***** 5 OCTOMBRIE 2020 - ZIUA MONDIALA A PROFESORILOR*****

joi, iunie 18, 2009

PROIECTUL MECI PENTRU PLATA LA EXAMENUL DE BACALAUREAT

Ca urmare a adresei de Federației Sindicatelor Libere din Învățământ către MECI, ieri s-a primit proiectul de ordin.
Așa arăta plata anul trecut:
Art.1. Personalul didactic care face parte din comisiile de bacalaureat din centrele de examen și din centrele zonale de evaluare este plătit după cum urmează:
Comisii din centre de examen
-președintele comisiei:
• la o comisie de până la 300 de candidați (inclusiv) este plătit cu 1150 lei;
• la o comisie de peste 300 de candidați este plătit cu 1150 lei + 2,3 lei pentru fiecare candidatcare trece peste cei 300, dar nu mai mult de un salariu de bază al funcției didactice în care este încadrat (grilă);
- vicepreședinte:
• la o comisie de până la 300 de candidați (inclusiv) este plătit cu 750 lei;
• la o comisie de peste 300 de candidați este plătit cu 750 lei + 2,3 lei pentru fiecare candidat care trece peste cei 300, dar nu mai mult de un salariu de bază al funcției didactice în care este încadrat (grilă);
- secretarul (cadru didactic cu abilități în operare pe calculator/informatician):
• la o comisie de până la 300 de candidați (inclusiv) este plătit cu 605 lei;
• la o comisie de peste 300 de candidati este plătit cu 605 lei + 2,3 lei pentru fiecare care trece peste cei 300, dar nu mai mult de un salariu de bază al funcției didactice în care este încadrat(grilă);
-membrii comisiilor:
- 605 lei/persoană;
-profesor examinator (oral/probă practică): 4,7 lei/candidat;
-cadrele didactice-asistenți: 64 lei/zi.
Comisii din centre zonale de evaluare:
-președintele comisiei:
• la o comisie de până la 700 de candidați (inclusiv) este plătit cu 1150 lei;
• la o comisie de peste 700 de candidați este plătit cu 1150 lei + 1,73 lei pentru fiecare candidat care trece peste cei 700, dar nu mai mult de un salariu de bază al funcției didactice în care este încadrat (grilă);
-vicepreședinte:
• la o comisie de până la 700 de candidați (inclusiv) este plătit cu 750 lei;
• la o comisie de peste 700 de candidați este plătit cu 750 lei + 1,73 lei pentru fiecare candidat care trece peste cei 700, dar nu mai mult de un salariu de bază al funcției didactice în care este încadrat (grilă);
-secretarul (cadru didactic cu abilități în operare pe calculator/informatician): 0,81 lei/candidat; -membrii comisiilor: 605 lei/persoană;
-profesor evaluator: 7,5 lei/lucrare corectată.
Art.2. Personalul didactic care face parte din comisiile judetene de bacalaureat este plătit după cum urmează:
-presedinte: 575 lei/persoană;
-vicepresedinte, secretar: 518 lei/persoană;
-membri: 345 lei/persoană.
Art.3. Personalul didactic care face parte din comisiile județene/regionale de contestații pentru examenul de bacalaureat este plătit după cum urmează:
-președinte, vicepreședinte și secretar: 518 lei/persoană;
-profesori evaluatori: 7,5 lei/lucrare corectată.
Art.4.(1) Personalul didactic care face parte din comisiile de examinare pentru obținerea certificatului de competențe profesionale/atestatului profesional, liceu-filiera vocațională, este plătit după cum urmează:
-președinte: 437 lei/persoană;
-vicepreședinte: 345 lei/persoană;
-secretar: 345 lei/persoană;
-membrii evaluatori: 1,63 lei/candidat examinat, pentru fiecare cadru didactic.
(2)Îndrumătorii proiectului/lucrării de specialitate sunt plătiți după cum urmează:- 17,3 lei/proiect coordonat și avizat favorabil pentru susținere.
Art.5. Personalul didactic care face parte din comisiile de examinare din centrele de examen pentru obținerea certificatului de calificare profesională de nivel 1, 2 sau 3 și personalul didactic care face parte din comisiile de examinare din centrele de examen organizate pentru absolvirea învățământului postliceal este plătit după cum urmează:
-președinte: 437 lei/persoană;
-vicepreședinte, secretar, evaluator extern, monitor de calitate: 345 lei/persoană;
-membrii evaluatori:
• 4,63 lei/lucrare scrisă corectată;
•4,63 lei/lucrare practică evaluată;
•3,17 lei/candidat pentru susținerea proiectului;
-îndrumător/coordonator:• 34,5 lei/proiect coordonat și avizat favorabil (pentru îndrumătorii de proiect la anul de completare/școala profesională, liceu-filiera tehnologică, școala postliceală și școala de maiștri);
-cadre didactice – supraveghetori: 57,5 lei/zi.
Art.6. Personalul didactic care face parte din comisiile județene/a municipiului București de evaluare și certificare pentru absolvirea învățământului profesional, învățământului liceal-filiera tehnologică și vocațională și învățământului postliceal este plătit după cum urmează:
-președinte: 207 lei/persoană;
-vicepreședinții și secretarii comisiei: 144 lei/persoană.
Art.7. Personalul didactic care fac parte din comisiile județene/a municipiului Bucuresti de contestații pentru examenul de absolvire a învățământului profesional și postliceal este plătit după cum urmează:
-președinte: 402,5 lei/persoană;
-vicepreședinte și secretar: 287,5 lei/persoană;
-membrii corectori: 4,63 lei/lucrare scrisă corectată.
Anul acesta s-a propus (de către MECI):
Art.1. Personalul didactic care face parte din comisiile de bacalaureat din centrele de examen şi din centrele zonale de evaluare este plătit după cum urmează:
Comisii din centre de examen:
-preşedintele comisiei:
• la o comisie de până la 400 de candidaţi (inclusiv) este plătit cu 800 lei;
• la o comisie de peste 400 de candidaţi este plătit cu 800 lei + 2 lei pentru fiecare candidat care trece peste cei 400, dar nu mai mult de un salariu de bază al funcţiei didactice în care este încadrat (grilă);
-vicepreşedinte:
• la o comisie de până la 400 de candidaţi (inclusiv) este plătit cu 500 lei;
• la o comisie de peste 400 de candidaţi este plătit cu 500 lei + 2 lei pentru fiecare candidat care trece peste cei 400, dar nu mai mult de un salariu de bază al funcţiei didactice în care este încadrat (grilă);
-secretarul (cadru didactic cu abilități în operare pe calculator/informatician):
• la o comisie de până la 400 de candidaţi (inclusiv) este plătit cu 400 lei;
• la o comisie de peste 400 de candidaţi este plătit cu 400 lei + 2 lei pentru fiecare candidat care trece peste cei 400, dar nu mai mult de un salariu de bază al funcţiei didactice în care este încadrat (grilă);
-membrii comisiilor: 400 lei/persoană;
-profesor examinator (oral/probă practică): 2 lei/candidat;
-cadrele didactice – asistenţi: 25 lei/zi.
Comisii din centre zonale de evaluare:
-preşedintele comisiei:
• la o comisie de până la 1000 de candidați (inclusiv) este plătit cu 800 lei;
• la o comisie de peste 1000 de candidați este plătit cu 800 lei + 1,50 lei pentru fiecare candidat care trece peste cei 1000, dar nu mai mult de un salariu de bază al funcţiei didactice în care este încadrat (grilă);
-vicepreşedinte:
• la o comisie de până la 1000 de candidați (inclusiv) este plătit cu 500 lei;
• la o comisie de peste 1000 de candidați este plătit cu 500 lei + 1,50 lei pentru fiecare candidat care trece peste cei 1000, dar nu mai mult de un salariu de bază al funcţiei didactice în care este încadrat (grilă);
-secretarul (cadru didactic cu abilități în operare pe calculator/informatician): 0,70 lei/candidat; -membrii comisiilor: 400 lei/persoană;
-profesor evaluator: 4 lei/lucrare corectată.
Art.2. Personalul didactic care face parte din comisiile judeţene/regionale de contestaţii pentru examenul bacalaureat este plătit după cum urmează:
-profesori evaluatori: 4 lei/lucrare corectată.
Art.3.(1) Personalul didactic care face parte din comisiile de examinare pentru obţinerea certificatului de competenţe profesionale/atestatului profesional, liceu – filiera vocațională, este plătit după cum urmează:
-secretar/persoană: 200 lei;
-membrii evaluatori: 1,5 lei/candidat examinat, pentru fiecare cadru didactic;
-profesor evaluator: 4 lei/lucrare corectată.
(2) Îndrumătorii proiectului/lucrării de specialitate sunt plătiţi după cum urmează:- 5 lei/proiect coordonat şi avizat favorabil pentru susţinere.
Astăzi vom vedea forma finală din Comisia de dialog social.
Sumele propuse sunt mult mai mici decât anul trecut (în unele cazuri cu 50% mai mici decât anul trecut).
Fiecare va hotărî, după ce va vedea forma finală a ordinului, ce va face pe perioada bacalaureatului, pentru că nimeni nu poate fi obligat să participe în situația în care nu este de acord cu plata.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu