*****CONCURS DIRECTORI 2017*****GRADATII DE MERIT 2017*****OUG NR. 17/2017 - MAJORARE SALARII NEDIDACTIC*****OMEN NR. 3252/2017*****OMEN NR. 3160/2017*****OMEN NR. 3151/2017*****HG NR. 38/2017*****MIȘCAREA PERSONALULUI DIDACTIC 2017-2018*****OMENCS NR. 6161/2016*****

joi, ianuarie 09, 2014

EVALUĂRI NAȚIONALE 2014

Ordinul ministrului educaţiei naţionale privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a Evaluărilor Naţionale în anul şcolar 2013-2014 - Descarcă
CALENDARUL de administrare a Evaluărilor Naţionale în anul şcolar 2013-2014 (anexa 1 la Metodologia de organizare şi desfăşurare a Evaluărilor Naţionale în anul şcolar 2013-2014) - Descarcă
CALENDARUL simulărilor evaluării na ţionale pentru elevii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat na ţional, în anul ş colar 2013 - 2014 - Descarcă
Ordinul ministrului educaţiei naţionale privind organizarea şi desfăşurarea simulării evaluării na ţiionale pentru elevii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţ ional, în anul şcolar 2013 - 2014 - Descarcă