***** 5 OCTOMBRIE 2020 - ZIUA MONDIALA A PROFESORILOR*****

joi, ianuarie 22, 2009

PREMIUL ANUAL - SALARIUL AL 13 - LEA

Pentru activitatea desfășurată personalul din unitățile școlare beneficiază după caz la sfârșitul anului calendaristic de un premiu anual de până la un salariu de baza mediu lunar realizat în anul pentru care se face plata. Salariul mediu lunar de bază se determină prin raportarea la 12 luni a sumelor încasate pe întreg anul ca salariu de bază, precum și sumele încasate pentru perioada concediului de odihnă. Nu vor fi luate în calcul elementele de salarizare care nu sunt de natura salariului de bază: sporul de vechime, alte sporuri și îndemnizații care nu fac parte din salariul de bază, îndemnizația pentru incapacitate temporară de muncă.
Plata premiului anual aferent anului în curs se asigură din bugetul aprobat pentru anul următor, dacă legea bugetul de stat din anul respectiv nu prevede altfel.
SALARIUL 13 –se cumulează cu luna în care se plătește și se reține pentru acesta CAS-9,5% și CASS-5,5 %, SOMAJ-0,5% și IMPOZIT.
În mod normal, salariul 13 se acordă în luna ianuarie.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu