*****METODOLOGIE GRADAȚIE DE MERIT 2018*****OMEN 3560/2018 - TICHETE DE VACANȚĂ*****

marți, septembrie 10, 2013

CONSFĂTUIRI CADRE DIDACTICE

Graficul Consfătuirilor anuale ale cadrelor didactice pentru anul şcolar 2013/2014:  (click aici)
Sursa: CCD Vaslui