judecătorPuskas Valentin Zoltan - judecător Tudorel Toader - judecător Augustin Zegrean - judecător Antonia Constantin - procurorBenke Karoly - magistrat-asistent
Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 2 şi 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ, excepţie ridicată de Uniunea Sindicatelor Libere din Învăţământ Ialomiţa în Dosarul nr. 3.294/98/2008 al Tribunalului Ialomiţa - Secţia civilă.La apelul nominal răspunde Uniunea Sindicatelor Libere din Învăţământ Ialomiţa, prin consilier juridic cu delegaţie la dosar, lipsind celelalte părţi, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.
Preşedintele dispune a se face apelul şi în dosarele nr. 184D-189D/2009, nr. 295D-300D/2009, nr. 338D/2009, nr. 339D/2009, nr. 346D-nr. 354D/2009, nr. 358D-368D/2009, nr. 375D-377D/2009, nr. 422D/2009, nr. 431D-438D/2009, nr. 474D-476D/2009, nr. 518D-544D/2009, nr. 551D/2009, nr. 553D-563D/2009, nr. 585D/2009, nr. 586D/2009, nr.600D-602D/2009, nr. 607D-609D/2009, nr. 627D/2009, nr. 629D/2009, nr. 630D/2009, nr. 658D-661D/2009, nr. 688D/2009, nr. 710D/2009, nr. 742D-760D/2009, nr. 784D-786D/2009, nr. 815D-820D/2009, nr. 859D/2009 şi nr. 884D/2009, având ca obiect o excepţie de neconstituţionalitate identică cu cea ridicată în Dosarul nr. 59D/2009. La apelul nominal răspunde consilier juridic, pentru Uniunea Sindicală Didactică Vaslui, în dosarele nr. 366D-368D/2009, nr. 522D-534D/2009, nr. 743D-746D/2009, nr. 784D/2009 şi nr. 818D/2009, pentru Sindicatul Învăţământului Preuniversitar Buzău, în dosarele nr. 688D/2009, nr. 607D-609D/2009, nr. 553D-558D/2009, nr. 375D-377D/2009, nr. 474D-476D/2009 şi nr. 710D/2009, pentru Sindicatul Liber din Învăţământ Satu Mare, în dosarele nr. 184D-189D/2009, nr. 629D/2009, nr. 431D-438D/2009 şi nr. 346D-354D/2009, pentru Sindicatul Liber din Învăţământ zona Odorheiu Secuiesc, în Dosarul nr. 627D/2009, pentru Liga Sindicatelor din Învăţământ din Botoşani, în dosarele nr. 422D/2009 şi nr. 551D/2009, pentru Sindicatul Liber din Învăţământ Călăraşi, în dosarele nr. 338D/2009 şi nr. 339D/2009, precum şi pentru Sindicatul Democratic al Pedagogilor zona Târgu Secuiesc în dosarele nr. 658D-661D/2009 şi nr. 884D/2009. De asemenea, în dosarele nr. 375D/2009 şi nr. 556D/2009, răspunde consilierul juridic pentru partea primarul localităţii Movila Banului. Se constată lipsa celorlalte părţi, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.Curtea, având în vedere identitatea dintre obiectul excepţiilor de neconstituţionalitate ridicate în dosarele sus-menţionate, din oficiu, pune în discuţie conexarea dosarelor nr. 184D-189D/2009, nr. 295D-300D/2009, nr. 338D/2009, nr. 339D/2009, nr. 346D-nr. 354D/2009, nr. 358D-368D/2009, nr. 375D -377D/2009, nr. 422D/2009, nr. 431D-438D/2009, nr. 474D-476D/2009, nr. 518D-544D/2009, nr. 551D/2009, nr. 553D-563D/2009, nr. 585D/2009, nr. 586D/2009, nr. 600D-602D/2009, nr. 607D-609D/2009, nr. 627D/2009, nr. 629D/2009, nr. 630D/2009, nr. 658D-661 D/2009, nr. 688D/2009, nr. 710D/2009, nr. 742D-760D/2009, nr. 784D-786D/2009, nr. 815D-820D/2009, nr. 859D/2009 şi nr. 884D/2009 la Dosarul nr. 59D/2009.
