***** 5 OCTOMBRIE 2020 - ZIUA MONDIALA A PROFESORILOR*****

vineri, februarie 13, 2009

INFORMARE S.Î.T. BÂRLAD

Joi, 12.02.2009, a avut loc ședința Colegiului Liderilor S.Î.T. Bârlad. Vă prezentăm unele dintre probleme reieșite în cadrul ședinței, probleme pentru a căror rezolvare S.Î.T. Bârlad va face de urgență demersuri pentru a fi rezolvate:
Nu au fost plătite, nici până la această dată, total sau parțial, drepturile bănești rezultate în urma aplicării ultimelor 2 hotărâri judecătorești (procesele câștigate de noi privind cadrele didactice cu gradul I și cele cu vechime de peste 30 de ani în învățământ) de către 12 consilii locale:
· Nu s-a plătit deloc: Banca Gară, Banca Sat, Băcani, Bogdănești, Coroiești, Șuletea;
· S-a plătit parțial: Alexandru Vlahuță (50%), Bogdănița (50%), Costești (50%), Pochidia (75%), Tutova (50%), Voinești (50%).
Salariul 13 a fost plătit în doar 6 unități de învățământ (din cele 60 afiliate): Coroiești, Costești, Pogonești, Voinești, Zorleni 1 (50%), Zorleni-Popeni (50%)
Nu s-au decontat chletuielile de navetă în 5 comune: Alexandru Vlahuță (decembrie 2008 și ianuarie 2009), Banca (parțial în lunile noiembrie, decembrie 2008 și ianuarie 2009), Bogdănești (aprilie, mai iunie 2008), Tutova (noiembrie, decembrie 2008 și ianuarie 2009), Vinderei (decembrie 2008 și ianuarie 2009).
Premiul de 2% din fondul de salarii nu se acordă conform prevederilor legale în 24 de unități de învățământ:
§ Se acordă 2% lunar, tuturor salariaților, indiferent de activitățile desfășurate: Școala 4, 7, 8, Școala de Muzică, Grădinița 12 Bârlad, Alexandru Vlahuță, Banca Gară, Băcani, Bogdănița,Costești, Coroiești, Ciocani, Dodești, Fălciu, Fruntișeni, Rânzești, Tutova, Voinești;
§ Se acordă premiul de 2% ”cum hotărăște directorul” : Banca Sat, Găgești, Popeni-Zorleni.
Hotărârea Nr. 2 a Comisiei Paritare la nivel de I.S.J. Vaslui, art. 1 și 2, nu a fost aplicată în luna ianuarie în nici o unitate de învățământ din județ. Precizăm că, art. 1 și 2 prevăd acordarea unui spor pentru condiții de muncă de 15%, respectiv 10% din salariu, personalului nedidactic din unitățile de învățământ din județul Vaslui.
La Școala Găgești nu s-a plătit, în luna ianuarie, salariul de merit și premiul de 2%.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu