*****METODOLOGIE GRADAȚIE DE MERIT 2018*****OMEN 3560/2018 - TICHETE DE VACANȚĂ*****

marți, august 02, 2016

DEFINITIVAT 2016

ANUNŢ

PROBA SCRISĂ A EXAMENULUI NAȚIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT  se desfășoară în data de 4 AUGUST 2016, la CENTRUL DE EXAMEN LICEUL TEORETIC “EMIL RACOVIȚĂ” VASLUI, strada Strada Hușului, nr. 48, Vaslui, începând cu ora 10,00, durata de redactare a lucrării fiind de 4 ore.
Conform art. 20 (3) din OMEN nr. 4802/20.10.2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de  definitivare în învăţământ, modificată și completată prin prevederile OMECS nr. 5287/2015, accesul candidaţilor în centrul de examen pentru proba scrisă se face în intervalul 8:00 – 8:45. La prezentarea în centrul de examen, candidaţii vor avea asupra actul de identitate valabil - carte de identitate, carte de identitate provizorie sau buletin de identitate - ori, în lipsa acestuia, pe baza paşaportului în termen de valabilitate.

Președinte Comisie județeană de concurs,
           ISGA, prof. Ana - Cristiana Botan                 
 Inspector Şcolar Dezvoltarea Resursei Umane,

                                                                                                      prof. Gabriela Lisievici
Sursa: ISJ Vaslui