*****CONCURS DIRECTORI 2017*****GRADATII DE MERIT 2017*****OUG NR. 17/2017 - MAJORARE SALARII NEDIDACTIC*****OMEN NR. 3252/2017*****OMEN NR. 3160/2017*****OMEN NR. 3151/2017*****HG NR. 38/2017*****MIȘCAREA PERSONALULUI DIDACTIC 2017-2018*****OMENCS NR. 6161/2016*****

marți, mai 07, 2013

GRADAȚII DE MERIT


Aprobarea listei cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării, de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar - 8-11 mai 2013
Afișarea listei la avizierul inspectoratului școlar - 13 mai 2013
Depunerea contestațiilor asupra punctajului acordat - 15-17 mai 2013
Soluționarea contestațiilor de către comisie - 20-22 mai 2013
Validarea rezultatelor finale ale concursului de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar și afișarea acestora la inspectoratele școlare - 26 mai 2013
Înaintarea la Ministerul Educației Naționale a tabelului nominal cu personalul didactic de predare și cel de conducere din unitățile de învățământ, nominalizat pentru acordarea gradației de merit - 30-31 mai 2013