***** 5 OCTOMBRIE 2020 - ZIUA MONDIALA A PROFESORILOR*****

luni, mai 18, 2009

ORDIN NR. 619/05.05.2009 PRIVIND REPARTIZAREA BILETELOR DE ODIHNĂ

Art. 1. - Biletele de odihnă contractate vor fi repartizate după intrarea în vigoare a prezentului ordin, pe stațiuni, serii, zile de prezentare și unități de cazare, după cum urmează:
-74% se repartizează direcțiilor de muncă și protecție socială județene, proporțional cu numărul persoanelor îndreptățite a beneficia de această prestație socială, și se distribuie de acestea în colaborare cu reprezentanții desemnați de confederațiile sindicale reprezentative la nivel național, pentru salariații din ramurile socioprofesionale pe care acestea le reprezintă;
-16% se repartizează direcțiilor județene de muncă și protecție socială, pentru soluționarea cererilor persoanelor îndreptățite care nu fac parte din confederații sindicale;
-10% se utilizează de Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale pentru administrația centrală.
Art. 2. - Directorul executiv al direcției de muncă și protecție socială județene, respectiv a municipiului Bucuresti răspunde de modul de organizare a gestiunii biletelor de odihnă, de distribuirea acestora conform repartiției primite și de respectarea prevederilor legale privind modul de repartizare.
Art. 3. - Eventualele probleme apărute în respectarea cadrului legal privind activitatea de repartizare și acordare a biletelor de odihnă se soluționează de către Direcția asigurări sociale din cadrul Ministerului Muncii, Familiei si Protecției Sociale și de către Direcția economică din cadrul Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale.

p. Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,Marius Lazar,secretar de stat
Bucuresti, 5 mai 2009.Nr. 619.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu