*****METODOLOGIE GRADAȚIE DE MERIT 2018*****OMEN 3560/2018 - TICHETE DE VACANȚĂ*****

vineri, iulie 26, 2013

COMUNICAT DE PRESĂ MEN

COMUNICAT DE PRESĂ MEN - 25 IULIE 2013
Precizări privind raportul dintre cifra de şcolarizare şi numărul de elevi înregistraţi în unităţile de învăţământ preuniversitar
Ministerul Educaţiei Naţionale precizează că, anual, cifra de şcolarizare, adoptată prin Hotărâre de Guvern, este mai mare decât locurile care urmează să fie ocupate de către generaţiile de şcolari. Această diferenţă este necesară pentru a putea asigura capacitatea de absorbţie în sistemul de învăţământ preuniversitar românesc şi a acelor elevi care nu se află în evidenţele unităţilor de învăţământ, ca de pildă elevii români sau străini aflaţi, până la momentul începerii cursurilor sau după acest moment, în afara României. Precizăm că cifra de şcolarizare se realizează pe baza necesarului transmis de către fiecare inspectorat şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti. Aceste informaţii sunt colectate în urma recensământului populaţiei şcolare, a datelor INS şi a elevilor aflaţi în evidenţa unităţilor de învăţământ preuniversitar.
Ministerul Educaţiei Naţionale precizează că, în nici un moment, nu a decis desfiinţarea claselor din învăţământul liceal. Numărul de clase se realizează conform numărului de elevi integraţi în sistem, cu rezerve pentru aceia care doresc inserţia, după momentul începerii anului şcolar 2013-2014.
Pentru anul şcolar 2013-2014, Guvernul României a aprobat, prin Hotărâre de Guvern, alocarea unui număr de 210.000 de locuri pentru tot tronsonul învăţământului preuniversitar - preşcolar, primar, gimnazial, liceal.
Pentru a avea o imagine corectă asupra raportului dintre cifra de şcolarizare adoptată şi numărul de elevi înregistraţi, vă prezentăm, mai jos, situaţia, pe ultimii 4 ani, pentru învăţământul preuniversitar, clasa a IX-a, învăţământ cu frecvenţă - zi:
Anul şcolar              Hotărâre de Guvern              Elevi înregistraţi
2010 - 2011                    210.000                                   181.955
2011 - 2012                    235.000                                   189.730
2012 - 2013                    210.000                                   162.919
2013 - 2014                 210.000                                   145.932 (cifra nu este finală!)