***** 5 OCTOMBRIE 2020 - ZIUA MONDIALA A PROFESORILOR*****

marți, iunie 30, 2009

Cei bogaţi în lipsuri şi îndatoriri

La 30 iunie 1927, Tribunalul Ilfov autentifica înfiinţarea Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România, structură asociativă ce continua primele manifestări ale solidarităţii dintre dascăli, începute încă din 1869, în ţările române. Ziua avea, şi are, poate că nu întâmplător, semnificaţii şi pentru calendarul ortodox. În 30 iunie, ortodocşii, dar şi uniaţii serbează „Soborul Sfinţilor 12 Apostoli”, ori „Adunarea celor 12 Sfinţi Apostoli”.La unul dintre congresele lor, în 1923, învăţătorii erau numiţi ca fiind „cei bogaţi în lipsuri, în îndatoriri şi iubiri de moşie”.
Timp de mai bine de 80 de ani, 30 iunie a fost „Ziua învăţătorului”, ziua în care „dascălii”, „apostolii neamului”, erau sărbătoriţi cu mai mult sau mai puţin fast, cu mai multă sau mai puţină dragoste sinceră.
În ultimii zece ani, mai sigur după anul 2000, sărbătoarea cadrelor didactice din România a intrat într-un con de umbră şi pentru că sindicatele din Educaţie au optat pentru „Ziua mondială a educatorului”, serbată în octombrie, dar şi pentru că oficialii au considerat ca desuetă manifestarea recunoştinţei societăţii pentru „armata” mută a celor care ne educă, poate şi pentru faptul că însăşi lumea şcolii nu mai pare a da prea mare importanţă propriei munci. Renunţarea o fi legată şi de lipsa de timp, fiindcă în 30 iunie suntem în plină sesiune de examene naţionale. Multe trebuie să fie cauzele, dar nu ele mă interesează în mod special. Ştiu bine că, până prin 1999, de Ziua Învăţătorului dascălii primeau şi o primă, o sumă de bani, din care, de regulă, profesorii, învăţătorii şi educatoarele organizau o mică petrecere: ascultau muzică, jucau şah, ieşeau la iarbă verde, îşi aminteau de Georgică dintr-a VII-a, care, iată, a confirmat aşteptările şi a ajuns mare medic, cercetător, inginer sau chiar coleg cu ei de cancelarie, ori de Ileana, care era şi a rămas un elev tenace. Astăzi, nu ştiu dacă prin vreuna din şcolile ţării mai ţine cineva minte că este „ziua învăţătorului”. Prea multă sărăcie, prea multă mizerie, prea puţin interes.
Ce-ar putea sărbători astăzi dascălii României?
20 de ani de speranţe deşarte şi iluzii? 20 de ani de când învăţământul este, cu obstinaţie, subfinanţat, ciuntit?
20 de ani de căutări ale drumului spre emanciparea şcolii, spre modernizarea ei profundă, spre europenizarea tradiţiilor, ani ce reprezintă tot atâtea bâlbe şi eşecuri.
De ce-ar sărbători astăzi dascălii o profesiune, ce şi-a pierdut esenţa, fie prin modul în care s-a exercitat ea, fie prin felul în care chiar eroii acesteia, dascălii, au reuşit s-o înţeleagă? Ce i-ar putea determina să fie veseli, când răsplata pentru munca lor înseamnă minciună, promisiuni şi dispreţ? Şi care dintre dascăli să fie sărbătoriţi? Cei care şi-au uitat menirea, care se târguie ca la uşa cortului pentru o notă, care-şi lovesc elevul şi-l dispreţuiesc? Cei care nu dau pe la cursuri cu săptămânile şi nu-s interesaţi decât de funcţii, bârfă şi bani? Ori, poate, acela care-şi cârpeşte a şaptea oară cămaşa şi-şi pingeleşte pantoful, care nu mai are timp să se gândească la o nouă metodă didactică fiindcă-i asfixiat de griji şi probleme?
Cel care, în ciuda a tot ceea ce spune lumea despre el, nu primeşte decât un buchet de flori, la sfârşitul anului, ori cel care-şi lasă lista de cumpărături la magazinele speciale, pentru ca preşedintele comitetului de părinţi să achite conştiincios nota de plată?
Cei care-şi rup din mizerele salarii bani pentru a cumpăra elevilor lor caiete, cărţi, stilouri, ori aceia ce spun limpede că un examen te costă 230 de euro, dacă ai 5 absenţe la curs?
De ce a ajuns învăţământul românesc atât de heteroclit?
Nu trebuie să fii Mafalda ca să spui că, sistematic, guvernele ţării au tratat învăţământul ca pe un perpetuum mobile, care nu s-ar putea gripa niciodată.
Criza economică în care se află şcoala va avea ca efect criza morală în care se va afunda Educaţia. Englezii au o vorbă: „Sunt prea sărac ca să mă îmbrac ieftin”. Asta se traduce în lumea anglosaxonă în stabilirea priorităţilor şi în determinarea cu care este urmărit interesul naţional.
Noi, astăzi, după 80 de ani, credem că dascălii României trebuie să rămână „bogaţi în lipsuri, în îndatoriri şi iubiri de moşie”.
Guvern şi societate i-a fixat în mentalul colectiv ca vaşnici apostoli desculţi, nemâncaţi, dar iubitori şi temeinici.
Dascălii României sunt oameni, nu sfinţi. Nici nu cred că trebuie să fie sfinţi. Mi-aş dori să fie modele şi să modeleze lumea de mâine. Spun doar: „Sărut mâna, doamnă învăţătoare, iertaţi-ne!”
Sursa: Gândul

DEMERSURI PLATA 100 EURO

Având în vedere că ajutorul pentru achiziţionarea de cărţi şi programe educaţionale pe suport electronic necesare îmbunătăţirii calităţii didactice, prevăzut de Legea nr. 315/2006, în valoare de 100 euro, nu a fost plătit, Convenția Județeană a Sindicatelor din Învățământ Vaslui pregătește documentația necesară deschiderii unei acțiuni în instanță în cazul în care membrii de sindicat nu vor primi acest drept legal până în luna septembrie 2009.
Reamintim că doamna ministru Ecaterina Andronescu a declarat, la începutul anului, că acest ajutor va fi plătit la prima rectificare bugetară din 2009. Rectificare care, pentru M.E.C.I., a fost negativă.
Președinte, prof. Mircea Marinescu

duminică, iunie 28, 2009

PROFESORII ÎȘI VOR LUA BANII DE CONCEDIU

În sfârsit, cele peste 7.550 de cadre didactice din judet pot rãsufla usurate. Conducerea Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Vaslui a dat asigurãri cã nu sunt probleme în privinta salariului pentru cele douã luni de concediu. Aceasta este prima veste bunã dupã ce dascãlii au aflat sumele cu care vor fi plãtiti pentru participarea la Bacalaureat. Asta mai ales cã majoritatea stãteau în suspans în legãturã cu plata aferentã lunii iunie, bani ce ar trebui sã le fie virati la începutul lunii iulie. Totusi, în localitãtile unde a existat aceastã problemã, consiliile locale au rezolvat-o prin transferarea fondurilor necesare cheltuielilor cu personalul din învãtãmânt din trimestrul al III-lea în trimestrul al II-lea. Situatia nu a dispãrut definitiv, ci doar a fost „dezamorsatã“ momentan.
Cu toate acestea, salariul pe concediu va fi plãtit normal, adicã în scurt timp, asa cum era programat. Cel putin asa declarã conducerea ISJ Vaslui.
„Nu s-a schimbat nimic pânã acum. Cu sigurantã, banii se vor plãti profesorilor în timp util. Nu sunt probleme în aceastã privintã. Totusi, este posibilã si varianta în care banii sã se dea în transe si nu toti odatã“, ne-a spus Vasile Mariciuc, inspectorul general al ISJ Vaslui.
Sursa: Monitorul de Vaslui

ADRESA FSLI PLATA EXAMEN TITULARIZARE

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ solicită M.E.C.I. elaborarea de urgență a proiectului de Ordin privind plata personalului didactic din comisiile de examen pentru ocuparea posturilor didactice vacante/rezervate.

vineri, iunie 26, 2009

CONSILIU NAȚIONAL AL LIDERILOR FSLI

FEDERAŢIA SINDICATELOR LIBERE DIN ÎNVĂŢĂMÂNT
FEDERATION DES SYNDICATS LIBRES DE L’ENSEIGNEMENT
FREE TRADE UNION FEDERATION IN EDUCATION
R O M Â N I A
BUCUREŞTI, Bd. Regina Elisabeta, nr. 32, sect. 5, cod 050012
Tel. 4021 315 16 95, 315 78 70, Fax. 4021 312 58 37
www.fsli.ro fsli@upcmail.ro
Nr. 144/24.06.2009
Către,
Sindicatele afiliate,
În atenţia liderilor de sindicat,
Vă invităm să participaţi joi, 2 iulie 2009, orele 10.00, la şedinţa Colegiului Naţional al Liderilor F.S.L.I., care va avea loc la sediul federaţiei noastre.
Ordinea de zi a şedinţei este următoarea:
1. Informare privind activităţile desfăşurate de conducerea F.S.L.I. în ultima perioadă;
2. Prezentarea proiectului grilei de salarizare a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, propusă în proiectul Legii de salarizare unitară în sectorul bugetar;
3. Analizarea recensământului membrilor de sindicat ai organizaţiilor afiliate la F.S.L.I.;
4. Probleme curente.
PREŞEDINTE,
Aurel CORNEA

miercuri, iunie 24, 2009

O (POSIBILĂ) VESTE BUNĂ !

Din informaţiile pe care le deţinem, precum şi din asigurările primite de la oficialităţi, se pare că (totuşi) vom primi banii de concediu în condiţii normale.
Vom vedea dacă se întâmplă aşa zilele următoare.
Aveţi grijă cum îi cheltuiţi, pentru că până la următorul salariu, în luna octombrie, mai este foarte mult !

IMPOSIBILA ÎMPĂRŢIRE

Anul acesta, sindicatele din învăţământ din judeţul Vaslui au primit 469 bilete (locuri) de odihnă.
Sindicatului nostru i-au revenit 171 de locuri (cu tot cu cele din septembrie !), în situaţia în care avem 386 de solicitări.
Va fi imposibil să mulţumim pe toată lumea, aşa că rugăm colegii care au beneficiat în ultimii 3 ani de bilete de odihnă să manifeste multă înţelegere...

sâmbătă, iunie 20, 2009

ORDONANȚA DE URGENȚĂ NR. 71/2009

Guvernul României
Ordonanţă de urgenţă nr. 71/2009 din 17/06/2009

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 416 din 18/06/2009
privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
Luând în considerare dificultăţile întâmpinate până în prezent în ceea ce priveşte executarea hotărârilor judecătoreşti având ca obiect drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar,
având în vedere influenţa substanţială asupra bugetului de stat pe anul 2009 pe care o are executarea, în condiţiile dreptului comun, a titlurilor executorii emise anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă,
având în atenţie necesitatea instituirii unor reglementări speciale, cu aplicabilitate limitată în timp, privind executarea silită a hotărârilor judecătoreşti prin care au fost acordate anumite drepturi salariale pentru personalul din sectorul bugetar,
ţinând seama de faptul că nepromovarea prezentei ordonanţe de urgenţă ar avea drept consecinţă imposibilitatea menţinerii echilibrelor bugetare şi în mod implicit nerespectarea angajamentelor interne şi internaţionale asumate de Guvernul României, inclusiv în ceea ce priveşte nivelul deficitului bugetar, în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
Art.1.-(1) Plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar, devenite executorii până la data de 31 decembrie 2009, se va realiza după o procedură de executare care începe astfel:
a) în anul 2010 se plăteşte 34% din valoarea titlului executoriu;
b) în anul 2011 se plăteşte 33% din valoarea titlului executoriu;
c) în anul 2012 se plăteşte 33% din valoarea titlului executoriu.
(2) În cursul termenului prevăzut la alin. (1) orice cerere de executare silită se suspendă de drept.
(3) Sumele prevăzute la alin. (1), plătite în temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă, se actualizează cu indicele preţurilor de consum comunicat de Institutul Naţional de Statistică.
(4) În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin sectorul bugetar se înţelege autorităţile şi instituţiile publice a căror finanţare se asigură astfel:
a) integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, după caz;
b) din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, după caz;
c) integral din venituri proprii.
Art.2.-Prin ordin al ordonatorilor principali de credite va fi stabilită procedura de efectuare a plăţii titlurilor executorii, cu respectarea termenelor prevăzute la art. 1.
Art.3.-Plăţile restante la sumele aferente titlurilor executorii aflate sub incidenţa prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru soluţionarea unor aspecte financiare în sistemul justiţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 76/2009, şi a prevederilor Ordinului ministrului justiţiei, al ministrului economiei şi finanţelor, al preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii, al preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nr. 1.859/C/2.484/26.650/131/3.774/C/2008 privind modalitatea de eşalonare a plăţii sumelor prevăzute în titlurile executorii emise până la intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru soluţionarea unor aspecte financiare în sistemul justiţiei se execută cu respectarea prevederilor art. 1 şi 2.
PRIM-MINISTRU, EMIL BOC

vineri, iunie 19, 2009

REPARTIZARE BILETE DE ODIHNĂ

Având în vedere că luni, 22 iunie 2009, am fost invitaţi la D.M.P.S.Vaslui pentru repartizarea biletelor de odihnă pentru anul 2009, anunţăm colegii care au depus cereri pentru bilete de odihnă că repartizarea biletelor se va face astfel:
- seria I (de pe 29 iunie): 23 şi 24 iunie

- celelalte serii: 25 iunie - 2 iulie


Veţi fi contactaţi telefonic şi invitaţi la sediul sindicatului !
În județul Vaslui sunt 17.816 salariați bugetari. Repartiția de bilete de odihnă pe anul 2009 este de 1358 bilete: revine 1 bilet la 13 salariați.

Preşedinte, prof. Mircea Marinescu

FSLI RESPINGE OFERTA MECI PENTRU PLATA LA BAC

FSLI a respins oferta Ministerul Educaţiei pentru plata la Bacalaureat. Ministerul a propus reducerea cu 50% a sumelor pentru profesori.
"Federaţia noastră nu acceptă ca membrii noştri de sindicat să fie umiliţi, primind pentru o activitate ce implică responsabilităţi majore, sume derizorii de 2 sau 4 lei, în condiţiile în care unii miniştri ai Cabinetului BOC - doamna Monica Iacob Ritzi şi domnul Adriean Videanu – cheltuie iresponsabil, în plină criză economică, sume exorbitante, prin organizarea de acţiuni festive sau prin acordarea de salarii de lux pentru personalul anumitor companii ale statului", a precizat FSLI într-un comunicat de presă.
FSLI consideră că în situaţia în care examenul naţional de bacalaureat din această vară va fi afectat, prin neparticiparea personalului didactic, responsabilitatea revine în exclusivitate ministrului Finanţelor, Gheorghe Pogea şi primului - ministru Emil Boc,.
"Ei sunt adevăraţii vinovaţi pentru bugetul insuficient al învăţământului", se spune în comunicat. Reprezentanţii FEN au acceptat oferta ministerului pentru plata profesorilor la Bacalaureat. Şi ministrul Educaţiei s-a arătat nemulţumită de sumele pe care le are la dispoziţie pentru plata dascălilor la Bacalaureat.

INFORMARE PLATA EXAMENE 2009

Ieri, 18 iunie 2009, la sediul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării au avut loc discuţii între reprezentanţii ministerului şi cei a federaţiilor sindicale reprezentative din învăţământ, privind modul de plată a personalului didactic care va participa la examenul naţional de bacalaureat şi în comisiile pentru organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal şi profesional. Deoarece sumele propuse pentru plata personalului didactic implicat în desfăşurarea acestor examene au fost diminuate cu peste 50% faţă de cele din anul 2008, Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ a respins ferm aceste proiecte de ordin, solicitând ca la discuţii să participe şi doamna ministru Ecaterina Andronescu.
Nici în discuţiile purtate cu doamna ministru Ecaterina Andronescu nu s-au găsit soluţii pentru majorarea acestor sume. Federaţia noastră a solicitat ministrului educaţiei, cercetării şi inovării să întreprindă urgent demersuri la Ministerul Finanţelor Publice, pentru suplimentarea fondurilor necesare desfăşurării examenelor. Prezentăm, în tabelul de mai jos, câteva exemple de sume care se vor acorda personalului didactic care va participa la examenul naţional de bacalaureat, comparativ cu cele acordate în anul 2008.
Activitatea efectuată /Suma brută propusă 2009 / Suma acordată 2008
Examinare orală:_________ 2 lei/candidat _______4,7 lei/candidat
Supraveghere:___________ 25 lei/zi____________ 64 lei/zi
Evaluare lucrare scrisă:__ 4 lei/lucrare corectată___ 7,5 lei/ lucrare corectată
Anexăm proiectele celor două ordine mai sus menţionate.
PRIM – VICEPREŞEDINTE FSLI,
Prof. Simion HANCESCU

PROIECTE DE ORDIN PLATA EXAMENE 2009

R O M Â N I A
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
CABINET MINISTRU
PROIECT ORDIN privind modul de plată a personalului didactic care face parte din comisiile pentru examenul naţional de bacalaureat şi pentru examenele de absolvire/certificare a competenţelor profesionale pentru învăţământul profesional, liceal-filiera tehnologică şi vocaţională şi învăţământul postliceal – sesiunile anului 2009
În conformitate cu prevederile Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul Hotărârii Guvernului nr.51/2009, privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării,
MINISTRUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
emite prezentul ordin:
Art.1. Personalul didactic care face parte din comisiile de bacalaureat din centrele de examen şi din centrele zonale de evaluare este plătit după cum urmează:
Comisii din centre de examen
- preşedintele comisiei:
· la o comisie de până la 400 de candidaţi (inclusiv) este plătit cu 800 lei;
· la o comisie de peste 400 de candidaţi este plătit cu 800 lei + 2 lei pentru fiecare candidat care trece peste cei 400, dar nu mai mult de un salariu de bază al funcţiei didactice în care este încadrat (grilă);
- vicepreşedinte:
· la o comisie de până la 400 de candidaţi (inclusiv) este plătit cu 500 lei;
· la o comisie de peste 400 de candidaţi este plătit cu 500 lei + 2 lei pentru fiecare candidat care trece peste cei 400, dar nu mai mult de un salariu de bază al funcţiei didactice în care este încadrat (grilă);
- secretarul (cadru didactic cu abilităţi în operare pe calculator/informatician):
· la o comisie de până la 400 de candidaţi (inclusiv) este plătit cu 400 lei;
· la o comisie de peste 400 de candidaţi este plătit cu 400 lei + 2 lei pentru fiecare candidat care trece peste cei 400, dar nu mai mult de un salariu de bază al funcţiei didactice în care este încadrat (grilă);
- membrii comisiilor: 400 lei/persoană;
- profesor examinator (oral/probă practică): 2 lei/candidat;
- cadrele didactice – asistenţi: 25 lei/zi.
Comisii din centre zonale de evaluare
- preşedintele comisiei:
· la o comisie de până la 1000 de candidaţi (inclusiv) este plătit cu 800 lei;
· la o comisie de peste 1000 de candidaţi este plătit cu 800 lei + 1,50 lei pentru fiecare candidat care trece peste cei 1000, dar nu mai mult de un salariu de bază al funcţiei didactice în care este încadrat (grilă);
- vicepreşedinte:
· la o comisie de până la 1000 de candidaţi (inclusiv) este plătit cu 500 lei;
· la o comisie de peste 1000 de candidaţi este plătit cu 500 lei + 1,50 lei pentru fiecare candidat care trece peste cei 1000, dar nu mai mult de un salariu de bază al funcţiei didactice în care este încadrat (grilă);
- secretarul (cadru didactic cu abilităţi în operare pe calculator/informatician): 0,70 lei/candidat;
- membrii comisiilor: 400 lei/persoană;
- profesor evaluator: 4 lei/lucrare corectată.
Art.2. Personalul didactic care face parte din comisiile judeţene/regionale de contestaţii pentru examenul bacalaureat este plătit după cum urmează:
- profesori evaluatori: 4 lei/lucrare corectată.
Art.3.
(1) Personalul didactic care face parte din comisiile de examinare pentru obţinerea certificatului de competenţe profesionale/atestatului profesional, liceu – filiera vocaţională, este plătit după cum urmează:
- secretar/persoană: 200 lei;
- membrii evaluatori: 1,5 lei/candidat examinat, pentru fiecare cadru didactic;
- profesor evaluator: 4 lei/lucrare corectată.
(2) Îndrumătorii proiectului/lucrării de specialitate sunt plătiţi după cum urmează:
- 5 lei/proiect coordonat şi avizat favorabil pentru susţinere.
(3) Prevederile alin.(1) şi (2) se aplică şi pentru personalul didactic care face parte din comisiile de examen pentru obţinerea atestatului profesional de către absolvenţii claselor de matematică-informatică, matematică-informatică – intensiv informatică, precum şi pentru obţinerea competenţelor lingvistice pentru clasele cu studiu intensiv şi bilingv al limbilor străine, ori pentru clasele cu predare în limbile minorităţilor.”
Art.4. Personalul didactic care face parte din comisiile de examinare din centrele de examen pentru obţinerea certificatului de calificare profesională de nivel 1,2 sau 3 şi personalul didactic care face parte din comisiile de examinare din centrele de examen organizate pentru absolvirea învăţământului postliceal este plătit după cum urmează:
- secretar/persoană: 200 lei;
- membrii evaluatori:
· 3,5 lei/lucrare scrisă corectată;
· 3,5 lei/lucrare practică evaluată;
· 2,5 lei/candidat pentru susţinerea proiectului;
- îndrumător/coordonator:
· 5 lei/proiect coordonat si avizat favorabil (pentru îndrumătorii de proiect la anul de completare/şcoala profesională, liceu-filiera tehnologică, şcoala postliceală şi şcoala de maiştri);
- cadre didactice – supraveghetori: 25 lei/zi
Art.5. Personalul didactic care face parte din comisiile judeţene/a municipiului Bucureşti de evaluare şi certificare pentru absolvirea învăţământului profesional, învăţământului liceal-filiera tehnologică şi vocaţională şi învăţământului postliceal este plătit după cum urmează:
- membrii corectori: 3,5 lei/lucrare scrisă corectată.
Art.6.
(1) Unităţile de învăţământ în care se organizează centre de examen şi centre zonale de evaluare, pentru fiecare membru al comisiilor de bacalaureat, al comisiilor de examinare din centrele de examen pentru obţinerea certificatului profesional de nivel 1, 2 sau 3, sau al comisiilor din centrele de examen pentru absolvirea învăţământului postliceal, care nu fac parte din unitatea de învăţământ respectivă, vor elibera o adeverinţă care cuprinde informaţiile necesare pentru plata activităţii depuse. Adeverinţa va fi semnată de directorul unităţii de învăţământ, pe baza listei alcătuite şi semnate de preşedintele comisiei respective. Pentru personalul didactic care face parte din comisia judeţeană/regională de contestaţii, adeverinţele sunt eliberate de inspectoratul şcolar.
(2) Drepturile prevăzute la art.1-5 vor fi achitate de unităţile de învăţământ preuniversitar/ inspectoratul şcolar în care membrii comisiilor au carnetul de muncă. Pentru preşedinţii comisiilor de bacalaureat din centrele de examen si din centrele zonale de evaluare, cadre didactice universitare, drepturile prevăzute la art.1 se achită de către unităţile de învăţământ preuniversitar în care este organizat centrul de examen/centrul zonal de evaluare respectiv.
Art.7. Cheltuielile de deplasare în afara localităţii, ocazionate de participarea personalului didactic la comisiile prevăzute la art.1-5, vor fi suportate de inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.543/1995 privind drepturile băneşti ale salariaţilor instituţiilor publice si regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegării, detaşării în altă localitate, precum si în cazul deplasării în cadrul localităţii, în interesul serviciului, cu modificările ulterioare (pct.44 al cap. VII din anexă).
Art.8. Direcţia Generală Educaţie Timpurie, Școli, Performanţă şi Programe, Direcţia Generală Buget-Finanţe, Patrimoniu şi Investiţii, Direcţia Generală Învăţământ în Limbile Minorităţilor şi Relaţia cu Parlamentul, inspectoratele şcolare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, precum şi conducerile unităţilor de învăţământ vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Ministru,
Ecaterina ANDRONESCU
Bucureşti
Nr____din______2009

R O M Â N I A
MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
CABINET MINISTRU


PROIECT ORDIN privind modul de plată a personalului didactic
care face parte din comisiile pentru organizarea şi desfăşurarea
admiterii în învăţământul liceal şi profesional de stat pentru anul şcolar 2009-2010
În baza prevederilor Legii învăţământului nr.84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În conformitate cu prevederile ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr.5166/2008 privind aprobarea metodologiei de organizare şi desfăşurare a calendarului admiterii în învăţământul liceal şi profesional de stat pentru anul şcolar 2009-2010, modificat şi completat prin ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr.3765/2009,
În temeiul Hotărârii Guvernului nr.51/2009, privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării,
MINISTRUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
emite prezentul ordin:
Art.1. Personalul didactic care face parte din comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti este plătit după cum urmează:
- membri (informaticieni, operatori PC, secretare): 235 lei/persoană.
Art.2. Personalul didactic care face parte din comisiile din centrele zonale/speciale de înscriere este plătit după cum urmează:
- preşedinte, vicepreşedinte, secretari:
· 480 lei/persoană (până la 1000 candidaţi şi cu 1000 candidaţi);
· 580 lei/persoană (peste 1000 candidaţi);
- membri (operatori pe calculator): 1,70 lei pentru fiecare fişă de înscriere introdusă în calculator.
Art.3. Personalul didactic care face parte din comisiile de admitere din unităţile de învăţământ liceal şi profesional este plătit după cum urmează:
- membri (evaluatori): 1,85 lei/candidat evaluat (probe practice sau orale) sau lucrare evaluată;
- asistenţi/supraveghetori: 34 lei/persoană.
Art.4. (1)Pentru personalul didactic care efectuează activităţile menţionate la art.1-3, plata se face de către unităţile de învăţământ preuniversitar/ inspectoratul şcolar în care membrii comisiilor au carnetul de muncă, în baza adeverinţei eliberate de centrul de înscriere/admitere respectiv şi semnate de preşedintele acestuia.
(2)Pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic care efectuează activităţile menţionate la art.1-3, se plătesc ore suplimentare, conform prevederilor legale, către unităţile de învăţământ preuniversitar/ inspectoratul şcolar în care membrii comisiilor au carnetul de muncă, în baza adeverinţei eliberate de centrul de înscriere/admitere respectiv şi semnate de preşedintele acestuia.
(3) În cazul în care inspectoratele şcolare utilizează specialişti din afara sistemului de învăţământ preuniversitar, aceştia beneficiază de drepturi băneşti calculate conform Art.3, în baza deciziei inspectorului general, emisă în conformitate cu Ordonanţa nr. 114/30.08.1999.
(4) Plata drepturilor menţionate la alin (3)se face de către inspectoratul şcolar.
Art.5. (1) Cheltuielile de transport - transportul fişelor de înscriere de la centrul de înscriere la centrul judeţean de admitere, transportul listelor cu elevii declaraţi admişi la licee vocaţionale pentru validare şi alte cheltuieli - pentru persoanele care participă în comisiile organizate pentru admiterea în învăţământul liceal şi profesional sunt achitate din bugetul unităţii şcolare/inspectoratului şcolar, prevăzut pentru deplasări.
(2) Plata cheltuielilor menţionate la alin. (1) se face de către unitatea la care este încadrată persoana respectivă.
Art.6. Direcţia Generală Educaţie Timpurie, Școli, Performanţă şi Programe, Direcţia Generală Buget-Finanţe, Patrimoniu şi Investiţii, Direcţia Generală Învăţământ în Limbile Minorităţilor şi Relaţia cu Parlamentul, inspectoratele şcolare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, precum şi conducerile unităţilor de învăţământ vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Ministru,
Ecaterina ANDRONESCU
Bucureşti
Nr. ______ data __________

joi, iunie 18, 2009

SCRISOARE DESCHISĂ ADRESATĂ PREŞEDINTELUI BĂSESCU

În urma acuzaţiilor grave şi nefondate aduse de preşedintele Traian Băsescu sindicatelor din învăţământ, prin care acestea ar fi printre vinovaţii nereformării sistemului educaţional din România şi că, în cârdăşie cu MECI ar fi realizat un parteneriat împotriva elevilor, Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ a adresat Preşedintelui României o scrisoare deschisă. Click aici pentru a citi textul scrisorii:

DECIZIA NR. 133/11.06.2009 PRIVIND BILETELE DE ODIHNA

BILETE DE ODIHNA 2009


Pentru anul 2009, numărul total de bilete de odihnă (pentru toţi salariaţii din sistemul bugetar) este de 87.940.
Durata sejurului este de 6 zile.
Conform statisticii din anul 2008, sunt 1.016.672 salariați bugetari care ar avea dreptul să solicite bilete de odihnă, deci revine 1 bilet la 11,5 salariați.
Asteptăm să fim chemaţi la Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială Vaslui pentru a primi biletele repartizate Convenţiei Judeţene a Sindicatelor din Învăţământ pe anul 2009. Vă ţinem la curent.
Pentru amănunte, descărcaţi Decizia nr. 133 din 11 iunie 2009 privind contractarea biletelor de odihnă pe anul 2009:
Preşedinte CJSÎ Vaslui,
prof. Mircea Marinescu

COMUNICAT DE PRESA MINISTERUL MUNCII - 18.06.2009

Întâlnirea Grupului de lucru pentru elaborarea Legii unitare de salarizare a personalului din sistemul bugetar din 18.06.2009
Joi, 18 iunie 2009, a avut loc ultima întrunire în formulă completă a Grupului de lucru constituit pentru elaborarea Legii unitare de salarizare a personalului din sistemul bugetar. În perioada următoare vor avea loc eventuale întâlniri tehnice bilaterale între reprezentanţii Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, ministere şi confederaţiile sindicale reprezentative la nivel naţional în vederea analizării observaţiilor formulate şi a eliminării posibilelor inadvertenţe.
În cadrul întâlnirii, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale a solicitat ministerelor evaluări financiare pe medie ponderată în baza cărora se va finaliza actul normativ. Forma finală va fi comunicată Guvernului pentru a fi analizată atât în ce priveşte conţinutul acesteia, cât şi din punct de vedere al impactului financiar. Proiectul legii va fi transmis ulterior ministerelor şi sindicatelor şi publicat pe pagina oficială a Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.
Termenul de finalizare a proiectului Legii unitare de salarizare a personalului din sistemul bugetar rămâne 30 iunie 2009.
18 Iunie 2009

PROIECTUL MECI PENTRU PLATA LA EXAMENUL DE BACALAUREAT

Ca urmare a adresei de Federației Sindicatelor Libere din Învățământ către MECI, ieri s-a primit proiectul de ordin.
Așa arăta plata anul trecut:
Art.1. Personalul didactic care face parte din comisiile de bacalaureat din centrele de examen și din centrele zonale de evaluare este plătit după cum urmează:
Comisii din centre de examen
-președintele comisiei:
• la o comisie de până la 300 de candidați (inclusiv) este plătit cu 1150 lei;
• la o comisie de peste 300 de candidați este plătit cu 1150 lei + 2,3 lei pentru fiecare candidatcare trece peste cei 300, dar nu mai mult de un salariu de bază al funcției didactice în care este încadrat (grilă);
- vicepreședinte:
• la o comisie de până la 300 de candidați (inclusiv) este plătit cu 750 lei;
• la o comisie de peste 300 de candidați este plătit cu 750 lei + 2,3 lei pentru fiecare candidat care trece peste cei 300, dar nu mai mult de un salariu de bază al funcției didactice în care este încadrat (grilă);
- secretarul (cadru didactic cu abilități în operare pe calculator/informatician):
• la o comisie de până la 300 de candidați (inclusiv) este plătit cu 605 lei;
• la o comisie de peste 300 de candidati este plătit cu 605 lei + 2,3 lei pentru fiecare care trece peste cei 300, dar nu mai mult de un salariu de bază al funcției didactice în care este încadrat(grilă);
-membrii comisiilor:
- 605 lei/persoană;
-profesor examinator (oral/probă practică): 4,7 lei/candidat;
-cadrele didactice-asistenți: 64 lei/zi.
Comisii din centre zonale de evaluare:
-președintele comisiei:
• la o comisie de până la 700 de candidați (inclusiv) este plătit cu 1150 lei;
• la o comisie de peste 700 de candidați este plătit cu 1150 lei + 1,73 lei pentru fiecare candidat care trece peste cei 700, dar nu mai mult de un salariu de bază al funcției didactice în care este încadrat (grilă);
-vicepreședinte:
• la o comisie de până la 700 de candidați (inclusiv) este plătit cu 750 lei;
• la o comisie de peste 700 de candidați este plătit cu 750 lei + 1,73 lei pentru fiecare candidat care trece peste cei 700, dar nu mai mult de un salariu de bază al funcției didactice în care este încadrat (grilă);
-secretarul (cadru didactic cu abilități în operare pe calculator/informatician): 0,81 lei/candidat; -membrii comisiilor: 605 lei/persoană;
-profesor evaluator: 7,5 lei/lucrare corectată.
Art.2. Personalul didactic care face parte din comisiile judetene de bacalaureat este plătit după cum urmează:
-presedinte: 575 lei/persoană;
-vicepresedinte, secretar: 518 lei/persoană;
-membri: 345 lei/persoană.
Art.3. Personalul didactic care face parte din comisiile județene/regionale de contestații pentru examenul de bacalaureat este plătit după cum urmează:
-președinte, vicepreședinte și secretar: 518 lei/persoană;
-profesori evaluatori: 7,5 lei/lucrare corectată.
Art.4.(1) Personalul didactic care face parte din comisiile de examinare pentru obținerea certificatului de competențe profesionale/atestatului profesional, liceu-filiera vocațională, este plătit după cum urmează:
-președinte: 437 lei/persoană;
-vicepreședinte: 345 lei/persoană;
-secretar: 345 lei/persoană;
-membrii evaluatori: 1,63 lei/candidat examinat, pentru fiecare cadru didactic.
(2)Îndrumătorii proiectului/lucrării de specialitate sunt plătiți după cum urmează:- 17,3 lei/proiect coordonat și avizat favorabil pentru susținere.
Art.5. Personalul didactic care face parte din comisiile de examinare din centrele de examen pentru obținerea certificatului de calificare profesională de nivel 1, 2 sau 3 și personalul didactic care face parte din comisiile de examinare din centrele de examen organizate pentru absolvirea învățământului postliceal este plătit după cum urmează:
-președinte: 437 lei/persoană;
-vicepreședinte, secretar, evaluator extern, monitor de calitate: 345 lei/persoană;
-membrii evaluatori:
• 4,63 lei/lucrare scrisă corectată;
•4,63 lei/lucrare practică evaluată;
•3,17 lei/candidat pentru susținerea proiectului;
-îndrumător/coordonator:• 34,5 lei/proiect coordonat și avizat favorabil (pentru îndrumătorii de proiect la anul de completare/școala profesională, liceu-filiera tehnologică, școala postliceală și școala de maiștri);
-cadre didactice – supraveghetori: 57,5 lei/zi.
Art.6. Personalul didactic care face parte din comisiile județene/a municipiului București de evaluare și certificare pentru absolvirea învățământului profesional, învățământului liceal-filiera tehnologică și vocațională și învățământului postliceal este plătit după cum urmează:
-președinte: 207 lei/persoană;
-vicepreședinții și secretarii comisiei: 144 lei/persoană.
Art.7. Personalul didactic care fac parte din comisiile județene/a municipiului Bucuresti de contestații pentru examenul de absolvire a învățământului profesional și postliceal este plătit după cum urmează:
-președinte: 402,5 lei/persoană;
-vicepreședinte și secretar: 287,5 lei/persoană;
-membrii corectori: 4,63 lei/lucrare scrisă corectată.
Anul acesta s-a propus (de către MECI):
Art.1. Personalul didactic care face parte din comisiile de bacalaureat din centrele de examen şi din centrele zonale de evaluare este plătit după cum urmează:
Comisii din centre de examen:
-preşedintele comisiei:
• la o comisie de până la 400 de candidaţi (inclusiv) este plătit cu 800 lei;
• la o comisie de peste 400 de candidaţi este plătit cu 800 lei + 2 lei pentru fiecare candidat care trece peste cei 400, dar nu mai mult de un salariu de bază al funcţiei didactice în care este încadrat (grilă);
-vicepreşedinte:
• la o comisie de până la 400 de candidaţi (inclusiv) este plătit cu 500 lei;
• la o comisie de peste 400 de candidaţi este plătit cu 500 lei + 2 lei pentru fiecare candidat care trece peste cei 400, dar nu mai mult de un salariu de bază al funcţiei didactice în care este încadrat (grilă);
-secretarul (cadru didactic cu abilități în operare pe calculator/informatician):
• la o comisie de până la 400 de candidaţi (inclusiv) este plătit cu 400 lei;
• la o comisie de peste 400 de candidaţi este plătit cu 400 lei + 2 lei pentru fiecare candidat care trece peste cei 400, dar nu mai mult de un salariu de bază al funcţiei didactice în care este încadrat (grilă);
-membrii comisiilor: 400 lei/persoană;
-profesor examinator (oral/probă practică): 2 lei/candidat;
-cadrele didactice – asistenţi: 25 lei/zi.
Comisii din centre zonale de evaluare:
-preşedintele comisiei:
• la o comisie de până la 1000 de candidați (inclusiv) este plătit cu 800 lei;
• la o comisie de peste 1000 de candidați este plătit cu 800 lei + 1,50 lei pentru fiecare candidat care trece peste cei 1000, dar nu mai mult de un salariu de bază al funcţiei didactice în care este încadrat (grilă);
-vicepreşedinte:
• la o comisie de până la 1000 de candidați (inclusiv) este plătit cu 500 lei;
• la o comisie de peste 1000 de candidați este plătit cu 500 lei + 1,50 lei pentru fiecare candidat care trece peste cei 1000, dar nu mai mult de un salariu de bază al funcţiei didactice în care este încadrat (grilă);
-secretarul (cadru didactic cu abilități în operare pe calculator/informatician): 0,70 lei/candidat; -membrii comisiilor: 400 lei/persoană;
-profesor evaluator: 4 lei/lucrare corectată.
Art.2. Personalul didactic care face parte din comisiile judeţene/regionale de contestaţii pentru examenul bacalaureat este plătit după cum urmează:
-profesori evaluatori: 4 lei/lucrare corectată.
Art.3.(1) Personalul didactic care face parte din comisiile de examinare pentru obţinerea certificatului de competenţe profesionale/atestatului profesional, liceu – filiera vocațională, este plătit după cum urmează:
-secretar/persoană: 200 lei;
-membrii evaluatori: 1,5 lei/candidat examinat, pentru fiecare cadru didactic;
-profesor evaluator: 4 lei/lucrare corectată.
(2) Îndrumătorii proiectului/lucrării de specialitate sunt plătiţi după cum urmează:- 5 lei/proiect coordonat şi avizat favorabil pentru susţinere.
Astăzi vom vedea forma finală din Comisia de dialog social.
Sumele propuse sunt mult mai mici decât anul trecut (în unele cazuri cu 50% mai mici decât anul trecut).
Fiecare va hotărî, după ce va vedea forma finală a ordinului, ce va face pe perioada bacalaureatului, pentru că nimeni nu poate fi obligat să participe în situația în care nu este de acord cu plata.

EDUCAŢIA TREBUIE SĂ FIE PENTRU ORICE ŢARĂ CEA MAI IMPORTANTĂ INVESTIŢIE

Ecaterina Andronescu: EDUCAŢIA TREBUIE SĂ FIE PENTRU ORICE ŢARĂ CEA MAI IMPORTANTĂ INVESTIŢIE
În situaţia de criză, ţările Uniunii Europene investesc în educaţie şi cercetare. Au luat asemenea decizii Franţa, prin vocea preşedintelui, Anglia, Italia, Spania şi, mai recent, Germania care, ieri, a hotărât să investească în universităţi suma de 18 miliarde de euro. Într-o situaţie similară, România a hotărât amputarea substanţială a bugetului şi aşa insuficient alocat educaţiei. Este adevărat că avem un pact semnat de toţi liderii politici şi, desigur, retoric ne întrebăm cum putem să-l folosim pentru investiţii, salarii sau cel puţin pentru acoperirea cheltuielilor cu examenul de bacalaureat? Şi tot retoric ne întrebăm dacă se poate face reformă fără bani... Şi totuşi, în astfel de condiţii, Ministerul Educaţiei Cercetării şi Inovării a dispus măsuri pentru reforma sistemului, întrucât acesta are nevoie de demersuri concrete care să-l actualizeze şi să-l modernizeze.
Printre măsurile dispuse, o componentă esenţială o reprezintă reforma curriculară, respectiv regândirea curriculumului pe formare de competenţe cheie. La 1 iulie vom avea prima formă a documentului, iar pe 15 iulie forma finală, aplicabilă începând cu anul şcolar 2009 - 2010.De asemenea, se lucrează la regândirea conceptuală a evaluării şi a manualelor. Toate acestea fixează în centrul lor elevul, pentru care familia, şcoala şi societatea trebuie să-şi unească demersurile, pentru a-i susţine performanţele şcolare şi dezvoltarea personală. De asemenea, MECI a lucrat şi definitivat împreună cu partenerii sociali, criteriile de evaluare a performanţelor didactice punând, şi în acest caz, accentul pe contribuţia profesorului în creşterea achiziţiilor de cunoştinţe ale elevilor.Acest document se va aplica începând cu anul şcolar 2009 - 2010. Criteriile sunt stimulative şi accesibile pentru toţi. Educatorii merită salarii pe măsura muncii lor şi importanţei ei sociale. Cu cât vom reuşi să ieşim mai repede din criză, prin măsuri de stimulare a economiei şi prin solidaritate naţională, cu atât mai repede ne vom putea achita de datoria noastră faţă de educatori: creşterea veniturilor lor, aşa cum am promis şi am votat în Parlament în 2008. Desigur, este necesară şi motivarea salarială, la care nu am renunţat nicio clipă. De asemenea, în această perioadă MECI, inspectoratele şcolare, universităţile şi casele corpului didactic lucrează la elaborarea unor proiecte strategice finanţate din fonduri structurale pentru cuprinderea tuturor cadrelor didactice într-un proces de formare continuă, indispensabil modernizării şcolii româneşti.

Descentralizarea învăţământului preuniversitar, care ar fi trebuit încheiată, nu a beneficiat în ultimii ani de atenţia nimănui. Am lucrat împreună cu partenerii sociali, respectiv cu reprezentanţii asociaţiilor autorităţilor locale, ai părinţilor şi sindicatelor pentru a formula un conţinut funcţional.Descentralizarea nu este un proces în sine necesar, decât în măsura în care este structurată, astfel încât să producă efecte benefice asupra sistemului de învăţământ. Documentul, fără îndoială perfectibil, ca orice act de reglementare, va fi prezentat astăzi în guvern şi va fi supus dezbaterii publice pe site-ul ministerului.Acest proiect reglementează competenţele partajate între unităţile de învăţământ - a căror autonomie trebuie să crească - autorităţile publice locale, judeţene şi centrale pentru proiectarea, pentru predictibilitatea şi buna funcţionare a unui sistem preuniversitar de învăţământ de calitate. Săptămânal, mă întâlnesc cu zeci sau sute de profesori, părinţi, autorităţi locale, cu societatea civilă, înainte de a lua decizii fundamentale. Nu vreau să intru în dispută cu preşedintele Băsescu, dar mă vad nevoită să răspund acuzaţiilor incorecte şi răuvoitoare. Eu sunt profesor şi niciodată nu m-am îndepărtat de şcoală, întotdeauna slujind-o cu dragoste şi devotament şi nu vreau să legăm reforma în învăţământ de alegerile prezidenţiale. De aceea, cred că nici problema legislaţiei pentru învăţământ nu trebuie legată de evenimentul din toamnă.Preşedintele României, prin intervenţiile Domniei sale, doreşte să impună un proiect, lansat ca „soluţii legislative", proiect care nu a fost discutat cu nimeni, tocmai pentru că sunt alegeri şi pentru că doreşte să aibă „o realizare" în acest mandat de 5 ani.
A crede că cineva deţine adevărul absolut şi că acesta este numai unul, sau că avem soluţii perfecte, este o eroare. Eu nu am respins nicio idee dintre cele enunţate şi care ar putea să aducă beneficii sistemului şi, de asemenea, mai sper ca preşedintele să fie un partener, şi nu un adversar al ministerului, în toate demersurile de a creşte performanţa educaţiei. Sistemul de educaţie are nevoie de profesionişti şi de o atmosferă a construcţiei, şi nu de decredibilizare.Domnul Preşedinte Traian Băsescu nu a fost informat corect. Niciodată nu s-a pus problema eliminării orelor de sport. Dimpotrivă, numărul acestora a crescut şi acest lucru trebuie să fie clar pentru toată lumea. Refacerea mişcării sportive de masă şi a bazei de selecţie pentru sportul de performanţă sunt două dintre obiectivele mandatului meu. De aceea, am operat anumite schimbări pe care unii nu le-au înţeles şi poate este vina noastră că nu am explicat foarte clar acest lucru sau alţii nu au dorit să-l înţeleagă. Considerăm, de altfel, că lucrurile trebuie tratate cu responsabilitate. O schimbare profundă, de care fără discuţie este nevoie, nu se poate face peste noapte.Ne-am obişnuit, din păcate, în România, să luăm decizii majore pentru societate fără să-i consultăm pe cei direct implicaţi şi afectaţi de respectivele decizii. Acest lucru nu este firesc, mai ales când la mijloc sunt hotărâri majore, de substanţă care schimbă baza de organizare şi de funcţionare a unui sistem. Eu nu vreau să fac aşa ceva. Refuz să promovez idei şi măsuri cărora să le dau valoare de adevăr absolut sau de soluţii miraculoase.
Faptul că şcoala românească nu este adaptată cerinţelor pieţei este un lucru adevărat. Dar a folosi acest adevăr pentru a arunca în derizoriu munca unor profesori ce ar putea fi oricând înlocuiţi cu internetul, mi se pare nedrept şi exagerat. Sigur că trebuie să reformăm sistemul de învăţământ - şi facem asta deja. Cu specialiştii de la minister, cu profesorii, cu partenerii sociali, lucrăm ca toate acestea să devină cât mai repede realitate. Dar reforma sistemului este una, iar trimiterea în derizoriu a şcolii este alta. Îmi pun speranţele în dialog, nu în confruntare, un dialog în folosul şcolii româneşti, considerând că este singura cale într-o guvernare democratică.
Ecaterina ANDRONESCU,Ministrul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Sursa: www.edu.ro

miercuri, iunie 17, 2009

„Educația ca prioritate națională a fost și este un slogan în campania electorală”

Interviu cu prof. Aurel Cornea, presedintele FSLI
Suntem într-o continua tranzitie si, dupa 18 ani de la Revolutie, nu am reusit sa reformam sistemul de educatie din Romania.Domnule presedinte, invatamantul romanesc se tot reformeaza de aproape doua decenii. Se pare ca, in loc de o singura reforma, coerenta, solida, cu bataie lunga, am avut mai multe reforme partiale, contradictorii. Cum va explicati acest fenomen?
În opinia mea, suntem intr-o continua tranzitie si iata ca, dupa 18 ani de la Revolutie, nu am reusit sa reformam sistemul de educatie din Romania. În ultima perioada, au fost voci, inclusia cea a presedintelui Traian Basescu, care au atacat Ministerul Învatamantului si chiar sindicatele pentru aceasta neperformanta. As dori sa spun ca, cel putin din acest punct de vedere, federatia pe care eu o reprezint, Federatia Sindicatelor Libere din Învatamant, s-a aflat intotdeauna in avangarda miscarii pentru reformarea sistemului de invatamant, o dovada evidenta fiind faptul ca, inca inainte de anul 2000, noi chiar am lansat o strategie privind aceasta reforma, in mod evident insusita de toti ministrii care s-au succedat la conducerea Ministerului Învatamantului, de atunci si pana in prezent. Or, parerea mea este ca acest sistem nu a putut fi reformat din doua motive: pe de-o parte, din cauza clasei politice – si aici nu as evidentia un partid, ci toate partidele, pentru ca fiecare a cautat sa foloseasca acest segment in interes propriu. Drept dovada as da un exemplu de ultima ora, si anume faptul ca acum, iata, avem trei proiecte de reformare a sistemului de invatamant. Unul dintre ele este pachetul de legi pe care l-am intocmit in perioada ministeriatului domnului Adomnitei, „confiscat” acum de catre PNL, care doreste sa-l promoveze, ca si cand ar fi al lor. Pe de alta parte, vreau sa reamintesc ca, in momentul in care s-a intentionat lansarea acestui pachet, Presedintia, prin vocea presedintelui Traian Basescu, a spus ca reformarea trebuie inceputa cu o strategie, nu cu un pachet de legi. Abia apoi se va face si reforma, in contextul pactului pentru Educatie. Dupa care, s-a apucat sa faca alt „asa-zis” pachet de legi, care a plecat de la Cotroceni sub forma binecunoscutelor „solutii”, dar care reprezentau un punct de vedere, in opinia Presedintiei si a unui grup foarte mare de colegi de-ai nostri, ca legi bune de promovat in Parlament. Pe de alta parte, in momentul de fata, exista in lucru, si la Ministerul Învatamantului, un alt pachet de legi care ar trebui sa le insumeze pe cele doua amintite. As concluziona spunand ca acea forma coerenta de care vorbim cu totii nu a putut aparea, in primul rand, din cauza clasei politice si a partidelor parlamentare care isi disputa intotdeauna intaietatea in acest domeniu sensibil al societatii romanesti. De cealalta parte, s-au pozitionat „ambitiile” ministrilor care s-au succedat la conducerea Ministerului Învatamantului si care niciodata nu au reusit sa realizeze o reforma coerenta, care ar trebui sa inceapa cu reforma in continut – de la prima veriga si pana la ultima – si terminand cu reforma in sistemul managerial, de descentralizare, de formare continua si initiala a cadrelor didactice. Fiecare ministru, insa, cand a venit la minister, a incercat sa-si extraga din aceasta succesiune logica de verigi acel element care are mai mare vizibilitate si e de mai mare impact mediatic, neavand in vedere situatia globala. Astfel, un ministru a inceput cu manualele alternative si, dupa cum stiti, s-a ajuns la situatia aberanta ca avem astazi peste 20 de manuale alternative la o disciplina, intr-un an de studiu. Un alt ministru a trecut la modificarea sistemului national de evaluare, si stim cu totii ce probleme avem astazi. Acum, cand facem bilantul, dupa aproape 20 de ani de la Revolutie, ne trezim in aceeasi tranzitie nenorocita care nu poate genera un sistem de invatamant performant si, ceea ce este mai grav, nu poate conduce la formarea unor generatii de absolventi competitivi pe piata muncii europene.Nu am fost in stare in toti acesti ani sa realizam acea legislatie unitara, care sa dea coerenta si stabilitate sistemului.În ce punct al reformei se afla, in prezent, invatamantul romanesc?În opinia mea, invatamantul nostru se afla in punctul initial pentru ca, atata timp cat nu avem acel pachet de legi care sa dea o coerenta reformei, nu vom putea spune niciodata ca am reusit sa facem o lege buna „cap-coada”, stabila pentru cel putin cateva generatii de absolventi. Este aberant ce se intampla la noi! Este inadmisibil ca elevii din clasele terminale sa inceapa anul intr-un fel si sa nu stie cum il vor sfarsi. Ma refer, desigur, la examenele de absolvire sau, pe o perioada mai lunga, la structura scolarizarii in Romania. Adica, parintele nu stie cum incepe copilul scoala si cum o termina, ca sa beneficiaze de o indrumare din punctul de vedere al parintelui, al societatii si, in ultima instanta, din punctul de vedere al celor care se ocupa de instructie si educatie, ca sa stie cum sa indrume pasii unui elev din prima zi de invatamant preprimar si pana la absolvirea liceului. În concluzie, dupa parerea mea, ne aflam intr-o faza incipienta, in care s-au luat in lucru doar anumite segmente de impact social. De exemplu, in momentul de fata, lucram impreuna cu ministerul la descentralizare, ceea ce este, desigur, un element de reforma. Acest element nu poate sa faca, insa, abstractie de tot ceea ce ar insemna reforma globala, care ar trebui sa inceapa cu stabilirea structurii invatamantului, sa continue cu stabilirea competentelor pe fiecare ciclu de invatamant si pe fiecare disciplina, cu realizarea unui sistem national unitar de evaluare care sa nu mai fie schimbat de la an la an si de la trimestru la trimestru, cu realizarea unei curricule care sa tina cont de aceste competente pe care noi vrem sa le dam si care sa fie periata de tot acest balast existent in momentul de fata. În sfarsit, sa se finalizeze cu manualul alternativ care nu trebuie sa se refere la continuturi, ci la metoda de predare.Din pacate, dupa aproape 20 de ani, noi inca nu avem elementele fundamentale care ar putea contribui la o reforma adevarata, iar reformei, asa cum este, ii lipseste continuitatea…Este evident acest lucru. Nu exista o continuitate si, mai mult decat atat, nu exista o coerenta a reformei, pentru ca, iata, nu am fost in stare in toti acesti ani sa realizam acea legislatie unitara, care sa dea coerenta si stabilitate sistemului si sa asigure un invatamant modern la standardele europene actuale. Personal sunt mahnit, pentru ca mi-am pus foarte mari sperante, iar FSLI a contribuit cu tot ce a avut mai bun la realizarea strategiei, la implicarea in toate acele proiecte de lege si de statut care s-au facut, pentru ca am considerat ca trebuie sa fim implicati in tot ce inseamna actul de instructie si educatie in Romania. Tocmai de aceea, am considerat ca in momentul in care presedintele Traian Basescu a lansat Pactul National pentru Educatie, acesta va reusi sa coaguleze toata forta politica, toata societatea civila pentru realizarea unui sistem national unitar de invatamant. Din pacate, lucrul acesta nu s-a intamplat.În Romania, avem doua scoli: una in mediul rural si una in mediul urban.Care credeti ca sunt punctele slabe, dificultatile cele mai mari ale Educatiei din Romania la ora actuala?Cred ca unul dintre elementele fundamentale care fac ca aceasta reforma sa nu capete contururile pe care ni le dorim e legat in principal de faptul ca in Romania, avem doua scoli. Avem o scoala in mediul urban si o scoala in mediul rural. Diferenta, din toate punctele de vedere, intre mediul urban, in general, si mediul rural, este atat de mare, incat, si in invatamant, ca si in alte segmente alte vietii economice, acest lucru ridica probleme deosebite. Deci abordarea numai din aceasta perspectiva a unei reforme este foarte dificila. Vorbim, pana la urma, de un sistem competitiv intre unitatile de invatamant. Sigur ca trebuie sa facem abstractie de mediul rural, unde nu se poate vorbi despre acest element sau vorbim doar de motivarea cadrelor didactice! Atata timp cat nu motivam substantial un coleg de-al nostru sa mearga sa lucreze si sa se stabileasca in mediul rural, nu vom avea un invatamant competitiv cu cel din mediul urban. Un alt punct slab este faptul ca noi, la ora actuala, nu am reusit sa definim foarte exact ceea ce dorim sa obtinem la final de liceu cu generatiile pe care le educam. Finalitatile de care vorbeam la inceput, pe cicluri si discipline de invatamant, competentele pe care trebuie sa le obtinem inca nu sunt clar definite. Si atunci, iata cum pendulam inca intre un invatamant care are la baza un volum foarte mare de cunostinte si un invatamant vocational, pragmatic care, la final, sa duca la obtinerea de competente pentru elevii nostri, in asa fel incat acestia sa poata sa se integreze pe piata muncii fara nici un fel de alt efort de sacrificiu din partea familiei sau a societatii. Un alt punct slab il reprezinta performantele scolare: chiar daca noi am avea un sistem de invatamant foarte competitiv, acesta trebuie sustinut, in continuare, de formarea continua, pentru ca societatea in ansamblu este intr-o continua transformare, evolueaza perpetuu, or, odata terminati anii de scolarizare si integrat in viata cotidiana, profesorul ar trebui sa continue acest proces de invatare, cu formarea continua. La noi, insa, este o ruptura intre cele doua sisteme, cel de formare initiala, din anii de scoala, si cel de formare de dupa scoala, pana la anii de pensionare. As spune ca la noi, cel de-al doilea sistem este aproape inexistent.În timp ce, in Europa, se pune mare accent pe ceea ce se cheama lifelong learning…Exact. Deja se lucreaza la asimilarea profesiilor si meseriilor in Uniunea Europeana. Cu alte cuvinte, pe baza unui standard comun, un siderurgist din Romania care are categoria trei, de pilda, pe cartea de munca, se va putea duce sa munceasca la combinatul siderurgic X din Marea Britanie. În concluzie, noi nu mai putem trai izolati de ceea ce se intampla, din acest punct de vedere, in Europa.Legea unica de salarizare este o utopie, un praf in ochi…
Cum stau lucrurile cu salarizarea cadrelor didactice? Cum judecati situatia actuala, de asteptare si tensiune, in contextul promisiunilor din toamna?
Aceasta este o epopee continua care nu stiu daca va lua sfarsit vreodata, pentru ca politicienii nostri incearca intotdeauna sa ne foloseasca drept masa de manevra si isi aduc aminte de noi numai in campaniile electorale. Dupa cum se stie, noi, Federatia Sindicatelor Libere din Învatamant, am considerat intotdeauna ca aceasta profesie nu este una obisnuita.Trebuie sa ai foarte multe calitati, de la cele de daruire, pana la cele de vocatie si de cunostinte propriu-zise, care, toate insumate, sa duca la formarea unui cadru didactic bun; este o profesie de elita si, tocmai de aceea, profesorul trebuie sa aiba un statut social demn in societate, pentru ca el, dascalul, este cel care, pana la urma, formeaza si modeleaza caractere. Or, aceste caractere, elevii, au in vedere inclusiv modul in care un cadru didactic se prezinta. Adica, acesta reprezinta un model pentru elevi din toate punctele de vedere, de la tinuta si pana la demnitatea pe care el ar trebui sa o aiba in societate. Acest lucru, inevitabil, este conferit si de salarizare. Salariile in invatamant au fost si sunt, insa, de mizerie. Noi, sindicatele, am reusit, dar numai dupa sacrificii enorme – greve, mitinguri si alte actiuni extreme – sa obtinem cate o majorare, si aceea o firimitura care s-a topit imediat in inflatie. Anul trecut, dupa un lobby deosebit pe care l-am facut in randurile clasei politice si intr-un moment in care toti erau interesati sa ne atraga de partea lor, am obtinut acea lege de majorare a salariilor, repede uitata, insa, imediat dupa alegeri. Eu tin sa atentionez si pe aceasta cale intreaga clasa politica, actualul guvern, ca, fara o salarizare decenta care sa motiveze cadrele didactice sa intre si sa ramana in sistem, n-o sa se poata ajunge niciodata la un invatamant de calitate. Politicienii nostri ar trebui sa ia in considerare toate exemplele din UE, unde se are in vedere, in primul rand, o salarizare corespunzatoare. În opinia mea, legea unica de salarizare este o utopie, un praf in ochi care se arunca salariatilor din invatamant si celor din intreg sistemul bugetar, pentru a-i determina sa nu iasa in strada. Atata timp cat proiectezi o lege a salarizarii fara sa ai resurse financiare, este aberant sa crezi ca va avea rezultatul asteptat.De curand, referindu-se la aceasta lege, chiar ministrul Sarbu a spus ca ea ar putea fi aplicata in urmatorii cinci ani. Ma intreb si eu ce valoare vor mai avea, peste cinci ani, cifrele pe care noi le stabilim astazi, cand habar n-avem unde va ajunge atunci inflatia, daca vom mai avea leu sau vom fi platiti in euro.Avand in vedere evolutiile din politica romaneasca, vor putea spera dascalii nostri sa aiba vreodata salarii europene, la standardele colegilor din UE?Exista o vorba: speranta moare ultima. Personal, inca sunt optimist. Dar acest optimism al meu este legat de ceea ce noi toti, sindicatele, reusim sa impunem guvernantilor.
La ora actuala, in invatamantul romanesc, din punctul de vedere al asigurarii personalului didactic, situatia este dezastruasa.Care este starea de spirit a celor care slujesc astazi invatamantul romanesc? Cum priviti faptul ca tot mai multi absolventi de invatamant superior ocolesc sistemul, iar unii dintre dascali, si nu putini, il parasesc?
Exista o deceptie generala, ingrijoratoare si, daca as fi politician si as face parte din randul guvernantilor, as fi de-a dreptul ingrozit: la ora actuala, in invatamantul romanesc, din acest punct de vedere, situatia este dezastruoasa. Daca parcurgeti statisticile, veti vedea ca avem, de regula, cadre didactice – si ma refer la cele calificate si daruite scolii – care sunt spre limita de pensionare, in timp ce cadrele didactice tinere sub nici o forma nu intentioneaza sa mai ramana in sistem. Foarte multi dascali tineri, bine pregatiti, cu multe competente profesionale sunt pasageri in sistem, pentru ca, in mod firesc, isi gasesc locuri de munca mult mai bine platite. Pana la urma, este nefiresc sa incerci sa tii in sistem oameni bine pregatiti care, din punct de vedere al salarizarii, trebuie sa se sacrifice pe ei si familiile lor. As merge si mai departe cu acest gand si as spune ca, daca profesorii ar putea comunica mai usor in exterior, la ora actuala Romania ar fi depopulata de dascali de calitate, asa cum se intampla si in sanatate. În momentul in care comunicarea in diferitele limbi europene va deveni la indemana cadrelor didactice, atunci o sa avem o problema si mai mare decat cea cu care ne confruntam astazi.Prin urmare, putem vorbi de o criza de personal in invatamantul romanesc?Da, putem vorbi, iar aceasta criza se va accentua extraordinar de mult in perioada imediat urmatoare.Ce ar trebui sa faca ministerul pentru a favoriza calitatea in educatie, pentru a genera o cultura a calitatii in invatamant?Ar trebui sa puna in matrice si sa urgenteze realizarea acestui pachet legislativ, cu tot ce ar presupune ridicarea actului de instructie si educatie. Repet, daca o sa luam secvential cate un aspect izolat din contextul general al acestei reforme, o sa ne trezim, in continuare, cu situatii precum cele pe care le-am prezentat la inceput. Nu poti sa ai calitate in invatamant, atata timp cat nu rezolvi politica de personal, politica salariala, daca nu rezolvi curricula, s.a.m.d. Nu e ceva extrem de complicat, dar este o actiune care, din nou ma repet, trebuie sa aiba cap si coada.
Descentralizarea administrativa este vazuta de clasa politica si de guvernanti tot din perspectiva unor interese politicianiste.Descentralizarea pare a fi o mare provocare a reformei Educatiei si nu numai. Cum priviti procesul acesta? Care sunt avantajele si riscurile lui?
Eu plec de la ideea pozitiva ca acest proces de descentralizare este necesar si in invatamant. Primul lucru care cred ca trebuie subliniat este faptul ca aceasta reforma in invatamant nu poate fi scoasa din contextul general al descentralizari administrative la nivel general. Degeaba fac reforma in invatamant, daca sistemul financiar ramane hipercentralizat. Ceea ce este cel mai complicat si ne da, noua, dureri de cap este faptul ca descentralizarea administrativa este vazuta de clasa politica si de guvernanti tot din perspectiva unor interese politicianiste. Îi suspectez chiar ca au mai putin in vedere interesul general, decat pe cel al educatiei. Ati vazut ce s-a intamplat cand s-a trecut, fara nici o rezerva, la schimbarea tuturor managerilor la nivel de inspectorate scolare. Am ajuns la situatii aberante in care un inspector general nou numit a schimbat tot aparatul inspectoratului scolar, toti inspectorii de specialitate. Acum, fiecare primar, la randul lui, face presiuni dementiale pentru a schimba directorul scolii si a-si pune clientela politica sau cumetriile in functii de manageri la unitatile de invatamant, lucru care nu are nici o legatura cu ceea ce ar trebui sa fie scoala. Din aceasta perspectiva, federatia noastra are ingrijorari foarte mari. Pe de alta parte, este absurd sa poti sa crezi ca, in momentul de fata, unei scoli din mediul rural, dintr-o comuna uitata de Dumnezeu, in care gradul de saracie este foarte mare, acea administratie locala poate sa-i asigure finantarea localurilor de invatamant la standarde europene. Or, stiti foarte bine ca noi avem unitati de invatamant din secolul 19. Sigur ca, in acest context, federatia noastra are in vedere cateva elemente care tin nu numai de siguranta locului de munca, ci si de garantiile pe care noi trebuie sa le dam salariatilor din invatamant. De aceea, in momentul de fata, FSLI nu poate renunta la cateva lucruri: primul se refera la consiliul de administratie. Dorim si am obtinut, dupa discutia pe care am avut-o cu doamna ministru Andronescu, ca 50% din consiliul de administratie sa fie din randul cadrelor didactice si, de asemenea, am solicitat si am reusit sa obtinem ca finantarea si partea care se refera la salarii sa fie asigurata de la bugetul de stat, deci nu va ramane la indemana primarilor. În sfarsit, al treilea element la care nu vom renunta este cel care se refera la siguranta locului de munca. Altfel spus, sigur ca dorim competitia, dorim o exigenta crescuta in ceea ce priveste selectia cadrelor didactice, dar dorim sa le asiguram garantia locului de munca, ceea ce inseamna ca nu vom renunta la titularizarea in invatamant.Sigur ca, pe de alta parte, descentralizarea are si parti pozitive: o apropiere mai mare a scolii de comunitatea locala, o mai buna implicare a acesteia din urma in ceea ce inseamna managementul la nivel local. În plus, comunitatea locala stie mai bine ce necesitati de pregatire a fortei de munca are societatea locala respectiva. Sunt lucruri bune, dar in momentul de fata trebuie sa fim foarte vigilenti.Învatamantul nu-i intereseaza pe politicieni decat ca element de propaganda electorala.Se repeta obsesiv ca Educatia este o prioritate nationala. Dupa cum decurg lucrurile in ultimii ani, are Educatia un astfel de statut?Categoric nu. Acesta a fost si este un slogan in campania electorala. El nu are rezonanta decat in momentele in care aceasta clasa politica are interes sa-l foloseasca. Clasa politica a inteles foarte repede ca invatamantul este un segment sensibil care angreneaza un numar foarte mare de cetateni, de la cadre didactice, pana la parinti si societate civila. De altfel, FSLI a incercat si, intr-o oarecare masura, a si reusit sa sensibilizeze opinia publica asupra acestui element. De exemplu, am fost prima federatie care a avut initiativa ca intr-un moment deosebit pentru politicienii nostri sa realizam o actiune cu rezonanta maxima si cu un impact pozitiv pentru noi si negativ pentru acesti politicieni. Ma refer la initiativa federatiei noastre, in premiera in Romania, de a boicota inceputul anului scolar prin neparticiparea la deschidere, adica exact in acel moment in care toti politicienii nostri isi iau liber pentru a se duce cu speech-urile gata scrise in fata elevilor si a parintilor. A fost o lectie pe care am dat-o clasei politice. În continuare, noi vom cauta, insa, sa folosim asemenea forme de protest, tocmai pentru a descuraja actiunile politicienilor de a folosi scoala in interese proprii.
Ce se intampla, totusi, cu pachetul de legi realizat anul trecut prin eforturile sustinute ale oamenilor scolii si ale sindicatelor?
În momentul de fata exista un proiect, un pachet de legi in realizarea caruia federatia noastra s-a implicat si a muncit cu credinta si cu tot ce a avut mai bun. Am incercat sa facem un pachet de legi cat mai bune, cat mai complete, in asa fel incat sa raspunda la cat mai multe dintre problemele pe care le-am discutat aici. Sigur, el a fost pus in dezbatere publica, dar nu a mai fost finalizat si acesta este singurul lucru pe care i-l reprosez domnului ministru Adomnitei. În consecinta, acest pachet nu numai ca nu a mai fost prezentat, dar nici macar nu a mai fost adoptat de guvernul Tariceanu, care avea, la vremea respectiva, posibilitatea sa-l promoveze ca pachet de legi in minister. De aceea, am fost atat de surprins acum, cand acelasi Partid Liberal care nu mai e la putere a luat acest pachet de legi care, repet, nu a fost finalizat, si l-a promovat. Pe de alta parte, urmare a Pactului national pentru educatie si a semnarii de catre sindicatele reprezentative din invatamant a Strategiei nationale pentru educatie, s-a ajuns la acele solutii propuse de catre presedintele Traian Basescu si de catre comisia care a lucrat la el. Din punctul de vedere al federatiei noastre, pot spune ca circa 70% din strategia federatiei noastre este una dintre solutii. Din pacate, la ora actuala, doamna ministru Andronescu a demarat aceasta actiune pe 15 mai, intr-o intalnire formala, dar despre care nu se mai aude nimic. Eu sper din tot sufletul ca, in perioada imediat urmatoare, sa ne apucam cu totii sa lucram la noul pachet de legi ale invatamantului, avand la baza cele trei pachete cunoscute, asa incat, pana in toamna sa fie inaintat Parlamentului. Deja suntem in criza de timp, pentru ca, daca nu ajunge pana in toamna in Parlamentul Romaniei, inseamna nu va putea fi aplicat nici macar in anul scolar 2011-2012, ceea ce in opinia mea ar fi groaznic.
Ce se intampla cu Pactul National pentru Educatie? De ce nu genereaza solidaritate pentru cauza reformei din invatamant?
Pentru ca, din pacate, acesta este elementul concret care dovedeste, daca mai era cazul, ca tot ce am vorbit noi pana acum referitor la clasa politica este adevarat si anume ca invatamantul nu-i intereseaza decat ca element de propaganda electorala. Personal va marturisesc ca aceasta initiativa a presedintelui Traian Basescu am considerat-o formidabila. Ea nu este noua si nu este aplicata doar in Romania. În toate momentele dificile, statele dezvoltate au ajuns la concluzia ca trebuie sa realizeze un pact national, pentru ca educatia este o problema nationala, nu o problema a unui partid, a unei clase sociale sau a unui segment din societate. Este un lucru evident si recunoscut de toata lumea ca nu o sa poti sa devii niciodata un stat dezvoltat, fara educatie. Ca atare, am primit cu mare deschidere pactul pentru educatie. În opinia noastra, el ar trebui sa coaguleze toate fortele sociale pentru a se putea realiza un invatamant modern, de calitate, competitiv. As mai spune ca federatia noastra nu a fost initial semnatara a acestui pact. Am explicat motivele pentru care nu-l semnam in scrisoarea deschisa pe care am trimis-o, la momentul respectiv, domnului presedinte. Spuneam acolo ca nu putem semna acest pact, atata timp cat un element important in reformarea sistemului de invatamant, si anume forta de munca pe care o reprezentam noi, profesorii, nu se regaseste acolo si am considerat ca un lucru important, cel care se refera la politicile de personal, la pregatirea, la formarea, la conditiile de munca si de viata si la salarizarea celor care lucreaza in acest sistem, nu se regasesc in acest pact. Am tinut la acest lucru si am avut, in mai multe randuri, discutii pe marginea acestui document, cu presedintele Basescu, cu consilierii domniei sale si, in final, au fost de acord cu noi ca acest element trebuie sa se constituie intr-unul dintre principiile acestui pact. Din pacate, au trecut de atunci aproape doi ani si inca nu s-a intamplat nimic. Nemaivorbind de Partidul Liberal, care, a doua zi dupa ce a semnat acest pact, l-a si incalcat, pentru ca nu a mai asigurat cei 6% pentru educatie. Dar nu vreau sa ma refer exclusiv la PNL, ci si la partidele care sunt acum la guvernare, care, si ele, au uitat foarte repede ce au semnat si angajamentele pe care si le-au luat.Clasa politica trebuie sa inteleaga ca, daca vrea sa scape Romania de saracie, trebuie sa investeasca in Învatamant.
Ce masuri ar trebui sa intreprinda MECI pentru ca reforma sa contribuie la schimbarea reala in educatie, si nu doar la o schimbare de dragul schimbarii?
Prioritatea absoluta in opinia mea este chiar pachetul de legi. A doua prioritate: salarizarea – un element indispensabil unei reforme reale. Al treilea element ar trebui sa fie descentralizarea, dar numai dupa ce am avea pachetul de legi. Reforma curriculara este un element important al pachetului de legi. Dar, in opinia mea, nu vom putea face o reforma curriculara bine articulata, daca nu stim care sunt finalitatile pe ciclu.
În final, ce mesaj aveti de transmis prin intermediul revistei Tribuna invatamantului clasei politice din Romania si celor care conduc destinele invatamantului astazi? Dar oamenilor din sistemul educational romanesc?
Politicienilor le-as spune sa lase la o parte demagogia, politicianismul si interesele de partid si sa inteleaga odata pentru totdeauna ca, daca vor sa scape Romania de saracie, trebuie sa investeasca in invatamant. Nu sunt vorbele mele, ci ale imparatului Hirohito, care, la sfarsitul celui de al doilea razboi mondial, si-a indemnat concetatenii cu aceasta fraza devenita celebra. Sa lase la o parte toate interesele meschine si de grup si sa inteleaga ca invatamantul este cu adevarat o prioritate nationala. Oamenilor scolii as dori sa le multumesc pentru tot ceea ce fac, pentru toata daruirea, toata abnegatia si tot efortul pe care l-au depus zi de zi in acest an scolar. Nu este usor, fac un lucru nobil, cu care nu trebuie sa le fie rusine si vreau sa-i asigur ca Federatia Sindicatelor Libere din Învatamant va face totul ca sa fie bine pentru ei, dar acest lucru este posibil numai daca vom fi uniti si solidari.
Sursa: Tribuna învățământului

CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE ISJ VASLUI - 16.06.2009

Consiliul de Administrație I.S.J. Vaslui - 16 iunie 2009
Principalele probleme:
1. Evaluarea directoarelor de grădiniță din județ
Toate cele 20 de directoare de grădiniță (unități cu personalitate juridică) au primit pentru activitatea desfășurată în anul școlar 2008-2009 calificativul FB, realizând punctaje cuprinse între 92 și 96 puncte. Cele mai mari punctaje au fost obținute de doamnele directoare Munteanu Anișoara (Grădinița 9 Bârlad - 96 p) și Băetu Nuța (Grădinița 15 Vaslui - 96 p).
2. Aprobarea cererilor de pensionare la limită de vârstă
În ședința de ieri au fost 42 de cereri de pensionare, toate aprobate.

ADREESA FSLI NR. 139/16.06.2009

FEDERAŢIA SINDICATELOR LIBERE DIN ÎNVĂŢĂMÂNT
FEDERATION DES SYNDICATS LIBRES DE L’ENSEIGNEMENT
FREE TRADE UNION FEDERATION IN EDUCATION
R O M Â N I A
BUCUREŞTI, Bd. Regina Elisabeta, nr. 32, sect. 5, cod 050012
Tel. 4021 315 16 95, 315 78 70, Fax. 4021 312 58 37
www.fsli.ro fsli@upcmail.ro
Nr. 139/16.06.2009
Către,
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării,
Doamnei ministru Ecaterina Andronescu,

Având în vedere faptul că în data de 22 iunie 2009 începe examenul naţional de bacalaureat, Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ vă solicită să dispuneţi elaborarea proiectului ordinului privind modul de plată a personalului didactic care face parte din comisiile pentru examenul naţional de bacalaureat şi pentru examenele de absolvire/certificare a competenţelor profesionale pentru învăţământul profesional, liceal – filiera tehnologică şi vocaţională şi învăţământul postliceal.
Considerăm că este absolut necesar ca, în timpul cel mai scurt, proiectul ordinului să fie discutat şi avizat în cadrul şedinţei Comisiei de dialog social de la nivelul ministerului şi ulterior să fie aprobat, pentru a exista, astfel, cadrul legal necesar plăţii personalului didactic implicat în desfăşurarea acestor examene.
Vă mulţumim.
PREŞEDINTE,
Aurel CORNEA

INFORMARE FSLI

FEDERAŢIA SINDICATELOR LIBERE DIN ÎNVĂŢĂMÂNT
FEDERATION DES SYNDICATS LIBRES DE L’ENSEIGNEMENT
FREE TRADE UNION FEDERATION IN EDUCATION
R O M Â N I A
BUCUREŞTI, Bd. Regina Elisabeta, nr. 32, sect. 5, cod 70608
Tel. 4021 315 16 95, 315 78 70, Fax. 4021 312 58 37
www.fsli.ro fsli@upcmail.ro

INFORMARE

Senatul României este Camera decizională în ceea ce priveşte adoptarea ca lege a O.U.G. 40/2009, ordonanţă ce a adus modificări ale unor articole din Legea 84/1995 (Legea Învăţământului) şi din Legea 128/1997 (Legea privind Statutul personalului didactic).
În Camera deputaţilor, O.U.G. 40/2009 a fost dezbătută.
Azi, 16 iunie 2009, Comisia de învăţământ a Senatului României a luat în discuţie O.U.G. 40/2009, cu modificările şi completările aduse de Camera Deputaţilor.
Din partea FSLI a participat domnul vicepreşedinte Dima Mihai, coordonatorul Departamentului Învăţământ preprimar şi primar.
Prezentăm câteva din propunerile făcute de partenerii sociali şi acceptate de membrii comisiei.
La articolul 151 alineatul 2 (Legea 84/1995) se introduc două noi litere, d1 şi d2, cu următorul cuprins:
d1) profesori pentru învăţământul preşcolar – în învăţământul preşcolar;
d2) profesori pentru învăţământul primar – în învăţământul primar;
La articolul 151 alineatul 2, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
e) profesor în învăţământul preşcolar, primar, secundar şi postliceal.
De asemenea, au fost convenite condiţiile de studii privind ocuparea posturilor de educator/educatoare, învăţător/învăţătoare, institutor/institutoare, profesor în învăţământul preşcolar/primar, profesor în învăţământul liceal şi postliceal, profesor în învăţământul gimnazial şi în şcolile de arte şi meserii, profesor la anul de completare, profesor documentarist, cadru didactic –tutore, cadru didactic-mentor şi maistru-instructor.
VICEPREŞEDINTE,
Mihai DIMA
Notă: Acum totul depinde de dezbaterile şi de votul plenului Senatului.
Bucureşti, 16 iunie 2009

luni, iunie 15, 2009

REZULTATE FINALE RECENSĂMÂNT MEMBRI DE SINDICAT JUDEȚUL VASLUI

Număr total de salariați în învățământ la nivelul județului Vaslui: 7560
Număr total membri de sindicat: 7265 - 96, 1 %
Număr total nemembri de sindicat: 295 - 3, 9 %
Total membri afiliați la F.S.L.I.: 6376 - 84, 3 %
Total membri afiliați la ”Spiru Haret”: 816 - 10, 79 %
Total membri afiliație la F.E.N.: 73 - 0, 96 %