***** 5 OCTOMBRIE 2020 - ZIUA MONDIALA A PROFESORILOR*****

sâmbătă, mai 02, 2009

O.U.G. NR. 41/2009

OUG nr. 41/2009 privind unele masuri in domeniul salarizarii personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai - decembrie 2009.
Ordonanta de urgenta 41/2009 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 286 din 30 aprilie 2009

Avand in vedere faptul ca actele normative care reglementeaza salarizarea si incadrarea categoriilor de personal din sectorul bugetar sunt aplicabile in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/2009 privind unele masuri in domeniul salarizarii personalului din sectorul bugetar si, respectiv, ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 31/2009 privind unele masuri in domeniul salarizarii personalului din sectorul bugetar, pana la data de 30 aprilie 2009 si tinand cont de numeroasele categorii de persoane care fac obiectul acestor acte normative, se impune promovarea in regim de urgenta a unei ordonante de urgenta, astfel incat acestea sa poata fi aplicate in continuare si in perioada 1 mai - 31 decembrie 2009, luand in considerare faptul ca neadoptarea prezentei ordonante de urgenta ar conduce la un vid legislativ care ar afecta personalul din sectorul bugetar, situatie extraordinara a carei reglementare nu poate fi amanata, nefiind suficienta utilizarea procedurii parlamentare de urgenta, in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta Ordonanta de urgenta.

Art. 1 Pentru perioada 1 mai - 1 decembrie 2009, in ceea ce priveste salarizarea personalului din sectorul bugetar, se aplica urmatoarele acte normative:

a) Ordonanta Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de baza si al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, precum si unele masuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 79 din 1 februarie 2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 177/2008, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) Ordonanta Guvernului nr. 9/2008 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 6/2007 privind unele masuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pana la intrarea in vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare si alte drepturi ale functionarilor publici, precum si cresterile salariale care se acorda functionarilor publici in anul 2007, aprobata cu modificari prin Legea nr. 232/2007, si pentru acordarea unor cresteri salariale pentru functionarii publici in anul 2008, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 80 din 1 februarie 2008, aprobata prin Legea nr. 238/2008, cu modificarile ulterioare;

c) Ordonanta Guvernului nr. 17/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 83 din 1 februarie 2008, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 304/2008, cu modificarile ulterioare;

d) Ordonanta Guvernului nr. 16/2008 privind nivelul salariilor de baza si al altor drepturi ale personalului care isi desfasoara activitatea in sistemul sanitar-veterinar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 84 din 1 februarie 2008, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 272/2008, cu modificarile ulterioare;

e) Ordonanta Guvernului nr. 8/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii si pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea si alte drepturi ale politistilor si a Ordonantei Guvernului nr. 64/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 78 din 31 ianuarie 2008, cu modificarile ulterioare;

f) Ordonanta Guvernului nr. 13/2008 privind cresterile salariale aplicabile judecatorilor, procurorilor si altor categorii de personal din sistemul justitiei pentru anul 2008, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 81 din 1 februarie 2008, aprobata prin Legea nr. 209/2008, cu modificarile ulterioare; g) Ordonanta Guvernului nr. 14/2008 privind cresterile salariale care se vor acorda in anul 2008 controlorilor financiari din cadrul Curtii de Conturi, salarizati potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curtii de Conturi, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 81 din 1 februarie 2008, aprobata prin Legea nr. 237/2008, cu modificarile ulterioare.

Art. 2 Ordonanta Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2008 si in anul 2009 personalului din invatamant, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 221/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1^1 alineatul (1), litera a^1) va avea urmatorul cuprins: "a^1) pentru perioada 1 mai - 31 decembrie 2009, coeficientii de multiplicare si valorile coeficientului de multiplicare 1,000 sunt prevazuti pentru toate functiile didactice si didactice auxiliare in anexele nr. 1.1a, 1.2a, 2a si 3a;".

2. La articolul 1^1 alineatul (1), literele b) si c) se abroga. 3. Anexele nr. 1.1b, 1.2b, 2b si 3b se abroga.

Art. 3 Articolul 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 31/2009 privind unele masuri in domeniul salarizarii personalului din sectorul bugetar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 211 din 1 aprilie 2009, se abroga.

Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial și de la http://www.dreptonline.ro/

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu