*****PUNCTAJE GRADAȚIE DE MERIT 2018*****OMEN 3560/2018 - TICHETE DE VACANȚĂ*****

marți, august 13, 2013

PROGRAM ȘEDINȚĂ PUBLICĂ 14 AUGUST 2013

Adresa MEN nr. 56317-repartizare candidați ședința 14.08.2013
Ședinţa publică de ocuparea pe perioadă determinată (suplinire şi detaşare la cerere prin concurs de titularizare) a posturilor /catedrelor vacante din învăţământul preuniversitar în baza notelor obţinute la Concursul de ocupare a posturilor/catedrelor vacante/rezervate din învăţămantul preuniversitar din anul 2013 va avea loc în data de 14 august 2013 la Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vaslui, după următorul program :
Miercuri 14 august 2013:
900- 1000 -  educatoare
1000- 1100 - învățători
1100- 1120 - arte (educaţie vizuală/educaţie plastică, educație muzicală, muzică instrumentală (funcţie de instrument), ansamblu coral, artă vocală - iniţiere vocală, teorie - solfegiu dicteu, ansamblu coral, ansmblu orchestral, desen etc.)
1120- 1130 - posturi palate şi cluburi din centrul de concurs LER
1130- 1200 - informatică + TIC
1200- 1210 - economie educaţie antreprenorială
1210- 1300 - discipline tehnice, economice şi educaţie tehnologică, pregătire instruire practică, activităti de preprofesionalizare                                       
1300- 1330- limba română
1330- 1400 - limba  franceză, limba franceză - limba engleză, limba franceză - geografie, limba franceză - istorie
1400- 1430 - limba  engleză, limba engleză - limba franceză, limba engleză - istorie, limba engleză -geografie
1430- 1500 - matematică, matematică - fizică
1500- 1530 - fizică, fizică - chimie, fizică ştiinţe, chimie, chimie - fizică, chimie - ştiinţe
1530- 1600 - biologie, biologie - geografie
1600- 1630 - istorie, istorie - geografie, istorie - limba engleză, istorie - franceză, cultură civică, filosofie, sociologie, psihologie
1630- 1700  geografie, geografie - engleză, geografie - franceză, geografie - istorie
1700- 1730 - religie
1730- 1800 - psihopedagogie specială, profesor psihopedagog, profesor educator, kinetoterapie, consiliere psihopedagogică, profesor logoped, profesor psiholog școlar
1800- 1830 - educaţie fizică şi sport, educaţie fizică şi sport: pregătire sportivă de specialitate
1830- 1900 - posturi palate şi cluburi din centrul de concurs LMK
Inspector Şcolar General ,
prof. Gabriela Plăcintă                     Inspector Şcolar cu Managementul Resurselor Umane,
                                                                                     prof. Gheorghe Flueraş