***** 5 OCTOMBRIE 2020 - ZIUA MONDIALA A PROFESORILOR*****

luni, februarie 16, 2009

GRAFIC CONCURS GRADAȚII DE MERIT

ANEXA NR. 1
la metodologie
GRAFICUL
desfăşurării concursului pentru acordarea gradaţiilor de merit - sesiunea 2009
- 19 ianuarie - 13 februarie 2009: depunerea dosarelor care conţin documentele
justificative privind activitatea cadrului didactic respectiv, la registratura inspectoratului
şcolar;
- 16 - 20 februarie 2009: analiza dosarelor de către inspectorul de specialitate,
cu consultarea consiliului consultativ;
- 23 februarie - 6 martie 2009: verificarea dosarelor de către comisia de
coordonare a concursului în vederea acordării gradaţiei de merit;
- 23 februarie - 6 martie 2009: verificarea dosarelor de către reprezentanţii
federaţiilor sindicale reprezentative din învăţământ şi refacerea punctajelor, în situaţia în
care observaţiile sunt juste, împreună cu inspectorul de specialitate;
- 9-11 martie 2009: consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar aprobă
lista cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării
- 13 martie 2009: afişarea listei la avizierul inspectoratului şcolar;
- 13 - 17 martie 2009: depunerea contestaţiilor asupra punctajului acordat;
- 18 – 20 martie 2009: rezolvarea contestaţiilor de către comisie;
- 23 martie 2009: validarea rezultatelor finale ale concursului de către consiliul
de administraţie al inspectoratului şcolar;
- 25-27 martie 2009: înaintarea la Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului,
în vederea emiterii ordinului ministrului educaţiei şi cercetării, a tabelului nominal cu
personalul didactic de predare, didactic auxiliar şi cel de conducere din unităţile de
învăţământ, nominalizat pentru acordarea gradaţiei de merit;
- 29 mai 2009: elaborarea ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi
tineretului.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu