***** 5 OCTOMBRIE 2020 - ZIUA MONDIALA A PROFESORILOR*****

miercuri, mai 20, 2009

ULTIMATUM AGIRo

Am rămas consternați de textul adresei trimise federațiilor sindicale din învățământ de Asociația Generală a Învățătorilor din România (AGIRo). Apărută de nu se știe unde, din ce rațiuni, după ce timp de aproape 20 de ani interesele educatoarelor și învățătorilor au fost apărate în mod corect de sindicatele din învățământ, AGIRo ne dă un ultimatum, amenințând direct că, dacă nu vom accepta în totalitate condițiile impuse, vor trece de urgență la formarea unui sindicat al învățământului preșcolar și primar ! Nu vrem să comentăm mai mult, redăm mai jos textul adresei AGIRo către federațiile sindicale din învățământ, precum și angajamentul (redactat tot de către AGIRo) pe care ar trebui să și-l asume federațiile, pentru a fi judecat de fiecare dintre dumneavoastră.

”Către Federaţiile Sindicale din Educaţie,
AGIRo vine în faţa Dumneavoastră şi vă solicită un răspuns ferm în funcţie de care vom decide asupra unui parteneriat cu Dumneavoastră sau vom demara înfiinţarea de sindicate judeţene ale învăţământului preşcolar şi primar şi o federaţie a învăţământului preşcolar şi primar. Ne-a ajuns răbdarea la capăt. Din pricina noastră sau a Dumneavoastră nu am reuşit până acum să avem un parteneriat în urma căruia să ne simţim reprezentaţi cei din învăţământul preşcolar şi primar şi cu atât mai mult AGIRo ca entitate organizată pe principii federative in care au ales să se regăseasca mulţi dascăli din absolut toate judeţele şi sectoarele capitalei. Picătura care a umplut paharul este OU nr 40 care nu ţine cont de propunerile noastre şi care amână la o dată nedefinită drepturile fireşti ale absolvenţilor PIPP. Nu repet acum argumentele noastre pentru aceste modificări fiindcă vi le-am mai trimis şi vi le pot trimite la cerere.
Vă solicităm să analizaţi adresa de mai jos , să decideţi dacă sunteţi sau nu de acord cu un astfel de angajament al Dumneavoastră , iar în caz afirmativ să ne trimiteţi până luni 4 mai 2009 ora 21 prin fax sau scanat prin e-mail adresa de mai jos datată , ştampilată şi semnată. Doar acest angajament al Dumneavoastră ne mai poate face să nu demarăm începând de marţi 5 mai 2009 procedura înfiinţării de sindicate judeţene ale învăţământului preşcolar şi primar şi o federaţie a învăţământului preşcolar şi primar.
Cu deosebită consideraţie şi cu scuze faţă de tonul la care ne obligă situaţia,
Viorel Dolha preşedintele Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România ”
La ce ar trebui să se angajeze federațiile sindicale din educație, în opinia AGIRo (nenegociabil):

”FEDERAŢIA ........
Către Asociaţia Generală a Învăţătorilor din România,
1.Ne angajăm să susţinem modificarea OU nr 40 în forma propusă de AGIRo şi care este anexată în finalul prezentei adrese.
2.Cel târziu marţi 5 mai 2009 vom trimite în numele federaţiei noastre această solicitare de modificare a textului OU nr 40/2009 către MECI şi Guvernul României.
3.Vom solicita MECI să ceară guvernului amendarea textului tot printr-o OU ( aceasta fiind calea cea mai rapidă de reglementare ). Vom comunica AGIRo adresele pe care le vom trimite instituţiilor competente si raspunsul de la acestea.
4.Vom include solicitările AGIRo privind modificarea OU nr 40 ca punct în conflictul de muncă declanşat. Vom consulta AGIRo înaintea declanşării altor eventuale conflicte de muncă.
5.În cazul că demersurile de mai sus nu vor avea succes vom susţine în faţa comisiilor parlamentare de resort amendarea OU nr 40/2009 cu ocazia trecerii ei prin Parlament. Vom comunica AGIRo adresele pe care le vom trimite acestor comisii şi răspunsul de la ele,vom delega şi un reprezentant desemnat de AGIRo să participe în numele nostru cu ocazia discutării în parlament a acestei OU fiindcă ea reglementează în special probleme ale învăţământului preşcolar şi primar.
6.Ne vom consulta cu AGIRo şi în privinţa pachetului legilor educaţiei şi îi vom comunica variantele primite de la MECI. Propunerile noastre le vom comunica AGIRo spre consultare înainte de a le depune instituţiilor decidente sau Comisiei de Dialog Social.
7.Vom invita reprezentantul AGIRo la evenimentele majore ale federaţiei noastre şi vom recomanda sindicatelor membre să facă acelaşi lucru la nivel judeţean. Vom invita AGIRo şi la conferinţele noastre de presă când pe agendă vor fi teme privind învăţământul primar.
8.Suntem de acord să încheiem cu AGIRo înainte de al XXX-lea său congres de la finele lunii august un parteneriat pe termen lung în care să articulăm rolurile noastre ca federaţie sindicală , respectiv asociaţie profesională. Aşteptăm de la AGIRo să transmită membrilor săi şi să publice în revistele sale tipărite sau electronice demersurile făcute de federaţia noastră în sprijinul celor din învăţământul preşcolar şi primar şi comunicatele federaţiei noastre.
9.Numim pe... responsabil de relaţia federaţiei noastre cu AGIRo.
Preşedintele Federaţiei.... ”
Nu știm câți dintre dumneavoastră ați auzit până acum de AGIRo, sau pe câți dintre dumneavoastră a ajutat AGIRo. Noi știm că nu a trebuit să apară AGIRo ca să apărăm, în egală măsură, interesele membrilor noștri de sindicat indiferent dacă sunt profesori, învățători, educatoare, personal didactic auxiliar sau personal nedidactic. Noi știm că cei care acționează cu adevărat în interesul membrilor de sindicat luptă pentru unitate sindicală, nu pentru fărâmițare.
Știm că noi am obținut până acum pentru membrii noștri de sindicat educatoare și învățători, în instanță, următoarele:
-plata diferențelor salariale pe 3 ani, într-o singură tranșă;
-reducerea normei didactice de predare cu 2 ore/săptămână pentru educatoarele și învățătorii cu gradul didactic I și 25 de ani vechime și plata acestor drepturi pe 3 ani;
-salariul majorat de la 1 ianuarie 2007 pentru cei cu gradul didactic I;
-plata pe 3 ani a sporului suplimentar de vechime pentru tranșele de vechime peste 30 ani;
-este în curs de derulare procesul pentru plata de ore suplimentare învățătorilor care predau educație fizică la clasă etc.
Știm că noi vom face toate demersurile posibile pentru ca funcțiile de profesor pentru învățământul primar și profesor pentru învățământul preprimar (care au fost introduse în Legea 128 datorită presiunilor federației noastre) să fie plătite corect, conform studiilor, de la 1 septembrie 2008.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu