***** 5 OCTOMBRIE 2020 - ZIUA MONDIALA A PROFESORILOR*****

miercuri, ianuarie 28, 2009

19 ANI DE ACTIVITATE SINDICALĂ

La data de 26 ianuarie 1990, pe baza liberului consimțământ al celor 80 de delegați reprezentând unități de învățământ din Bârlad și zona Bârlad, întruniți în prima Conferință, se constituie SINDICATUL ÎNVĂȚĂMÂNT ”TUTOVA” BÂRLAD (S.Î.T.B.), prima organizație sindicală din învățământ din județul Vaslui și una dintre primele din țară de după evenimentele din 1989.
Judecătoria Bârlad, prin Încheierea nr. 3 dată în Camera de Consiliu din 8 februarie 1990, dispune în mod legal înscrierea S.Î.T. Bârlad în Registrul special al Judecătoriei Bârlad.
Tot în luna februarie 1990, se constituie, la nivel național, FEDERAȚIA SINDICATELOR LIBERE DIN ÎNVĂȚĂMÂNT (F.S.L.I.), care număra, la acea dată, 14.000 membri. Printre cele 9 sindicate fondatoare a F.S.L.I. se regăsește și sindicatul nostru.
În prezent, S.Î.T.B. are organizații în 60 de unități de învățământ din Bârlad și zona Bârlad, cu un număr de 2352 membri, iar F.S.L.I. totalizează peste 192.000 membri de sindicat, fiind cea mai puternică federație sindicală din țară.

joi, ianuarie 22, 2009

PREMIUL ANUAL - SALARIUL AL 13 - LEA

Pentru activitatea desfășurată personalul din unitățile școlare beneficiază după caz la sfârșitul anului calendaristic de un premiu anual de până la un salariu de baza mediu lunar realizat în anul pentru care se face plata. Salariul mediu lunar de bază se determină prin raportarea la 12 luni a sumelor încasate pe întreg anul ca salariu de bază, precum și sumele încasate pentru perioada concediului de odihnă. Nu vor fi luate în calcul elementele de salarizare care nu sunt de natura salariului de bază: sporul de vechime, alte sporuri și îndemnizații care nu fac parte din salariul de bază, îndemnizația pentru incapacitate temporară de muncă.
Plata premiului anual aferent anului în curs se asigură din bugetul aprobat pentru anul următor, dacă legea bugetul de stat din anul respectiv nu prevede altfel.
SALARIUL 13 –se cumulează cu luna în care se plătește și se reține pentru acesta CAS-9,5% și CASS-5,5 %, SOMAJ-0,5% și IMPOZIT.
În mod normal, salariul 13 se acordă în luna ianuarie.

miercuri, ianuarie 21, 2009

Întâlnire Sindicate - MECI

marți, ianuarie 20, 2009

Negocierea Contractului Colectiv de Muncă

Astăzi, 20 ianuarie 2009, orele 10:00, la sediul MECI începe negocierea Contractului Colectiv de Munca la nivel național - ramura Învățământ.

duminică, ianuarie 18, 2009

Fișele de evaluare pentru obținerea gradației de merit

le puteți descărca de aici.

miercuri, ianuarie 14, 2009

Gradaţie de merit 2009 - Calendar


- 19 ianuarie - 13 februarie 2009: depunerea dosarelor la registratura inspectoratului şcolar;
- 16 - 20 februarie 2009: analiza dosarelor de către inspectorul de specialitate, cu consultarea consiliului consultativ;
- 23 februarie - 6 martie 2009: verificarea dosarelor de către comisia de coordonare a concursului;
- 23 februarie - 6 martie 2009: verificarea dosarelor de către reprezentanţii organizaţiilor sindicale reprezentative din învăţământ şi refacerea punctajelor, în situaţia în care observaţiile sunt juste, împreună cu inspectorul de specialitate;
- 9 - 11 martie 2009: consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar aprobă lista cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării;
- 13 martie 2009: afişarea listei la avizierul inspectoratului şcolar;
- 13 - 17 martie 2009: depunerea contestaţiilor asupra punctajului acordat;
- 18 - 20 martie 2009: rezolvarea contestaţiilor;
- 23 martie 2009: validarea rezultatelor finale ale concursului de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar;
- 25 - 27 martie 2009: înaintarea la Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, în vederea emiterii ordinului ministrului educaţiei şi cercetării, a tabelului nominal cu personalul didactic de predare, didactic auxiliar şi cel de conducere din unităţile de învăţământ, nominalizat pentru acordarea gradaţiei de merit;
- 29 mai 2009: elaborarea ordinului ministrului.