***** 5 OCTOMBRIE 2020 - ZIUA MONDIALA A PROFESORILOR*****

joi, iunie 18, 2009

EDUCAŢIA TREBUIE SĂ FIE PENTRU ORICE ŢARĂ CEA MAI IMPORTANTĂ INVESTIŢIE

Ecaterina Andronescu: EDUCAŢIA TREBUIE SĂ FIE PENTRU ORICE ŢARĂ CEA MAI IMPORTANTĂ INVESTIŢIE
În situaţia de criză, ţările Uniunii Europene investesc în educaţie şi cercetare. Au luat asemenea decizii Franţa, prin vocea preşedintelui, Anglia, Italia, Spania şi, mai recent, Germania care, ieri, a hotărât să investească în universităţi suma de 18 miliarde de euro. Într-o situaţie similară, România a hotărât amputarea substanţială a bugetului şi aşa insuficient alocat educaţiei. Este adevărat că avem un pact semnat de toţi liderii politici şi, desigur, retoric ne întrebăm cum putem să-l folosim pentru investiţii, salarii sau cel puţin pentru acoperirea cheltuielilor cu examenul de bacalaureat? Şi tot retoric ne întrebăm dacă se poate face reformă fără bani... Şi totuşi, în astfel de condiţii, Ministerul Educaţiei Cercetării şi Inovării a dispus măsuri pentru reforma sistemului, întrucât acesta are nevoie de demersuri concrete care să-l actualizeze şi să-l modernizeze.
Printre măsurile dispuse, o componentă esenţială o reprezintă reforma curriculară, respectiv regândirea curriculumului pe formare de competenţe cheie. La 1 iulie vom avea prima formă a documentului, iar pe 15 iulie forma finală, aplicabilă începând cu anul şcolar 2009 - 2010.De asemenea, se lucrează la regândirea conceptuală a evaluării şi a manualelor. Toate acestea fixează în centrul lor elevul, pentru care familia, şcoala şi societatea trebuie să-şi unească demersurile, pentru a-i susţine performanţele şcolare şi dezvoltarea personală. De asemenea, MECI a lucrat şi definitivat împreună cu partenerii sociali, criteriile de evaluare a performanţelor didactice punând, şi în acest caz, accentul pe contribuţia profesorului în creşterea achiziţiilor de cunoştinţe ale elevilor.Acest document se va aplica începând cu anul şcolar 2009 - 2010. Criteriile sunt stimulative şi accesibile pentru toţi. Educatorii merită salarii pe măsura muncii lor şi importanţei ei sociale. Cu cât vom reuşi să ieşim mai repede din criză, prin măsuri de stimulare a economiei şi prin solidaritate naţională, cu atât mai repede ne vom putea achita de datoria noastră faţă de educatori: creşterea veniturilor lor, aşa cum am promis şi am votat în Parlament în 2008. Desigur, este necesară şi motivarea salarială, la care nu am renunţat nicio clipă. De asemenea, în această perioadă MECI, inspectoratele şcolare, universităţile şi casele corpului didactic lucrează la elaborarea unor proiecte strategice finanţate din fonduri structurale pentru cuprinderea tuturor cadrelor didactice într-un proces de formare continuă, indispensabil modernizării şcolii româneşti.

Descentralizarea învăţământului preuniversitar, care ar fi trebuit încheiată, nu a beneficiat în ultimii ani de atenţia nimănui. Am lucrat împreună cu partenerii sociali, respectiv cu reprezentanţii asociaţiilor autorităţilor locale, ai părinţilor şi sindicatelor pentru a formula un conţinut funcţional.Descentralizarea nu este un proces în sine necesar, decât în măsura în care este structurată, astfel încât să producă efecte benefice asupra sistemului de învăţământ. Documentul, fără îndoială perfectibil, ca orice act de reglementare, va fi prezentat astăzi în guvern şi va fi supus dezbaterii publice pe site-ul ministerului.Acest proiect reglementează competenţele partajate între unităţile de învăţământ - a căror autonomie trebuie să crească - autorităţile publice locale, judeţene şi centrale pentru proiectarea, pentru predictibilitatea şi buna funcţionare a unui sistem preuniversitar de învăţământ de calitate. Săptămânal, mă întâlnesc cu zeci sau sute de profesori, părinţi, autorităţi locale, cu societatea civilă, înainte de a lua decizii fundamentale. Nu vreau să intru în dispută cu preşedintele Băsescu, dar mă vad nevoită să răspund acuzaţiilor incorecte şi răuvoitoare. Eu sunt profesor şi niciodată nu m-am îndepărtat de şcoală, întotdeauna slujind-o cu dragoste şi devotament şi nu vreau să legăm reforma în învăţământ de alegerile prezidenţiale. De aceea, cred că nici problema legislaţiei pentru învăţământ nu trebuie legată de evenimentul din toamnă.Preşedintele României, prin intervenţiile Domniei sale, doreşte să impună un proiect, lansat ca „soluţii legislative", proiect care nu a fost discutat cu nimeni, tocmai pentru că sunt alegeri şi pentru că doreşte să aibă „o realizare" în acest mandat de 5 ani.
A crede că cineva deţine adevărul absolut şi că acesta este numai unul, sau că avem soluţii perfecte, este o eroare. Eu nu am respins nicio idee dintre cele enunţate şi care ar putea să aducă beneficii sistemului şi, de asemenea, mai sper ca preşedintele să fie un partener, şi nu un adversar al ministerului, în toate demersurile de a creşte performanţa educaţiei. Sistemul de educaţie are nevoie de profesionişti şi de o atmosferă a construcţiei, şi nu de decredibilizare.Domnul Preşedinte Traian Băsescu nu a fost informat corect. Niciodată nu s-a pus problema eliminării orelor de sport. Dimpotrivă, numărul acestora a crescut şi acest lucru trebuie să fie clar pentru toată lumea. Refacerea mişcării sportive de masă şi a bazei de selecţie pentru sportul de performanţă sunt două dintre obiectivele mandatului meu. De aceea, am operat anumite schimbări pe care unii nu le-au înţeles şi poate este vina noastră că nu am explicat foarte clar acest lucru sau alţii nu au dorit să-l înţeleagă. Considerăm, de altfel, că lucrurile trebuie tratate cu responsabilitate. O schimbare profundă, de care fără discuţie este nevoie, nu se poate face peste noapte.Ne-am obişnuit, din păcate, în România, să luăm decizii majore pentru societate fără să-i consultăm pe cei direct implicaţi şi afectaţi de respectivele decizii. Acest lucru nu este firesc, mai ales când la mijloc sunt hotărâri majore, de substanţă care schimbă baza de organizare şi de funcţionare a unui sistem. Eu nu vreau să fac aşa ceva. Refuz să promovez idei şi măsuri cărora să le dau valoare de adevăr absolut sau de soluţii miraculoase.
Faptul că şcoala românească nu este adaptată cerinţelor pieţei este un lucru adevărat. Dar a folosi acest adevăr pentru a arunca în derizoriu munca unor profesori ce ar putea fi oricând înlocuiţi cu internetul, mi se pare nedrept şi exagerat. Sigur că trebuie să reformăm sistemul de învăţământ - şi facem asta deja. Cu specialiştii de la minister, cu profesorii, cu partenerii sociali, lucrăm ca toate acestea să devină cât mai repede realitate. Dar reforma sistemului este una, iar trimiterea în derizoriu a şcolii este alta. Îmi pun speranţele în dialog, nu în confruntare, un dialog în folosul şcolii româneşti, considerând că este singura cale într-o guvernare democratică.
Ecaterina ANDRONESCU,Ministrul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Sursa: www.edu.ro

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu