*****METODOLOGIE GRADAȚIE DE MERIT 2018*****OMEN 3560/2018 - TICHETE DE VACANȚĂ*****

luni, noiembrie 25, 2013

OMEN NR. 5451 ȘI NR. 5397 DIN 5.11.2013

Ordin nr. 5451/12.11.2013 pentru aprobarea Metodologiei-cadru
privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2014-2015: Descarcă
Ordin nr. 5397/5.11.2013 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5561/2011: Descarcă