***** 5 OCTOMBRIE 2020 - ZIUA MONDIALA A PROFESORILOR*****

joi, aprilie 30, 2009

MĂSURI DE CRIZĂ LA ISJ VASLUI

Zeci de scoli cu personalitate juridicã din judetul Vaslui vor dispãrea, o mare parte din orele suplimentare vor fi tãiate, iar clase din scoli diferite ar urma sã fie comasate.
Acestea sunt mãsurile decise de Inspectoratul Scolar Judetean Vaslui dupã ce a primit ordin de la minister sã se încadreze în buget.O adresã ministerialã a pus pe jar conducerea Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Vaslui, care este nevoitã sã raporteze astãzi mãsurile de reducere a cheltuielilor de personal pe care le va pune în practicã. Oficialii ISJ Vaslui au convocat ieri comisia paritarã, în care au dezbãtut, în prezenta sindicalistilor, respectiva adresã. Conform planului initial, zeci de scoli cu personalitate juridicã ar urma sã se desfiinteze, o mare parte din orele suplimentare vor fi tãiate si, acolo unde este posibil, se va recurge la comasarea claselor din diferite scoli.Ministrul educatiei a cerut de fapt inspectoratelor scolare sã se încadreze în sumele alocate pentru plata personalului din învãtãmânt. În caz contrar, se va ajunge la disponibilizãri.“Potrivit prevederilor OUG 35/2009, privind reglementarea unor mãsuri financiare în domeniul cheltuielilor de personal din rectificarea bugetarã, ordonatorii de credit au obligatia de a se încadra în limitele de cheltuieli cu personalul. Solicitãm ca, pânã pe 30 aprilie, sã comunicati mãsurile luate pentru respectarea prevederilor legale în vigoare”, se precizeazã în adresa ministerialã.
La începutul anului, judetul Vaslui a primit pentru plata personalului din învãtãmânt suma exactã de 220.284.000 lei, care nu poate fi depãsitã pânã la sfârsitul anului. Potrivit conducerii ISJ Vaslui, dacã s-ar lua în calcul suma plãtilor fãcute în primele trei luni, bugetul pentru salarizarea personalului din educatie ar urma sã fi depãsit cu 37 de milioane de lei.“Avem o cifrã de buget în care trebuie sã ne încadrãm. Au fost fãcute plãti în valoare de 64 de milioane de lei, pânã la 31 martie, rãmânând aproximativ 156 de milioane de lei. Dacã în primele trei luni s-au cheltuit atîtia bani, pânã la sfârsitul anului vom depãsi bugetul”, a spus Dorel Juverdeanu, inspector scolar general adjunct.Sefii ISJ Vaslui au luat o serie de mãsuri împreunã cu sindicalistii si, spun ei, nu vor exista disponibilizãri.
“Vom trece la suspendarea plãtilor orelor suplimentare cãtre responsabilii de structuri, vom studia oportunitatea desfiintãrii unor scoli cu personalitate juridicã în comunele unde existã douã asemenea entitãti, vom comasa clase si grupe de prescolari, cu conditia de a nu încãlca prevederile Legii învãtãmântului, vom renegocia indemnizatiile de conducere ale unor categorii de personal nedidactic (contabil-sef etc.)”, a mai declarat Juverdeanu.Aceste mãsuri, crede conducerea ISJ Vaslui, vor salva salariile cadrelor didactice, însã cu posibilitatea pierderii unor avantaje, gen tichetele-cadou.“Trebuie sã tinem cont de faptul cã suma cheltuitã pânã acum cuprinde si al 13-lea salariu, precum si unele restante salariale, iar în perioada urmãtoare nu vom mai avea asemenea cheltuieli. O economie va fi fãcutã si pe timpul vacantei, dar si la plata cu ora. Vorbim aici de încadrarea în numãrul minim de ore prevãzut în planul cadru de învãtãmânt si renuntarea la unele ore optionale”, a încheiat inspectorul scolar general adjunct.
Sursa: Obiectiv de Vaslui

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu