***** 5 OCTOMBRIE 2020 - ZIUA MONDIALA A PROFESORILOR*****

miercuri, ianuarie 14, 2009

Gradaţie de merit 2009 - Calendar


- 19 ianuarie - 13 februarie 2009: depunerea dosarelor la registratura inspectoratului şcolar;
- 16 - 20 februarie 2009: analiza dosarelor de către inspectorul de specialitate, cu consultarea consiliului consultativ;
- 23 februarie - 6 martie 2009: verificarea dosarelor de către comisia de coordonare a concursului;
- 23 februarie - 6 martie 2009: verificarea dosarelor de către reprezentanţii organizaţiilor sindicale reprezentative din învăţământ şi refacerea punctajelor, în situaţia în care observaţiile sunt juste, împreună cu inspectorul de specialitate;
- 9 - 11 martie 2009: consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar aprobă lista cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării;
- 13 martie 2009: afişarea listei la avizierul inspectoratului şcolar;
- 13 - 17 martie 2009: depunerea contestaţiilor asupra punctajului acordat;
- 18 - 20 martie 2009: rezolvarea contestaţiilor;
- 23 martie 2009: validarea rezultatelor finale ale concursului de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar;
- 25 - 27 martie 2009: înaintarea la Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, în vederea emiterii ordinului ministrului educaţiei şi cercetării, a tabelului nominal cu personalul didactic de predare, didactic auxiliar şi cel de conducere din unităţile de învăţământ, nominalizat pentru acordarea gradaţiei de merit;
- 29 mai 2009: elaborarea ordinului ministrului.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu