***** 5 OCTOMBRIE 2020 - ZIUA MONDIALA A PROFESORILOR*****

joi, aprilie 30, 2009

ÎN ATENȚIA LIDERILOR DE SINDICAT ȘI A DIRECTORILOR

În atenţia Liderului de sindicat

Pentru desfăşurarea în bune condiţii a grevei organizate în zilele în care se desfăşoară tezele cu subiect unic, vă rugăm să ţineţi seama de următoarele reguli:
1. momentul declanşării grevei va fi adus la cunoştinţa conducerii unităţii şi inspectoratului şcolar de către organizatori cu 48 de ore înainte – art. 41 alin. (1) din Legea nr. 168/1999, conform modelului transmis;
2. în unitatea de învăţământ să fie prezenţi toţi salariaţii pe durata grevei; în condică se va scrie pentru zilele respective „GREVĂ”;
3. în situaţia în care copiii/elevii/studenţii vor fi prezenţi în unitate/instituţie, cadrele didactice care au ore în zilele respective îi vor supraveghea, fără a se derula procesul instructiv-educativ, tezele cu subiect unic şi alte activităţi didactice;
4. cadrele didactice care nu au ore în zilele respective vor fi în unitate/instituţie, o parte dintre ei asigurând supravegherea patrimoniului;
5. toate persoanele care intră în unitate vor fi controlate pentru a nu pătrunde persoane străine, care ar putea deturna scopul acţiunilor;
6. personalul didactic auxiliar şi nedidactic va rămâne la locul de muncă, fără a-şi desfăşura activitatea, asigurând securitatea patrimoniului;
7. în fiecare unitate/instituţie va funcţiona un comitet de grevă, care va urmări corecta desfăşurare a acţiunii de protest;
8. organizatorii grevei (comitetul de grevă), împreună cu conducerea unităţii de învăţământ, au obligaţia ca, pe durata acesteia, să protejeze bunurile unităţii/instituţiei – art. 52 din Legea nr. 168/1999;
9. salariaţii care nu participă la grevă nu pot fi împiedicaţi să îşi continue activitatea.
Respectarea celor menţionate mai sus va fi asigurată de liderul de sindicat din unitate şi de director.
Acţiunea de protest trebuie puternic popularizată prin afişarea de materiale privind motivaţia acţiunii, timpul, locul şi modul de desfăşurare etc.
Totodată, dorim să facem următoarele precizări decurgând din prevederile legale în vigoare (Legea nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă):
1. participarea la grevă este liberă; nimeni nu poate fi constrâns să participe la grevă sau să refuze să participe – art. 50 alin. (1);
2. pe durata grevei, conducerea unităţii nu poate fi împiedicată să îşi desfăşoare activitatea de către salariaţii aflaţi în grevă sau de către organizatorii acesteia; conducerea unităţii nu poate încadra salariaţi care să îi înlocuiască pe cei aflaţi în grevă – art. 53;
3. participarea la grevă sau organizarea acesteia cu respectarea prevederilor legale nu reprezintă o încălcare a obligaţiilor de serviciu ale salariaţilor şi nu poate avea consecinţe negative asupra greviştilor sau organizatorilor – art. 54 alin. (1);
4. fapta persoanei care, prin ameninţări ori prin violenţe, împiedică sau obligă un salariat sau un grup de salariaţi să participe la grevă sau să muncească în timpul grevei constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă, dacă fapta nu a fost săvârşită în astfel de condiţii încât, potrivit legii, să fie considerată infracţiune – art. 88 alin. (1);
5. nerespectarea prevederilor art. 52 atrage răspunderea materială, contravenţională, civilă sau penală, după caz, dacă faptele săvârşite în timpul grevei atrag această răspundere – art. 88 alin. (4).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu