*****METODOLOGIE GRADAȚIE DE MERIT 2018*****OMEN 3560/2018 - TICHETE DE VACANȚĂ*****

miercuri, martie 20, 2013

PROIECT DE LEGE

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învățământului și cercetării, precum și în ceea ce privește plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătorești devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013

157324 b Forma adoptată de Cameră
Sursa: www.cdep.ro