Reprezentanţii părţilor prezente, precum şi cel al Ministerului Public sunt de acord cu măsura conexării.Curtea, în temeiul dispoziţiilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea dosarelor nr. 184D-189D/2009, nr. 295D-300D/2009, nr. 338D/2009, nr. 339D/2009, nr. 346D-nr. 354D/2009, nr. 358D-368D/2009, nr. 375D-377D/2009, nr. 422D/2009, nr. 431D-438D/2009, nr. 474D-476D/2009, nr. 518D-544D/2009, nr. 551D/2009, nr. 553D-563D/2009, nr. 585D/2009, nr. 586D/2009, nr. 600D-602D/2009, nr. 607D-609D/2009, nr. 627D/2009, nr. 629D/2009, nr. 630D/2009, nr. 658D-661 D/2009, nr. 688D/2009, nr. 710D/2009, nr. 742D-760D/2009, nr. 784D-786D/2009, nr. 815D-820D/2009, nr. 859D/2009 şi nr. 884D/2009 la Dosarul nr. 59D/2009, care este primul înregistrat.Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului autorilor excepţiei, care, în esenţă, solicită admiterea acesteia pentru faptul că ordonanţa de urgenţă adoptată de Guvern contravine voinţei Parlamentului aşa cum aceasta a fost exprimată prin Legea nr. 221/2008 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ.Reprezentantul primarului localităţii Movila Banului lasă la aprecierea Curţii soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate.
Ministerul Public solicită admiterea excepţiei de neconstituţionalitate, o atare soluţie fiind justificată, pentru identitate de raţiune, de considerentele care au stat la baza Deciziei Curţii Constituţionale nr. 1.221 din 12 noiembrie 2008.
C U R T E A,având în vedere actele şi lucrările dosarelor, constată următoarele:Prin încheierile din 10 decembrie 2008, 16 decembrie 2008, 8 ianuarie 2009, 12 ianuarie 2009, 14 ianuarie 2009, 15 ianuarie 2009, 19 ianuarie 2009, 22 ianuarie 2009, 26 ianuarie 2009, 28 ianuarie 2009, 29 ianuarie 2009, 2 februarie 2009, 5 februarie 2009, 9 februarie 2009, 11 februarie 2009, 12 februarie 2009, 19 februarie 2009, 25 februarie 2009 şi 26 februarie 2009, pronunţate în dosarele nr. 3.294/98/2008, nr. 4.535/83/2008, nr. 4.537/83/2008, nr. 4.532/83/2008, nr. 4.508/83/2008, nr. 4.506/83/2008, nr. 4.504/83/2008, nr. 3.915/89/2008, nr. 3.918/89/2008, nr. 3.921/89/2008, nr. 3.926/89/2008, nr. 3.945/89/2008, nr. 3.948/89/2008, nr. 3.912/89/2008, nr. 3.942/89/2008, nr. 3.939/89/2008, nr. 3.933/89/2008, nr. 3.951/89/2008, nr. 3.954/89/2008, nr. 3.929/89/2008, nr. 3.928/89/2008, nr. 3.936/89/2008, nr. 3.839/89/2008, nr. 3.841/89/2008, nr. 4.583/83/2008, nr. 4.586/83/2008, nr. 4.588/83/2008, nr. 4.589/83/2008, nr. 4.503/83/2008, nr. 4.592/83/2008, nr. 4.505/83/2008, nr. 4.507/83/2008, nr. 4.579/83/2008, nr. 4.597/83/2008, nr. 4.626/83/2008, nr. 4.678/83/2008, nr. 4.680/83/2008, nr. 4.684/83/2008, nr. 4.687/83/2008, nr. 4.688/83/2008, nr. 4.689/83/2008, nr. 3.931/89/2008, nr. 3.934/89/2008, nr. 3.952/89/2008, nr. 3.955/89/2008, nr. 3.869/89/2008, nr. 3.870/89/2008, nr. 3.872/89/2008, nr. 3.873/89/2008, nr. 3.865/89/2008, nr. 3.866/89/2008, nr. 3.867/89/2008, nr. 3.868/89/2008, nr. 3.859/89/2008, nr. 3.861/89/2008, nr. 3.862/89/2008, nr. 3.863/89/2008, nr. 3.864/89/2008, nr. 3.910/89/2008, nr. 3.913/89/2008, nr. 3.916/89/2008, nr. 3.919/89/2008, nr. 3.925/89/2008, nr. 3.937/89/2008, nr. 3.946/89/2008, nr. 3.949/89/2008, nr. 3.940/89/2008, nr. 3.943/89/2008, nr. 4.808/83/2008, nr. 3.909/89/2008, nr. 4.512/114/2008, nr. 4.612/114/2008, nr. 4.459/114/2008, nr. 4.513/114/2008, nr. 4.484/114/2008, nr. 4.423/114/2008, nr. 5.153/40/2008, nr. 4.457/114/2008, nr. 4.630/114/2008, nr. 4.483/114/2008, nr. 4.613/114/2008, nr. 4.641/114/2008, nr. 4.640/114/2008, nr. 4.636/114/2008, nr. 4.631/114/2008, nr. 10/114/2009, nr. 4.485/114/2008, nr. 5.152/40/2008, nr. 4.724/114/2008, nr. 4.723/114/2008, nr. 4.377/114/2008, nr. 370/114/2009, nr. 4.694/114/2008, nr. 458/114/2009, nr. 3.950/89/2008, nr. 3.842/89/2008, nr. 3.840/89/2008, nr. 3.838/89/2008, nr. 3.837/89/2008, nr. 3.941/89/2008, nr. 3.938/89/2008, nr. 3.944/89/2008, nr. 3.947/89/2008, nr. 3.917/89/2008, nr. 3.920/89/2008, nr. 3.922/89/2008, nr. 3.914/89/2008, nr. 3.911/89/2008, nr. 3.923/89/2008, nr. 3.953/89/2008, nr. 3.930/89/2008, nr. 3.932/89/2008, nr. 3.935/89/2008, nr. 4.086/89/2008, nr. 4.088/89/2008, nr. 4.090/89/2008, nr. 3.871/89/2008, nr. 3.924/89/2008, nr. 3.927/89/2008, nr. 4.085/89/2008, nr.4.087/89/2008, nr. 4.089/89/2008, nr. 2.526/116/2008, nr. 2.527/116/2008, nr. 1.979/119/2008, nr. 1.978/119/2008, nr. 1.977/119/2008, nr. 1.976/119/2008, nr. 3.229/96/2008, nr. 1.975/119/2008, nr. 178/119/2009, nr. 3/119/2009, nr. 177/119/2009, nr. 2/119/2009, nr. 69/99/2009 şi nr. 133/119/2009, Tribunalul Ialomiţa - Secţia civilă, Tribunalul Satu Mare - Secţia civilă, Tribunalul Buzău - Secţia civilă, Tribunalul Botoşani - Secţia civilă, Tribunalul Vaslui - Secţia civilă, Tribunalul Călăraşi - Secţia civilă, Tribunalul Covasna - Secţia civilă, Tribunalul Harghita - Secţia civilă şi Tribunalul Iaşi - Secţia civilă au sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 2 şi 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ, excepţie ridicată de Uniunea Sindicatelor Libere din Învăţământ Ialomiţa, Sindicatul Liber din Învăţământ Satu Mare, Sindicatul Liber zona Huşi, Uniunea Sindicală Didactică Vaslui, Sindicatul Învăţământ Tutova din Bârlad, Sindicatul Învăţământului Preuniversitar Buzău, Uniunea Teritorială a Sindicatelor din Învăţământul Preuniversitar din Râmnicu Sărat, Liga Sindicatelor din Învăţământ din Botoşani, Convenţia Judeţeană a Sindicatelor din Învăţământ Vaslui, Sindicatul Liber din Învăţământ Călăraşi, Sindicatul Democratic al Pedagogilor zona Târgu Secuiesc, Sindicatul Liber din Învăţământ zona Odorheiu Secuiesc şi Uniunea Sindicală Judeţeană - F.E.N. Iaşi în cauze care au ca obiect pretenţii băneşti.În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se apreciază că prin adoptarea acestei ordonanţe de urgenţă Guvernul refuză să aplice o lege adoptată de Parlament, ceea ce încalcă prevederile constituţionale ale art. 1 alin. (3) şi (4), precum şi ale art. 61 alin. (1). De asemenea, se arată că Guvernul a adoptat ordonanţa de urgenţă cu încălcarea exigenţelor stabilite de art. 115 alin. (4) şi (6) din Constituţie, întrucât nu a indicat situaţia extraordinară care a stat la baza emiterii acesteia, nu a motivat corespunzător urgenţa acestei reglementări şi a afectat drepturile constituţionale ale personalului didactic, şi anume dreptul la un nivel de trai decent şi protecţia socială a muncii.În final, se consideră că au fost încălcate şi prevederile art. 102 alin. (1) şi (2), precum şi cele ale art. 141 din Constituţie, întrucât Guvernul nu a consultat Consiliul Economic şi Social atunci când a adoptat această ordonanţă de urgenţă.Tribunalul Ialomiţa - Secţia civilă, Tribunalul Satu Mare - Secţia civilă, Tribunalul Vaslui - Secţia civilă, Tribunalul Buzău - Secţia civilă, Tribunalul Botoşani - Secţia civilă, Tribunalul Călăraşi - Secţia civilă, Tribunalul Covasna - Secţia civilă şi Tribunalul Iaşi - Secţia civilă apreciază excepţia de neconstituţionalitate ca fiind întemeiată.Tribunalul Harghita - Secţia civilă nu şi-a exprimat opinia, contrar art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992.Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.Avocatul Poporului apreciază că textele legale criticate sunt neconstituţionale, invocând considerentele de principiu care au stat la baza Deciziei Curţii Constituţionale nr. 1.221 din 12 noiembrie 2008.Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.C U R T E A,examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, notele scrise depuse, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, art. 1 alin. (2), art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. I pct. 2 şi 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 759 din 11 noiembrie 2008, care au următorul cuprins:- Art. I: "Ordonanţa Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 221/2008, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: [...]2. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:«Art. 1. - (1) În cursul anului 2008 salariile de bază ale personalului didactic din învăţământ, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2004 privind unele măsuri în domeniul învăţământului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 6/2005, cu modificările ulterioare, se majorează după cum urmează:a) pentru funcţia de profesor universitar prevăzută în anexa nr. 1.1, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 este următoarea:- 1 ianuarie - 31 martie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 230,247 lei;- 1 aprilie - 30 septembrie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 244,061 lei;- 1 octombrie - 31 decembrie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 266,026 lei;b) coeficienţii de multiplicare prevăzuţi pentru funcţiile didactice de predare cu gradul didactic II, definitiv, debutant, cele cu studii de nivel liceal fără pregătire de specialitate şi pentru funcţiile didactice auxiliare se majorează cu 10% începând cu data de 1 ianuarie 2008, faţă de nivelul din 31 decembrie 2007;c) pentru funcţiile didactice prevăzute în anexele nr. 1.2, 2 şi 3, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 este următoarea:- 1 ianuarie - 31 martie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 259,593 lei;- 1 aprilie - 30 septembrie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 275,168 lei;- 1 octombrie - 31 decembrie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 299,933 lei.(2) Indemnizaţiile pentru persoanele care ocupă funcţii de conducere specifice, precum şi indemnizaţiile pentru îndeplinirea unor activităţi specifice învăţământului sunt prevăzute în anexele nr. 4 şi 5.»3. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 11, cu următorul cuprins:«Art. 11. - (1) În cursul anului 2009 salariile de bază ale personalului didactic din învăţământ, stabilite potrivit anexelor nr. 1.1, 1.2, 2 şi 3, se majorează după cum urmează:a) pentru perioada 1 ianuarie - 28 februarie 2009, coeficienţii de multiplicare şi valorile coeficientului de multiplicare 1,000 sunt prevăzuţi pentru toate funcţiile didactice şi didactice auxiliare în anexele nr. 1.1a, 1.2a, 2a şi 3a;b) pentru perioada 1 martie - 31 august 2009 se va acorda o treime din creşterea salariilor de bază obţinute prin aplicarea coeficienţilor de multiplicare şi a valorilor coeficientului de multiplicare 1,000 prevăzuţi pentru toate funcţiile didactice şi didactice auxiliare în anexele nr. 1.1b, 1.2b, 2b şi 3b;c) pentru perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2009, coeficienţii de multiplicare şi valorile coeficientului de multiplicare 1,000 sunt prevăzuţi pentru toate funcţiile didactice şi didactice auxiliare în anexele nr. 1.1b, 1.2b, 2b şi 3b.(2) Indemnizaţiile pentru persoanele care ocupă funcţii de conducere specifice, precum şi indemnizaţiile pentru îndeplinirea unor activităţi specifice învăţământului pentru anul 2009 sunt cele prevăzute în anexele nr. 4 şi 5»".Autorii excepţiei susţin că dispoziţiile legale criticate încalcă prevederile constituţionale ale art. 1 alin. (3) privind caracterul de stat de drept, ale art. 1 alin. (4) privind principiul separaţiei şi echilibrului puterilor în stat, ale art. 41 alin. (2) privind dreptul salariaţilor la măsuri de protecţie socială, ale art. 47 privind nivelul de trai, ale art. 61 alin. (1) privind rolul Parlamentului, ale art. 102 alin. (1) şi (2) privind rolul Guvernului, ale art. 115 alin. (4) şi (6) privind condiţiile de adoptare a ordonanţelor de urgenţă, precum şi ale art. 141 privind Consiliul Economic şi Social.Analizând excepţia de neconstituţionalitate ridicată, Curtea observă că prevederile art. I pct. 2 şi 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 151/2008 reduc în mod substanţial majorările salariale la care ar fi avut dreptul personalul din învăţământ în temeiul Legii nr. 221/2008 de aprobare a Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008. Curtea Constituţională, prin Decizia nr. 1.221 din 12 noiembrie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 804 din 2 decembrie 2008, a declarat neconstituţională o reglementare similară adoptată de Guvern tot printr-o ordonanţă de urgenţă. Astfel, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 136/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru salarizarea personalului din învăţământ în anul 2008 modifica unele prevederi ale Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008, astfel cum fusese aprobată prin Legea nr. 221/2008, reducând majorările salariale stabilite de Parlament. Curtea, prin decizia menţionată, a statuat că adoptarea ordonanţelor de urgenţă numai în scopul contracarării unei măsuri de politică legislativă în domeniul salarizării personalului din învăţământ adoptate de Parlament încalcă art. 1 alin. (4), art. 61 alin. (1) şi art. 115 alin. (4) din Legea fundamentală. Totodată, o asemenea măsură este contrară dispoziţiilor art. 115 alin. (6) din Constituţie, coroborate cu cele ale art. 41 şi art. 47 alin. (1) din Legea fundamentală. În consecinţă, Curtea a constatat şi încălcarea prevederilor constituţionale ale art. 1 alin. (5), potrivit cărora, "În România, respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie".Raportând cele reţinute prin considerentele care au stat la baza Deciziei nr. 1.221 din 12 noiembrie 2008 la prezenta cauză, Curtea observă că acestea sunt aplicabile mutatis mutandis şi cu privire la situaţia creată prin adoptarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 151/2008. Ca urmare, Curtea constată că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 151/2008 încalcă prevederile art. 1 alin. (4) şi (5), art. 41, art. 47 alin. (1), art. 61 alin. (1) şi art. 115 alin. (4) şi (6) din Constituţie.De asemenea, Curtea reţine că, în pofida faptului că unele dispoziţii cuprinse în art. I pct. 2 şi 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 151/2008 şi-au încetat efectele, fiind norme cu aplicare limitată în timp, neconstituţionalitatea constatată loveşte actul normativ în ansamblul său, astfel că efectele prezentei decizii se întind şi cu privire la dispoziţiile legale care nu mai sunt în vigoare. O asemenea concluzie se impune, având în vedere chiar considerentele de principiu ale Deciziei nr. 1.221 din 12 noiembrie 2008, prin care Curtea a stabilit că neconstituţionalitatea reţinută loveşte întreaga ordonanţă de urgenţă, chiar dacă unele prevederi ale sale au fost abrogate anterior pronunţării respectivei decizii.Mai mult, Curtea constată că ar fi discriminatoriu ca numai unele prevederi dintr-o ordonanţă de urgenţă să se aplice şi să îşi producă efectele pentru perioada de până la 30 aprilie 2009 şi celelalte, care vizează perioada de după 1 mai 2009, să fie neconstituţionale şi să îşi înceteze aplicabilitatea, prin efectul unei decizii de admitere, în condiţiile în care art. I pct. 2 şi 3 este lovit de acelaşi viciu de neconstituţionalitate extrinsec, întrucât creşterile salariale preconizate prin Legea nr. 221/2008 nu au fost acordate nici pentru anul 2008 şi nici pentru anul 2009, contrar voinţei Parlamentului.Cele reţinute fac inutilă analiza excepţiei de neconstituţionalitate în raport cu celelalte prevederi constituţionale invocate în susţinerea acesteia.În consecinţă, excepţia de neconstituţionalitate invocată urmează să fie admisă.
Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art.11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
În numele legii
D E C I D E:
Admite excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Uniunea Sindicatelor Libere din Învăţământ Ialomiţa, Sindicatul Liber din Învăţământ Satu Mare, Sindicatul Liber zona Huşi, Uniunea Sindicală Didactică Vaslui, Sindicatul Învăţământ Tutova din Bârlad, Sindicatul Învăţământului Preuniversitar Buzău, Uniunea Teritorială a Sindicatelor din Învăţământul Preuniversitar din Râmnicu Sărat, Liga Sindicatelor din Învăţământ din Botoşani, Convenţia Judeţeană a Sindicatelor din Învăţământ Vaslui, Sindicatul Liber din Învăţământ Călăraşi, Sindicatul Democratic al Pedagogilor zona Târgu Secuiesc, Sindicatul Liber din Învăţământ zona Odorheiu Secuiesc şi Uniunea Sindicală Judeţeană - F.E.N. Iaşi în dosarele nr. 3.294/98/2008, nr. 4.535/83/2008, nr. 4.537/83/2008, nr. 4.532/83/2008, nr. 4.508/83/2008, nr. 4.506/83/2008, nr. 4.504/83/2008, nr. 3.915/89/2008, nr. 3.918/89/2008, nr. 3.921/89/2008, nr. 3.926/89/2008, nr. 3.945/89/2008, nr. 3.948/89/2008, nr. 3.912/89/2008, nr. 3.942/89/2008, nr. 3.939/89/2008, nr. 3.933/89/2008, nr. 3.951/89/2008, nr. 3.954/89/2008, nr. 3.929/89/2008, nr. 3.928/89/2008, nr. 3.936/89/2008, nr. 3.839/89/2008, nr. 3.841/89/2008, nr. 4.583/83/2008, nr. 4.586/83/2008, nr. 4.588/83/2008, nr. 4.589/83/2008, nr. 4.503/83/2008, nr. 4.592/83/2008, nr. 4.505/83/2008, nr. 4.507/83/2008, nr. 4.579/83/2008, nr. 4.597/83/2008, nr. 4.626/83/2008, nr. 4.678/83/2008, nr. 4.680/83/2008, nr. 4.684/83/2008, nr. 4.687/83/2008, nr. 4.688/83/2008, nr. 4.689/83/2008, nr. 3.931/89/2008, nr. 3.934/89/2008, nr. 3.952/89/2008, nr. 3.955/89/2008, nr. 3.869/89/2008, nr. 3.870/89/2008, nr. 3.872/89/2008, nr. 3.873/89/2008, nr. 3.865/89/2008, nr. 3.866/89/2008, nr. 3.867/89/2008, nr. 3.868/89/2008, nr. 3.859/89/2008, nr. 3.861/89/2008, nr. 3.862/89/2008, nr. 3.863/89/2008, nr. 3.864/89/2008, nr. 3.910/89/2008, nr. 3.913/89/2008, nr. 3.916/89/2008, nr. 3.919/89/2008, nr. 3.925/89/2008, nr. 3.937/89/2008, nr. 3.946/89/2008, nr. 3.949/89/2008, nr. 3.940/89/2008, nr. 3.943/89/2008, nr. 4.808/83/2008, nr. 3.909/89/2008, nr. 4.512/114/2008, nr. 4.612/114/2008, nr. 4.459/114/2008, nr. 4.513/114/2008, nr. 4.484/114/2008, nr. 4.423/114/2008, nr. 5.153/40/2008, nr. 4.457/114/2008, nr. 4.630/114/2008, nr. 4.483/114/2008, nr. 4.613/114/2008, nr. 4.641/114/2008, nr. 4.640/114/2008, nr. 4.636/114/2008, nr. 4.631/114/2008, nr. 10/114/2009, nr. 4.485/114/2008, nr. 5.152/40/2008, nr. 4.724/114/2008, nr. 4.723/114/2008, nr. 4.377/114/2008, nr. 370/114/2009, nr. 4.694/114/2008, nr. 458/114/2009, nr. 3.950/89/2008, nr. 3.842/89/2008, nr. 3.840/89/2008, nr. 3.838/89/2008, nr. 3.837/89/2008, nr. 3.941/89/2008, nr. 3.938/89/2008, nr. 3.944/89/2008, nr. 3.947/89/2008, nr. 3.917/89/2008, nr. 3.920/89/2008, nr. 3.922/89/2008, nr. 3.914/89/2008, nr. 3.911/89/2008, nr. 3.923/89/2008, nr. 3.953/89/2008, nr. 3.930/89/2008, nr. 3.932/89/2008, nr. 3.935/89/2008, nr. 4.086/89/2008, nr. 4.088/89/2008, nr. 4.090/89/2008, nr. 3.871/89/2008, nr. 3.924/89/2008, nr. 3.927/89/2008, nr. 4.085/89/2008, nr. 4.087/89/2008, nr. 4.089/89/2008, nr. 2.526/116/2008, nr. 2.527/116/2008, nr. 1.979/119/2008, nr. 1.978/119/2008, nr. 1.977/119/2008, nr. 1.976/119/2008, nr. 3.229/96/2008, nr. 1.975/119/2008, nr. 178/119/2009, nr. 3/119/2009, nr. 177/119/2009, nr. 2/119/2009, nr. 69/99/2009 şi nr. 133/119/2009 ale Tribunalului Ialomiţa - Secţia civilă, Tribunalului Satu Mare - Secţia civilă, Tribunalului Buzău - Secţia civilă, Tribunalului Botoşani - Secţia civilă, Tribunalului Vaslui - Secţia civilă, Tribunalului Călăraşi - Secţia civilă, Tribunalului Covasna - Secţia civilă, Tribunalului Harghita - Secţia civilă şi Tribunalului Iaşi - Secţia civilă şi constată că dispoziţiile art. I pct. 2 şi 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ sunt neconstituţionale.
Definitivă şi general obligatorie.
Decizia se comunică celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernului.Pronunţată în şedinţa publică din data de 2 iunie 2009.
PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,prof. univ. dr. IOAN VIDAMagistrat-asistent,Benke Karoly