***** 5 OCTOMBRIE 2020 - ZIUA MONDIALA A PROFESORILOR*****

joi, aprilie 30, 2009

FEDERAȚIILE SINDICALE AU HOTĂRÂT: GREVĂ GENERALĂ ÎN ZILELE ÎN CARE SUNT PROGAMATE TEZELE CU SUBIECT UNIC !

F.S.L.I. F.S.I. SPIRU HARET F.E.N. F.N.S. ALMA MATER

COMUNICAT DE PRESĂ

În ședința din data de 30.04.2009 a Birourilor reunite ale F.S.L.I., F.S.I. SPIRU HARET, F.E.N. și F.N.S. ALMA MATER, au fost analizate problemele cu care se confruntă salariații din învățământ și cercetare și au constatat următoarele:
1. Prin O.U.G. nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, de la cheltuielile de personal pentru învățământul preuniversitar a fost tăiată suma de 811,89 milioane lei, iar din bugetul M.E.C.I., suma de 676 milioane lei. În aceste condiții, fondurile pentru plata integrală a salariilor în anul 2009 și pentru continuarea investițiilor în infrastructura din unitățile de învățământ sunt insuficiente.
2. Cercetarea a primit în anul 2009 un buget diminuat cu peste 70% față de cel din anul 2008, fapt care va conduce la imposibilitatea continuării unor programe și contracte de cercetare, precum și la concediarea a numeroși cercetători.
3. Noua lege de salarizare din sectorul bugetar, pe care Guvernul României intenționează să o elaboreze, nu va fi niciodată unitară, atâta timp cât reprezentanții justiției, internelor și afacerilor externe, invocând legile speciale de salarizare, refuză să propună funcții echivalente cu cele din sectoarele bugetare defavorizate în acest moment.
4. Prin O.U.G. nr. 37/2009 privind unele măsuri de îmbunătățire a activității administrației publice, Guvernul oficializează politizarea funcțiilor de conducere.
5. Descentralizarea în învățământul preuniversitar, gândită de Guvernul Boc, va avea consecințe dezastruoase asupra procesului instructiv-educativ.
6. Strategia ”Educație și Cercetare pentru Societatea Cunoașterii” nu poate fi pusă în aplicare din cauza lipsei resurselor financiare necesare.
7. Este fără precedent faptul că o lege – Legea nr. 221/2008 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învățământ – votată în unanimitate în Camera Deputaților, promulgată de președintele României și declarată constituțională, nu se aplică.
În aceste condiții, Birourile celor patru federații sindicale din învățământ, pe baza rezultatelor referendumului desfășurat în rândul membrilor sindicatelor afiliate, au hoărât reluarea conflictului de muncă, prin:
§ Grevă generală în zilele în care se desfășoară tezele cu subiect unic.
§ Nesusținerea Strategiei ”Educație și Cercetare pentru Societatea Cunoașterii, asumată de federațiile sindicale din învățământ prin Acordul încheiat în data de 24.10.2008, până când Guvernul României și Legislativul nu vor asigura finanțarea necesară aplicării acesteia.
În situația în care Guvernul României va continua să manifeste aceeași atitudine de dispreț față de salariații din învățământ, federațiile sindicale vor declanșa și celelalte acțiuni de protest stabilite în urma referendumului.
București, 30 aprilie 2009

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu