*****METODOLOGIE GRADAȚIE DE MERIT 2018*****OMEN 3560/2018 - TICHETE DE VACANȚĂ*****

marți, ianuarie 14, 2014

ADRESA FSLI 13.01.2014

Către
Ministerul Educației Naționale
Domnului Ministru Remus Pricopie
Stimate Domnule Ministru, în conformitate cu dispoziţiile tezei a IV-a din Regulamentul-cadru privind organizarea şi funcţionarea comisiilor paritare (Anexa nr. 3 la Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate Învăţământ Preuniversitar, înregistrat la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale sub nr. 59276/02.11.2012 şi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a V-a nr. 5/14.11.2012), vă rugăm să dispuneţi convocarea, în regim de urgenţă, a comisiei paritare de la nivelul Ministerului Educaţiei Naţionale, pe a cărei ordine de zi să se afle următoarele:
1.Emiterea hotărârii privind constituirea comisiilor paritare de la nivelul inspectoratelor şcolare şi unităţilor/instituţiilor de învăţământ preuniversitar;
2.Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Paritare de la nivelul Ministerului Educaţiei Naţionale;
3.Aprobarea Regulamentului privind locurile de munca, categoriile de personal, mărimea concreta a sporurilor pentru condiţii de muncă, precum şi condiţiile de acordare a acestora, prevăzut la art. 33 alin. (5) din C.C.M.U.N.S.A.I.P.;
4.Constituirea comisiilor de lucru pe salarizare, pe Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de învăţământ preuniversitar şi Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar şi stabilirea calendarului de lucru al acestora;
5.Emiterea unor precizări privind plata indemnizaţiei de dirigenţie pentru cadrele didactice care sunt încadrate pe fracţiuni de normă;
6.Emiterea unei hotărâri privind ocuparea prin concurs a posturilor didactice auxiliare şi nedidactice din învăţământul preuniversitar;
7.Aprobarea metodologiei privind transferul personalului didactic auxiliar şi nedidactic, prevăzut de art. 31 din OUG nr. 103/2013;
8.Executarea sentinţelor judecătoreşti şi adoptarea unei machete de calcul a sumelor acordate prin acestea;
9.Decontarea navetei personalului din învăţământ;
10.Diverse.
Cu deosebită stimă,
SIMION HANCESCU                                                           MARIUS NISTOR
Președinte FSLI                                                                       Președinte FSE ”Spiru Haret”