***** 5 OCTOMBRIE 2020 - ZIUA MONDIALA A PROFESORILOR*****

joi, decembrie 31, 2009

LA MULŢI ANI 2010 !

BIROUL PERMANENT AL SINDICATULUI ÎNVĂŢĂMÂNT "TUTOVA" BÂRLAD UREAZĂ MEMBRILOR DE SINDICAT, PARTENERILOR SOCIALI ŞI COLABORATORILOR UN AN NOU 2010 CU SĂNĂTATE, PROSPERITATE, CÂT MAI MULTE REALIZĂRI PE PLAN PROFESIONAL ŞI PERSONAL !
LA MULŢI ANI !
PREŞEDINTE,
prof. Mircea Marinescu

marți, decembrie 29, 2009

Guvernul a decis reducerea posturilor din învăţământ

15.000 de posturi vor fi reduse în educaţie după 1 septembrie anul viitor. Sunt vizate posturile din învăţământul preuniversitar.
Numărul maxim de posturi finanţat pentru învăţământul preuniversitar de stat va scădea, în 2010, cu 15.000, de la 321.677 în intervalul ianuarie-august, la 306.677, în septembrie-decembrie, potrivit unei ordonanţe de urgenţă, publicate marţi în Monitorul Oficial.
Cel mai semnificativ ar urma să scadă numărul maxim de posturi finanţat din bugetele proprii ale consiliilor judeţene, de la 307.159, la 292.544.
Numărul maxim de posturi din învăţământul preuniversitar finanţat din bugetele consiliilor locale va scădea de la 14.518, în ianuarie-august, la 14.133, în septembrie-decembrie.
În Bucureşti, numărul maxim de posturi va scădea de la 24.641, în primele opt luni, la 24.365, în perioada septembrie-decembrie.
Ordonanţa a fost aprobată în şedinţa de guvern din 23 decembrie, prima după învestirea noului cabinet Boc.
Conform acestei ordonanţe, în judeţul Vaslui ar trebui reduse încă 144 posturi.
Sursa: Realitatea

MODIFICAREA STATUTULUI PERSONALULUI DIDACTIC

Legea 387/2009 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/2009 pentru modificarea si completarea Legii invatamantului nr. 84/1995 si a Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 898, din 22 decembrie 2009. Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
Art. I. Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40 din 22 aprilie 2009 pentru modificarea si completarea Legii invatamantului nr. 84/1995 si a Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 286 din 30 aprilie 2009, cu urmatoarele modificari si completari:
1. La articolul I punctul 2, literele a) si b) ale alineatului (2) al articolului 151 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„a) educatori/educatoare — in invatamantul prescolar;
b) invatatori/invatatoare — in invatamantul primar;”.
2. La articolul I, dupa punctul 2 se introduc doua noi puncte, punctele 3 si 4, cu urmatorul cuprins:
„3. La articolul 151 alineatul (2), dupa litera d) se introduc doua noi litere, literele d1 si d2, cu urmatorul cuprins:
d1 profesori pentru invatamantul prescolar — in invatamantul prescolar;
d2 profesori pentru invatamantul primar — in invatamantul primar.»
4. La articolul 151 alineatul (2), litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins: «e) profesor — in invatamantul prescolar, primar, secundar si postliceal.»”
3. La articolul II punctul 1, literele a) si b) ale alineatului (1) al articolului 5 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„a) in invatamantul prescolar: educator/educatoare; institutor/institutoare; profesor pentru invatamantul prescolar; profesor;
b) in invatamantul primar: invatator/invatatoare; institutor/ institutoare; profesor pentru invatamantul primar; profesor.”
4. La articolul II, dupa punctul 1 se introduc doua noi puncte, punctele 11 si 12 , cu urmatorul cuprins:
„11. La articolul 7 alineatul (1), literele c)—g) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
«c) pentru functia de institutor — absolvirea cu examen de diploma a colegiului universitar pedagogic, a liceului pedagogic sau a unei scoli echivalente, urmata de absolvirea cu diploma aunei institutii de invatamant superior de lunga durata sau de scurta durata ori de absolvirea cu diploma a ciclului I de studii universitare de licenta ori absolvirea cu diploma de licenta sau de absolvire, urmata de un curs specific in domeniul psihopedagogic si metodic; prevederile prezentei litere nu se aplica absolventilor de Pedagogia Invatamantului Prescolar si Primar, care beneficiaza de aplicarea prevederilor alin. (1) lit. d);
d) pentru functia de profesor pentru invatamantul prescolar si profesor pentru invatamantul primar — absolvirea cu diploma a ciclului I de studii universitare de licenta sau a ciclului II de studii universitare de masterat in profilul postului sau absolvirea liceului pedagogic, urmata de absolvirea unei institutii de invatamant superior de scurta sau de lunga durata in profilul pedagogic;
e) pentru functia de profesor in invatamantul liceal si postliceal — absolvirea cu examen de licenta a unei institutii de invatamant superior de lunga durata sau echivalenta acesteia in profilul postului sau absolvirea cu diploma a cursurilor postuniversitare cu durata de cel putin un an si jumatate, aprobate in acest scop de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii — studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, in profilul postului —, precum si indeplinirea conditiei cerute de art. 68 din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau absolvirea cu diploma a ciclului II de studii universitare de masterat, in profilul postului, cu conditia detinerii a minimum 60 de credite de studii transferabile din programul de pregatire psihopedagogica oferit de departamentele pentru pregatirea personalului didactic sau a absolvirii unui liceu pedagogic ori a unui colegiu universitar pedagogic si detinerii a minimum 30 de credite de studii transferabile din programul de pregatire psihopedagogica oferit de departamentele pentru pregatirea personalului didactic;
f) pentru functia de maistru-instructor — absolvirea cu examen de diploma a unei scoli postliceale in domeniu sau absolvirea, cu examen de licenta sau de absolvire, a unei institutii de invatamant superior in profilul postului ori absolvirea cu diploma a cursurilor postuniversitare cu durata de cel putin un an si jumatate, aprobate in acest scop de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii — studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, in profilul postului —, precum si indeplinirea conditiei prevazute la art. 68 din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau absolvirea cu diploma a ciclului I de studii universitare de licenta sau a ciclului II de studii universitare de masterat, in profilul postului, cu conditia detinerii a minimum 30 de credite de studii transferabile din programul de pregatire psihopedagogica oferit de departamentele pentru pregatirea personalului didactic sau a absolvirii liceului pedagogic ori a unui colegiu universitar pedagogic;
g) pentru functiile de profesor documentarist, cadru didactictutore si cadru didactic-mentor — absolvirea cu examen de licenta, examen de diploma ori examen de absolvire a unei institutii de invatamant superior de lunga sau scurta durata in profilul postului ori absolvirea cu diploma a cursurilor postuniversitare cu durata de cel putin un an si jumatate, aprobate in acest scop de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii — studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, in profilul postului —, precum si indeplinirea conditiei prevazute la art. 68 din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau absolvirea cu diploma a ciclului I de studii universitare de licenta sau a ciclului II de studii universitare de masterat, in profilul postului, cu conditia detinerii a minimum 30 de credite de studii transferabile din programul de pregatire psihopedagogica oferit de departamentele pentru pregatirea personalului didactic sau a absolvirii liceului pedagogic ori a unui colegiu universitar pedagogic;
12. La articolul 7 alineatul (1), dupa litera d) se introduc doua noi litere, literele d1 si d2), cu urmatorul cuprins:
«d1) pentru functia de profesor in invatamantul gimnazial si scoala de arte si meserii — absolvirea, cu examen de licenta ori examen de absolvire, a unei institutii de invatamant superior sau a unui colegiu pedagogic de profilul postului sau absolvirea cu diploma a cursurilor postuniversitare cu durata de cel putin un an si jumatate, aprobate in acest scop de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii — studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, in profilul postului —, precum si indeplinirea conditiei prevazute la art. 68 din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau absolvirea cu diploma a ciclului I de studii universitare de licenta sau a ciclului II de studii universitare de masterat, in profilul postului, cu conditia detinerii a minimum 30 de credite de studiu transferabile din programul de pregatire psihopedagogica oferit de departamentele pentru pregatirea personalului didactic sau a absolvirii liceului pedagogic ori a unui colegiu universitar pedagogic;
d2) pentru functia de profesor la anul de completare — absolvirea cu examen de licenta ori examen de absolvire a unei institutii de invatamant superior de lunga sau scurta durata ori a unui colegiu pedagogic in profilul postului sau absolvirea cu diploma a cursurilor postuniversitare cu durata de cel putin un an si jumatate, aprobate in acest scop de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii — studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, in profilul postului —, precum si indeplinirea conditiei prevazute la art. 68 din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau absolvirea cu diploma a ciclului I de studii universitare de licenta sau a ciclului II de studii universitare de masterat, in profilul postului, cu conditia detinerii a minimum 30 de credite de studii transferabile din programul de pregatire psihopedagogica oferit de departamentele pentru pregatirea personalului didactic sau a absolvirii liceului pedagogic ori a unui colegiu universitar pedagogic;»”.
5. La articolul II, punctul 2 se abroga. 6. La articolul II punctul 5, litera b2) a alineatului (1) al articolului 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„b2) pretransferarea la cerere si transferarea personalului didactic disponibilizat prin restrangere de activitate sau prin desfiintarea unor unitati scolare se realizeaza si intre nivelurile de invatamant, cu conditia suplimentara a parcurgerii unui program de perfectionare/formare continua in ultimii 5 ani;”.
Art. II. — Incepand cu data de 1 ianuarie 2010, salarizarea cadrelor didactice incadrate ca profesor pentru invatamantul prescolar, respectiv profesor pentru invatamantul primar se va face la nivelul incadrarii pentru un profesor cu studii superioare din invatamantul preuniversitar.
Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.
PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR ROBERTA ALMA ANASTASE
p. PRESEDINTELE SENATULUI, TEODOR VIOREL MELESCANU
Bucuresti, 17 decembrie 2009.
Nr. 387

joi, decembrie 24, 2009

CRĂCIUN FERICIT !

Biroul Permanet al Sindicatului Învățământ ”Tutova” Bârlad urează tuturor membrilor de sindicat, partenerilor sociali, colaboratorilor:
CRĂCIUN FERICIT !

Domnul Petru Daniel Funeriu a preluat mandatul de ministru al Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului

Domnul dr. ing. Petru Daniel Funeriu a preluat portofoliul de ministru al Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Ceremonia de predare/primire între domnul prim-ministru Emil Boc, ministrul interimar al Educaţiei şi domnul Petru Daniel Funeriu a avut loc astăzi, 23 decembrie, la sediul ministerului.
BIROUL DE PRESĂ

BUGETUL DE STAT PE 2010 PREVEDE O DIMINUARE CU 5,71% A FONDULUI DE SALARII PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT

Legea Bugetului de stat pentru anul 2010.
Ce apare pentru noi, cei din învățământ:
Bugetul de stat se stabileşte la venituri în sumă de 66654.3 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 101678.4 milioane lei, cu un deficit de 35024.1 milioane lei.
Art. 4- Din taxa pe valoarea adăugată se alocă 16.607,0 milioane lei sume defalcate pentru bugetele locale, din care:
a) 2.025,0 milioane lei pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor, potrivit anexei nr.4;
b) 11.496,0 milioane lei pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti, potrivit anexei nr.5;
c) 551,8 milioane lei destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, prevăzute în anexa nr.6, a căror repartizare, pe unităţi administrativ-teritoriale, se face în funcţie de lungimea şi starea tehnică a acestora, prin hotărâre, de către consiliul judeţean, după consultarea primarilor;
d) 2.001,0 milioane lei pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, prevăzute în anexa nr.7, care se repartizează pe unităţi administrativ-teritoriale potrivit prevederilor art. 33 alin.(3)-(7) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;e) 533,1 milioane lei pentru finanţarea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, care se vor repartiza pe judeţe şi proiecte eligibile prin hotărâre a Guvernului, potrivit Ordonanţei Guvernului nr.7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2007 şi modificată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.112/2009.
Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prevăzute la art.4 lit.a), sunt destinate finanţării:
a) sistemului de protecţie a copilului şi centrelor de asistenţă socială a persoanelor cu handicap;
b) drepturilor privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-VIII din învăţământul de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore;
c) cheltuielilor privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preşcolari şi elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat şi confesional;
d) cheltuielilor aferente învăţământului special şi centrelor judeţene de resurse şi asistenţă educaţională;
e) instituţiilor de cultură descentralizate începând cu anul 2002;
f) plăţii contribuţiilor pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult din ţară;
g) serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor de sub autoritatea consiliilor judeţene.
(2) În situaţiile în care produsele lactate şi de panificaţie, precum şi mierea se contractează şi de către consiliile locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, consiliul judeţean va repartiza sume cu această destinaţie unităţilor administrativ-teritoriale respective.
(3) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prevăzute la art.4 lit.b), sunt destinate finanţării:
a) cheltuielilor de personal, burselor şi obiectelor de inventar ale instituţiilor sau ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat;
b) drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav;
c) ajutorului social şi a ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri;
d) serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor de sub autoritatea consiliilor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi Consiliului General al Municipiului Bucureşti;
e) ajutoarelor de stat regionale acordate în temeiul Legii nr.84/1992 privind regimul zonelor libere, cu modificările şi completările ulterioare, pentru administraţiile zonelor libere aflate sub autoritatea consiliilor locale;
f) cheltuielilor creşelor;
g) cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor şi municipiului Bucureşti, respectiv pentru: sistemul de protecţie a copilului, centrele de asistenţă socială a persoanelor cu handicap, drepturile privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-VIII din învăţământul de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preşcolari şi elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat şi confesional, învăţământul special şi centrele de resurse şi asistenţă educaţională, instituţiile de cultură descentralizate, începând cu anul 2002, şi plata contribuţiilor pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult.
(4) Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la alin.(3) pe comune, oraşe, municipii, sectoare şi municipiul Bucureşti, după caz, se face prin decizie a directorului direcţiei generale a finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, după consultarea consiliului judeţean şi a primarilor, şi cu asistenţa tehnică de specialitate a inspectoratului şcolar sau a direcţiei de muncă şi incluziune socială, după caz, în funcţie de numărul de beneficiari ai serviciilor respective.Pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la art.4, cu excepţia celor pentru plata ajutorului social, pe lângă sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, autorităţile administraţiei publice locale vor aloca şi sume din bugetele locale ale acestora.
(6) Numărul maxim de posturi finanţate pentru personalul neclerical din unităţile de cult este prevăzut în anexa nr.8
COMPARÂND BUGETUL DIN 2009 CU CEEA CE SE INTENȚIONEAZĂ PENTRU 2010 PUTEM SPUNE CĂ AVEM O DIMINUREA A SALARIILOR CU 5,71%
AVÂND ÎN VEDERE LEGEA SALARIZĂRII UNITARE, ȘI FAPTUL CĂ NU SE MAI ACORDĂ 2% putem spune că în 2010 o să ne încadrăm în aceleași saalrii ca în 2009, deci la prima vedere nu ar trebui sa discutăm de disponibilizări masive. Asta la prima vedere. Aplicarea finanțării per elev însa o să creeze probleme în anumite unități și chiar de la județ la județ.
Mai jos aveți o comparație plecând de la proiectul de buget din 2010 de 9661935
proiect 2010 - buget 2009
9.661.935 - 10.246.847 -5,71%
ALBA - 156.344 - 205376 -23,87%
ARAD - 188.058 - 215241 -12,63%
ARGEŞ - 273.228 - 322393 -15,25%
BACĂU - 310.908 -357215 -12,96%
BIHOR - 275.326 - 317448 -13,27%
BN - 156.234 - 172952 -9,67%
BOTOŞANI - 211.948 - 230104 -7,89%
BRAŞOV - 229.380 - 266546 -13,94%
BRĂILA - 137.985 - 164149 -15,94%
BUZĂU - 198.360 - 236711 -16,20%
CARAŞ-SEVERIN - 133.345 - 149729 -10,94%
CĂLĂRAŞI - 134.078 - 132462 1,22%
CLUJ - 264.871 - 322437 -17,85%
CONSTANŢA - 294.279 - 297614 -1,12%
COVASNA - 111.893 - 134066 -16,54%
DÂMBOVIŢA - 227.761 - 242501 -6,08%
DOLJ - 292.961 - 328482 -10,81%
GALAŢI - 251.936 - 296378 -15,00%
GIURGIU - 109.087 - 103950 - 4,94%
GORJ - 187.109 - 199980 -6,44%
HARGHITA -172.402 - 214664 -19,69%
HUNEDOARA -188.155 - 234225 -19,67%
IALOMIŢA -122.619 - 127377 -3,74%
IAŞI - 385.815 - 416429 -7,35%
ILFOV - 109.920 - 90090 - 22,01%
MARAMUREŞ - 221.586 - 285851 -22,48%
MEHEDINŢI -122.912 - 147223 -16,51%
MUREŞ - 265.035 - 318307 -16,74%
NEAMŢ - 234.759 - 258740 -9,27%
OLT - 198.064 - 234598 -15,57%
PRAHOVA - 322.575 - 358456 -10,01%
SATU MARE -177.852 - 228124 -22,04%
SĂLAJ - 116.609 - 146593 -20,45%
SIBIU - 181.835 - 201048 -9,56%
SUCEAVA - 337.094 - 353439 -4,62%
TELEORMAN -154.128 - 187227 -17,68%
TIMIŞ - 279.126 - 299640 -6,85%
TULCEA - 98.529 - 120398 -18,16%
VASLUI - 223.945 - 229275 -2,32%
VÂLCEA - 171.866 - 206330 -16,70%
VRANCEA - 153.975 - 170884 -9,90%
BUCUREŞTI - 700.101 - 722195 -3,06%
Sursa: LIVIU MARIAN POP - secretar general FSLI

luni, decembrie 21, 2009

DANIEL FUNERIU - VIITORUL MINISTRU AL EDUCAȚIEI

20 decembrie 2009: Primul ministru prezintă lista finală a membrilor cabinetului BOC IV care va fi înaintată parlamentului.
Domnul Cătălin Croitoru nu se mai regăsește pe această listă, propunerea pentru viitorul ministru al educației este: Daniel Funeriu (foto).
Petru Daniel FUNERIU - Curriculum Vitae
Data și locul nașterii: 11.04.1971, Arad
Starea civilă: căsătorit
Studii, titluri științifice:
-inginer în chimie, European Higher Institute of Chemistry, Strasbourg, France (1991-1994)
-masterat (DEA) în chimie organică și supramoleculară, Universitatea Louis Pasteur, Strasbourg, France(1994-1995)
-doctorat, coordonator J. -M. Lehn (laureat Nobel în chimie) , Universitatea Louis Pasteur, Strasbourg, France (1995-1999)
Activitate profesională:
-stagiu științific (4 luni) la Merck&Co, Rahway, New Jersey, USA (1994)
-stagiu științific (3 luni) la Zeneca Fine Chemicals, Huddersfield, Anglia (1994)
-asistent, Universite Louis Pasteur, Strasbourg, Franta (1995-1998)
-conferențiar, College de France, Paris, Franța (1998-1999)
-cercetător științific la Scripps Research Institute, La Jolla, California (1999-2002)
-cercetător științific la National Institute of Advanced Industrial Since and Tehnology (AIST), Osaka, Japonia, (2002-2006)
-obține un grant de cercetare EU de aproximativ 2 milioane Euro, Marie Curie Excellence Grant, (2006)- Marie Curie Excellence Team Leader, Technical University Munich (2006)
-invenții : On-Chip Enzyme Activity Measurement and Applications Thereof, On-Chip Measurement of Enzyme Ubiquitination and Applications Thereof, A New Class of Soluble b-Amyloid Binders and their use in Alzheimer Disease Treatment
Activitate politică:
-membru în grupul de experți pentru elaborarea "Strategiei cercetării din România între 2007 și 2013"
-vicepreședinte al Comisiei Prezidențiale pentru Analiza și Elaborarea Politicilor din Domeniile Educației și Cercetării din România (din noiembrie 2006 - prezent)
Limbi străine: engleza, franceza, germana , cunoștinte de japoneză

sâmbătă, decembrie 19, 2009

MINIŞTRII VIITORULUI GUVERN BOC IV

Lista viitorilor miniştri PD-L (aşa cum au fost votaţi în Colegiul Director al PD-L):
Premier- Emil Boc
1. Ministerul de Interne - Vasile Blaga - 65 pentru, 1 împotrivă
2. Ministerul Economiei - Adriean Videanu - 61 pentru, 5 împotrivă
3. Ministerul Transporturilor - Radu Berceanu - 51 pentru, 15 împotrivă
4. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului - Elena Udrea - 55 pentru, 11 împotrivă
5. Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului - Cătălin Croitoru - 34 pentru, 32 împotrivă
6. Ministerul Agriculturii - Orest Onofrei - 48 pentru, 18 împotrivă
7. Ministerul Comunicaţiilor - Gabriel Sandu - 42 pentru, 24 împotrivă
8. Ministerul Muncii - Mihai Şeitan - 58 pentru, 8 împotrivă
Lista viitorilor miniştri UDMR:
Vicepremier - Marko Bela
1.Ministerul Sănătăţii - Cseke Attila
2.Ministerul Culturii -Kelemen Hunor
3. Ministerul Mediului - Borbely Laszlo
Lista viitorilor miniştri independenţi:
1. Ministerul de Externe - Bogdan Aurescu
2. Ministerul de Justiţie - Cătălin Predoiu
3. Ministerul de Finanţe - Sebastian Vlădescu
4. Ministerul Apărării - Gabriel Oprea
Văzând unele nume din această listă, nu putem spune decât:
DUMNEZEU SĂ NE AJUTE !

vineri, decembrie 18, 2009

PROIECT STRATEGIC MECI

Ministerul Educaţiei Cercetării şi Inovării implementează, în perioada 2009-2011, proiectul strategic METODE INOVATIVE ÎN FORMAREA PERSONALULUI DIDACTIC PENTRU DEZVOLTAREA ABILITĂŢILOR DE VIAȚĂ ALE ELEVILOR, ID 4713, în parteneriat cu Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile (FDSC) şi cu organizaţia olandeză International Child Development Initiatives (ICDI)

ȘEDINȚA CDS - REPROGRAMATĂ PE 22.12.2009

La solicitarea Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, ședința Comisiei de Dialog Social care trebuia să se desfășoare miercuri, 17 decembrie 2009 a fost reprogramată pentru marți, 22 decembrie 2009, ora 10.00 la sediul MECI. Așa există mai mult timp pentru a analiza mult mai în detaliu aceste probleme. De asemenea, FSLI a solicitat ministerului o notă de fundamentare care stă la baza calcului sumei pentru fiecare elev.
Sursa: Liviu Marian Pop - secretar general FSLI
Eventualele amendamente și propuneri pentru cele 3 proiecte MECI le puteți trimite până luni, 21 decembrie 2009, ora 12.00 la adresa: sindtutova@gmail.com.
1.Proiect hotărâre de guvern privind finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, finanțate din bugetele locale, pe baza costului pe elev: Descărcaţi
2.Proiect Ordin MECI normare director: Descărcaţi
3.Proiect Hotărâre de guvern diferențiere zone geografice: Descărcaţi

joi, decembrie 17, 2009

Emil Boc a fost desemnat de Traian Băsescu pentru funcţia de premier

17 decembrie 2009, ora 10.00:

Emil Boc a fost desemnat de preşedintele Traian Băsescu pentru funcţia de premier. El are la dispoziţie 10 zile la dispoziţie să-şi aleagă echipa de miniştri şi să se prezinte în faţa Parlamentului.

ȘEDINȚA CDS LA MECI - 17.12.2009

Astăzi, 17 decembrie 2009, la sediul MECI va avea loc ședința Comisiei de Dialog Social în cadrul căreia se vor discuta următoarele:
1. Proiect de Hotărâre de Guvern privind finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, finanțate din bugetele locale: Descărcaţi
2. Proiect Ordin MECI normare director:
NORME METODOLOGICE PENTRU STABILIREA OBLIGAŢIEI DIDACTICE DE PREDARE A PERSONALULUI DE CONDUCERE DIN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT, UNITĂŢILE CONEXE ŞI A PERSONALULUI DE ÎNDRUMARE ŞI CONTROL
A. ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR
I.Grădiniţa cu program normal
Director
- la grădiniţa care funcţionează împreună cu altă unitate de învăţământ, conducerea se asigură de către directorul şcolii sau liceului respectiv;
- la grădiniţa care funcţionează de sine stătătoare, conducerea se exercită de către un cadru didactic care asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul întregii activităţi a grădiniţei, efectuând şi activitate cu grupa de copii;
II.Grădiniţa cu program prelungit/săptămânal
1. Director
- La grădiniţa care funcţionează împreună cu altă unitate de învăţământ, conducerea se asigură de către directorul şcolii sau liceului respectiv;
- La grădiniţa care funcţionează de sine stătătoare, cu 1-8 grupe de de copii, conducerea se exercită de către un cadru didactic care asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul întregii activităţi a grădiniţei, efectuând şi activitate cu grupa de copii;
- La grădiniţa care funcţionează de sine stătătoare, cu peste 8 grupe de copii, conducerea se exercită de către un cadru didactic care asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul întregii activităţi a grădiniţei, fiind degrevată de activitatea cu grupa de copii;
Directoarele de grădiniţe degrevate total de activitate cu grupa de copii nu beneficiază de prevederile art. 51, alin. (4) din Legea nr. 128/1997.
B. ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR, GIMNAZIAL, LICEAL, GRUP ŞCOLAR ŞI ÎNVĂŢĂMÂNT POSTICEAL
I. Şcoala cu clasele I-VIII, liceu, grup şcolar şi învăţământ postliceal
1. Director - un profesor care asigură îndrumarea, coordonarea întregii activităţi a unităţii de învăţământ efectuează şi 5-6 ore din norma didactică de predare
2. Director adjunct - în unităţile de învăţământ preuniversitar cu număr mai mare de clase de elevi sau cu activitate complexă, directorul este ajutat de un director adjunct (profesor, profesor pentru învăţământul primar şi preşcolar, institutor sau educatoare), după cum urmează:
Şcoala cu clasele I-VIII care funcţionează cu:
- peste 30 de clase de elevi;
- între 20 şi 29 de clase de elevi, din care cel puţin 10 clase de elevi şi/sau grupe de copii la învăţământul preşcolar:
- învăţământul primar sau preşcolar;
- secţii cu predare în limbile minorităţilor naţionale, în şcoala în care învăţământul se desfăşoară în limba română;
- secţie cu predare limba română, în şcoala în care învăţământul se desfăşoară în limbile minorităţilor naţionale;
- cel puţin 18 clase având şi internat şi cantină;
Directorul adjunct care este profesor efectuează 5 - 6 ore de predare pe săptămânal, iar cel care este profesor pentru învăţământul primar şi preşcolar, educatoare, învăţător sau institutor efectuează integral activitatea didactică de instruire – educare cu grupa sau clasa de elevi.
3. Director adjunct liceu, postliceală sau grup şcolar care funcţionează cu:
- peste 25 de clase de elevi;
- între 18 şi 24 de clase de elevi având cel puţin 10 clase de elevi sau grupe de copii la:
- clase de învăţământ primar şi gimnazial sau grupe de învăţământ preşcolar;
- secţii cu predare în limbi ale minorităţilor naţionale, în şcoala sau liceul în care învăţământul se desfăşoară în limba română;
- secţie cu predare limba română, în şcoala sau liceul în care învăţământul se desfăşoară în limbile minorităţilor naţionale;
- cel puţin 18 clase având şi internat şi cantină;
În liceul cu profil de artă sau sport unul din profesorii de la obiectele de pregătire umanistă, socială sau ştiinţifică de bază, îndeplineşte şi funcţia de director adjunct.
Directorul adjunct care este profesor prestează 5 - 6 ore de predare pe săptămână iar cel care este profesor pentru învăţământul primar şi preşcolar/educatoare/învăţător/institutor efectuează integral activitatea didactică de instruire – educare cu grupa sau clasa de elevi.
În şcoala cu clasele I-VIII sau I-XII (XIII) care funcţionează cu peste 60 de clase de elevi, cât şi la celelalte unităţi care funcţionează cu peste 50 de clase de elevi, directorul este ajutat de al doilea director adjunct (profesor), cu aprobarea inspectoratului şcolar judeţean/al Municipiului Bucureşti.
C. CENTRUL LOGOPEDIC INTERŞCOLAR
Coordonarea centrului logopedic interşcolar se asigură de către inspectoratul şcolar.
D. CLUB SPORTIV ŞCOLAR
1. Director - conducerea clubului sportiv şcolar care funcţionează în cadrul unei şcoli sau unui liceu se asigură de către directorul unităţii respective.
La clubul sportiv şcolar care funcţionează în cadrul unei şcoli sau unui liceu având peste 12 grupe de elevi, unul dintre profesori coordonează activitatea, efectuând şi 12 ore din norma de predare, iar la cele cu 1-12 grupe de elevi, unul dintre profesorii de specialitate asigură îndrumarea şi coordonarea activităţii efectuând integral norma de predare.
La clubul sportiv care funcţionează de sine stătător, având cel puţin 18 grupe de elevi, unul dintre profesori îndeplineşte şi funcţia de director. Acesta efectuează şi activitate cu grupa, cel puţin:
- 12-14 ore din norma de predare, dacă clubul are 19-33 de grupe de elevi;
-10-12 ore din norma de predare, dacă clubul are peste 33 de grupe de elevi, dar nu mai mult de 45 de grupe.
2. Directorul adjunct
Se poate norma un post la cluburile sportive şcolare care au mai mult de 45 de grupe. Acesta efectuează şi activitate cu grupa de 14 - 16 ore.
E. PALATE ŞI CLUBURI ALE ELEVILOR
1. Director - un post pentru fiecare palat sau club. Această funcţie este îndeplinită de profesor care desfăşoară şi activitate cu grupa 10 – 12 ore din norma didactică la palatele copiilor şi elevilor şi la Palatul Naţional al Copiilor, iar la celelalte cluburi 14 -16.
2. Director adjunct - se pot norma 1-2 posturi la Palatul naţional al Copiilor, cu aprobarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării. Acesta efectuează 14 –1 6 ore.
F. CASA CORPULUI DIDACTIC
Director - un profesor pentru fiecare casă a corpului didactic degrevat de norma didactică de predare.
G. FUNCŢII DE CONDUCERE DIN INSPECTORATELE ŞCOLARE
Inspector şcolar general şi inspector şcolar general adjunct, degrevaţi de norma didactică de predare.
H. FUNCŢII DE ÎNDRUMARE ŞI CONTROL DIN INSPECTORATELE ŞCOLARE
Inspectorul şcolar de specialitate şi inspectorul şcolar efectuează 4 ore din norma didactică de predare.
3. Proiect Hotărâre de Guvern diferențiere zone geografice:
G U V E R N U L R O M Â N I E I
H O T Ă R Â R E
privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr.167/2002, privind
aprobarea diferenţierii pe zone geografice şi localităţi a indemnizaţiei ce
se acordă personalului didactic calificat, în conformitate cu prevederile
art.49 alin.(2) din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată şi al punctului 4 de la Anexa II/1.4 din Legea-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, nr.330/2009
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre
Art.1 (1) Procentele diferenţiate ale indemnizaţiilor care se acordă personalului didactic calificat de predare, pe zone geografice, prevăzute în Anexa la Hotărârea Guvernului nr.167/2002 se modifică după cum urmează:
a) 20% pentru localităţile din mediul rural, din zona I şi zona II;
b) 15% pentru localităţile din mediul rural, din zona III, zona IV şi zona V;
c) 10% pentru localităţile din mediul rural, din zona VI, zona VII şi zona VIII;
d) 5% pentru localităţile din mediul rural, din zona IX, zona X zona XI, zona XII şi zona XIII.
(2) De prevederile alin.(1) beneficiază personalul didactic de predare calificat, care îşi desfăşoară activitatea în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din mediul rural situate în localităţi aflate la mai mult de 20 km distanţă faţă de cel mai apropiat oraş/municipiu.
Art.2 Prezenta hotărâre a Guvernului intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2010.
PRIM - MINISTRU
Emil Boc
Sursa: Liviu Marian Pop - secretar general FSLI

miercuri, decembrie 16, 2009

LANSARE DE CARTE LA BÂRLAD

Joi, 17 decembrie, de la ora 17.00, la Galeria de Artã N.N.Tonitza va avea loc lansarea celui de a-l doilea volum documentar “Aspecte și mãrturii din trecutul recent al Bârladului 1944-2007“- proiect inițiat și susținut de Fundația Culturalã “Dr. C. Teodorescu“.
Cartea a apãrut la Editura Dacri din Bârlad, fiind structuratã în douã pãrți. În cele aproximativ 700 de pagini sunt prezentate date în detaliu despre evoluția unitãților de învãțãmânt din municipiul Bârlad (1944-1990) - material complet și complex elaborat pentru prima oarã în exisțenta Bârladului de profesorul Gheorghe Clapa, 100 de pagini de documente și un capitol foarte important cu mãrturii ale bârlãdenilor privind aspecte din viața lor cotidianã.
Sursa: Vremea Nouă

DECLARAȚIE EMIL BOC

Profesorii vor primi începând de marţi, 15 decembrie, câte aproximativ 130 lei, pe bază de decont, pentru manualele şi materialele didactice achiziţionate în vederea desfăşurării activităţii profesionale - a anunțat premierul Emil Boc.
El a precizat, la OTV, că decizia alocării acestor bani în luna decembrie, în limita a câte 130 lei, a fost luată luni, la Ministerul Educaţiei.
Boc a arătat că fondurile vor fi distribuite începând de marţi către profesorii din toate judeţele, a anunţat, luni seara, ministrul interimar al Educaţiei, premierul Emil Boc.
Sursa: Mediafax
Deocamdată, este doar o declarație de presă. Nu am primit nimic oficial. Dar, și în cazul în care această sumă (130 lei) va fi acordată în luna decembrie, vom deschide acțiunea în instanță pentru recuperarea diferenței, pentru că 130 de lei nu înseamnă 100 euro, suma prevăzută de lege.

luni, decembrie 14, 2009

ACȚIUNE ÎN INSTANȚĂ LEGEA NR. 315/2006

Având în vedere că în anul 2009 cadrele didactice nu au beneficiat de ajutorul financiar stabilit de Legea nr. 315/2006 (100 euro), Sindicatul Învățământ ”Tutova” Bârlad întocmește documentația pentru a deschide, la începutul anului 2010, acțiune în instanța de judecată cu scopul obținerii acestui drept.

vineri, decembrie 11, 2009

NOTA MECI NR. 13677/20.11.2009 ȘI NOTA ISJ VASLUI NR. 3934/20.11.2009

Nota MECI nr. 13677/20.11.2009 și Nota ISJ Vaslui nr. 3934/20.11.2009 în legătură cu aplicarea art. 10 din Legea nr. 329/2009:
Măsuri luate de Ministerul Educaţiei în vederea aplicării Legii 329/2009
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării a transmis astăzi, 20 noiembrie, inspectoratelor şcolare judeţene (ISJ), o notă în care sunt atenţionate ca au obligaţia de a respecta prevederile articolului 10 din Legea 329/2009.
Astfel, urmare a consultărilor formale şi informale avute în ultima perioadă de MECI cu unii membri de sindicat, cadre didactice, părinţi şi autorităţi locale, trebuie respectate următoarele prevederi:
1. Acordarea de zile libere fără plată în data de 30 noiembrie 2009, precum şi în intervalul 14-18 decembrie 2009, în vederea diminuării chetuielilor de personal prevăzute pentru lunile noiembrie şi decembrie 2009.
2. Inspectoratele şcolare judeţene au obligaţia de a informa conducerile unităţilor de învăţământ în legătură cu decizia ministerului şi de o a pune în aplicare. De asemenea, ISJ-urile trebuie să se asigure că în fiecare unitate de învăţământ există un program pentru recuperarea materiei aferente zilelor în care nu se susţin cursuri.
BIROUL DE PRESĂ AL MECI

miercuri, decembrie 09, 2009

CENTRUL DE PERFORMANȚĂ ÎN EDUCAȚIE BÂRLAD

CENTRUL DE PERFORMANȚĂ ÎN EDUCAȚIE BÂRLAD
MAI MULTE INFORMAȚII AICI: http://www.pregatiri-barlad.ro/

LA REVEDERE, FLORIN FLORESCU !

AM PRIMIT DE LA COLEGII DIN PIATRA-NEAMȚ:
S-a stins Florin și ni se pare că tot Universul și-a pierdut bucuria. A dus cu demnitate și speranță o luptă aprigă cu o boală necruțătoare care, în final, l-a învins.
Am învățat de la el dragostea de oameni și altruismul. Nimic pentru el, totul pentru semenii săi.
Printre ultimile lui gânduri au fost și cele îndreptate către colegii din întreaga țară. Iată-le :
’ DRAGI COLEGI,
Deși sănătatea nu-mi mai permite, sunt sufletește mereu alături de voi, urmăresc cu interes acțiunile pe care le desfășurați.
Sunt fericit că am făcut parte din aceeași familie sindicală, că am luptat împreună pentru orice realizare.
Am conceput acțiuni importante, am trăit momente tensionate, ne-am contrazis, ne-am bucurat când am reușit, viața noastră a fost o continuă cursă.
Boala m-a oprit necruțător, dar deocamdată mai lupt și-mi păstrez speranța.
Vă mulțumesc tuturor celor care v-ați preocupat de situația mea, care m-ați ajutat financiar sau care v-ați rugat pentru binele meu.
Vă doresc un AN NOU mai bun, cu sănătate și împliniri, cu rezultate mai bune în lupta pentru drepturile oamenilor.
Cu mult drag si considerație,
Președinte fondator al Sindicatului din Învățământ Neamț,
Prof. Florin Florescu”
MESAJUL SINDICATULUI ÎNVĂȚĂMÂNT NEAMȚ, AICI: Regrete eterne
O delegație a sindicatului nostru îl va conduce pe ultimul drum pe colegul și prietenul nostru FLORIN mâine, 10 decembrie 2009.
DUMNEZEU SĂ-L ODIHNEASCĂ ÎN PACE !

marți, decembrie 08, 2009

Metodologia şi criteriile de acordare a gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar

Metodologia şi criteriile de acordare a gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar, conform OMECI nr.6054/04.12.2009

BACALAUREAT 2010

BACALAUREAT 2010 - MAI MULTE INFORMAȚII - AICI:

LICEUL TEORETIC ”MIHAI EMINESCU” BÂRLAD - 51 DE ANI DE LA ÎNFIINȚARE

La începutul anului 1958, printr-o Hotărâre a Consiliului de Miniştri, ansamblul de clădiri construit în oraşul Bârlad cu destinaţia liceu militar sau Academie militară a fost transferat de la Ministerul Forţelor Armate la Ministerul Învăţământului, care a decis înfiinţarea unui Complex Şcolar, în care să fie instruiţi aproape toţi elevii din oraş.
Lucrările au fost finalizate în noiembrie 1958 şi, tot în această lună, Inspectoratul Şcolar al regiunii Iaşi a hotărât mutarea în noul local a tuturor elevilor din ciclul gimnazial şi liceal. Astfel, elevii din trei licee bârlădene (Liceul "Gh. Roşca-Codreanu", Liceul de fete, Liceul Pedagogic) şi şase şcoli generale au devenit elevii noii instituţii de învăţământ care, printr-un ordin al Ministerului, a fost numit "Complexul Şcolar Bârlad”.
Deşi cursurile anului şcolar 1958-1959 au început în noiembrie 1958, inaugurarea noii instituţii de învăţământ a avut loc pe 8 decembrie 1958, aceasta fiind data oficială a înfiinţării celei mai mari şcoli din regiune.
Baza materială a Complexului Şcolar a fost considerată, la momentul înfiinţării şcolii, cea mai bogată şi modernă din zona Moldovei.
Liceul teoretic a funcţionat, încă de la înfiinţarea Complexului Şcolar, ca unitate de învăţământ de sine stătătoare, cuprinzând, în perioada 1958-1959, clase de gimnaziu şi clase de liceu.
În vara anului 1959, s-a hotărât mutarea elevilor de gimnaziu la şcolile generale de la care proveneau, astfel că, din anul şcolar 1959-1960, liceul teoretic a fost structurat numai cu clasele VIII –XI, ulterior IX -XII.
În 1959, a fost numit şi primul director al liceului teoretic, profesorul de matematică Grigore Ionescu, care coordona toate activităţile Complexului Şcolar.
Condiţiile de studiu erau deosebit de bune: săli de clasă cu mobilier modern la acea dată, laboratoare cu dotare excepţională, cabinete destinate pregătirii suplimentare şi de performanţă, o bibliotecă cu un număr impresionant de volume (50 000) şi cu o sală de studiu pentru cel puţin 40 de cititori.
Începutul de drum la şcoala nou înfiinţată a fost făcut de profesori cu o pregătire profesională valoroasă, care au ştiut să insufle elevilor dragostea faţă de învăţătură şi respectul faţă de şcoală.
În anul 1965, s-a produs oficial separarea celor două licee din cadrul Complexului Şcolar, Liceul Pedagogic şi Liceul Teoretic care, din motivele cunoscute la acea vreme, a primit denumirea Liceul "Gh. Gheorghiu-Dej", menţinută în actele oficiale până în anul 1977.
Cutremurul din 4 martie 1977 a zdruncinat din temelii clădirile şcolii, producând pagube serioase.
În primăvara anului 1977, din raţiuni de neînţeles, Ministerul Învăţământului a hotărât desfiinţarea unor licee pedagogice. In judeţul Vaslui, cu o creştere considerabilă a populaţiei şcolare, exista un singur liceu pedagogic - Liceul Pedagogic "Al. Vlahuţă" din cadrul Complexului Şcolar. Fără nici un suport real, s-a hotărât, la nivel de minister, dar cu o contribuţie serioasă a Inspectoratului Şcolar şi a conducerii judeţene de partid, o lichidare mascată a liceului, prin fuzionarea Liceului Pedagogic "Al. Vlahuţă" cu Liceul "Gh. Gheorghiu-Dej", rezultând un singur liceu cu denumirea Liceul Pedagogic "Al. Vlahuţă".
În anul şcolar 1977-1978, s-au produs modificări majore în structura liceelor, a planurilor de şcolarizare; aproape în toate liceele din ţară, au fost introduse noi profile de tip industrial. De aceste schimbări nu a scăpat nici liceul nostru.
Au rãmas clasele cu profil pedagogic şi real-uman în lichidare, completarea făcându-se cu clase de mecanică, electrotehnică, industrie uşoară. S-au obţinut, în mod excepţional, pentru clasa a IX-a, o clasă de chimie-biologie şi două clase cu profil economic.
În perioada '80-'82, dispar ultimile clase cu profil teoretic, instaurându-se în liceu, pentru un deceniu, regimul cvasitotal al profilului industrial.
În 1982, liceul teoretic era doar o amintire. În acelaşi an, după cum era de aşteptat, s-a schimbat numele liceului, în” Liceul Industrial nr.2”.
Perioada 1982-1986 a ieşit în evidenţă prin apariţia unor profile mai atractive pentru elevi (electrotehnică şi economic), dar, din păcate, şi a profilului agricol, total nepotrivit cu condiţiile structurale ale liceului (baza materială, poziţia liceului, resursele umane). Astfel, până în 1986, ponderea claselor cu profil agricol a crescut la 60 %.
Perioada 1985-1988 a fost foarte grea, profesorii desfăşurându-şi activitatea în condiţii ieşite din comun. Numai ataşamentul lor faţă de şcoală, faţă de elevi, profesionalismul lor şi speranţa în vremuri mai bune au făcut ca procesul instructiv-educativ să se desfăşoare corespunzător, iar liceul să se menţină pe linia de plutire.
În aspra iarnă a anului1985, din cauza lipsei de combustibil, instalaţia termică şi centrala s-au deteriorat prin îngheţarea apei, efectul imediat fiind desfăşurarea cursurilor în săli de clasă total neîncălzite.
În 31 august 1986, un cutremur cu magnitudinea de 6,5 grade a distrus practic toate clădirile liceului.
După evenimentele din decembrie 1989, s-au produs modificări majore în structura şi statutul liceului.Prin memorii şi contacte directe cu reprezentanţii Ministerului Învăţământului şi Ştiinţei, s-a obţinut schimbarea statutului liceului din industrial în teoretic, cu denumirea Liceul Teoretic nr. 1 Bârlad.
Începând din 1990, clasele cu profil industrial au dispărut treptat prin lichidare (ultimele, în 1993) şi au fost introduse specializări de profil teoretic: matematică-fizică, fizică-chimie, chimie-biologie, filologie, istorie- ştiinţe sociale, limbi străine.
Au reapărut clasele cu profil pedagogic şi economic. Au apărut discipline noi, la care nici nu îndrăzneam să visăm înainte de 1989: istoria artelor, istoria religiilor, religie, informatică, tehnici de laborator. Astăzi, toate acestea intră în sfera normalului, dar în acele zile reprezentau un mare câştig pentru elevi şi profesori, pentru învăţământ în general.
În anul 1993, în urma solicitărilor colectivului de profesori şi pe baza unui referendum, unitatea şcolară a obţinut denumirea Liceul Teoretic "Mihai Eminescu".
LA MULȚI ANI !

vineri, decembrie 04, 2009

FESTIVALUL NAȚIONAL AL ȘANSELOR TALE

Programul activităţilor organizate de Casa Corpului Didactic Vaslui în cadrul

Festivalului Naţional al Şanselor Tale

(7 - 13 decembrie 2009)

BILETE DE TRATAMENT 2010

La Casa Judeţeană de Pensii (CJP) Vaslui nu se primesc deocamdată cereri de bilete de tratament pentru 2010.
“A fost constituită o comisie de lucru la nivelul Casei Naţionale de Pensii şi alte drepturi de Asigurări Sociale în vederea revizuirii criteriilor în baza cărora se acordă bilete pentru tratament balnear. Amânarea are la bază şi faptul că numărul biletelor de tratament balnear şi sumele necesare pentru acordarea acestor prestaţii sociale se stabilesc anual, prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat, lege care nu a fost aprobată până la această dată”, ne-a declarat Marius Arcăleanu, directorul CJP Vaslui.
Data de la care vor putea fi preluate cererile de bilete de tratament va fi adusă la cunoştinţă ulterior.
Sursa: Obiectiv de Vaslui

joi, decembrie 03, 2009

03.12.2009 - COMISIE DE DIALOG SOCIAL LA MECI

Joi 3, decembrie 2009, ora 11.00, are loc la sediu M.E.C.I. Comisia de Dialog Social care are pe ordinea de zi:
1. Proiectul METODOLOGIEI ŞI CRITERIILOR DE ACORDARE A GRADAŢIEI DE MERIT ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
2. Proiectul Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs, valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2010.
Sursa: Liviu Marian Pop - secretar general FSLI

miercuri, decembrie 02, 2009

LEGEA NR. 330/2009

DE LA 1 IANUARIE 2009 VOM FI SALARIZAȚI CONFORM PREVEDERILOR LEGII NR. 330/2009
Citește Legea nr. 330 din 5 noiembrie 2009, lege - cadru privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice,

marți, decembrie 01, 2009

1 DECEMBRIE - ZIUA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

1 Decembrie a fost adoptată ca zi națională a României în 1990, reprezentând sărbătorirea Marii Adunări Naționale de la Alba Iulia unde s-a votat unirea Transilvaniei cu România și care simbolizează unirea tuturor românilor într-un singur stat național.
La 1 Decembrie 1918, în inima Transilvaniei, la Alba Iulia, votul Marii Adunări Naționale pentru unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu România, aclamat de o impresionantă adunare populară, încununa celelalte acte de unire de la Chișinău (27 martie-9 aprilie 1918) și Cernăuți (15-28 noiembrie 1918) prin care Basarabia și Bucovina reveneau în hotarele României.
România întregită cuprindea în hotarele sale istorice o suprafață de 295.049 kmp față de 137.000 kmp înainte de 1918 și o populație de 18.057.028 locuitori (în 1930) față de aproximativ 7.250.000 locuitori în 1913.

luni, noiembrie 30, 2009

BANI PENTRU MEMBRII DE SINDICAT

Ca la fiecare sfârșit de an, Sindicatul Învățământ ”Tutova” Bârlad acordă membrilor săi de sindicat premii de Crăciun.
Anul acesta, suma totală alocată este de 121.192 lei (1.211.920.000 lei vechi).
Sumele cuvenite unităților de învățământ vor fi distribuite, prin intermediul liderilor de sindicat, în perioada 26 noiembrie-10 decembrie 2009, conform planificării existente.
Biroul Permanent SIT Bârlad

MECI VREA SĂ VÂNDĂ PIELEA URSULUI DIN PĂDURE

Nu mică ne-a fost mirarea (deși orice vine dinspre MECI nu ar trebui să ne mai mire !) când, după ce a anunțat că vacanța de iarnă a elevilor începe mai devreme cu o săptămână, din cauza concediului fără plată forțat al cadrelor didactice, aflăm din presă declarația doamnei secretar de stat în MECI, Oana Badea:
''Cadrele didactice care se vor prezenta la şcoală în zilele de concediu fără plată vor avea posibilitatea de a-şi lua zile libere în anul 2010, zile care vor fi plătite.''
Să înțelegem că este suficient să ne prezentăm la școală, fără a avea și elevi (doar MECI i-a trimis în vacanță), și cândva, în viitor, am putea avea zile libere plătite ? S-ar putea să muncim un an fără plată și anul următor să stăm acasă și să fim plătiți ?
Doamna secretar de stat poate nu știe că avem concediul anual plătit și dreptul la zile libere plătite pentru rezolvarea unor situații personale, specificate în Contractul colectiv de muncă. Așa că nu mai avem nevoie și de zilele oferite cu dărnicie, printr-o declarație în presă.
Noi știm că, prin nota din 20.11.2009 transmisă de Ministerul Educaţiei inspectoratelor școlare județene, au fost stabilite zilele de concediu fără plată și vacanța de iarnă a elevilor. Cadrele didactice au declarat că, în această situație, vor sta acasă, dar dacă cineva dorește să lucreze fără să fie plătit, e alegerea lui.

miercuri, noiembrie 25, 2009

COMUNICAT SIT BÂRLAD - 25 NOIEMBRIE 2009

COMUNICAT
Având în vedere că Nota MECI nr. 13677/20.11.2009 prevede:
1. Acordarea de zile libere fără plată în data de 30 noiembrie 2009, precum şi în intervalul 14-18 decembrie 2009, în vederea diminuării chetuielilor de personal prevăzute pentru lunile noiembrie şi decembrie 2009.
2. Inspectoratele şcolare judeţene au obligaţia de a informa conducerile unităţilor de învăţământ în legătură cu decizia ministerului şi de o a pune în aplicare,
Sindicatul Învățământ ”Tutova” Bârlad are următorul punct de vedere:
-decizia de a acorda zilele libere fără plată la datele menționate la punctul 1 aparține MECI, iar inspectoratele școlare și conducerile unităților de învățământ au obligația de a pune în aplicare această decizie (punctul 2);
-ISJ Vaslui și directorii unităților de învățământ nu trebuie să ceară acordul verbal sau scris al salariaților, pentru că este o dispoziție și nu o recomandare a MECI;
-recomandăm în continuare membrilor de sindicat, în situația în care li se cere, să nu semneze că sunt de acord cu zilele libere neplătite, conform dispozițiilor MECI;
-considerăm că salariații sunt îndreptățiți să solicite directorului o decizie prin care să fie înștiințați cu cât li se va reduce venitul pe lunile noiembrie și decembrie 2009 și care sunt zilele libere fără plată acordate;
-conform soluției dată de CSM, reducerea aplicată pentru luna noiembrie ar trebui să fie de 9,81%.
25 noiembrie 2009
Președinte, prof. Mircea Marinescu

PRECIZĂRI PREMIUL LUNAR DE 2%

Având în vedere unele discuții privind acordarea/neacordarea premiului lunar de 2% pe lunile noiembrie și decembrie 2009, facem următoarele precizări:
Considerăm că premiul lunar în limita a 2% asupra fondului de salarii poate fi acordat în continuare, până la 01 ianuarie 2010, pentru toate categoriile de personal din învăţământ, întrucât, deşi în momentul de faţă art. 11 din din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2008 este abrogat, rămâne în vigoare (până la 01 ianuarie 2010) art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unităţile bugetare, care este cadrul general pentru acordarea acestui premiu.

marți, noiembrie 24, 2009

139 DE ANI DE ÎNVĂȚĂMÂNT PEDAGOGIC LA BÂRLAD

În data de 29 noiembrie 2009,
LICEUL PEDAGOGIC "ALEXANDRU VLAHUȚĂ" BÂRLAD împlinește 139 de ani de la înființare.
LA MULȚI ANI! și viață lungă...
Liceul Pedagogic “Al. Vlahuţă” din Bârlad este una din cele mai vechi şcoli pedagogice din ţară, fiind inaugurată la 29 noiembrie 1870, după Şcolile Normale din Iaşi (1855), Bucureşti (1867), Ploieşti (1868) şi Focşani (1870).
În local propriu a funcţionat din 1897, un edificiu ce a constituit o podoabă arhitecturală a oraşului, până în 1944.
În existenţa sa, Şcoala Normală din Bârlad a purtat două nume: “Principele Ferdinand” şi “Alexandru Vlahuţă”, ultimul fiind conferit, prin decret al Consiliului de Stat, în 1970, cu ocazia sărbătoririi centenarului.
Mai multe despre Liceul Pedagogic ”Al. Vlahuță” Bârlad: http://www.licped.blogspot.com/

ADRESA FSLI NR. 266/23.11.2009

Având în vedere că, în ultima notă a MECI, se susține că această decizie a fost luată ”în urma consultărilor formale și informale cu reprezentanți ai sindicatelor, cadre didactice, părinți și autorități locale”, FSLI a trimis o adresă prin care își exprimă, din nou, poziția pe care o are în această privință.
FSLI a refuzat orice discuție referitoare la aplicarea art. 10 din Legea 329/2009 și nu este de acord cu măsurile MECI din nota nr.13677/20.11.2009.

luni, noiembrie 23, 2009

COMUNICAT SIT BÂRLAD - 23 NOIEMBRIE 2009

COMUNICAT

În atenția directorilor, liderilor și membrilor de sindicat din unitățile de învățământ

În vederea aplicării prevederilor art. 10 din Legea 329/2009, Sindicatul Învățământ ”Tutova” Bârlad vă recomandă, luând în considerare opiniile exprimate de Consiliul Superior al Magistraturii precum și de Departamentul Juridic al Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (vezi postările anterioare), următoarele:
1.Identificarea bugetului acordat instituției dumneavoastră prin Legea Bugetului de Stat pe 2009, la capitolul “cheltuieli de personal”;
2.Stabilirea a ceea ce reprezintă procentul de 2,11% aplicat la capitolul “cheltuieli de personal” pentru întregul an bugetar;
3.Stabilirea cu exactitate a tuturor cheltuielilor efectuate până în acest moment la capitolul “cheltuieli de personal”;
4.Stabilirea bugetului rămas la capitolul cheltuieli de personal ca diferență dintre bugetul inițial aprobat diminuat cu 2,11% și cheltuielile efectuate până în acest moment;
5.Stabilirea necesarului de cheltuieli de personal până la sfârșitul anului 2009 (fară diminuarea drepturilor salariale);
6.Verificarea dacă necesarul stabilit la alineatul (5) se încadrează în fondul rămas neutilizat stabilit la alineatul (4);
7.În situația în care fondul rămas neutilizat nu acoperă cheltuielile de personal până la sfârșitul anului, se va încerca, cu prioritate, aplicare art. 10, alin. 1, lit. d “altă măsură cu efect echivalent” prin amânarea altor cheltuieli de personal în afara drepturilor salariale după data de 31 decembrie 2009, conform punctului de vedere a CSM.
8.Reducerea salariilor lucrătorilor din învățământ va fi realizată numai în mod excepțional după epuizarea măsurilor stabilite la alin. 7, cu respectarea prevederilor art. 10, alin 4 din Legea 329, proporțional cu procentul care rămâne de diminuat.
Este eronată interpretarea textului de lege că reducerea cheltuielilor prevăzute la art.10 din Legea nr. 329/2009 ar face referire la diminuarea drepturilor salariale, când în fapt textul prevede clar “cheltuieli de personal”.
Prin urmare, este normal să se analizeze reducerea cu prioritate din alte categorii de cheltuieli de personal. Trebuie să precizăm faptul că dacă în lege se afirmă că stagiul de cotizare la fondul de pensii nu este afectat, totuși punctajul anual realizat de fiecare salariat va fi mai mic, ceea ce este o pierdere pentru fiecare salariat.
Vă aducem la cunoștință faptul că anumite categorii de bugetari au aplicat astfel de măsuri (cei din finanțele publice și justiție), fără a afecta drepturile salariale și aplicând în același timp prevederile legale.
Recomandăm în continuare membrilor de sindicat să nu fie de acord cu nici o măsură care ar conduce la diminuarea drepturilor salariale, rezervându-ne dreptul ca, ulterior, să acționăm pe căi legale.

Președinte, prof. Mircea Marinescu

ADRESA FSLI NR. 260/23.11.2009

FEDERAŢIA SINDICATELOR LIBERE DIN ÎNVĂŢĂMÂNT
FEDERATION DES SYNDICATS LIBRES DE L’ENSEIGNEMENT
FREE TRADE UNION FEDERATION IN EDUCATION
R O M Â N I A
BUCUREŞTI, Bd. Regina Elisabeta, nr. 32, sect. 5, cod 050012
Tel. 4021 315 16 95, 315 78 70, Fax. 4021 312 58 37
www.fsli.ro fsli@upcmail.ro
Nr.260/23.11.2009

Către,
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
În atenţia domnului secretar de stat Cătălin Ovidiu BABA

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, analizând conţinutul Notelor emise de M.E.C.I. referitoare la modul de aplicare a Legii Nr. 329/2009, constată că acestea, pe lângă faptul că sunt contradictorii, sunt şi ilegale din următoarele motive:
1.Încalcă prevederile articolului 78 din Constituţia României având în vedere că reducerea cheltuielilor de personal se face începând cu data de 1.11.2009, în condiţiile în care Legea 329 a intrat în vigoare în data de 12.11.a.c. Menţionăm că aceeaşi poziţie o are şi Consiliul Superior al Magistraturii care, prin Punctul de vedere al Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr.34769/1154/2009, consideră că , „pentru luna noiembrie, procentul de 15,5% lunar, în medie, de reducere a cheltuielilor de personal, trebuie aplicat proporţional cu perioada din această lună în care legea se aplică şi nu raportat la înteaga lună”. În consecinţă, trebuie operată o reducere de 9.81% pentru această lună.
2.Nu respectă ansamblul dispoziţiilor art. 10 din Legea 329/2009, deoarece M.E.C.I. se substituie conducătorului instituţiei publice, adică directorului şi inspectorului şcolar general;
3.Nu s-a obţinut acordul salariaţilor;
4.Nu au fost consultate organizaţiile sindicale ;
5.Încalcă dispoziţiile art. 10 alin. 4 din Legea 329/2009, în sensul că nu pot fi acordate mai mult de 4 zile libere, neplătite, într-o luna.
6.Nu respectă dispoziţiile Pactului Internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale.
Este de neacceptat şi faptul că aplicarea Legii 329/2009, care înseamnă diminuarea cu 2,58% a bugetului educaţiei, la capitolul cheltuieli de personal, se face după ce, în acest an, s-au luat măsuri de austeritate bugetară în învăţământ, la acelaşi capitol de cheltuieli, prin:
-reduceri efective de posturi si personal;
-neaplicarea Legii nr. 315 din 12 iulie 2006 privind stimularea achiziţionării de cărţi sau de programe educaţionale pe suport electronic, necesare îmbunătăţirii calităţii activităţii didactice, în învăţământul preuniversitar;
-anularea premiului de 2 % şi neplata orelor suplimentare pentru lunile noiembrie şi decembrie 2009;
-rectificări bugetare negative dispuse de Guvernul României,
-neplata orelor de educaţie fizică în învăţământul primar efectuate de învăţătorul/institutorul clasei;
-nerespectarea art 45 alin. 1 din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic;
-nerespectarea art 50 alin 1 şi 2 din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic;
-neaplicarea Legii nr. 221/2008 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din invatamant ;
-nepunerea în aplicare a hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile având ca obiect drepturi salariale neacordate etc.
Având în vedere argumentele prezentate mai sus, Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ solicită M.E.C.I.să recunoască faptul că este realizată diminuarea cheltuielilor prevăzute la art.10 din Legea 329 şi somează conducerea acestuia să informeze conducătorii unităţilor de învăţământ că această lege este deja aplicată, nefiind necesară dispunerea altor măsuri.

PREŞEDINTE, Aurel CORNEA
Bucureşti, 23 noiembrie 2009

SOLUȚIE CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII PRIVIND APLICAREA LEGII 329/2009

DIRECŢIA LEGISLAŢIE, DOCUMENTARE ŞI CONTENCIOS:
1)Punctul de vedere al Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios, nr. 34685/1154/2009, privind interpretarea şi aplicarea unor dispoziţii ale Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor - cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional.
2) Punctul de vedere al Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios, nr. 34769/1154/2009, referitor la sesizarea Curţii de Apel Târgu Mureş în legătură cu modalitatea de punere în aplicare a dispoziţiilor art.10 din Legea nr. 329/2009, privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor - cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional.
Soluție:
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, analizând punctele de vedere formulate, a apreciat următoarele:
1.scopul reglementării cuprinse în Capitolul III al Legii nr. 329/2009 este de „reducere a cheltuielilor de personal în sistemul bugetar” pentru perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a legii (respectiv 12 noiembrie 2009) şi 31 decembrie 2009, în vederea încadrării în constrângerile bugetare determinate de criza economică;
2.sintagma „conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice”, utilizată la art. 10 alin. (1) din Legea nr. 329/2009, se interpretează în sensul că se referă la ordonatorii de credite, indiferent dacă este vorba de ordonatori principali, secundari sau terţiari;
3.mijloacele de realizare a scopului legii sunt reglementate, cu titlu exemplificativ, la art. 10 alin. (1) din actul normativ menţionat, fără a se institui o ordine de prioritate;
4.noţiunea de „cheltuieli de personal” nu se referă numai la fondul de salarii, ci şi la alte categorii de cheltuieli, cum ar fi: plata chiriilor, a transportului, a diurnelor de deplasare, a primelor, etc.;
5.pentru luna noiembrie, procentul de 15,5% lunar, în medie, de reducere a cheltuielilor de personal, trebuie aplicat proporţional cu perioada din această lună în care legea se aplică şi nu raportat la întreaga lună. În consecinţă, trebuie operată o reducere de 9,81% pentru această lună;
6.măsura de reducere a cheltuielilor de personal se alege după consultarea organizaţiilor sindicale sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor, cu acordul salariatului;
7.indiferent de măsura aleasă pentru reducerea cheltuielilor de personal, autorităţile şi instituţiile publice trebuie să asigure continuitatea serviciilor de interes public;
8.cu titlu de excepţie, în cazul în care reducerea cheltuielilor de personal nu se poate face decât prin aplicarea uneia dintre măsurile prevăzute de art. 10 alin. (1) lit. a) - c) din Legea nr. 329/2009, şi lipseşte acordul salariatului ori nu se poate asigura continuitatea serviciului de interes public, intervalul şi numărul de zile libere, precum şi reducerea programului se stabilesc de conducătorul instituţiei publice, astfel încât să nu fie efectuate mai mult de 4 zile libere într-o lună întreagă, iar diminuarea salariului (în această ipoteză) să nu depăşească media de 15,5% lunar;
9.poate fi o „măsură cu efect echivalent”, în sensul art. 10 lit. d) din Legea nr. 329/2009, de exemplu, o eventuală „compensare” parţială cu sumele cuvenite cu titlu de drepturi salariale (sporurile cumulate de 30% aplicabile de la 12 noiembrie 2009, pentru ordonatorii de credite care nu au fondurile necesare pentru plata imediată a acestora ori sumele restante cuvenite în temeiul unor hotărâri judecătoreşti executorii) sau amânarea plăţii unor categorii de cheltuieli de personal, altele decât salariile, după data de 31 decembrie 2009.