*****PUNCTAJE GRADAȚIE DE MERIT 2018*****OMEN 3560/2018 - TICHETE DE VACANȚĂ*****

joi, ianuarie 09, 2014

EVALUĂRI NAȚIONALE 2014

Ordinul ministrului educaţiei naţionale privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a Evaluărilor Naţionale în anul şcolar 2013-2014 - Descarcă
CALENDARUL de administrare a Evaluărilor Naţionale în anul şcolar 2013-2014 (anexa 1 la Metodologia de organizare şi desfăşurare a Evaluărilor Naţionale în anul şcolar 2013-2014) - Descarcă
CALENDARUL simulărilor evaluării na ţionale pentru elevii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat na ţional, în anul ş colar 2013 - 2014 - Descarcă
Ordinul ministrului educaţiei naţionale privind organizarea şi desfăşurarea simulării evaluării na ţiionale pentru elevii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţ ional, în anul şcolar 2013 - 2014 - Descarcă